2021 m. spalio 25 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3035
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rÅ«pyba), pasibaigus vaiko globai (rÅ«pybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.
Vienkartinė išmoka įsikurti gali bÅ«ti panaudota:
1. BÅ«stui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.
2. Sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti.
3. BÅ«sto nuomai.
4. Mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.
5. BÅ«stui remontuoti arba rekonstruoti.
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti.
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti.
8. Žemės sklypui įsigyti.
9. Mokamų sveikatos priežiÅ«ros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.
Pareiškėjas dėl vienkartinės išmokos įsikurti kreipiasi ir prašymą pateikia raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį:
1. Jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Zarasų mieste – į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai).
2. Jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra seniÅ«nija – į deklaruotos gyvenamosios vietos seniÅ«niją.
3. Jei pareiškėjo gyvenamoji vieta nedeklaruota – į Socialinės paramos skyrių, jei pareiškėjas gyvena Zarasų mieste, ar į seniÅ«niją, kurioje jis gyvena.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi bÅ«ti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo bÅ«du (paštu, el. paštu, telefonu).
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d., Nr. I-621.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ .
6. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.
4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti:
4.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
4.2. santuokos faktą patvirtinantį dokumentą ;
4.3.teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
4.4. dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, baldų ar buitinės technikos įsigijimą, atliktus remonto darbus ir pan. (sąskaitos-faktūros, sutartys).
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 
 
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Sprendimas dėl vienkartinės išmokos įsikurti priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.
 

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
 Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar seniūniją darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali bÅ«ti išmokama grynaisiais pinigais.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Alina Vazgelevičienė, tel. (8 385) 37 143, Savanorių g. 2, I a., 2 kab. el. p. alina.vazgeleviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?