2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28064
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, trintiems valstybinės žemės nuomos mokesčio permoką arba neteisingai sumokėjusiems kitą mokestį.
 
Valstybinės žemės nuomos mokesčio permoka grąžinama nuomos mokesčio mokėtojui pateikus raštišką prašymą, kuris išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos.
Prašymas dėl neteisingai sumokėto kito mokesčio grąžinimo/užskaitymo išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos.
Asmenų prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui raštu asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai), 218 kab. II a. ar elektroninėmis priemonėmis el. paštu: finansai@zarasai.lt, jolanta.saladziene@zarasai.lt.
Paslauga įvykdyta, kai kredito įstaigose nurašomos lėšos iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos bankinės sąskaitos.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18, Nr. VIII-1864.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. T-27 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Finansų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-28 įsakymu Nr. I-121.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenys, turintys valstybinės žemės nuomos mokesčio permoką arba neteisingai sumokėję kitą mokestį Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia prašymą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo/užskaitymo arba neteisingai sumokėto kito mokesčio grąžinimo/užskaitymo
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Finansų skyriaus specialistas, gavęs asmens ar jo oficialiai įgalioto kito fizinio asmens prašymą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo/užskaitymo arba neteisingai sumokėto kito mokesčio grąžinimo/užskaitymo, registruoja jį Finansų skyriaus Gyventojų prašymų žemės nuomos mokesčio lengvatų taikymo ir grąžinimo klausimais registre Nr. 19.5. Išnagrinėjus prašymą, sprendimas priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos.
 
Mokėtojo raštiškas prašymas grąžinti/užskaityti žemės nuomos mokesčio permoką turi būti pateiktas iki deklaracijos suformavimo kitam mokestiniam laikotarpiui. Nepateikus ar praleidus terminą raštiškam prašymui pateikti dėl žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo/užskaitymo, nuomos mokesčio permoka įskaitoma į būsimų metų laikotarpį.
Žemės nuomos mokesčio permoka gali būti grąžinta/užskaityta, jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius metus ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus.
Mokesčio mokėtojo sumokėtos žemės nuomos mokesčio sumos įskaitomos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka:
- mokesčio nepriemokų delspinigiai;
- mokesčio nepriemokos;
- mokestis.
Dokumentai segami į bylą Nr. 20.36.
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vyr. specialistė Jolanta Saladžienė, 2 a., 218 kab., tel. (8 385) 37148, el. p. jolanta.saladziene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Laima Tuzikienė tel. (8 385) 37176, el. p. finansai@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-09
Paslaugos kategorija Žemės nuomos administravimas
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?