2020 m. liepos 16 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Parama darbdaviams, įgyvendinantiems Užimtumo didinimo programą
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28070
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama darbdaviams, pageidaujantiems dalyvauti Viešųjų darbų programos įgyvendinime.
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybai patvirtinus kiekvienų metų pabaigoje Viešųjų darbų programą, darbdaviai turi galimybę teikti paraiškas šiai programai įgyvendinti.
Paraiškas nagrinėja Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija.
Darbdaviai teikia paraiškas iki datos, nurodytos rajono laikraštyje atspausdintame skelbime (kalendorinių metų pradžioje).
Paraiškos priimamos tiesiogiai Zarasų rajono savivaldybėje – I aukštas,105A kab., ( Sėlių a. 22, 32210 Zarasai), el. p. priimamasis@zarasai.lt
Paraiška gali būti pateikiama raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į rajono Savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (105 kab. I a.), atsiuntus paštu Zarasų rajono savivaldybės administracijai (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per pasiuntinį ar elektroniniu būdu priimamasis@zarasai.lt.
Atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į 105 kabinetą ar išsiunčiamas elektroniniu paštu nurodytu adresu.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, 1990-12-13, Nr. I-864.
 
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
 
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. A1-499 ,,Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais;
6. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-243 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio14 d. sprendimas Nr. T-207 ,,Dėl 2015 metų viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą Zarasų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo“.
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T-194 ,,Dėl nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ su pakeitimais. (Komisija sudaroma Tarybos kadencijos laikotarpiui).
9. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. I-59 ,,Dėl 2015 viešųjų darbų programai įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymo darbdaviams sąrašo patvirtinimo“ su pakeitimais.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Darbdavys, kurio buveinė registruota Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, pateikia paraišką, kaip nurodyta išspausdintame rajono laikraštyje skelbime.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Darbdavių paraiškas svarsto nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija, kurią lygiais pagrindais sudaro teritorinės darbo biržos atstovas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovas, darbdavių atstovas, profesinės sąjungos atstovas.
 
Komisija, išnagrinėjusi paraiškas, paskirto lėšas darbdaviams ir atrinktų darbdavių sąrašą teikia tvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
Kai Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtina paskirstytas lėšas darbdaviams, jie informuojami el. paštu.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
14 d. d. nuo paraiškų gavimo.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga neatlygintina
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis)
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vedėja Dalia Nastajienė, 314 A kab., tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Komisijos pirmininkas
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-08
Paslaugos kategorija Kita parama
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?