2020 m. spalio 24 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3057
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Specialieji architektūros reikalavimai išduodami, kai rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūrinė dalis ir Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama. Statytojas, norintis gauti reikalavimus, prašymą pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriui raštu (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) arba elektroninėmis priemonėmis (evaldas.ulianskas@zarasai.lt; info@zarasai.lt; priimamasis@zarasai.lt). Teritorijų planavimo skyriaus atsakingas specialistas, gavęs pareiškėjo prašymą ir išnagrinėjęs dokumentus, specialiuosius architektūros reikalavimus parengia, patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų gavimo arba per 15 darbo dienų raštu praneša statytojui (užsakovui) motyvus, kodėl specialieji architektūros reikalavimai neišduodami. Pareiškėjui išduodamas popierinis egzempliorius atvykus jam asmeniškai į rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus 104A kab., I a., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) arba, pareiškėjo pageidavimu, siunčiamas registruotu laišku paštu arba elektroniniu paštu skenuotas leidimo ir projekto variantas prašyme nurodytais adresais.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240. 2.Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120. 3.Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-997 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 4.Teritorijų planavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. I-121.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas. 2. Projektiniai pasiūlymai (STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedas). 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 4. Žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo planas. 5. Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutarčių (jei tokios yra) kopijos. 6. Statinio kadastro duomenų bylos kopijos (statinio rekonstravimo atveju). 7. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai ir peržiūrėti projektiniai pasiūlymai. 8. Atsakingos institucijos išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir peržiūrėti projektiniai pasiūlymai (kai jie privalomi). 9. Statytojo teisę turinčio asmens rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (kai prašymą pateikia įgaliotas asmuo). 10. Statinio, žemės sklypo bendraturčių sutikimai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Gavus statytojo prašymą, Teritorijų planavimo skyrius patikrina nekilnojamojo turto nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, nustato statinio (statinių) specialiuosius architektūros reikalavimus, juos patvirtina ir vieną egzempliorių išduoda statytojui (užsakovui).

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentacijos plano 6.67 byla

Administracinės paslaugos teikėjas Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas –Savivaldybės vyriausiasis architektas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 106 kab., tel. (8 385) 51 572, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vaclovas Stankevičius, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 107 kab., tel. (8 385) 37 145, el. p. vaclovas.stankevičius@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?