2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

 Zarasų rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Paslaugos
 
 • ARCHYVAI
 • Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas
 • Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų, išrašų, nuorašų išdavimas
 • Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas
 • Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas
 • Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyve išdavimas
  • ASMENŲ PRIĖMIMAS IR KONSULTACIJOS
 • Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas
 • Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais
  • CIVILINĖS METRIKACIJA
 • Vardo ir pavardės keitimas
 • Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas
 • Tėvystės pripažinimo registravimas
 • Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
 • Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą
 • Įvaikinimo registravimas
 • Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įrašymas į apskaitą
 • Gimimo registravimas
 • Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
 • Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
 • Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą
 • Santuokos nutraukimo registravimas
 • Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įrašymas į apskaitą
 • Mirties registravimas
 • Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
 • Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas
 • Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
 • Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
 • Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įrašymas į apskaitą
  • LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
 • Leidimas organizuoti renginį: leidimo organizuoti renginį išdavimas, leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas, leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas.
 • Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, dublikato išdavimas ar patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas.
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimas
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo panaikinimas
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo sustabdymo panaikinimas
 • Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimas
 • Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi galiojimo panaikinimas
 • Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, pakeitimas, pasikeitus licencijoje įrašytiems duomenims ar pratęsimas.
 • Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, licencijos kopijos pakeitimas, pasikeitus licencijos kopijoje įrašytiems duomenims ar pratęsimas.
 • Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais panaikinimas.
 • Licencijos organizuoti mažąją loteriją patikslinimas
 • Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas
 • Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas
 • Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 • Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais panaikinimas
  • SOCIALINĖ APSAUGA
 • Išmokos vaikui skyrimas
 • Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
 • Globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
 • Žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms valstybės paramos skyrimas
 • Išmokų neįgaliesiems skyrimas
 • Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą, skyrimas
 • Paramos mirties atveju skyrimas
 • Socialinės paramos mokiniams skyrimas
 • Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas
 • Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
 • Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
 • Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas
 • Socialinės pašalpos skyrimas
 • Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų išmokėjimas
 • Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
 • Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
 • Vienkartinės pašalpos skyrimas
 • Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas
 • Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas
 • Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimas
 • Pagalbos į namus paslaugų teikimas
 • Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose
 • Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
 • Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas
 • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas
 • Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas
 • Būsto pritaikymas neįgaliesiems
 • Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
 • Pažymos apie asmens gaunamas (ar negaunamas) socialines išmokas išdavimas
 • Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas
  • ŠVIETIMAS
 • Informacijos teikimas apie švietimo būklę rajono Savivaldybėje
 • Prašymų mokytis Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priėmimas.
  • TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
 • Planavimo sąlygų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimas
 • Prašymų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui patvirtinti priėmimas ir įsakymų išdavimas.
 • Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti išdavimas
 • Prašymų įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre priėmimas ir pažymų, išrašų išdavimas.
 • Prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti priėmimas, įsakymų ir reikalavimų išdavimas
 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas
 • Požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų tvirtinimas
 • Prašymų dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo priėmimas ir įsakymų išdavimas
 • Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
 • Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius) rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)
 • Išvada ir sąlygos dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo/ įrengimo.
 • Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
 • Visuomenei svarbių pastatų projektinių pasiūlymų užduoties ir projektinių pasiūlymų derinimas
 • Numerių ir adresų pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams, gatvėms ir aikštėms suteikimas ir keitimas
 • Topografinių – inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
  • TEISINĖ PAGALBA
 • Pirminės teisinės pagalbos teikimas
  • VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI
 • Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuoma asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų sąrašus turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti.
 • Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašus
 • Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos teikimas
 • Rajono Savivaldybės socialinio būsto ir rajono Savivaldybės būsto nuoma
 • Rajono Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties patalpų pardavimas
  • ŽEMĖS ŪKIS
 • Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas
 • Bičių laikytojų paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimas
 • Prašymų grąžinti dalį draudimo įmokų priėmimas
 • Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
 • Ūkininko ūkio įregistravimas
 • Žemės ūkio valdų registravimas. atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre
 • Paraiškų tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenis ir pasėlių plotus priėmimas ir informacijos šiais klausimais teikimas
 • Pieno gamintojų paraiškų ir metinių deklaracijų priėmimas
 • Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą bei duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką
 • Ūkininko ūkio išregistravimas iš ūkininkų ūkio registro, duomenų keitimas
  • SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
 • Gyvenamosios vietos deklaravimas
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas
 • Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas
 • Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
 • Notarinių veiksmų seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams atlikimas.
 • Šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas
 • Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas
 • Leidimo laidoti išdavimas
 • Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
 • Seniūnijos gyventojų konsultavimas, informavimas apie rajono Savivaldybės administracijos, Savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą, teikiamas paslaugas
 • Juridinius faktus patvirtinančių archyvinių pažymų, saugomų seniūnijos veiklos dokumentų pagrindu, išdavimas
 • Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas (tik kaimo seniūnijose)
  • Žemės nuomos administravimas
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl privačios žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų priėmimas
 • Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas
 • Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio, mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, atsiskaitymą bei asmenų naudojamą valstybinę žemę išdavimo, priėmimas
  • Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
 • Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas
 • Prašymų dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo priėmimas ir nagrinėjimas
  • Turtas
 • Savivaldybės turto perdavimas pagal panaudos sutartį
  • Kita parama
 • Nenukirsto valstybinio miško pardavimas fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji pastatai (išskyrus naudojamus komercinei veiklai) ir jų priklausiniai (išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir t.t.).
 • Finansinės paramos iš rajono Savivaldybės biudžeto verslo subjektams skyrimas
 • Parama darbdaviams, įgyvendinantiems Užimtumo didinimo programą
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl lėšų skyrimo ekstremalioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti iš rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas
 • Elektroninės paslaugos
  Verta dėmesio
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Teise
   
  Jaunimo laikrastis
   
   
   
   
   
  Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?