2020 m. kovo 28 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Tėvystės pripažinimo registravimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28059
Versija 5
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą ar pakeitimą.
Tėvystės pripažinimas registruojamas:
1. gimus vaikui, kai registruojamas jo gimimas, remiantis notaro patvirtintu tėvų pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo;
2. kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, civilinės metrikacijos įstaiga registruoja tėvystės pripažinimą savo iniciatyva, remdamasi notaro patvirtintu vaiko tėvo ir motinos bendru pareiškimu ar teismo sprendimu dėl tėvystės pripažinimo.
Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.
Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS).
https://mepis.vrm.lt/internal-web/pages/common/login.xhtml
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.
2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (2010 m. gruodžio 2 d., Nr. XI-1196)
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas (1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374)
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (2000 m. sausio 11 d., Nr. VIII-1524)
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725Nr. VIII-1725)
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ .
8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
9. 1961 m. spalio 5 d. Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
10. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111)
11. 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864)
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Notaro patvirtintas vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, jei tėvystės pripažinimas registruojamas šio pripažinimo pagrindu;
3. Teismo patvirtintas prašymas dėl tėvystės pripažinimo, jeigu tėvystės pripažinimas registruojamas šio dokumento pagrindu;
4. Vaiko tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
5. Jei vaiko gimimas nebuvo įregistruotas – sveikatos priežiūros įstaigos pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas vaiko gimimo faktas ir laikas;
6. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
7. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

Pastaba: privaloma prašymo forma nėra patvirtinta.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo diena
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Gyventojų registro programa LGRIS.
 
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
 
 
Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Dūdėnienė, tel. (8 385) 37 166, el. p. metrikacija@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Audronė Atajevienė, tel. (8 385) 37 166, el. p. audrone.atajeviene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija CIVILINĖS METRIKACIJA