2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Pirminės teisinės pagalbos teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS5682
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti pirminę teisinę pagalbą. Pirminė teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
 
Pirminė teisinė pagalba teikiama asmeniui, tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Juridinį ir personalo skyrių (Sėlių a. 22, Zarasai, II a. 216, 221 kab).
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2000-03-28, VIII-1591
 
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“.
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 1R-217 „Dėl Savivaldybių
 
institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-300 „Dėl metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos patvirtinimo”.
8. Juridinio ir personalo skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. I-759.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Teikiant pirminę teisinę pagalbą – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 
2.Surašant ar padedant pareiškėjui surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2.2. metinė asmens (šeimos) turto ir pajamų deklaracija arba kiti dokumentai, įrodantys, kad asmuo turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti (LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 str.)
2.3. nepilnamečio (arba iki 24 metų besimokančio dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose) vaiko (vaikų) gimimo liudijimas;
2.4. dokumentai, patvirtinantys antrinės teisinės pagalbos poreikį.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Iš karto kai yra kreipiamasi, o jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.
 
Trukmė – ne ilgesnė kaip viena valanda (gali būti pratęsta rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu)
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
-
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Zarasų rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planas, byla 6.67
Administracinės paslaugos teikėjas Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Laura Kviklienė, 216 kab., tel. (8 385) 31 203, el. paštas laura.kvikliene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Laura Kviklienė, 216 kab., tel. (8 385) 31 203, el. paštas laura.kvikliene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TEISINĖ PAGALBA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?