2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų išmokėjimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2504
Versija 5
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartines pašalpas ir laidojimo pašalpas moka rajono Savivaldybės administracija pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytą kario savanorio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio (neturėjusio) gyvenamosios vietos – savivaldybę, kurios teritorijoje jis faktiškai gyvena (gyveno) (toliau – savivaldybės administracija). Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie kario savanorio gyvenamąją vietą ar savivaldybę, kurioje jis faktiškai gyvena (gyveno), vienkartines pašalpas ar laidojimo pašalpas moka savivaldybės administracija pagal asmens, kuris kreipiasi dėl vienkartinės pašalpos ar laidojimo pašalpos, nurodytą kario savanorio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre yra duomenys apie tai, kad karys savanoris yra (buvo) išvykęs nuolat gyventi į užsienio valstybę, vienkartines pašalpas ar laidojimo pašalpas išmoka savivaldybės, kurios teritorijoje iki išvykimo karys savanoris deklaravo gyvenamąją vietą paskiausiai, administracija.
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui – kariui savanoriui laidoti yra skiriamos 20 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo lėšos.
Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti. Asmeniui atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai), darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Šiame Aprašyme nurodytos neišmokėtos vienkartinės pašalpos nepaveldimos. Informacija apie vienkartinės pašalpos skyrimą (neskyrimą) pateikiama pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą mokėti vienkartinę pašalpą.
2. Kario savanorio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją.
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją.
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją.
5. Pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją.
6. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia kario savanorio teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, arba šio dokumento kopiją, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia karys savanoris, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – jo rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Gyventojų registro tarnyba www.gyvreg.lt – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeimininę padėtį.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
 Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
 
Paslauga yra galutinė.
Šio aprašymo 6 punkte nurodytus dokumentus savivaldybei pateikia vienas iš šeimos narių.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, Savanorių g. 2, Zarasai, II a., 4 kab., el .p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, Savanorių g. 2, Zarasai, II a., 4 kab., el .p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-20
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?