2021 m. sausio 25 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuoma asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų sąrašus turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti.
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28072
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Ši paslauga teikiama asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į rajono Savivaldybės socialinį bÅ«stą, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka įrašytiems į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį bÅ«stą, sąrašÄ… ir jeigu Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą bÅ«stui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:
 
- asmens be šeimos: pajamos – 88 VRP*, turtas** – 129 VRP*;
- dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 123 VRP*, turtas** – 262 VRP*;
- keturių ar penkių asmenų šeimos: pajamos – 148 VRP*, turtas** – 349 VRP*;
- šešių ar daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 25 VRP* vienam asmeniui, turtas** – 83 VRP*.
Taip pat jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise bÅ«sto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas bÅ«stas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo bÅ«sto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų; jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašÄ…, sunkia forma.
Teisę į socialinio bÅ«sto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys rajono Savivaldybės išnuomotame socialiniame bÅ«ste, jeigu jiems išnuomoto socialinio bÅ«sto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašÄ…, sunkia forma, ir šeima, kurioje yra tokių asmenų.
 
* VRP (valstybės remiamos pajamos), 1 VRP = 102 eurai;
** deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose.
Asmens (šeimos) prašymas rajono Savivaldybės socialinio bÅ«sto nuomai pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai, I a.,105A kab.), paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis (priimamasis@zarasai.lt).
Asmuo apie sprendimus bÅ«sto nuomos klausimais informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, 2000-07-18, Nr.VIII-1864
 
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos paramos bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, 2014-10-09 Nr. XII-1215
5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas 1996-05-16, Nr. I-1338
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl savivaldybės bÅ«sto, socialinio bÅ«sto nuomos mokesčių ir bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“.
8. „Zarasų rajono savivaldybės bÅ«sto ir socialinio bÅ«sto nuomos, bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas“ patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-05-22 sprendimu Nr. T-111.
9. Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
 
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją.
3. Pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas.
4. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims);
5. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims).
6. Pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
7. Pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VÄ® Registrų centro.
8. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 
Asmenys privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Rajono Savivaldybės administracija, gavusi asmens (šeimos atveju—visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš VÄ® Registrų centro apie asmens (šeimos) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, ir deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo dienų
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla-
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Gaidamavičienė, tel. (8 385) 37 101, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37 146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-09
Paslaugos kategorija VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI