2020 m. birželio 7 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2985
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą, norintiems gauti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu).
Paslauga pažymai gauti apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA apskaitą) teikiama benamiams; asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną; asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu; asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį; užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu; asmenims, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.
Asmens ar jo įgalioto asmens prašymu pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išduodama asmens, įtraukto į GVNA apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į GVNA apskaitą.
Prašymus galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Prašymas pateikiamas ir pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą asmeniui išduodama pasirašytinai tiesiogiai atvykus į seniūniją, kurios priskirtoje teritorijoje gyvena arba siunčiama Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Pažyma asmeniui išduodama nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną išduoti pažymos, ji turi būti išduota ne vėliau kaip kitą darbo dieną, atsiradus techninėms galimybėms, arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/UwoGawiEom

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs

3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY

4. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, VIII-840.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/qhMNvebiud

5. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, 1999-03-16, VIII-1085
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD/kcSQIlfDkg

6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas, 1996-06-11, I-1374.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

7. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce

8. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. v-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2

9. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną išduoti pažymos, ji turi būti išduota ne vėliau kaip kitą darbo dieną, atsiradus techninėms galimybėms.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Dvipusės  sąveikos lygis
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Specialistės: Aušra Kastanauskienė, (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 566 el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Julija Pachalko, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-07
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS