2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas (tik kaimo seniūnijose)
zrs
Įvertink: 0 1
Kodas PAS5211
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos. Leidimas suteikia teisę prekiauti (teikti paslaugas) jame nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku. Paslauga teikiama visose savivaldybės seniūnijose ir Zarasų mieste.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
 2. Zarasų rajono savivaldybės 2012 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-130 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo” su pakeitimais ir papildymais.
3. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl prekybos (paslaugų teikimo) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo”.
4. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-254 „Dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
 
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (pridedama).
 2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
4. Individualios veiklos vykdymo pažymos arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopija. Jei prekiaujama savo gamybos žemės ūkio ir/ar maisto produktais– ūkininko ūkio pažymėjimą arba dokumento, patvirtinančio žemės valdymą ar naudojimą, kopija.
5. Įmonės registracijos pažymėjimo kopija (juridiniai asmenys).
6. Leidimo prašytojas turi turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, jeigu prekiauti arba teikti paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka jis yra privalomas.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 
Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Darbo diena (po visų reikalingų dokumentų pateikimo ir vietinės rinkliavos mokesčio sumokėjimo).
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Paslaugos suteikimo kainų lentelė pridedama
 Už leidimo išdavimą mokama vietinė rinkliava. (Zarasų rajono savivaldybės 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T-161,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-130 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo pakeitimo”.
 
 
Mokėti: Gavėjo pavadinimas – Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, bankas – Swedbank, sąskaita – LT657300010002614394, banko kodas 73000, vietinės rinkliavos įmokos kodas 0202.
 

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
 Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
 Paslauga galutinė.  
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
 6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt. Zarasų mieste – Olga Podolskienė, tel. ( 8 385) 30511, 30507, zarasu.m.sen@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt. Zarasų mieste – Olga Podolskienė, tel. ( 8 385) 30511, 30507, zarasu.m.sen@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-19
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?