2020 m. birželio 7 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
zrs
Įvertink: 1 1
Kodas PAS5574
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams), pageidaujantiems gauti pažymą apie jiems priklausančiose patalpose gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
Prašymą išduoti pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis (toliau – pažyma) raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms pateikia gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai).
Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į seniūniją paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį).
Pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, arba prašyme nurodytais būdais ( išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis).

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/UwoGawiEom

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs

3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY

4. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, VIII-840.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/qhMNvebiud

5. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, 1999-03-16, VIII-1085
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD/kcSQIlfDkg

6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas, 1996-06-11, I-1374.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

7. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11, VIII-1524.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO

9. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce


10. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

11. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zrasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/016d9a60e65c11e8a924e51e3682e4fc
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
3. Jeigu prašymas paduodamas per įgaliotą asmenį, įgaliotas asmuo – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.
Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) prašymą gauti pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis deklaravimo įstaigai pateikia paštu, prie prašymo išduoti pažymą turi būti pateiktas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašas (kopija).
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo dienos
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Dvipusės sąveikos lygis 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
byla 6.67
Administracinės paslaugos teikėjas Specialistės: Aušra Kastanauskienė, (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 566, el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tyel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. Salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Julija Pachalko, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-07
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS