2018 m. birželio 23 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Paslaugos
 
 • ARCHYVAI
 • Archyvinių pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas iš savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas
 • Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
 • Pažymų apie likviduotų juridinių asmeų dokumentų perdavimą tolimesniam saugojimui išdavimas
 • Juridinius faktus patvirtinančių pažymų, saugomų likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų pagrindu, išdavimas
 • Likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
  • ASMENŲ PRIĖMIMAS IR KONSULTACIJOS
 • Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas
 • Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais
  • CIVILINĖS METRIKACIJA
 • Vardo ir pavardės keitimas
 • Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas
 • Tėvystės pripažinimo registravimas
 • Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
 • Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą
 • Įvaikinimo registravimas
 • Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įrašymas į apskaitą
 • Gimimo registravimas
 • Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
 • Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
 • Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą
 • Santuokos nutraukimo registravimas
 • Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įrašymas į apskaitą
 • Mirties registravimas
 • Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
 • Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas
 • Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
 • Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
 • Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įrašymas į apskaitą
  • LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, LOMBARDO VEIKLA,KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS,LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
 • Leidimų viešiesiems renginiams organizuoti išdavimas
 • Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
 • Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikato išdavimas
 • Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
 • Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi galiojimo sustabdymas
 • Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi galiojimo sustabdymo panaikinimas
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimas
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo panaikinimas
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo sustabdymo panaikinimas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
 • Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas
 • Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
 • Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas
 • Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
 • Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
 • Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi galiojimo panaikinimas
 • Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimas
 • Papildomo leidimo egzemplioriaus vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimas
 • Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu panaikinimas
 • Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas
 • Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje pratęsimas
 • Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims
 • Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje dublikato išdavimas
 • Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje panaikinimas
 • Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas
 • Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje pratęsimas
 • Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims.
 • Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje dublikato išdavimas.
 • Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje panaikinimas.
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją patikslinimas
 • Leidimų kasinėjimo darbams vykdyti išdavimas
 • Leidimų važiuoti Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas
 • Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
  • NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMAS
 • Lietuvos Respublikos piliečių prašymų dėl nuosavybės teisės į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus atkūrimo nagrinėjimas, sprendimų priėmimas
 • Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, vykdymas.
  • SOCIALINĖ APSAUGA
 • Išmokos vaikui skyrimas
 • Spec. automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas
 • Šalpos našlaičių pensijos skyrimas
 • Šalpos kompensacijos skyrimas
 • Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas
 • Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
 • Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas
 • Globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
 • Žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms valstybės paramos skyrimas
 • Išmokų neįgaliesiems skyrimas
 • Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą, skyrimas
 • Paramos mirties atveju skyrimas
 • Socialinės paramos mokiniams skyrimas
 • Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas
 • Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
 • Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
 • Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas
 • Socialinės pašalpos skyrimas
 • Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų išmokėjimas
 • Specialiųjų poreikių lygio nustatymas
 • Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimų išdavimas.
 • Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas
 • Šalpos pensijos skyrimas
 • Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
 • Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
 • Vienkartinės pašalpos skyrimas
 • Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas
 • Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas
 • Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimas
 • Pagalbos į namus paslaugų teikimas
 • Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose
 • Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
 • Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas
 • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas
 • Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas
 • Būsto pritaikymas neįgaliesiems
 • Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
 • Pažymos apie asmens gaunamas (ar negaunamas) socialines išmokas išdavimas
 • Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas
  • ŠVIETIMAS
 • Informacijos teikimas apie švietimo būklę rajono Savivaldybėje
 • Prašymų dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo priėmimas ir nagrinėjimas.
 • Prašymų mokytis Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priėmimas.
  • TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
 • Planavimo sąlygų savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimas
 • Planavimo sąlygų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimas
 • Prašymų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui patvirtinti priėmimas ir įsakymų išdavimas.
 • Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti išdavimas
 • Prašymų įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre priėmimas ir pažymų, išrašų išdavimas.
 • Prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti priėmimas, įsakymų ir reikalavimų išdavimas
 • Žemės sklypų plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimas
 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas
 • Požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų tvirtinimas
 • Adresų suteikimas
 • Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
 • Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius) rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)
 • Rašytinis pritarimas statinio projektui
 • Statybą leidžiančio dokumento perregistravimas kito statytojo vardu
 • Išvada ir sąlygos dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo/ įrengimo.
 • Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
 • Visuomenei svarbių pastatų projektinių pasiūlymų užduoties ir projektinių pasiūlymų derinimas ir viešinimas
 • Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms
 • Topografinių – inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
  • TEISINĖ PAGALBA
 • Priminės teisinės pagalbos teikimas
  • VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA
 • Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas
 • Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos (rūpybos)
 • Konsultavimas dėl nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis, prašymų priėmimas ir išvados pateikimas.
 • Konsultacijų, jeigu tėvai atsisako sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų ar artimaisiais giminaičiais, teikimas. Artimųjų giminaičių ir vaiko bendravimo tvarkos nustatymas.
 • Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų, išdavimas.
 • Konsultacijos ir informacijos vaiko teisių apsaugos klausimais suteikimas
 • Pažymos, reikalingos teismo leidimui gauti, norint parduoti, įkeisti gyvenamąjį būstą, išdavimas
 • Pažymos, reikalingos teismo leidimui gauti, norint priimti palikimą nepilnamečio vardu, išdavimas.
 • Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, atrankos bei pasirengimo globoti (rūpintis), įvaikinti organizavimas.
  • VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI
 • Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuoma asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų sąrašus turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti.
 • Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuoma asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų sąrašus turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti.
 • Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašus rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomai
 • Pažymų, apie teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, išdavimas
 • Pažymų apie įrašymą į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, išdavimas.
 • Konsultacijų apie įrašymą į sąrašus rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomai suteikimas
 • Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas
 • Konsultacijų apie asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją suteikimas
 • Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, įrašymas į sąrašus.
 • Konsultacijų apie rajono Savivaldybės būsto nuomą suteikimas
 • Rajono Savivaldybės būsto nuoma
 • Rajono Savivaldybės būsto nuomos sutarčių sudarymas
 • Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose būstuose išdavimas.
 • Rajono Savivaldybės būsto ir rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarčių pakeitimas, atnaujinimas ir sudarymas
 • Konsultacijų apie rajono Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties patalpų pardavimą suteikimas
 • Rajono Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties patalpų pardavimo organizavimas
 • Konsultacijų apie subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti suteikimas
 • Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu.
  • ŽEMĖS ŪKIS
 • Savivaldybėje įregistruotų traktorių, traktorių bazėje sukonstruotų savaeigių mašinų, savaeigių žemės ūkio, kelių tiesimo, miškų, komunalinio ūkio darbuose naudojamų mašinų, taip pat krovininių priekabų ir puspriekabių techninė apžiūra
 • Bičių laikytojų paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimas
 • Prašymų grąžinti dalį draudimo įmokų priėmimas
 • Melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų prašymų išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius priėmimas, melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos suteikimas
 • Ūkininkų ūkių įregistravimas, duomenų keitimas ir išregistravimas
 • Duomenų priėmimas iš gyventojų žemės ūkio valdų registravimui, atnaujinimui, išregistravimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro, išrašo turgavietėms ir duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas
 • Paraiškų tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenis ir pasėlių plotus priėmimas ir informacijos šiais klausimais teikimas
 • Pieno gamintojų paraiškų ir metinių deklaracijų priėmimas
 • Pažymų, patvirtinančių 10-ties metų ūkininkavimo faktą pagal priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš žemės ūkio gamybos‘‘ išdavimas
 • Traktorių, savaeigių žemės ūkio ir kitų savaeigių mašinų, jų priekabų ir puspriekabių registravimas, registrų duomenų keitimas, išregistravimas
 • Bulių augintojų informavimas apie jiems priskirtas specialiąsias išmokas, negavusiems specialiųjų išmokų prašymų priėmimas
  • SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
 • Gyvenamosios vietos deklaravimas
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas
 • Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
 • Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą priėmimas ir pažymų išdavimas
 • Notarinių veiksmų seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams atlikimas.
 • Šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų (pažymų) išdavimas
 • Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas
 • Laikomų naminių gyvūnų registravimas
 • Leidimo laidoti išdavimas
 • Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus (augančius privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose) išdavimas
 • Seniūnijos gyventojų konsultavimas, informavimas apie rajono Savivaldybės administracijos, Savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą, teikiamas paslaugas
 • Juridinius faktus patvirtinančių archyvinių pažymų, saugomų seniūnijos veiklos dokumentų pagrindu, išdavimas
 • Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) nustatytose viešosiose vietose bei renginių metu išdavimas
  • Žemės nuomos administravimas
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl privačios žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų priėmimas
 • Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas
 • Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio, mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, atsiskaitymą bei asmenų naudojamą valstybinę žemę išdavimo, priėmimas
  • Kita parama
 • Nenukirsto valstybinio miško pardavimas fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji pastatai (išskyrus naudojamus komercinei veiklai) ir jų priklausiniai (išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir t.t.).
 • Finansinės paramos iš rajono Savivaldybės biudžeto verslo subjektams skyrimas
 • Parama darbdaviams, įgyvendinantiems Viešųjų darbų programą
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl lėšų skyrimo ekstremalioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti iš rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas
 • Elektroninės paslaugos
  Renginiai
  Verta dėmesio
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Teise
   
  Jaunimo laikrastis
   
   
   
   
   
  Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas
  Renginių kalendorius
  2018 m. birželis
  P A T K P Š S
   1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30