2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Planavimo sąlygų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimas
zrs
Įvertink: 1 0
Kodas PAS3558
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti planavimo sąlygas rengiant detaliojo teritorijų planavimo dokumentus.

 
Planavimo organizatorius, prašymus gali pateikti raštu tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai, I a.,105A kab.), paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis (priimamasis@zarasai.lt).
Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12, Nr. I-1120.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262.
6. Teritorijų planavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. I-121.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti.

 
2. Planuojamo žemės sklypo ribų planą arba topografinį planą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis.
3. Žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentus.
Pastaba. Jei šie dokumentai buvo pateikti sudarant sutartį dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties, jų papildomai pateikti nereikia.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67
Administracinės paslaugos teikėjas Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kazlauskienė, Sėlių a. 22, 109 kab., tel. (8 385) 31 101, el. p. jurgita.kazlauskiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas Evaldas Ulianskas, Sėlių a. 22, 104A kab., tel. (8 385) 37 145, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?