2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas
zrs
Įvertink: 1 0
Kodas PAS5863
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, įregistravusiems traktorius, rajono Savivaldybėje įregistruotų traktorių, traktorių bazėje sukonstruotas savaeiges mašinas, savaeiges žemės ūkio, kelių tiesimo, miškų, komunalinio ūkio darbuose naudojamas mašinas, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų krovinines priekabas ir puspriekabes
 
Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.
Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, draudžiama.
Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros.
Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą, numatant galimybę panaudoti žemės ūkio bendrovių, įmonių technikos kiemus ir kitas priemones.
Apie numatomą atlikti techninę apžiūrą skelbiama rajoniniame laikraštyje, rajono Savivaldybės administracijos seniūnijų skelbimo lentose ir internete. Po technikos apžiūros techninės apžiūros talonas išduodamas asmeniui vietoje.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 483 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinės priežiūros“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“.
6. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.I-564.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių.
 
2. Traktoriaus registracijos dokumentą.
3. Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Savivaldybės administracija, atlikdama techninę apžiūrą, gauna informaciją iš Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau – registras) informacinės sistemos.
 
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo trukmė nenustatyta. Paslaugos trukmę sudaro laikas, reikalingas patikrinti asmens pateiktus dokumentus ir įvertinti tai, kaip technika atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Valstybės rinkliava už paslaugą:
 
traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą – 5,00 Eur;
traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 3,00 Eur;
Pastabos:
1. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.
2. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos
techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai imama
5,7 euro valstybės rinkliava
 
Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į sąskaitą
Nr. LT247300010112394300, kodas 88659752, gavėjo bankas AB bankas ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 53043.
 
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Byla 6.67
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Stasys Navickas, tel. (8 385) 37 185, el. p. stasys.navickas@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Patrėnienė, tel. (8 385) 37 164, el. p. lina.petrėniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-09
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?