2021 m. spalio 18 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image

Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS4418
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti saugotinų medžių ir krÅ«mų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti leidimus.
 
Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijai, kurios teritorijoje yra norimi iškirsti želdiniai, argumentuotą prašymą tiesiogiai atvykęs į instituciją, paštu arba elektroninėmis priemonėmis.
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiÅ«ros komisijai priėmus sprendimą, leidimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533.

 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,
3. 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, 2007-06-28, X-1241.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
6.Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2014 m. kovo 12 d. Nr. D1-269 „ Dėl žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-673 „Dėl želdinių bÅ«klės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1 87 „Dėl saugotinų medžių ir krÅ«mų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krÅ«mų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių patvirtinimo“.
11. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-129 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.
12. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
 
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
 2. Žemės sklypo planas.
3. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai.
4. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai.
5. Bendrijos susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 % namo gyventojų savininkų pritaria šiam prašymui.
6. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
7. Ä®galiojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Kai prašyme neaiški argumentacija, trÅ«ksta reikiamų dokumentų, tada suinteresuoto (-ų) asmens (-ų) prašoma kitos papildomos informacijos.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė.
 
Leidimas galioja 1 metus. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui asmuo gali kreiptis į seniÅ«niją su prašymu pakartotinai išduoti leidimą
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Specialistės seniūnijose: Aušra Kastanauskienė, tel. (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 566, el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. Salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Vitalija Kanapeckienė, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. zarasu.m.sen@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt. Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-18
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?