2021 m. liepos 25 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, dublikato išdavimas ar patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas.
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS30711
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, dublikato išdavimas ar patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas – tai dokumento suteikiančio teisę vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas. Turint šÄ¯ leidimą leidžiama nuvežti keleivius į bet kurią Lietuvos Respublikos vietą, tačiau draudžiama teikti taksi paslaugas (išskyrus keleivio laukimą su įjungtu taksometru) kitos savivaldybės teritorijoje.
Kiekvienam lengvajam automobiliui išduodamas atskiras leidimas.
Leidimas išduodamas neribotam laikui.
Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas leidimo dublikatas.
Pasikeitus vežėjo duomenims išduodamas naujas (patikslintas) leidimas.
Prašymas išduoti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi/išduoti leidimo dublikatą/išduoti patikslintą leidimą pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją, paštu arba elektroniniu bÅ«du.
Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, leidimo dublikatas arba naujas (patikslintas) leidimas išduodamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. nustatytos formos užpildytą prašymą išduoti leidimą;
2. kai vežėjas fizinis asmuo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją, išskyrus atvejus, kai prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis;
3. kelių transporto priemonės (toliau – transporto priemonė), kuri bus naudojama keleivių vežimo taksi paslaugoms teikti, registracijos liudijimą, techninės apžiÅ«ros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (grąžinama pasilikus kopijas), išskyrus atvejus, kai prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis;
4. Mokėjimo dokumento, įridančio, kad sumokėta valstybės rinkliava, kopiją;
5. Jeigu vežėjas nėra nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip transporto priemonės savininkas ar valdytojas, nors transporto priemonė registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu;
6. Jeigu transporto priemonė neregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį ar kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu.
7. Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriui ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą;
8. Informaciją dėl keleivių vežimo lengvuoju automobiliu taksi tarifų (forma pridedama) (dokumentas pateikiamas tais atvejais kai išduodamas naujas leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi).
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
1. nustatytos formos užpildytą prašymą išduoti leidimą;
2. kai vežėjas fizinis asmuo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją, išskyrus atvejus, kai prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis;
3. kelių transporto priemonės (toliau – transporto priemonė), kuri bus naudojama keleivių vežimo taksi paslaugoms teikti, registracijos liudijimą, techninės apžiÅ«ros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (grąžinama pasilikus kopijas), išskyrus atvejus, kai prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis;
4. Mokėjimo dokumento, įrodančio, kad sumokėta valstybės rinkliava, kopiją;
5. Jeigu vežėjas nėra nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip transporto priemonės savininkas ar valdytojas, nors transporto priemonė registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu;
6. Jeigu transporto priemonė neregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį ar kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu.
7. Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriui ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą;
8. Informaciją dėl keleivių vežimo lengvuoju automobiliu taksi tarifų (forma pridedama) (dokumentas pateikiamas tais atvejais kai išduodamas naujas leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi).

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Vežėjas, norėdamas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, privalo informuoti Zarasų rajono administraciją kokius tarifus taikys veždamas keleivius, nes nustatyti tarifai gali būti pradedami taikyti po 5 darbo dienų, kai Zarasų rajono administracija apie tai informuojama (Pridedama informacijos dėl keleivių vežimo lengvuoju automobiliu taksi tarifų forma).
Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui.
Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-7687 (toliau – Taisyklių) 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trÅ«kstamus dokumentus ar ištaisyti trÅ«kumus.
Leidimo galiojimas sustabdomas, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus arba taksi, kuris įrašytas leidime, neatitinka Techninių reikalavimų, išskyrus atvejus, kai nustatytus trÅ«kumus vairuotojas pašalina nedelsdamas vietoje.
 

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Informacija ar atlyginimas už paslaugą gali būti sumokėtas tik paslaugos teikimo vietoje pažymima - ne;
atlyginimo už paslaugą gavėjo tikslus pavadinimas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
atlyginimo už paslaugas gavėjo banko duomenys (pasirinktinai):
- sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000;
- sąskaita Nr LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900;
- sąskaita Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, banko kodas 70440;
- sąskaita Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800;
- sąskaita Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100;
- sąskaita Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400;
- sąskaita Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300;
įmokos kodas – 52743
atlyginimo už paslaugas kaina:
1. Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas - 45 Eur.
2. Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikato išdavimas - 7,2 Eur.
3. Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas - 10 Eur.
 

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
-
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 ,,Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trÅ«kstamus dokumentus ar ištaisyti trÅ«kumus.
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Dokumentacijos plano 6.67 byla
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Sėlių a. 22, Zarasai, 305A kab., Marina Gražina Beinarienė, (8 385) 37 187, marina.beinariene@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37 146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-22
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Koks pavadinimas, JÅ«sų manymu, labiausiai tiktų naujai kultÅ«rinės paskirties erdvei/statiniui Zaraso ežero saloje Zarasuose?