2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Vienkartinės pašalpos skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3937
Versija 6
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinė pašalpa, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų arba
vieno gyvenančio asmens (toliau – Asmenų) pajamas,
esamą socialinę ir materialinę padėtį, iš savivaldybės
biudžeto gali būti skiriama Asmenims, kurie pateikia
motyvuotą prašymą ir socialinę bei materialinę padėtį
įrodančius dokumentus.
Vienkartinė pašalpa skiriama šiais atvejais:
1. sunkios ligos, operacijų ar traumų atveju
(išskyrus asmenis, gaunančius slaugos išlaidų
tikslines kompensacijas), pateikus Gydytojų
konsultacinės komisijos pažymą (toliau – GKK
pažyma) ir dokumentus, patvirtinančius turėtas gydymo
išlaidas:
1.1. jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra
mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius
(toliau – VRP) – iki 2 bazinės socialinės išmokos
dydžio (toliau – BSI);
1.2. jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį
yra didesnės už 2 VRP dydžius – iki 1 BSI dydžio;
2. akies lęšiuko įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti
iki 1 BSI dydžio;
3. atlikus kelio arba klubo sąnario
endoprotezavimo operaciją ir pateikus sąskaitą
apie pirktą endoprotezą - iki 3 BSI dydžio;
4. onkologiniams ligoniams, pateikus GKK
pažymą, kuriems per praėjusius 6 mėnesius buvo taikytas spindulinis ar cheminis gydymas ar atlikta operacija - iki 4 BSI dydžio;
5. asmens dokumentams įsigyti, jeigu asmuo kreipimosi
metu neturi jokių pajamų arba jo pajamos yra mažesnės
už 1 VRP dydį, ar asmuo (-ys) yra nukentėję nuo gaisro –
iki 1 BSI dydžio;
6. bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems
vaikus, kai vidutinės pajamos vienam asmeniui
neviršija 1,5 VRP dydžio, vieniems gyvenantiems
asmenims, kai pajamos neviršija 2 VRP dydžio,
krosnies ar dūmtraukio remonto išlaidoms iš dalies
padengti, elektros instaliacijos remontui ir autonominių dūmų signalizatorių įsigijimui, pateikus Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
raštą, – iki 2 BSI dydžio;
7. kietajam kurui įsigyti, kai dėl objektyvių priežasčių
bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo neturi teisės gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti įstatymų
nustatyta tvarka - iki 2 BSI dydžio;
8.kitais nenumatytais atvejais – iki 5 BSI dydžio, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui neviršija 3,5 VRP dydžio per
mėnesį.
Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama ir pajamos nevertinamos:
- asmenims, kurie atliko laisvės atėmimo
bausmę, o nelaisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis
kaip 6 mėn. – iki 1 BSI dydžio;
- asmenims, kurie atliko laisvės atėmimo
bausmę, o nelaisvės atėmimo laikotarpis buvo trumpesnis kaip 6 mėn. – iki 0,5 BSI dydžio;
- asmeniui 100 metų jubiliejaus proga - iki 3 BSI dydžio.
Asmuo prašymą gali pateikti raštu asmeniškai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai), ar pas specialistus socialiniam darbui seniūnijose pagal faktinę gyv. vietą, paštu arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
- Prašymas;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;
- pažyma iš priešgaisrinės apsaugos tarnybos ar pataisos
inspekcijos;
- pažymėjimas apie paleidimą iš įkalinimo įstaigos;
- čekiai, kvitai, sąskaitos – faktūros apie turėtas gydymosi
išlaidas;
- Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma;
- pažyma apie darbingų asmenų pajamas už 3 paskutinius mėnesius ir kt.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 Socialinės paramos skyrius, pasinaudojant programa „Parama“, gauna duomenys iš Gyventojų ir kitų registrų.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
30 k. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
 Viešoje interneto svetainėje www.zarasai.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
 Vienkartinė pašalpa skiriama vieną kartą per metus
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, tel. (8 385) 37 194, Savanorių g. 2, I a., 3 kab., el. p. kristina.davainiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-20
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?