2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas
zrs
Įvertink: 0 2
Kodas PAS3001
Versija 6
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio. Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams – motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju- ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų (įvaikių), kurie:
1. Yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
2.Yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).
Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama jei nėra daugiavaikės motinos (įmotės), jei daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka LR valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį) į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar specialistus socialiniam darbui seniūnijose.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. nustatytos formos prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. gyvenimo aprašymas;
4. visų vaikų (įvaikių) gimimo liudijimai ir jų kopijos;
5. mirusių vaikų (įvaikių) mirties liudijimai ir jų kopijos ;
6. Vaikų (įvaikių) pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
7. motinos arba tėvo pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma ir jos kopija, jeigu asmuo nėra sukakęs Valstybinių pensijų įstatyme nustatytas senatvės pensijos amžius;
9. kiti dokumentai, patvirtinantys vaikų (įvaikių), kuriems yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigose dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.).
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Socialinės paramos skyrius, pasinaudojant programa „Parama“, gauna duomenis iš Gyventojų ir kitų registrų.  
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Viešoje interneto svetainėje www.zarasai.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti informaciją.
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmeniui atvykus į seniūniją ar Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Prašymas ir reikalingi dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Asmenį apie komisijos sprendimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją per 30 dienų po komisijos posėdžio informuoja komisijos sekretorius, kartu nurodydamas paskirtąją pensiją mokančią Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) įgaliotą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigą (toliau vadinama – pensijas mokanti įstaiga).
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, tel. (8 385) 37 194, Savanorių g. 2, I a., 3 kab. el. p. kristina.davainiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-20
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?