2020 m. liepos 7 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Licencijos organizuoti mažąją loteriją patikslinimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28052
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir užsienio juridiniams asmenims, įregistravusiems filialą, kai pasikeičia licencijos turėtojo rekvizitai (pavadinimas, kodas, buveinės adresas). Mažųjų loterijų organizavimo licencijas teisės aktų nustatyta tvarka patikslina savivaldybės vykdomoji institucija – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
 
Juridiniai asmenys, norintys patikslinti licenciją organizuoti mažąją loteriją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujų rekvizitų įsigaliojimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą pateikia tiesiogiai, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 A kab., I a., el. p. priimamasis@zarasai.lt) arba naudodamiesi Kontaktinio centro pranešimų sistema Kontaktinio centro portale www.verslovartai.lt. Pateikti licencijos turėtojo dokumentus gali atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Juridinis asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Mažosios loterijos organizavimo licencijavimą reglamentuoja:
 
1. 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-16, Nr. VIII-1725.
4. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas 2003-07-01, IX-1661
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1550 ,,Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
 
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
8. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius 2012 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. DI-3 „Dėl didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“
9. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 Juridinis asmuo pateikia:
 
1. Prašymą patikslinti licenciją.
2. Dokumentus, patvirtinančius apie juridinio asmens duomenų pasikeitimus.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, gavęs rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus nukreiptą prašymą patikslinti licenciją ir dokumentus, juos nagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kuriais patvirtinamas juridinio asmens rekvizitų pasikeitimas, gavimo dienos priima sprendimą patikslinti licenciją. Terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų dokumentų gavimo dienos.
 
Sprendimus, susijusius su mažosios loterijos organizavimo licencijavimu, priima Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Licencija patikslinama per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
 
Pareiškėjas apie priimtą sprendimą patikslinti licenciją informuojamas raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų kontaktinį centrą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo patikslinti licenciją dienos.
 
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Už licencijos patikslinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
 
Mažosios loterijos organizavimo licencijos patikslinimas – 14 Eur. (48,34 Lt).
Rinkliava mokama: VMI prie LR Finansų ministerijos, sąsk. Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas – 53043.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
-
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, 3 a., 310 kab., tel. (8 385) 37187, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
Dokumentai