2021 m. birželio 15 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimas
zrs
Įvertink: 2 0
Kodas PAS30708
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Zarasų rajono savivaldybės vykdomoji institucija išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse išdavimo kreipiamasi į savivaldybę, kurios teritorijoje yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomoji institucija.

 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Įmonė, norinti gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikia:
1.Paraišką;
2. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas).
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už licencijos išdavimą.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Išduodanti institucija nagrinėdama paraiškas dėl licencijos išdavimo kreipiasi į:
1. Valstybinę mokesčių inspekciją,
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių
3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
4. Valstybinę mokesčių inspekciją,
5. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą,
6. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;
7. Patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę); įmonių duomenis licenciją išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
 
 

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Licencija išduodama per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. (Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos).

 

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 190 Eur.

 

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Bendradarbiavimo lygis

 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Agnė Kulienė, 3 a., 305A kab., tel. (8 385) 37187, el. p. agne.kuliene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37 146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-22
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
Dokumentai