2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Prašymų dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo priėmimas ir įsakymų išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS36220
Versija 0
Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalinga pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą ar tik žemės naudojimo būdą.
Asmuo prašymą, gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį).
Atsakymas asmeniui pateikiamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Asmens tapatybę įrodantis dokumentas;
Žemės sklypo planas;
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 -

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 10 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 -

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Asmuo pateikia prašymą, kuris registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje @vilys (toliau – EDVS @vilys). Perduodamas paslaugos vadovui, kuris perduoda paslaugos vykdytojui. Esant reikalui paslaugos vykdytojas pats surenka reikiamą informaciją iš atitinkamų registrų, Savivaldybės duomenų bazių ir parengęs atsakymą asmeniui, perduoda paslaugos vadovui. Pasirašęs dokumentą paslaugos vadovas perduoda registruoti dokumentą EDVS@vilys. Dokumentas pateikiamas asmeniui jo prašyme nurodytomis formomis.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Administracinės paslaugos teikėjas Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kazlauskienė, Sėlių a. 22, 109 kab., tel. (8 385) 31 101, el. p. jurgita.kazlauskiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Vaclovas Stankevičius, Sėlių a. 22, 107 kab., tel. (8 385) 31 145, el. p. vaclovas.stankevicius@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-19
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?