2020 m. spalio 24 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3140
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti leidimą važiuoti didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse įregistruotoms kelių transporto priemonėms (jų junginiams), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, Zarasų rajono savivaldybės keliais.
 
Leidimas gali būti išduotas vienam važiavimui, mėnesiui arba metams.
Asmens paraiška išduoti leidimą pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį) Zarasų rajono savivaldybės administracijoje „viename langelyje“ (I a.,105A kab., Sėlių a. 22, 32210, Zarasai) ar elektroninėmis priemonėmis (priimamasis@zarasai.lt, info@zarasai.lt).
Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis.
Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio 227 kab. II a. (Sėlių a. 22, Zarasai).
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-16, Nr. VIII-1725.
4. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, 1995-05-11, Nr. I-891.
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, 2000-10-12, VIII-2032.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr.447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.
9. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.
10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3-150 „Dėl mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.
11. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 20 d. sprendimas Nr. T-152 ,,Dėl leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo“.
12. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymą išduoti leidimą važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis bei jame nurodyti:
 
1. Transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną.
2. Važiavimo maršrutą bei tarpinius punktus.
3. Važiavimo laiką.
4. Duomenis apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį).
5. Markę, modelį, valstybinį numerį ir transporto priemonės gamyklos gamintojo nustatytą leidžiamą svorį, ilgį, plotį, aukštį;
9. Faktišką pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę.
10. Ašių išdėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių.
11. Posūkio spindulius.
12. Krovinio pavadinimą, jo masę ir (ar) matmenis.
Prašymą pasirašo transporto priemonės savininkas ar valdytojas, kuris atsako už pateiktų duomenų tikslumą.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Už leidimo įforminimą mokoma valstybinė rinkliava. Rinkliavos dydis – 14 Eur (50 Lt).
 
Mokėti: Gavėjo pavadinimas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, bankas – Swedbankas, sąskaita – LT24 7300 0101 1239 4300, valstybės rinkliavos įmokos kodas 53043.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
51.9 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybėje Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, vyresnioji specialistė Alicija Žusinienė, 2 aukštas, 227 kabinetas, tel. (8 385) 37 178, el. p. alicija.zusiniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja Valentina Raubiškienė, tel. (8 385) 37161, el. p. ukis@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?