2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Nenukirsto valstybinio miško pardavimas fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji pastatai (išskyrus naudojamus komercinei veiklai) ir jų priklausiniai (išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir t.t.).
zrs
Įvertink: 1 0
Kodas PAS28067
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Nenukirstas miškas asmenims, kurių gyvenamieji pastatai (išskyrus naudojamus komercinei veiklai) ir jų priklausiniai (išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir t.t.). parduodamas Aplinkos ministro nustatyta tvarka, nenukirsto miško kainą mažinant iki 50 proc.
 
Vienam asmeniui skiriamos medienos kiekis neturi viršyti 50 kub. m.
Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į rajono Savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (105 kab.), atsiuntus paštu Zarasų rajono savivaldybės administracijai (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per pasiuntinį ar elektroniniu būdu priimamasis@zarasai.lt.
Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į 105 kabinetą ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1286 ,,Dėl nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklių patvirtinimo”.
 
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 28 ,,Dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo” su pakeitimais.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Fizinis asmuo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai pateikia:
 
1. Prašymą.
2. Seniūnijos pažymą apie deklaruojamą gyvenamą vietą.
3. Pažymą iš atitinkamos tarnybos apie įvykusią stichinę nelaimę (priešgaisrinės tarnybos, policijos, hidrometereologinės tarnybos, seniūnijos ir kitų tarnybų).
4. VĮ Registrų centro nekilnojamojo (gyvenamojo namo su priklausiniais) turto pažymėjimo kopiją.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 d.d. nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Byla 6.67
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vedėjo pavaduotoja Valentina Biveinienė, 3 a., 309 kab., tel. (8 385) 31102, el. p. valentina.biveiniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio skyriaus vedėja Valentina Raubiškienė, tel. (8 385) 37161, el. p. ukis@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-08
Paslaugos kategorija Kita parama
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?