2020 m. spalio 26 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3037
Versija 6
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi:
1. vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacijos dydis:
1) asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis – 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2) asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įgaliotą asmenį atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar specialistams socialiniam darbui seniūnijose. Jei prašymas pateikiamas paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu arba elektroniniu paštu.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016 m.
birželio 29 d., Nr. XII-2507.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-6 (2));
2. asmens, turinčio teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai;
3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;.
4. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis;
5. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis;
6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos. Kai nesukakę 18 metų asmenys auklėjami, mokomi ar ugdomi švietimo sistemos auklėjimo įstaigose, papildomai pateikiama informacija, ar šioje įstaigoje asmuo gauna maistą, aprangą ir nakvynę;
7. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
10 d. d. 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
-
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis)

 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, tel. (8 385) 37 194, Savanorių g. 2, I a., 3 kab., el. p. kristina.davainiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?