2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Paramos mirties atveju skyrimas
zrs
Įvertink: 0 1
Kodas PAS3029
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paramos mirties atveju rūšys yra laidojimo pašalpa ir parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.
Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio.
Pašalpa mokama mirus:
1. Lietuvos Respublikos piliečiams; Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip ketinantiems dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvoje ir kurie iki mirties dirbo ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir buvo įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbiai; Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie turėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje; užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje.
2. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens vaikas gimsta negyvas.
Dėl laidojimo pašalpos ir paramos palaikams parvežti galima kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą atsiradimo dienos.
Prašymą paramai mirties atveju gauti laidojantis asmuo pildo tiesiogiai atvykęs į Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai), paštu arba elektroniniu būdu.
Dėl laidojimo pašalpos ir paramos palaikams parvežti reikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, jei jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota,- pagal paskutinę gyvenamąją vietą ar pagal besikreipiančiojo paramos deklaruotą gyvenamąją vietą.
Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jei kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo ar jo šeimos vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai. Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 BSI dydžių.

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas 1993 m. gruodžio 23 d. Nr. I-348.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-162 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl Europos tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”.
6. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas paramai mirties atveju gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3.Medicininis mirties liudijimas, jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas).
4. Dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo išlaidas ir asmens ar šeimos gaunamas pajamas, kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti.
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1.Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių
skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo dienos, kai kreipiamasi per 10 darbo dienų nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos, ir per vieną mėnesį, jei kreipiamasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos.
Sprendimas dėl paramos palaikams parvežti skyrimo turi būti priimtas ir parama išmokėta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo i internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, Zarasai), įgaliotas darbuotojas įsitikina laidojančio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Alina Vazgelevičienė, tel. (8 385) 37 143,Savanorių g. 2, I a., 2 kab., el. p. alina.vazgeleviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė tel. (8 385) 54 332, el p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?