2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2502
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti maisto produktus iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo turi asmenys, kurių pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) t.y. 183 eurai per mėnesį vienam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui. Išskirtinais atvejais pagalba skiriama, kai šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 2,2 VRP.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įgaliotą asmenį Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai)
Jei prašymas pateikiamas paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie šeimos, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
(Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, pateikia laisvos formos prašymą, kuris yra pagrindas pagalbai skurstantiems asmenims gauti).
2. Pažymos apie darbo užmokestį už 3 paskutinius mėnesius arba, jei keitėsi pajamų šaltinis, nurodomos kreipimosi mėnesio pajamos. 3. Kiti dokumentai.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis). 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Paliūnienė, tel. (8 385) 30 738, el. p. alina.paliuniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-20
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?