2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Prašymų dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo priėmimas ir nagrinėjimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS34019
Versija 0
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) tada, kai atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.
Dėl koordinuotai teikiamų paslaugų prašymus gali teikti institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas; Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu; minimalios priežiūros priemonės vykdytojas.
Prašymas dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų pateikiamas raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (asmeniui tiesiogiai atvykus) Zarasų rajono savivaldybės administracijos ,,viename langelyje“ (I aukštas, 105A kabinetas, Sėlių a. 22, 32210 Zarasai), elektroninėmis priemonėmis: (priimamasis@zarasai.lt, info@zarasai.lt) arba atsiunčiamos paštu, per kurjerį.
Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu (prašyme nurodytu adresu) elektroninėmis priemonėmis, išsiunčiant paštu, per pasiuntinį arba įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs
2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/ZPzOxUEnvH
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-651/A1-455/v-1004 ,,Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5321ed508d7211e7a3c4a5eb10f04386

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Gimimo liudijimo, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Mokyklos vadovo pasirašyta išsami charakteristika, kurioje būtų pateikti duomenys apie vaiko šeimą, pamokų lankomumą, pažangumą, lankomus neformaliojo švietimo būrelius, ugdymo įstaigos taikytas poveikio ir pagalbos vaikui priemones bei jų įvertinimas.
2. Duomenys iš Registrų centrų pagal turimas prieigas.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Verutė Jarmalavičienė tel. Nr. (8 385) 31202, El. p. verute.jarmalaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-21
Paslaugos kategorija Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?