2020 m. vasario 28 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, pakeitimas, pasikeitus licencijoje įrašytiems duomenims ar pratęsimas.
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS4144
Versija 5
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais suteikia teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje.
Licencija išduodama dešimčiai metų.
Pratęsiant licencijos galiojimą, išduodama nauja licencija.
Licencijos pakeitimas atliekamas kai reikia pakeisti duomenis licencijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita) ir vežėjas pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
Praradus licenciją, licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Prašymas išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais/ išduoti licencijos dublikatą/ pratęsti licencijos galiojimą/ pakeisti licenciją pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją, paštu arba elektroniniu būdu.
Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išduodama, licencijos galiojimas pratęsiamas arba licencija pakeičiama padarius elektroninį įrašą Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo informacinėje sistemoje „Vektra“. Licencijos dublikatas išduodamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. Nustatytos formos užpildytą prašymą;
2. Asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo.
3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją.
4. Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
4.3. fiziniai asmenys – Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą.
5. Vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje.
6. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
7. Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (toliau – buveinė).
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Vežėjo pateikti dokumentai sutikrinami sistemoje VEKTRA su įvairių registrų, institucijų ir įstaigų turimais duomenimis apie vežėją, vežėjo vadovą ir vežėjo transporto vadybininką.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Licencija išduodama arba atsisakoma ją išduoti per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Informacija ar atlyginimas už paslaugą gali būti sumokėtas tik paslaugos teikimo vietoje pažymima - ne;
atlyginimo už paslaugą gavėjo tikslus pavadinimas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
atlyginimo už paslaugas gavėjo banko duomenys (pasirinktinai):
- sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000;
- sąskaita Nr LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900;
- sąskaita Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, banko kodas 70440;
- sąskaita Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800;
- sąskaita Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100;
- sąskaita Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400;
- sąskaita Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300;
įmokos kodas – 52743
atlyginimo už paslaugas kaina:
1. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas - 68 Eur.
2. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 10 Eur.
3. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas - 7,20 Eur.
 

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Bendradarbiavimo lygis

 

 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Licencija išduodama, kai vežėjas pateikia visus Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, 16 punkte nurodytus dokumentus ir yra tenkinamos visos šių taisyklių 28 – 36 punktuose nurodytos sąlygos.
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Dokumentacijos plano 6.67 byla
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Sėlių a. 22, Zarasai, 305A kab., Marina Gražina Beinarienė, (8 385) 37187.
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-22
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?