2021 m. liepos 25 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image

Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo sustabdymo panaikinimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28051
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir užsienio juridiniams asmenims, įregistravusiems filialą, pašalinusiems pažeidimus ir pageidaujantiems toliau vykdyti veiklą. Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo sustabdymą panaikina Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Juridiniai asmenys, norintys licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo sustabdymą panaikinti, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą pateikia tiesiogiai, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 A kab., I a., el. p. priimamasis@zarasai.lt) arba naudodamiesi Kontaktinio centro pranešimų sistema Kontaktinio centro portale www.verslovartai.lt. Pateikti licencijos turėtojo dokumentus gali atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Juridinis asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Mažosios loterijos organizavimo licencijavimą reglamentuoja:
 
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas 2003-07-01, IX-1661
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1550 ,,Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
 
6. Lošimų priežiÅ«ros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius 2012 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. DI-3 „Dėl didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“
Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Juridiniai asmenys pateikia:
 
- prašymą, kuriame nurodoma:
-juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, el. p. adresas;
- pažeidimų pašalino rezultatai;
-juridinio asmens administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyrius, gavęs rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus nukreiptą prašymą dėl licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo sustabdymo panaikinimo, patikrina prašyme nurodytą informaciją apie pažeidimų pašalinimą ir parengia Direktoriaus įsakymo projektą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, priėmęs sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo šią informaciją ir duomenis paskelbia Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje, įrašo tvarkomame licencijų registravimo žurnale ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, praneša juridiniam asmeniui, dėl kurio sprendimas priimtas, licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo priežastis ir datą, galiojimo sustabdymo laikotarpį, galiojimo sustabdymo panaikinimo datą. Licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo diena laikoma šios informacijos ir duomenų įrašymo tvarkomame licencijų registravimo žurnale diena.
 
Per 3 darbo dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo praneša apie tai Juridinių asmenų registrui.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
-
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
-
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Jeigu licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai mažareikšmiai, nepadarę esminės žalos Loterijų įstatymo saugomiems interesams, licencijos turėtojas nutraukė teisę pažeidžiančius veiksmus ir pašalino teisę pažeidžiančių veiksmų padarinius bei atlygino žalą, o licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymasis gali bÅ«ti užtikrintas kitais bÅ«dais, licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali licencijos turėtojo neįspėti apie licencijos galiojimo sustabdymą, nestabdyti ir (ar) nenaikinti licencijos galiojimo.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, 3 a., 310 kab., tel. (8 385) 37187, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
Dokumentai
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Koks pavadinimas, JÅ«sų manymu, labiausiai tiktų naujai kultÅ«rinės paskirties erdvei/statiniui Zaraso ežero saloje Zarasuose?