2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS31118
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, prižiūrintysis dėl ligos, komandiruotės, šeimyninių ar darbo sąlygų ir t. t. negali laikinai prižiūrėti neįgaliojo, teikiamos laikinos, trumpalaikės „atokvėpio“ paslaugos.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinės globos paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Sprendimas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo skyriui dienos.
Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (su pakeitimais).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).
7. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (su pakeitimais).
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
9. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-787 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. I2(6.71)-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punkto pakeitimo.
12. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8).
2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę).
3. Pensininko ar Neįgaliojo pažymėjimą.
4. Neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo
pažymėjimą, išduotą Medicininės socialinės ekspertizės komisijos.
5. Medicininių dokumentų išrašą F 027/a dėl apgyvendinimo socialinės globos namuose.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių - apie asmens nedarbingumo lygį.
5. VĮ Registrų centro - apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės globos paslaugų skyrimo/neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo
 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Ragėnienė, tel. (8 385) 30 738, Savanorių g. 2, Zarasai, II a., 3 kab., el. p. valerija.rageniene@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?