2020 m. vasario 28 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, licencijos kopijos pakeitimas, pasikeitus licencijos kopijoje įrašytiems duomenims ar pratęsimas.
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS31098
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Vežėjo naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Licencijos kopiją išduoda ta pati institucija, kuri išdavė licenciją.
Kelių transporto priemonė, kuriai išduodama licencijos kopija, turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.
Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopija, išduota vienai kelių transporto priemonei, negali būti naudojama kitai kelių transporto priemonei.
Licencijos kopija turi būti laikoma kelių transporto priemonėje.
Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
Pratęsiant licencijos galiojimą, išduodama nauja licencijos kopija.
Licencijos kopijos pakeitimas atliekamas kai reikia pakeisti duomenis licencijos kopijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita) ir vežėjas pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
Praradus licencijos kopiją, licencijos kopijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Prašymas išduoti licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopiją/ išduoti licencijos kopijos dublikatą/ pratęsti licencijos galiojimą/ pakeisti licencijos kopiją pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją, paštu arba elektroniniu būdu.
Licencijos kopija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išduodama, licencijos kopijos galiojimas pratęsiamas arba licencijos kopija pakeičiama padarius elektroninį įrašą Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo informacinėje sistemoje „Vektra“.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. Nustatytos formos užpildytą prašymą.
2. Kelių transporto priemonės, registracijos liudijimo kopiją.
3. Jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, nuomos sutarties kopiją.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Duomenys, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopija išduodama, pratęsiamas jos galiojimas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) ją išduoti, pratęsti jos galiojimą per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopija pakeičiama per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
 

 

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 Informacija ar atlyginimas už paslaugą gali būti sumokėtas tik paslaugos teikimo vietoje pažymima - ne;
atlyginimo už paslaugą gavėjo tikslus pavadinimas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
atlyginimo už paslaugas gavėjo banko duomenys (pasirinktinai):
- sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000;
- sąskaita Nr LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900;
- sąskaita Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, banko kodas 70440;
- sąskaita Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800;
- sąskaita Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100;
- sąskaita Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400;
- sąskaita Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300;
įmokos kodas – 52743
atlyginimo už paslaugas kaina:
1. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos išdavimas arba galiojimo pratęsimas - 35 Eur.
2. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 10 Eur.
3. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos dublikato išdavimas - 7,20 Eur.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis)
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Licencijos kopija neišduodama, jeigu:
 
1. Pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai, dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo;
2. Vežėjas neatitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų;
3. Vežėjui panaikintas licencijos galiojimas pagal Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, 48.4 ar 48.5 punktus; licencija neišduodama vienerius metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos;
4. Sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Dokumentacijos plano 6.67 byla
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Sėlių a. 22, Zarasai, 305A kab., Marina Gražina Beinarienė, (8 385) 37187, el. p. marina.beinariene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, Sėlių a. 22, 309 kab., II a., (8 385) 37 146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-20
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?