2020 m. birželio 7 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Notarinių veiksmų seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams atlikimas.
zrs
Įvertink: 1 0
Kodas PAS2975
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems, kad įstatymų nustatyta tvarka neatlygintinai seniūnas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams atliktų notarinius veiksmus:
- tvirtintų seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
- tvirtintų įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
- liudytų dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
- liudytų parašo dokumentuose tikrumą.
- patvirtintų bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą, dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, (kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu).
Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.
Dokumentai pasirašomi atvykus asmeniui seniūnijos seniūno akivaizdoje, o ne iš anksto.
Paslauga teikiama visose Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijose.

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė.
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.8A39C83848CB
 

2. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas,
Nr. I-2882,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/jjcVpOKsBp
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Nr. I-533, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/KOvWuQDrjs

4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, VIII-1234, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY
5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas, Nr. I-1374.
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-28 nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F8E6D06CEFD4/TAIS_325265

7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001-06-20 įsakymas Nr. 105 „Dėl oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų perdavimo saugoti notarams tvarkos patvirtinimo“, https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E82BC72586C0/IBwgciODVq

8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 1R-225 „Dėl oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimo ir perdavimo saugoti notarams rekomendacijų patvirtinimo“, https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A65AF4C63297
1. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

 2. Tvirtinamo dokumento originalas.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Tvirtinamų dokumentų reikiamas kopijų skaičius.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-07
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
Dokumentai