2020 m. vasario 28 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS30685
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje.
Leidimas išduodamas tik tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava. Nebaigus vykdyti darbų leidime nurodytu terminu, leidimo galiojimas gali būti pratęstas.
Asmens paraiška išduoti leidimą pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį Zarasų rajono savivaldybės administracijoje „viename langelyje“ (I a., 105A kab., Sėlių a. 22, 32210, Zarasai) ar elektroninėmis priemonėmis (priimamasis@zarasai.lt, info@zarasai.lt).
Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 227 kab. II a. (Sėlių a. 22, Zarasai).
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-16, Nr. VIII-1725.
4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996-03-19 d. Nr. I-1240
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“.
6. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-172 ,,Dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-173 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą nuostatų patvirtinimo”.
8. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraišką išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje. Paraiškos vienoje pusėje nurodomas pareiškėjas, jo adresas, telefono numeris, darbų vykdymo tikslas, tiksli darbų vykdymo vieta, darbų apimtis, atlikimo būdas ir naudojami mechanizmai, darbų vykdymo pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė ir jo kvalifikacijos atestato numeris ir kita informacija. Paraiškos kitoje pusėje yra nurodytos institucijos, su kuriomis būtina suderinti paraišką. Derinimai yra neatsiejama paraiškos dalis.
 2. Sklypo planą, kuriame pažymėti projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodyta darbų vykdymo vieta;
3. Leidimo statybai kopiją, kai požeminių komunikacijų ar statinių statybai reikalingas leidimas statybai;
4. Kalendorinį darbų vykdymo grafiką dėl darbų trukmės suderinimo, jeigu bus vykdomi didelės apimties darbai;
5. Sutarties su kelių (gatvių), šaligatvių dangas atstatančia įmone kopiją;
6. Leidimą, jeigu vykdant darbus, bus reikalinga kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti medžius ir krūmus;
7. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo gatvėse schemą, suderintą su Policijos komisariatu. Schemoje turi būti pažymėtos kasinėjimo zonos aptvėrimas ir kelio ženklų išdėstymas.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas, gavus 6 punkte išvardytus dokumentus ir pateikus rinkliavos apmokėjimo mokamąjį pavedimą arba mokėjimo kvito kopiją.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Eil.Nr.                                                                   Rinkliavos objektas                                                                                                                     Rinkliavos dydis už vieną parą,
                                                                                                                                                                                                                                       įskaitant švenčių ir poilsio dienas,  (EUR)
 
1. Gatvių ar vietinės reikšmės kelių su asfalto danga važiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas  -  57,92
2. Gatvių ar vietinės reikšmės kelių su asfalto danga važiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas  - 43,44
3. Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų su kietąja danga perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas  - 28,96
4. Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų su kietąja danga perkasimas arba aptvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas - 20,27
5. Žaliųjų plotų perkasimas arba atitvėrimas  - 8,69
6. Aikščių kietųjų dangų perkasimas arba atitvėrimas - 43,44
7. Pėsčiųjų perėjimo zonų, šaligatvių, dviračių takų atitvėrimas, kada vykdomi darbai, nesusiję su žemės kasimo darbais - 2,90
Mokėti: Gavėjo pavadinimas – Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, bankas – Swedbank, sąskaita – LT657300010002614394, banko kodas 73000, vietinės rinkliavos įmokos kodas 0201. 

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis)
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
51.8 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybėje Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, vyresnioji specialistė Alicija Žusinienė, 2 aukštas, 227 kabinetas, tel. (8 385) 37 178, el. p. alicija.zusiniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja Valentina Raubiškienė, tel. (8 385) 37161, el. p. ukis@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?