2020 m. kovo 28 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2940
Versija 5
Administracinės paslaugos apibūdinimas
 Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą ar pakeitimą.
Tėvystės (motinystės) nustatymą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.
Registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą, paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei teismo sprendime nenurodyta kitaip.
Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.
Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS),
https://mepis.vrm.lt/internal-web/pages/common/login.xhtml
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864)
3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (2010 m. gruodžio 2 d., Nr. XI-1196)
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas (1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374)
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (2000 m. sausio 11 d., Nr. VIII-1524)
6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725Nr. VIII-1725)
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ .
10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
12. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111)
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Vaiko tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Įsiteisėjusio teismo sprendimo nustatyti tėvystę (motinystę) kopiją jeigu pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipėsi anksčiau negu teismas jam pateikia šį sprendimą arba jeigu teismo sprendimas priimtas iki 2001-07-01;
4. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;
5. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.
6. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

Pastaba: privaloma prašymo forma nėra patvirtinta.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
--
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
 Gyventojų registro programa LGRIS.
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Vyresnioji specialistė Rima Dūdėnienė, tel.(8 385) 37 166, el. p.metrikacija@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Audronė Atajevienė, tel. (8 385) 37 166, el. p. audrone.atajeviene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija CIVILINĖS METRIKACIJA