2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS5789
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Kiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.
Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos.
Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją) asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar pas specialistus socialiniam darbui seniūnijose.
Jei prašymas pateikiamas paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti.
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3.Pareiškėjas, priklausomai nuo bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
3.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
3.2. Teismo sprendimo įvaikinti kopiją;
3.3. Dokumentų, patvirtinančių globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), kopijas.
4.Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.  
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Sprendimas dėl vienkartinės išmokos vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis). 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, tel. (8 385) 37 194, Savanorių g. 2, I a., 3 kab., el. p. kristina.davainiene@zarasai.lt; Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios socialinių išmokų specialistės: Nomeda Dimitrevičienė, tel. (8 385) 37 143, Savanorių g. 2, I a., 2 kab., el. p. nomeda.dimitreviciene@zarasai.lt; Rasa Kundavičienė, tel. (8 385) 37 160, Savanorių g. 2, I a., 1 kab., el. p rasa.kundaviciene@zarasai.lt; Gintarė Kurilaitė, tel. (8 385) 37 160, Savanorių g. 2, I a., 1 kab., el. p. gintare.kurilaite@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-20
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?