2020 m. liepos 16 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo panaikinimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28050
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir užsienio juridiniams asmenims, įregistravusiems filialą (toliau – juridiniai asmenys), siekiant panaikinti licencijos galiojimą tam tikrais atvejais. Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimą panaikina Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta, kai:
 
- jeigu juridinis asmuo raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą;
- jeigu juridinis asmuo nutraukia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas (likviduojamas arba reorganizuojamas);
- jeigu per vienus metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėta licencijoje nurodyta veikla arba juridinis asmuo daugiau kaip vienus metus jos nevykdo;
- jeigu juridinis asmuo, kuriam sustabdytas licencijos galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.
Juridiniai asmenys, norintys licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimą panaikinti, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą pateikia tiesiogiai, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 A kab., I a., el. p. priimamasis@zarasai.lt) arba naudodamiesi Kontaktinio centro pranešimų sistema Kontaktinio centro portale www.verslovartai.lt. Pateikti licencijos turėtojo dokumentus gali atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Juridinis asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Mažosios loterijos organizavimo licencijavimą reglamentuoja:
 
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas 2003-07-01, IX-1661
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1550 ,,Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
6. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius 2012 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. DI-3 „Dėl didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
7. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Juridinis asmuo pateikia:
 
- prašymą, kuriame nurodomas:
-juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, el. p. adresas;
-licencijos galiojimo panaikinimas (nurodomos priežastys);
-juridinio asmens administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.
Grąžinamas licencijos originalas.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, gavęs rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus nukreiptą prašymą dėl licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo panaikinimo, parengia Direktoriaus įsakymo projektą dėl licencijos galiojimo panaikinimo.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, priėmęs sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo šią informaciją ir duomenis paskelbia Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje, įrašo tvarkomame licencijų registravimo žurnale ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, praneša juridiniam asmeniui, dėl kurio sprendimas priimtas, licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo priežastis ir datą, galiojimo sustabdymo laikotarpį, galiojimo sustabdymo panaikinimo datą. Licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo diena laikoma šios informacijos ir duomenų įrašymo tvarkomame licencijų registravimo žurnale diena.
 
Per 3 darbo dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo praneša apie tai Juridinių asmenų registrui.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
-
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, 3 a., 310 kab., tel. (8 385) 37187, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?