2020 m. lapkričio 24 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Numerių ir adresų pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams, gatvėms ir aikštėms suteikimas ir keitimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3268
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (žemės sklypui, pastatui, žemės sklypui su pastatais), patalpoms (butams) bÅ«tų suteiktas adresas (numeris). Pareiškėjas prašymus gali pateikti raštu tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrių (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai, I a.,109 kab.), paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis (zivile.mikniuviene@zarasai.lt). Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533. 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimas Nr. 2092 „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“. 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-10 nutarimas Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro organizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“. 5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymas Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“. 6. Teritorijų planavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. I-121.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl adreso žemės sklypui (pastatui) suteikimo (keitimo): 1. Prašymas. 2. Nekilnojamojo turto (žemės sklypo, pastato, korpuso) registro centrinio duomenų banko išrašo kopija. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (naujai statybai). 4. Teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas arba planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui) (naujai formuojamiems sklypams, gali bÅ«ti nurodytas tik įregistruoto dokumento registro Nr.). 5. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (sodo sklypui gali bÅ«ti schema (įregistruotiems ir pagal teritorijų planavimo dokumentus formuojamiems sklypams). Dėl numerio butui (patalpai) suteikimo (keitimo): 1.Prašymas. 2. Buto (-ų) (patalpos (-ų) Nekilnojamojoturtoregistroišrašasapienekilnojamojoturtosavininkus (esamo buto arba patalpos). 3.Statybą (rekonstrukciją) leidžiantis dokumentas (rekonstruojamoms patalpoms arba butams, arba keičiama patalpų naudojimosi paskirtis). 4. Buto (-ų) (patalpos (-ų)) kadastrinių matavimų planai (rekonstruojamoms patalpoms ir projektai) (esamų arba pagal statybą leidžiančio dokumento parengtą projektą).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslaugos užsakymas per Elektroninius valdžios vartus

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Mikniuvienė, Sėlių a. 22, 109 kab., tel. (8 385) 31 101, el. p. zivile.mikniuviene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Teritorijų planavimo skyriaus pavaduotojas–Savivaldybės vyriausiasis architektas Evaldas Ulianskas, Sėlių a. 22, 107 kab., tel. (8 385) 37 145, el. p. architektas@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA