2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Pagalbos į namus paslaugų teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3036
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pagalbos į namus paslaugos tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl pagalbos į namus paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Sprendimas dėl pagalbos į namus asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų poreikio vertinimo išvadų pateikimo skyriui dienos.
Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui ir pagalbos į namus paslaugų teikėjui Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999
m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
4. 3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m.
sausio 19 d. Nr. X-493.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektų taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
7. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (su pakeitimais).
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-787 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. I2(6.71)-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punkto pakeitimo.
11. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8 );
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
- pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;
- gydytojų konsultacinės komisijos išvadą;
- kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų
gavimą, pagal būtinumą.
Esant poreikiui, Socialinės paramos skyrius gali pareikalauti dokumentų, susijusių socialinių paslaugų skyrimu asmeniui (šeimai), ir iš kitų įstaigų.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl pagalbos į namus skyrimo/neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo.

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis)

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Ragėnienė, tel. (8 385) 30738, Savanorių g. 2, Zarasai, II aukštas, 3 kabinetas el. p. valerija.rageniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. parama@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?