2020 m. sausio 20 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3978
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Zarasų rajono savivaldybėje ir norintiems gauti pažymą apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį (toliau – pažyma), kai pažymą reikia pateikti švietimo ir kitoms įstaigoms, dėl socialinių garantijų ir kt.
Zarasų rajono savivaldybės Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje yra tik duomenys apie Zarasų rajono savivaldybės gyventojus, todėl pažymos išduodamos, kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota Zarasų rajono savivaldybėje ir pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai.
Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikų nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokinių ir studentų), taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į seniūniją, paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį).
Asmuo apie priimtą sprendimą išduoti pažymą informuojamas arba pažyma išduodama prašyme nurodytu būdu: atvykus į seniūniją, paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas).
Pažymos neišduodamos, kai pažymą reikia pateikti kitoms institucijoms (teismams, bankams ir kt.), kai gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje trūksta reikalingų duomenų ir nepateikiami šeimos sudėtį patvirtinantys dokumentai. Tada asmenys dėl pažymų gali kreiptis pagal kompetenciją į VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentą. Asmuo prašymą gali pateikti per atstovą, atvykęs asmeniškai į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, paštu arba per kurjerį, adresu: VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui, A.Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, el. paštu grt@registrucentras.lt.
(Smulkiau informacija pateikta http://www.registrucentras.lt/p/683 ). Šios teikiamos paslaugos yra mokamos.

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
1994-07-07, Nr. I-533.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11, VIII-1524.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/vOhYrDHkKr

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO

1. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zrasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/016d9a60e65c11e8a924e51e3682e4fc
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Santuokos liudijimas, jei asmuo yra sudaręs santuoką, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
3. Ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
4. Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
5. Nepilnamečių vaikų (iki 18 metų), jei asmuo jų turi, gimimo liudijimai, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
6. Nedirbančių nesusituokusių ir su kitu asmeniu bendrai negyvenančių pilnamečių vaikų (nuo 18 iki 24 metų), jei asmuo jų turi, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, gimimo liudijimai, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę, ir bendrojo lavinimo mokyklos ir kitos formaliojo švietimo įstaigos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis mokinio ar studento statusą.
7. Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Įgaliotam asmeniui – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo diena (nesant techninių galimybių, ne ilgiau kaip 3 darbo dienos)
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Specialistės: Aušra Kastanauskienė, (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 566, el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Julija Pachalko, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-17
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS