2020 m. vasario 28 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
zrs
Įvertink: 4 2
Kodas PAS30694
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Zarasų rajono savivaldybės vykdomoji institucija išduoda šias (neterminuotas) licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
2. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų.
3. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.
4. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Zarasų rajono savivaldybės vykdomoji institucija išduoda šias sezonines (sezono laikotarpis yra balandžio 1 d. – rugsėjo 30 d.) licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1.Verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu.
2. Verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu.

Zarasų rajono savivaldybės vykdomoji institucija išduoda šias vienkartines (ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui) licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1.Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
4. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
5. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Įmonė, norinti gauti neterminuotą/sezoninę licenciją pateikia:
1. Paraišką;
2. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už licencijos išdavimą. (valstybės rinkliava gali būti mokama po patikrinimo).
4. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name.

Įmonė, norinti gauti vienkartinę licenciją pateikia :
1. Paraišką;
2. Renginio, parodos ar mugės organizatoriaus sutikimą. Sutikime turi būti nurodyta renginio trukmė;
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už vienkartinės licencijos išdavimą.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Išduodanti institucija nagrinėdama paraiškas dėl neterminuotos/sezoninės licencijos išdavimo kreipiasi į:
1. Valstybinę mokesčių inspekciją;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių;
3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
4. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;
5. Patikrina ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
6. Patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę); įmonių duomenis licenciją išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
7. Kreipiasi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;
8. Teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei, taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą (kai licencijos prašytojas nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais).
9.Kitų LR alkoholio kontrolės įstatyme, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse ir Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše nurodytų sąlygų, reikalingų licencijos išdavimui, buvimą;

Išduodanti institucija nagrinėdama paraiškas dėl vienkartinės licencijos išdavimo patikrina:
1.Licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę).
2. Ar Licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

 

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neterminuota/sezoninė licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. (Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos).

Neterminuota/sezoninė licencija patikslinama/papildoma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo dienos.

Vienkartinė licencija išduodama per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos.
 

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 490 Eur.

Valstybės rinkliava už sezoninės licencijos išdavimą – 190 Eur.

Valstybės rinkliava už vienkartinės licencijos išdavimą – 17 Eur.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/lRPJamPerE

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Bendradarbiavimo lygis

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis.
Paraiškos gali būti priimamos elektroniniu būdu, tiesiogiai asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją arba atsiuntus registruotu paštu.
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Licencijos išduodamos elektroniniu būdu, naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas (esant poreikiui gali būti pateiktas popierinis išrašas iš Licencijų informacijos sistemos).
www.licencijavimas.lt

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Agnė Kulienė, 3 a., 305A kab., tel. (8 385) 37187, el. p. agne.kuliene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-22
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?