2020 m. liepos 16 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Visuomenei svarbių pastatų projektinių pasiūlymų užduoties ir projektinių pasiūlymų derinimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS31093
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statytojas praneša apie STR “Statinio projektavimas” 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, numatomą projektavimą, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriui (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 107 kab.) apie tai informuoti visuomenę. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir duomenys apie statinius. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų ir rekonstruojamų statinių projektinius pasiūlymus. Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi teikti dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais. Statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą rajono Savivaldybės interneto svetainėje.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995 m. gruodžio 12 d., Nr. I-1120 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d., Nr. I-1240. 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“. 4. Teritorijų planavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. I-121.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas. 2. Projektiniai pasiūlymai (STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedas). 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 4. Žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo planas. 5. Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutarčių (jei tokios yra) kopijos. 6. Statinio kadastro duomenų bylos kopijos (statinio rekonstravimo atveju). 9. Statytojo teisę turinčio asmens rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (kai prašymą pateikia įgaliotas asmuo). 10. Statinio, žemės sklypo bendraturčių sutikimai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Gavus statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus, Teritorijų planavimo skyrius patikrina nekilnojamojo turto nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byla

Administracinės paslaugos teikėjas Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas –Savivaldybės vyriausiasis architektas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 106 kab., tel. (8 385) 51 572, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vaclovas Stankevičius, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 107 kab., tel. (8 385) 37 145, el. p. vaclovas.stankevičius@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?