ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ http://www.zarasai.lt lt zarasai.lt 2017-08-18 13:48:26 © 2009-2010 zarasai.lt NODBALTIC http://www.zarasai.lt/zarasai.jpg http://www.zarasai.lt 115 137 Kviečiame į seminarą „Paramos galimybės pagal priemonę “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-i-seminara-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai_7886 Kviečiame rugpjūčio 24 d. (ketvirtadienį), 11 val. į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą. Seminaras vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (Utenio a. 4, Utena). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seminaro tema &ndash; &bdquo;Paramos galimybės pagal priemonę &bdquo;Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai&ldquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Renginį ves Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus specialistai. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kviečiame rajono ūkininkus, konsultantus ir kitus asmenis, kuriems aktuali &scaron;io seminaro tema. &nbsp; 2017-08-18 13:48:26 Gerų naujienų televizijos reportažai (VIDEO) http://www.zarasai.lt/naujiena_geru-naujienu-televizijos-reportazai-video_7885 <iframe width="520" height="293" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/9XNcD-OdhPQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> &nbsp; <iframe width="520" height="293" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/zytsGhpujig?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> 2017-08-18 13:21:32 Zarasų „Lakštingalos“ mokykla skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogų pareigoms užimti http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-lakstingalos-mokykla-skelbia-atranka-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogu-pareigoms-uzimti_7884 Zarasų &bdquo;Lak&scaron;tingalos&ldquo;&nbsp; mokyklai&nbsp; nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. darbui ikimokyklinio ugdymo&nbsp; grupėse reikalingi 3 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo i&scaron; darbo tvarkos apra&scaron;ą, patvirtintą Lietuvos Respublikos &Scaron;vietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Pretendentus pra&scaron;ome Mokyklai pateikti &scaron;iuos dokumentus: &nbsp; 1. Pra&scaron;ymą leisti dalyvauti atrankoje. &nbsp; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 3. I&scaron;silavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 5. Gyvenimo apra&scaron;ymą. &nbsp; 6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. &nbsp; Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: &nbsp; 1. Ne žemesnis kaip auk&scaron;tesnysis pedagoginis i&scaron;silavinimas ar specialusis vidurinis i&scaron;silavinimas, įgytas iki 1995 metų. &nbsp; 2. Pedagogo kvalifikacija &nbsp;(kvalifikacija turi atitikti darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais keliamus reikalavimus). &nbsp; 3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas. &nbsp; Atrankos būdas &ndash; pokalbis. &nbsp; Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.&nbsp;(Dokumentų priėmimo pradžia &ndash; 2017 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga &ndash; 2017 m. rugpjūčio 31 d.). &nbsp; Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu pa&scaron;tu arba registruotu lai&scaron;ku iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. &nbsp; Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeni&scaron;kai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami adresu (Dariaus ir Girėno 30a, Zarasai, &nbsp;el.p. <a href="mailto:sekretore@zarasudarzelis.lt">sekretore@zarasudarzelis.lt</a> Informacija teikiama tel. (8 ) 38551362 &nbsp; Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogas. &nbsp; Darbo krūvis - &nbsp;(36 val. per savaitę): 1 etatas &nbsp; Darbo sutarties rū&scaron;is: neterminuota. &nbsp; Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo. &nbsp; Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu:&nbsp;<a href="http://www.ldb.lt/">www.ldb.lt</a>, Zarasų rajono savivaldybės svetainėje:&nbsp;<a href="http://www.zarasai.lt/">www.zarasai.lt</a>, Zarasų &bdquo;Lak&scaron;tingalos&ldquo; mokyklos svetainėje: <a href="http://www.zarasudarzelis.lt/">www.zarasudarzelis.lt</a> 2017-08-18 10:17:26 27-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai http://www.zarasai.lt/naujiena_27-ajame-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedyje-priimti-sprendimai_7883 Rugpjūčio 12 d. įvykusiame 27-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti &scaron;ie sprendimai: &nbsp; T-162 &bdquo;Dėl pritarimo miestų partnerystės sutarčiai tarp Ballan-Mire (Prancūzija) ir Zarasų (Lietuva) miestų&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba pritarė miestų partnerystės sutarčiai su Ballan-Mire miestu (Prancūzija) (<a href="http://http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs30772_Su%20Ballan-Mir%C4%97,%20Pranc%C5%ABzija%20sutartis.pdf">pridedama</a>). &nbsp; &nbsp; Pasira&scaron;yta sutartis su Ballan-Mire miesto meru Alexande Chas (Prancūzija). &nbsp; <img src="/userfiles/20785703_857662034398101_2005116245550657423_o.jpg" width="300" height="200" alt="" /> &nbsp; &nbsp; T-163 &bdquo;Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Jekabpilio rajono savivaldybės (Latvijos Respublika) ir Zarasų rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika)&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba pritarė Zarasų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai su Jekabpilio rajono savivaldybe (Latvijos Respublika) (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs16337_Sutartis%20su%20Jekabpilio%20r.%20sav.%20Latvija.pdf">pridedama</a>). &nbsp; Pasira&scaron;yta sutartis su Jekabpilio rajono savivaldybės meru Aivars Vanags (Latvijos Respublika). &nbsp; <img src="/userfiles/20746248_857662751064696_4719346183924288831_o.jpg" width="300" height="200" alt="" /> &nbsp; Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-147 ,,Dėl Zarasų kra&scaron;to garbės piliečio vardo suteikimo&ldquo; Zarasų kra&scaron;to garbės piliečio vardai, už nuolatinę pagalbą ir paramą Zarasų rajono vaikams suteikti TERJE KRUMSVIK ir JAN FREDRIK CONRADI. &nbsp; &nbsp; <img src="/userfiles/20728830_857664311064540_2620445147480551306_o.jpg" width="300" height="200" alt="" /> 2017-08-17 15:58:03 Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-r--antazaves-juozo-gruodzio-gimnazija-skelbia-atranka-priesmokyklinio-ugdymo-pedagogo-pareigoms-uzimti_7882 Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo i&scaron; darbo tvarkos apra&scaron;ą, patvirtintą Lietuvos Respublikos &Scaron;vietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. &nbsp; Prie&scaron;mokyklinio ugdymo pedagogas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti &scaron;iuos dokumentus: &nbsp; 1.&nbsp; Pra&scaron;ymą leisti dalyvauti atrankoje. &nbsp; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 3. I&scaron;silavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 5. Gyvenimo apra&scaron;ymą. &nbsp; &nbsp; Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeni&scaron;kai ir kviečiami pokalbiui. &nbsp; Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.&nbsp;(Dokumentų priėmimo pradžia &ndash; 2017 m. rugpjūčio 17 d., pabaiga &ndash; 2017 m. rugpjūčio 30 d.). &nbsp; Dokumentai pateikiami adresu: &nbsp;Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dvaro g. 4, Antazavės k., Zarasų r. arba elektroniniu pa&scaron;tu &nbsp;antazaves.mok@zarasai.lt &nbsp; Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu:&nbsp;<a href="http://www.ldb.lt/">www.ldb.lt</a>, Zarasų rajono savivaldybės svetainėje:&nbsp;<a href="http://www.zarasai.lt/">www.zarasai.lt</a>, Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos svetainėje: antazavesmokykla.lt. &nbsp; &nbsp; Pareigybės pavadinimas &ndash; Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos prie&scaron;mokyklinio ugdymo pedagogas. &nbsp; Pareigybės lygis &ndash; A. &nbsp; Darbo krūvis &ndash; 20 kontaktinių val. per savaitę (0,6 etato). &nbsp; Darbo sutartis &ndash; terminuota (2017 &ndash; 2018 mokslo metams). &nbsp; Darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą.&nbsp; 2017-08-17 13:20:26 Antazavės kraštiečių šventė ir atlaidai http://www.zarasai.lt/naujiena_antazaves-krastieciu-svente-ir-atlaidai_7879 <img src="/userfiles/Antazaves-2017-1.jpg" width="520" height="367" alt="" /> 2017-08-16 16:59:27 Turmanto miestelio šventė http://www.zarasai.lt/naujiena_turmanto-miestelio-svente_7878 <img src="/userfiles/Skelbimas-Turmantas-geras.jpg" width="520" height="735" alt="" /> 2017-08-16 16:53:52 Kurortinio miesto šventė - menų festivalis ,,ZARASAI 2017“: kaip atpažinti kokybišką kultūrą? http://www.zarasai.lt/naujiena_kurortinio-miesto-svente---menu-festivalis-zarasai--2017-kaip-atpazinti-kokybiska-kultura_7877 Rugpjūčio 11-13 d. kurortiniuose Zarasuose miesto gimtadienio proga įvairiomis spalvomis atsiskleidė nei&scaron;senkami kultūros klodai menų festivalyje ,,ZARASAI 2017&ldquo;. Per kelias dienas mūsų miestą aplankė tūkstančiai svečių, turistų, kra&scaron;tiečių, kūrėjų, verslininkų, politikų, diplomatinio korpuso Lietuvoje atstovų, užsienio &scaron;alių partnerių ir kiekvienas i&scaron; jų susikūrė savo vaizdą, nuomonę, emociją. Kultūros mylėtojai džiaugėsi profesionaliuoju menu, pavargę nuo didmiesčių dulkių mėgavosi ežeru gaiva, i&scaron;siilgę &scaron;ventinio &scaron;urmulio sukosi Sėlių aik&scaron;tės ratu įspūdingoje savo masteliu&nbsp; mugėje, klausė muzikos ir &scaron;oko lauko koncertuose, verslo žmonės stengėsi i&scaron;naudoti galimybę užsidirbti, užsienio svečiai pažinti ežeringą Lietuvos kra&scaron;tą. Ar patyrė mūsų lankytojai džiaugsmą, ar atliepėme jų lūkesčius, ar atpažino kokybi&scaron;ką kultūrą bendrame &scaron;urmulyje? Apie visa tai galime spręsti&nbsp; tik i&scaron; dalies pagal keletą kriterijų: susirinkusiųjų skaičių, atsiliepimus bei komentarus, bendrą atmosferą. &nbsp; Penktadienį populiariausiuoju renginiu tapo jau de&scaron;imtmetį vykstantis tradicinis poezijos vakaras ,,Nakties skaitymai&ldquo; Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje. Pasiklausyti kra&scaron;tiečių ir garsių Lietuvos kūrėjų poeto Juozo Erlicko ir aktoriaus Algirdo Latėno, kitų vakaro dalyvių susirinko per 150 lankytojų. Ko gero, nei vienas i&scaron; jų neliko nusivylęs. Aktorius A.Latėnas negailėdamas savęs įtaigiai skaitė Strazdelį, o Juozas Erlickas kaip visada &scaron;maik&scaron;čiai perteikė vietos realijas tiek Zarasų, tiek Lietuvos kontekste, poetai Dainius Gintalas ir Gytis Norvilas pasižymėjo savita ry&scaron;kia stilistika, o jaunasis bardas aktorius Justas Tertelis žaidė su publika. Taigi, Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos direktorės Danutės Karlienės de&scaron;imties metų darbas neliko nepastebėtas, publika veržiasi į ,,Nakties skaitymus&ldquo; ir jau būna nepatenkinta ne dėl kokybės, o dėl to, jog nerado sėdimų vietų. Beje, daug sėdimų vietų liko tu&scaron;čių kituose penktadienio kameriniuose renginiuose, bet atėję tikrai liko nustebinti: modernizuotoje Zarasų kultūros centro koncertų salėje puikiai skambėjo džiazas, Zarasų kultūros centro direktoriaus Aurimo Gudo pakviesta atlikėja Giedrė ir grupė ,,Jazz Miniatiures&ldquo; surinko džiazo muzikos mylėtojus, kurie puikiai įvertino pasirodymą, pirko naują atlikėjų albumą ir kantriai laukė autografų, kolegų koncerte apsilankė ir svečiai i&scaron; Daugpilio (Latvija) miesto - grupės Arnolds Jazz Band dalyviai, pasirodę Zarasų kra&scaron;to muziejaus surengtoje parodoje ,,Penas ir jo mokiniai&ldquo;. Jaunieji muzikantai i&scaron; Latvijos kartu su savo pedagogu Arnolds Grinberts pademonstravo puikų muzikinį i&scaron;silavinimą ir skonį.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Zarasų kra&scaron;to muziejaus veikla, skirta kra&scaron;tiečio dailininko Peno kūrybos sklaidai ir pažinimui, tęsiasi jau penkis metus. Bendradarbiavimo su Vitebsko srities (Baltarusija) kra&scaron;totyros muziejumi eigoje parengtos keturios parodos, i&scaron; jų trys skirtos originalių dailininko XIX a. pabaigos - XX a. pradžios darbų pristatymui. Kasmet Zarasų kra&scaron;to muziejaus direktorė Ilona Vaitkevičienė kryptingai parengia ir įgyvendina projektus, kurie įtikina Lietuvos kultūros tarybą juo finansuoti. &Scaron;ių metų paroda ,,Penas ir jo mokiniai&ldquo; Zarasuose svečiuosis iki spalio vidurio, vėliau persikels į Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų. Minėta paroda sulaukė kultūros žmonių dėmesio, atidarymo dieną joje apsilankė vietos profesionalių dailininkų bendruomenė, kultūros specialistai, besidomintys daile.&nbsp; Rekomenduojame parodoje ,,Penas ir jo mokiniai&ldquo; apsilankyti tiems, kurie nori susipažinti su mūsų miesto istorija, juk garsaus visame pasaulyje dailininko M. &Scaron;agalo mokytojas, kurį jis labai vertino, gimė Zarasuose, vėliau Vitebske (Baltarusija), savo privačioje dailės mokykloje, i&scaron;ugdė visą eilę garsių menininkų (&Scaron;agalą, Catkiną, Gasparą). &nbsp; Kar&scaron;tą &scaron;e&scaron;tadienį Zarasų miesto &scaron;irdyje Sėlių aik&scaron;tėje susibūrė įspūdinga mugė: per penkiolika leidyklų gundė naujomis ir senomis knygomis, per keturiasde&scaron;imt tautodailės meistrų masino įprastais tautodailės gaminiais ir naujais rankų darbo kūriniais, paslaugas teikė ir įvairiais gaminiais prekiavo per du &scaron;imtai verslininkų. Neregėta gausa apstulbino daugelį zarasi&scaron;kių, neįprastai kar&scaron;ta diena poilsiaujančius i&scaron;viliojo į paplūdimius, todėl daugelis mugės verslininkų skundėsi, jog trūksta pirkėjų, vis tik mugė i&scaron;sikvėpė tik kitą dieną, jau sekmadienio pavakarę. &nbsp; Meninė programa Sėlių aik&scaron;tėje rugpjūčio 12-13 d. buvo padalinta pagal tikslines grupes: programą skirtą vaikams atrado jaunos &scaron;eimos, folkloro festivalio ,,Žolynai&ldquo; programą - senjorų auditorija, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestras nuspalvino Zarasų miesto &scaron;ventę oficialiomis spalvomis, populiariosios muzikos atlikėjai Indrė Grik&scaron;elytė, grupė ,,EGO&ldquo;, grupė ,,Max&ldquo; kūrė lengvą kurortinę atmosferą, o grupės ,,Quorum&ldquo; atlikėjai užbūrė visus žiūrovus, tiek jaunimą, tiek mylinčius a cappella profesionalų atlikimą, jie bendravo su žiūrovais ir beldėsi į kiekvieno &scaron;irdį. &nbsp; &nbsp;Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos galerijoje rugpjūčio 12-ąją plačiai duris atvėrė VIII tarptautinio tapybos plenero ,,Zarasai - ežerų kra&scaron;tas 2017&ldquo; paroda. Vienuolika profesionalių menininkų i&scaron; Lietuvos, Ukrainos, Latvijos, Rusijos pristatė Zarasus savo akimis tapybos darbuose. Dusetų dailės galerijos direktorius menininkas Alvydas Stauskas kasmet stengiasi suburti vieningą kūrėjų komandą ir perteikti Zarasų grožį dailės kūriniais. 2017-ųjų gruodį Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos kamerinėje salėje bus atidaryta ilgalaikė ekspozicija, kurioje pristatysime per penkiasde&scaron;imt tapybos darbų i&scaron; įvairių metų plenero ,,Zarasai - ežerų kra&scaron;tas&ldquo;. Minėto plenero kūrėjų darbais buvo apdovanoti 2017 m. Zarasų miesto svečiai i&scaron; Prancūzijos (Ballan-Mire vietovės), Baltarusijos (&Scaron;arkov&scaron;činos vietovės), Latvijos (Jekabpilio), siekiant skleisti Lietuvos valstybingumo 100-mečio žinią. &nbsp; Vis tik drąsiai galime teigti, jog labiausiai žmonėms patinka kinas ir fejerverkas. Nuo seno &scaron;ie du &scaron;venčių atributai gerai patikrinti ir visų laukiami, tiesiog magi&scaron;ki, todėl režisieriaus D.Ulvydo filmas ,,Emilija i&scaron; Laisvės alėjos&ldquo; ir projektas ,,Sidabrinės gervės naktys&lsquo;2017&ldquo; sulaukė savo lankytojo, o fejerverkas patiko ir mažiems, ir dideliems, kurie nepabijojo žaibuojančio dangaus ir dūko pagal legendinį ,,JONĮ&ldquo; (puikiai Zarasus pažįstantis ,,JONIS&ldquo; nepatingėjo pa&scaron;pilkuoti vietos ,,Sadūnus&ldquo;, i&scaron;vykusius anot jų į vakaru&scaron;ką). Tiesa, patys i&scaron;tikimiausieji roko mylėtojai įvertino ir puikių muzikos grupių i&scaron; Estijos ir&nbsp; Latvijos profesionalumą. Ko gero, būtų idealu, jei grupių ,,Svjata vatra&ldquo; ir ,,Dzelzs vilks&ldquo; pasirodymai&nbsp; būtų &scaron;e&scaron;tadienį, nes vėlų sekmadienio vakarą norinčių &scaron;vęsti buvo nedaug. &nbsp; &nbsp; Pirmą kartą Zarasuose vie&scaron;inčio Valstybinio Daugpilio teatro (Latvija) komedija rusų k. ,,Palata biznes klasa&ldquo; užbaigė menų festivalio ,,ZARASAI 2017&ldquo; bei Latvijos kultūros dienų programą. Nuotaikinga komedija apie socialinę nelygybę, netobulą žmogaus prigimtį ir amžiną meilės temą surinko per &scaron;imtą teatro mylėtojų. Valstybinio Daugpilio teatro trupės aktoriai vaidino eleganti&scaron;kai ir subtiliai, neperspausdami, kiek &scaron;aržuodami. &nbsp; Latvijos kultūros dienose dalyvavo menininkai i&scaron; kaimyninių Latgalijos regiono,&nbsp; Daugpilio miesto ir Latvijos sostinės Rygos. Zarasuose Latvijos kultūros dienose apsilankė Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Einaras Semanis su žmona. 2018 m. planuojama daugiau dėmesio skirti kaimyninės Lenkijos kultūros pristatymui. 511-asis Zarasų miesto gimtadienis pasižymėjo: svečių gausa i&scaron;kilmingame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo JAV, Japonijos, Norvegijos, Latvijos ambasadų atstovai, delegacijos i&scaron; Ballan-Mire (Prancūzija), Jekabpilio (Latvija), &Scaron;arkov&scaron;činos (Baltarusija), kiti garbingi svečiai; didinga muge (dalyvavo per 300 verslininkų) ir pirmuoju menų festivaliu ,,ZARASAI 2017&ldquo;. Visą &scaron;ventę organizavo visas būrys Zarasų rajono savivaldybės įstaigų specialistų, per 70 kultūros darbuotojų, bendras renginio biudžetas per 40,0 tūkst. Eur, i&scaron; kurių pusę skyrė valstybė bei rėmėjai. Dėkojame visiems zarasi&scaron;kiams, svečiams, turistams už apsilankymą mūsų kra&scaron;te, o organizatoriams už pastangas skleisti gerą žinią apie Zarasus. <em> </em> <em>Informaciją pateikė</em> <em>Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyrius</em> &nbsp; 2017-08-16 16:48:00 Jaunimo diena be kompiuterių ir be mobiliųjų telefonų http://www.zarasai.lt/naujiena_jaunimo-diena-be-kompiuteriu-ir-be-mobiliuju-telefonu_7876 Kompiuteris ir telefonas &ndash; tai geriausias daugelio vaikų laisvalaikio leidimo būdas. Tačiau būtina pusiausvyra, jei vaikas sėdi prie kompiuterio ir nuolat plepa telefonu, jis privalo kasdien mažiausiai dvi valandas sportuoti arba užsiimti kita jį dominančia veikla. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017-08-11 visuomenės sveikatos biuras dirbantis Zarasuose &bdquo;Tarptautinę jaunimo dieną&ldquo; paminėjo kartu su &Scaron;aulių kaimo bendruomene. Diena be mobiliųjų telefonų ir kompiuterių. Sveikatos priežiūros specialistė Regina Antipova vedė viktoriną &bdquo;Kompiuterių ir mobiliųjų telefonų poveikis vaikų sveikatai&ldquo; ir papasakojo apie kompiuterių ir mobiliųjų telefonų žalą žmogui. Su mažaisiais bendruomenės nariais žaidė žaidimą &bdquo;Sveikas ir nesveikas maistas&ldquo;. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Violeta Chažauskienė mokino pir&scaron;tukų gimnastikos ir mank&scaron;tintis bei eiti &scaron;iaurieti&scaron;kai su &scaron;iaurieti&scaron;komis lazdomis. Mank&scaron;tinomės, žaidėme, pie&scaron;ėme ir visai nepasigedome kompiuterių ir mobiliųjų telefonų. Ačiū dalyvavusiems! &nbsp; <em>Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė Violeta Chažauskienė</em> 2017-08-16 16:31:47 Šeštadienio renginys "Vasara Zarasuose 2017" http://www.zarasai.lt/naujiena_sestadienio-renginys-vasara-zarasuose-2017_7875 DĖMESIO!&nbsp; Paskutinis 2017 metų vasaros renginys vyks jau &scaron;į &scaron;e&scaron;tadienį Zaraso ež. Saloje! KĄ MATYSITE RUGPJŪČIO 19-TĄ? Tai bus 3 stichijų pasirodymai (vandens, oro ir žemės), kuriuose kviečiame aktyviai sudalyvauti ir Jus! DRAKONO VALTYS &Scaron;e&scaron;tadienio popietę pradėsime Drakono valčių festivaliu, kurio metu, subūrus 20-ties žmonių įgulą, turėsite progą varžytis dėl medalių ir kitų prizų! AEOROKLUBAS &quot;ORLĖKIS&quot; Kiek vėliau i&scaron;vysime ore karaliaujančius aeroklubo &quot;Orlėkis&quot; pilotus - jie žada įspūdingą &scaron;ou! ZARASŲ RAJONO MERO TINKLINIO TAURĖS FINALAS Po ilgų vasari&scaron;kų tinklinio kovų, į Zarasus atvyksta 8 geriausios regiono komandos, ne kartą įrodžiusios savo vertę. Visaginas, Ignalina, Roki&scaron;kis ir Zarasai susikaus lemiamioje kovoje dėl mero taurės ir amžinos &scaron;lovės! DISKOTEKA Na ir pabaigai, be kitų grupių, vakarą vainikuos ir Zarasus pamilusi DJ Raminta i&scaron; Power Hit Radio kompanijos! DAUGIAU INFORMACIJOS JAU VISAI NETRUKUS. Renginio dieną bus vykdomas ekologinis patekimo į salą mokestis - 2&euro;. 2017-08-16 16:00:51 Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžio transliacija http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedzio-transliacija_1278 Vyks tiesioginė&nbsp;Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžio&nbsp;transliacija. Posėdžio pradžia 13.00 val. &nbsp; &nbsp; 2017-08-12 11:30:09 Gyvosios raidės http://www.zarasai.lt/naujiena_gyvosios-raides_7873 Vasari&scaron;ką rugpjūčio trečiadienį Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje vyko antrasis užsiėmimas apie lietuvių kalbą. Susirinkusieji, vaikai ir juos atlydėjusios mamytės, apžiūrėję ir pasigrožėję pirmojo užsiėmimo dalyvių sukurtais darbeliais &ndash; knygos lapais, įsikūrė bibliotekos lauko skaitykloje &bdquo;Dvylika kėdžių&ldquo;. &nbsp; Susiskirstę į &bdquo;Raudonųjų&ldquo; ir &bdquo;Žaliųjų&ldquo; komandas žaidė žaidimus &bdquo;Gyvosios raidės&ldquo;, &bdquo;Sugauk valgomą daiktą&ldquo;. Atsakinėdami į įvairius klausimus apie lietuvių kalbą sužinojo, kad jauniausioji lietuvi&scaron;kojoje abėcėlėje &ndash; raidė <i>Ū.</i> Spėliojo ar tikrai seniausias žodis &ndash; <i>mama.</i> Ilgiausiame žodyje &ndash; <i>nebeprisiki&scaron;kiakopūsteliaujantiesiems </i>suskaičiavo 37 raides. Gabrielė žinojo, kad trumpiausias žodis &ndash; <i>o</i>, o dažniausiai vartojami &ndash; jungtukas <i>ir </i>ir įvardis <i>jis </i>bei veiksmažodžio <i>būti </i>įvairios formos. &nbsp; Prisižaidę ir &nbsp;vaikai &bdquo;puo&scaron;ė&ldquo; pasirinktas lietuvi&scaron;kos abėcėlės raides. Margino gėlėmis, saulutėmis, &scaron;irdelėmis ir snaigėmis. Andrius debesėliais ir gėlytėm papuo&scaron;ė net tris raides. &nbsp; Rugpjūčio mėnesį dar vyks programos &bdquo;Vasarą skaitome kitaip 5&ldquo; edukaciniai užsiėmimai skirti gamtininko Ričardo Kazlausko 90-osioms gimimo metinėms paminėti. <em> </em> <em>Zina Černovienė, Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė</em> <em>Nuotraukos Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos savanorės Viktorijos Subotinos</em> 2017-08-11 13:23:45 Šaukiamas 27-asis šventinis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Zarasų miesto šventės 511-ųjų metų progai paminėti http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiamas-27-asis-sventinis-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedis-skirtas-zarasu-miesto-sventes-511-uju-metu-progai-pamineti_7867 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-16 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo&ldquo;, 24, 33 punktais: &nbsp; 1. &Scaron; a u k i u 27-ąjį &scaron;ventinį Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį, skirtą Zarasų miesto &scaron;ventės 511-ųjų metų progai paminėti, 2017 m. rugpjūčio 12 d., &scaron;e&scaron;tadienį, 13 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje. &nbsp; 2. S u d a r a u &scaron;io posėdžio darbotvarkę: &nbsp; 2.1. Sveikinimo žodis. Prane&scaron;ėjas &ndash; rajono Savivaldybės meras. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-180_3644">2.2. Dėl pritarimo miestų partnerystės sutarčiai tarp Ballan-Mire (Prancūzija) ir Zarasų (Lietuva) miestų.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-181_3645">2.3. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Jekabpilio rajono savivaldybės (Latvijos Respublika) ir Zarasų rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika).</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. &nbsp; 2.4. 2017 m. Zarasų kra&scaron;to garbės piliečio vardo suteikimas. Prane&scaron;ėjas &ndash; rajono Savivaldybės meras. &nbsp; 2.5. Svečių pasisakymai ir sveikinimai. 2017-08-11 12:24:10 Įsakymas „Dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo nustačius afrikinį kiaulių marą šernui, nugaišusiam Šalinėnų kaimo krūmynuose, Degučių seniūnijoje“ http://www.zarasai.lt/naujiena_isakymas-del-neatideliotinu-priemoniu-vykdymo-nustacius-afrikini-kiauliu--mara-sernui-nugaisusiam--salinenu-kaimo-krumynuose--deguciu-seniunijoje_7881 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS &nbsp; VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ZARASŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIR&Scaron;ININKAS &ndash; VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS &nbsp; ĮSAKYMAS DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO NUSTAČIUS AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ &Scaron;ERNUI, NUGAI&Scaron;USIAM&nbsp; &Scaron;ALINĖNŲ KAIMO KRŪMYNUOSE,&nbsp; DEGUČIŲ SENIŪNIJOJE &nbsp; 2017 m. rugpjūčio 8&nbsp;&nbsp; d. Nr. I-(6. 6)-410 /71VV-56 Zarasai &nbsp; &nbsp; Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15&nbsp; straipsniais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio &ndash; teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-282 ,&sbquo;Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio - teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų patvirtinimo&ldquo; 10.1 ir 10.4.7 papunkčiais bei atsižvelgdami į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2017 m. rugpjūčio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 d. tyrimų protokolą Nr. 10988 G 1, kuriuo patvirtinama, kad nustatytas afrikinio kiaulių maro&nbsp; sukėlėjas&nbsp; &scaron;ernui, nugai&scaron;usiam &Scaron;alinėnų kaimo krūmynuose Degučių seniūnijoje, (židinio koordinatės 55.630415, 25.917017(WGS) ir siekdami užtikrinti afrikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemones, Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje: &nbsp; 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; N u s p r e n d ž i a m e&nbsp; uždrausti Zarasų rajono medžiotojų klubui &bdquo;Baibiai&ldquo; : &nbsp; 1.1. i&scaron;vežti gyvus &scaron;ernus į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp; 1.2. i&scaron;vežti &scaron;ernieną, &scaron;ernienos mėsos produktus, kurie pagaminti i&scaron; &scaron;ernienos į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp; 1.3. dalinti sumedžiotų &scaron;ernų mėsą, kol nebus gauti AKM tyrimo rezultatai; &scaron;ernieną laikyti su rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau &ndash; VMVT) &nbsp;suderintoje vietoje. &nbsp; 2. N u r o d o m e: &nbsp; 2.1. Zarasų rajono medžiotojų klubui &bdquo;Baibiai&ldquo; Degučių seniūnijos &Scaron;alinėnų kaimo laukuose ir jo apylinkėse vieną mėnesį, vieną kartą per savaitę, dalyvaujant VMVT Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnui, atlikti teritorijos apžiūrą, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus; &nbsp; 2.2. užtikrinti, kad sumedžioti &scaron;ernai būtų tvarkomi tik gyvūnų pirminio apdorojimo aik&scaron;telėse, o iki jų būtų gabenami tik sandariose talpyklose ir i&scaron; sumedžiotų &scaron;ernų susidarę &scaron;alutiniai gyvūniniai produktai, i&scaron;skyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus &scaron;ernų trofėjus, būtų paliekami prie &scaron;ių aik&scaron;telių esančiose saugiose gyvūninių atliekų duobėse ir po medžioklės būtų atliekama dezinfekcija autorizuotais biocidais, veikiančiais prie&scaron; afrikinio kiaulių maro virusą; &nbsp; 2.3. prie&scaron; i&scaron;vykstant i&scaron; mi&scaron;ko teritorijos atlikti visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklių ar medžioklės ploto vienetų apžiūrų metu, ratai ir medžioklėse arba medžioklės ploto vienetų apžiūrose dalyvavusių asmenų batai būtų dezinfekuojami autorizuotais veterinariniais biocidais, skirtais afrikinio kiaulių maro sukėlėjui nukenksminti; &nbsp; 2.4. užtikrinti, kad visiems sumedžiotiems &scaron;ernams būtų paimti kraujo ir organų mėginiai afrikinio kiaulių maro ir trichineliozės tyrimams, kurie turi būti ai&scaron;kiai paženklinti, supakuoti atskirai skysčių nepraleidžiančioje pakuotėje ir pateikti į VMVT Zarasų valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą; &nbsp; 2.5. medžioklės plotų naudotojams, turintiems leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų i&scaron;teklius medžioklės plotų vienetuose Zarasų rajone, griežtai vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 &bdquo;Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių &scaron;ernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose&ldquo;&nbsp; &nbsp; 3. P a v e d a m e&nbsp; sprendimo vykdymo kontrolę VMVT Zarasų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui &scaron;į įsakymą paskelbti Zarasų rajono savivaldybės svetainėje&nbsp; ir Teisės aktų registre. &nbsp; 4. I n f o r m u o j a m e,&nbsp; kad už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. &nbsp; 5. N u r o d o m e, kad &scaron;is įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Administracijos direktorius &nbsp; &nbsp;Ramūnas Ker&scaron;ys &nbsp; &nbsp; Vir&scaron;ininkas &ndash; valstybinis veterinarijos inspektorius &nbsp; &nbsp;Darius Kazulėnas &nbsp; &nbsp; 2017-08-11 11:37:43 Įsakymas „Dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo nustačius afrikinį kiaulių marą 21 šernui, nugaišusiam tarp Zabičiūnų kaimo ir UAB „Vasaknos“ 1G tvenkinio, Dusetų seniūnijoje“ http://www.zarasai.lt/naujiena_isakymas-del-neatideliotinu-priemoniu-vykdymo-nustacius-afrikini-kiauliu--mara-21-sernui-nugaisusiam-tarp-zabiciunu-kaimo-ir-uab-vasaknos-1g-tvenkinio--dusetu-seniunijoje_7880 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS &nbsp; VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ZARASŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIR&Scaron;ININKAS &ndash; VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS &nbsp; ĮSAKYMAS DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO NUSTAČIUS AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ 21 &Scaron;ERNUI, NUGAI&Scaron;USIAM TARP ZABIČIŪNŲ KAIMO IR UAB &rsquo;&rsquo;VASAKNOS&rsquo;&rsquo; 1G TVENKINIO,&nbsp; DUSETŲ SENIŪNIJOJE &nbsp; 2017 m. rugpjūčio&nbsp; 8 d. Nr. I-(6. 6)-404 /71VV-55 Zarasai &nbsp; Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15 straipsniais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio &ndash; teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-282 ,&sbquo;Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio &ndash; teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų patvirtinimo&ldquo; 10.1 ir 10.4.7 papunkčiais bei atsižvelgdami į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, 2017 m. rugpjūčio&nbsp;&nbsp; 2 d. tyrimų protokolą Nr. 10987 G 1-2, kuriuo patvirtinama, kad nustatytas afrikinio kiaulių maro&nbsp; sukėlėjas 21 &scaron;ernui, nugai&scaron;usiam tarp Zabičiūnų kaimo&nbsp; ir UAB &ldquo; Vasaknos&rdquo; 1G tvenkinio &nbsp;Dusetų seniūnijoje, (židinio koordinatės 55.678892, 25.804832(WGS); 55.674601,&nbsp; 25.809021 (WGS) ), ir siekdami užtikrinti afrikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemones, Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje: &nbsp; 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; N u s p r e n d ž i a m e&nbsp; uždrausti Zarasų rajono, medžiotojų klubui &bdquo;Vasaknos&ldquo;: &nbsp; 1.1. i&scaron;vežti gyvus &scaron;ernus į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp; 1.2. i&scaron;vežti &scaron;ernieną, &scaron;ernienos mėsos produktus, kurie pagaminti i&scaron; &scaron;ernienos į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp; 1.3. dalinti sumedžiotų &scaron;ernų mėsą, kol nebus gauti AKM tyrimo rezultatai; &scaron;ernieną laikyti su rajono VMVT suderintoje vietoje. &nbsp; 2. N u r o d o m e: &nbsp; 2.1. Zarasų rajono medžiotojų klubui &bdquo;Vasaknos&ldquo; Dusetų seniūnijos Zabičūnų kaimo laukuose ir jo apylinkėse vieną mėnesį, vieną kartą per savaitę, dalyvaujant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau &ndash; VMVT) Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnui, atlikti teritorijos apžiūrą, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus; &nbsp; 2.2. užtikrinti, kad sumedžioti &scaron;ernai būtų tvarkomi tik gyvūnų pirminio apdorojimo aik&scaron;telėse, o iki jų būtų gabenami tik sandariose talpyklose ir i&scaron; sumedžiotų &scaron;ernų susidarę &scaron;alutiniai gyvūniniai produktai, i&scaron;skyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus &scaron;ernų trofėjus, būtų paliekami prie &scaron;ių aik&scaron;telių esančiose saugiose gyvūninių atliekų duobėse ir po medžioklės būtų atliekama dezinfekcija autorizuotais biocidais, veikiančiais prie&scaron; afrikinio kiaulių maro virusą; &nbsp; 2.3. prie&scaron; i&scaron;vykstant i&scaron; mi&scaron;ko teritorijos atlikti visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklių ar medžioklės ploto vienetų apžiūrų metu, ratai ir medžioklėse arba medžioklės ploto vienetų apžiūrose dalyvavusių asmenų batai būtų dezinfekuojami autorizuotais veterinariniais biocidais, skirtais afrikinio kiaulių maro sukelėjui nukenksminti; &nbsp; 2.4. užtikrinti, kad visiems sumedžiotiems &scaron;ernams būtų paimti kraujo ir organų mėginiai afrikinio kiaulių maro ir trichineliozės tyrimams, kurie turi būti ai&scaron;kiai paženklinti, supakuoti atskirai skysčių nepraleidžiančioje pakuotėje ir pristatyti į VMVT Zarasų valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą; &nbsp; 2.5. medžioklės plotų naudotojams, turintiems leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų i&scaron;teklius medžioklės plotų vienetuose Zarasų rajone, griežtai vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 &bdquo;Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių &scaron;ernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose&ldquo;&nbsp; &nbsp; 3. P a v e d a m e&nbsp; sprendimo vykdymo kontrolę VMVT Zarasų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui &scaron;į įsakymą paskelbti Zarasų rajono savivaldybės svetainėje ir Teisės aktų registre. &nbsp; 4. I n f o r m u o j a m e,&nbsp; kad už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. &nbsp; 5. N u r o d o m e,&nbsp; kad &scaron;is įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administracijos direktorius &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ramūnas Ker&scaron;ys &nbsp; &nbsp; Vir&scaron;ininkas &ndash; valstybinis veterinarijos inspektorius &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Darius Kazulėnas 2017-08-11 11:27:14 Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla skelbia atranką kūno kultūros mokytojo pareigoms užimti http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-r-salako-pagrindine-mokykla-skelbia-atranka-kuno-kulturos-mokytojo-pareigoms-uzimti_7874 Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo i&scaron; darbo tvarkos apra&scaron;ą, patvirtintą Lietuvos Respublikos &Scaron;vietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. &nbsp; Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti &scaron;iuos dokumentus: &nbsp; 1.&nbsp; Pra&scaron;ymą leisti dalyvauti atrankoje. &nbsp; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 3. I&scaron;silavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. &nbsp; 5. Gyvenimo apra&scaron;ymą. &nbsp; 6. Motyvacinį lai&scaron;ką. &nbsp; 7. Rekomendaciją (-as) i&scaron; buvusių darboviečių (pageidautina). &nbsp; Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeni&scaron;kai ir kviečiami pokalbiui. &nbsp; Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val. (Dokumentų priėmimo pradžia &ndash; 2017 m. rugpjūčio 11 d., pabaiga &ndash; 2017 m. rugpjūčio 25 d.). &nbsp; Dokumentai pateikiami asmeni&scaron;kai Salako pagrindinės mokyklos ra&scaron;tinei adresu &Scaron;ilo g. 23, Salakas, Zarasų r. arba elektroniniu pa&scaron;tu &nbsp;<a href="mailto:salako.mok@zarasai.lt">salako.mok@zarasai.lt</a>. &nbsp; Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: <a href="http://www.ldb.lt/">www.ldb.lt</a>, Zarasų rajono savivaldybės svetainėje: <a href="http://www.zarasai.lt/">www.zarasai.lt</a>, Salako pagrindinės mokyklos svetainėje: mokykla.salakas.lt. &nbsp; Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja(s) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pareigybės pavadinimas &ndash; Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos kūno kultūros &nbsp;mokytoja (s). &nbsp; Darbo krūvis &ndash; 14 val. per savaitę, pamokos &ndash; pagal 2017-2018 m. m. tvarkara&scaron;tį. &nbsp; Darbo sutartis &ndash; neterminuota. &nbsp; Darbo užmokestis &ndash; priklausomai nuo turimos mokytojo(s) kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo. 2017-08-11 11:26:44 Informacija dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą http://www.zarasai.lt/naujiena_informacija-del-paramos-teikimo-biciu-laikytojams-uz-papildoma-biciu-maitinima_7872 Paramos parai&scaron;kų priėmimo terminas-einamieji metai nuo rugpjūčio 1d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). &nbsp; Bičių laikytojams i&scaron; dalies atlyginamos i&scaron;laidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologi&scaron;ko cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo &nbsp;įsigyjimo i&scaron;laidos), bet ne daugiau kaip 5,79 eur. Už bičių &scaron;eimą, arba ne daugiau kaip 11,58 eur. Už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių &scaron;eimą ir ne daugiau kaip&nbsp; už 10 kg cukraus/ekologi&scaron;ko cukraus arba ne daugiau kaip 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių &scaron;eimos papildomam bičių maitinimui. Bičių laikytojai, deklaravę&nbsp; bičių &scaron;eimų skaičių, su cukraus pirkimo dokumentais turi kreiptis į Kaimo plėtros skyriaus specialistus seniūnijose. &nbsp; 2017-08-09 11:12:18 Pradėti estrados su persirengimo patalpomis rekonstravimo darbai http://www.zarasai.lt/naujiena_pradeti-estrados-su-persirengimo-patalpomis-rekonstravimo-darbai_7871 2017 m. kovo 30 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Vie&scaron;osios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja pasira&scaron;ė i&scaron; Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto ,,Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje&ldquo; sutartį. Pagal &scaron;ią sutartį Zarasų rajono savivaldybei skirta 420 tūkst. Eur, dar 169,2 tūkst. Eur prie &scaron;io projekto įgyvendinimo prisidės Zarasų rajono savivaldybė. Projekto metu bus rekonstruota mažoji estrada su persirengimo patalpomis ir mini amfiteatras, įsigyta būtiniausia ap&scaron;vietimo ir įgarsinimo įranga bei salės kėdės. &nbsp; Konkursą dėl rangos darbų atlikimo laimėjo UAB ,,Vidista&ldquo; i&scaron; Utenos. Su &scaron;ia bendrove 2017 m. birželio 20 d. pasira&scaron;yta statybos rangos sutartis. &nbsp;Darbai atliekami pagal UAB ,,&Scaron;arūno Kiaunės projektavimo studija&ldquo; parengtą techninį projektą. &nbsp;Pagal architekto &Scaron;arūno Kiaunės projektą anksčiau Zarasuose pastatytas apžvalgos ratas, kuris džiugina savo patrauklumu ne tik zarasi&scaron;kius, bet ir miesto svečius. &nbsp; Darbai mažojoje estradoje prasidėjo &scaron;. m. rugpjūčio 2 d. Pirmiausiai demontuojamas estrados su persirengimo patalpomis pastatas, esami mediniai susidėvėję suolai. Bus kertami medžiai, kurie trukdys požeminio pastato įrengimui. Rengiama požeminio pastato statybos aik&scaron;telė. &nbsp; Pagal UAB ,,&Scaron;arūno Kiaunės projektavimo studija&ldquo; parengtą techninį projektą bus pastatytas kupolo formos požeminis pastatas, 88 m<sup>2 </sup>betoninė aik&scaron;telė, mini amfiteatras (113 m<sup>2</sup> scena ir 70 vnt. suolai). Vanduo į pastatą bus tiekiamas i&scaron; gręžinio, o nuotekos valomos biologinio nuotekų valymo įrenginyje. Rekonstruotame estrados pastate savo veiklą vykdys Zarasų rajono savivaldybės Kultūros centras- projekto įgyvendinimo partneris. Pastate bus įrengta koncertinė, ekspozicinė, edukacinė erdvė, pagalbinės patalpos renginių dalyviams ir lankytojams. Projekto veiklas planuojama užbaigti 2019 metų sausio mėn. &nbsp; Modernizuota Zaraso ežero salos mažojo slėnio kultūrinė erdvė sudarys i&scaron;skirtines galimybes organizuoti &scaron;iuolaikines lūkesčius atitinkančias veiklas tiek uždarose, tiek atvirose vietose, užtikrins kultūrinių paslaugų įvairovę. Galės vykti folkloro koncertai, kūrybinės stovyklos, vasaros kino meno sklaidos projektai, regioninių dainų &scaron;venčių koncertinės programos, kalendorinių &scaron;venčių programos, kurortinio sezono atidarymo renginiai, edukaciniai renginiai. &nbsp; Rajono Savivaldybės pradedamas įgyvendinti projektas &bdquo;Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje&ldquo; finansuojamas&nbsp;i&scaron; Europos regioninės plėtros fondo&nbsp;pagal 2014&ndash;2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto &bdquo;Kokybi&scaron;ko užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas&ldquo;&nbsp; Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę &bdquo;Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą&ldquo;. 2017-08-09 10:38:04 Skelbimas dėl Imbrado seniūnijos Avilių, Briedlaukio, Kelpšiškių, Parko, Stelmužės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų http://www.zarasai.lt/naujiena_skelbimas-del-imbrado-seniunijos-aviliu-briedlaukio-kelpsiskiu-parko-stelmuzes-seniunaitiju-seniunaiciu-rinkimu_7869 Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-86 ,,Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo bei seniūnaičių at&scaron;aukimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; skelbiami Imbrado seniūnijos Avilių, Briedlaukio, Kelp&scaron;i&scaron;kių, Parko, Stelmužės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai pagal seniūnaičių rinkimų grafiką, suderintą su Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. &nbsp; Avilių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai vyks 2017 m. rugpjūčio 24 d., 14:00 val., Avilių kultūros namų salėje, Akmens g. 8, Avilių II k., Zarasų r. sav. &nbsp; Briedlaukio seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai vyks 2017 m. rugpjūčio 23 d., 14:00 val., Imbrado daugiafunkcinio centro salėje (II a.), Ežero g. 5, Imbrado k., Zarasų r. sav. &nbsp; Kelp&scaron;i&scaron;kių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai vyks 2017 m. rugpjūčio 24 d., 15:00 val., Avilių kultūros namų salėje, Akmens g. 8, Avilių II k., Zarasų r. sav. &nbsp; Parko seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai vyks 2017 m. rugpjūčio 23 d., 15:00 val., Imbrado daugiafunkcinio centro salėje (II a.), Ežero g. 5, Imbrado k., Zarasų r. sav. &nbsp; Stelmužės seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai vyks 2017 m. rugpjūčio 28 d., 14:00 val., aik&scaron;telėje prie Ąžuolo, Ąžuolo g. 16, Stelmužės k., Zarasų r. sav. &nbsp; Rinkimų organizatorius &ndash; Imbrado seniūnijos seniūnas Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385)36011, mob. (8 616)16063, el.p. <a href="mailto:vygirdas.zalkauskas@zarasai.lt">vygirdas.zalkauskas@zarasai.lt</a> &nbsp; Seniūnaitis gyventojų susirinkime renkamas atviru balsavimu. Seniūnaičio rinkimai bus laikomi įvykę, jei gyventojų susirinkime dalyvaus ne mažiau kaip 5 proc. rinkimų teisę turinčių seniūnaitijos gyventojų. I&scaron;rinktas seniūnaičiu bus laikomas tas kandidatas, kuris gaus daugiausia dalyvavusių gyventojų balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai bus pakartotinis balsavimas už lygiai balsų surinkusius kandidatus. 2017-08-08 16:24:28 Dėl paplūdimių vandens kokybės http://www.zarasai.lt/naujiena_del-papludimiu-vandens-kokybes_7868 Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 5 d. Zarasų mieste ir rajone tirtų paplūdimių <i>(Zaraso ežero, Zarasaičio ežero ir Sartų ežero)</i> vanduo atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 &bdquo;Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė&ldquo; nustatytus reikalavimus. &nbsp; Paplūdimių vandens kokybės tyrimus Zarasų rajono savivaldybės paplūdimiams atlieka akredituota Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. &nbsp; <i>Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija&nbsp;</i> 2017-08-08 15:51:34 Jaunieji zarasiečiai dalyvavo akcijoje „Pasveikink jūrą Palangoje“ http://www.zarasai.lt/naujiena_jaunieji-zarasieciai-dalyvavo-akcijoje-pasveikink-jura-palangoje_7866 2017 m. liepos 29-osios labai ankstų rytą (dar net nepradėjus &scaron;visti) 10 Zarasų vaikų, dar nemačiusių jūros, autobusu i&scaron;vyko į Palangą, kur&nbsp; liepos 29-30 d. dalyvavo Palangos miesto savivaldybės vykdomoje socialinėje akcijoje &bdquo;Pasveikink jūrą Palangoje&ldquo;. &nbsp; Nuvykus į Palangą visi vaikai skambant smagiai muzikai organizatorių buvo pasitikti prie Palangos universalaus sporto centro ir drauge su daugiau kaip puse tūkstančio vaikų i&scaron; visos Lietuvos, lydimi Palangos miesto mero &Scaron;arūno Vaitkaus,&nbsp; žaisminga eisena patraukė link jūros. Visus dalyvius Jūratės ir Kastyčio skvere pasitiko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei po labai &scaron;ilto pasisveikinimo kartu su vaikais patraukė link jūros. &nbsp; Pirmą kartą vaikai pasisveikinę su jūra nekantravo i&scaron;bandyti maudynes Baltijos jūroje bei i&scaron;bandyti paplūdimyje būtent jiems skirtas atrakcijas &ndash; svajonių miesto statybą, sportinius žaidimus ir kitas įdomiais veiklas. Smagiai praleidę kelias valandas paplūdimyje jaunieji Palangos svečiai pajūriu bendrai nuėjo link Birutės parko, kur vaikams buvo surengtas piknikas. Vaikai visi būryje papietavo, pasivai&scaron;ino ledais bei sudalyvavo įvairiuose žaidimuose.&nbsp; Palangi&scaron;kiai pasirūpino, kad&nbsp; pirmasis apsilankymas svetingoje Palangoje bei susitikimas su jūra vaikų vasaros atostogas praturtintų nei&scaron;dildomais įspūdžiais, todėl nemokamų atrakcijų &scaron;į savaitgalį mažiesiems buvo pasiūlyta kaip niekad daug: Zarasų vaikai kartu su grupe laimingųjų&nbsp; dalyvavo tą savaitgalį Palangoje vykusio amerikieti&scaron;kų automobilių sąskrydžio &bdquo;American Spirit&ldquo; dalyvių parade miesto gatvėmis ir turėjo galimybę pasivažinėti amerikieti&scaron;kais automobiliais. Po smagaus pasivėžinimo laukė dar begalė pramogų:&nbsp; tai ir ekskursija po Gintaro muziejų, ir muzikinio fontano aplankymas, saulės palydėjimas prie jūros bei dalyvavimas &nbsp;tą vakarą vykusiame įspūdingame vaikų muzikos festivalyje &bdquo;Laumės juosta&ldquo;.&nbsp; &nbsp; Pirmos dienos programa buvo tokia turininga, kad visi vaikai, pilni įspūdžių, skubėjo pailsėti, nes kitos dienos ankstų rytą laukė naujos atrakcijos. Sekmadienį &bdquo;Palangos vasaros parke&ldquo;, papusryčiavus bei pasivai&scaron;inus desertais, vaikų laukė aktyvios pramogos: kinologų parodomoji programa, maudynės jūroje, putų mū&scaron;is, didieji Palangos batutai ir kitos atrakcijos. Vakarop atsisveikinę su jūra, pavargę, tačiau pilni įspūdžių bei noro vėl sugrįžti prie jūros, vaikai i&scaron;siruo&scaron;ė į gana ilgą kelionę namo ir jau gerai po vidurnakčio pasitikti tėvelių galėjo dalintis smagaus bei nepakartojamo savaitgalio prisiminimais. &nbsp; Pirmą kartą apsilankę prie jūros vaikučiai be galo dėkingi Palangos miesto savivaldybei bei &nbsp;Zarasų rajono savivaldybei. &Scaron;ią vaikų svajonę taip pat padėjo įgyvendinti vaikus lydėjusios Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė ir savanorė Sabina Matiukienė, bei labai saugiai vaikus nuvežęs prie jūros bei atvežęs į namus UAB &bdquo;Zarasų autobusai&ldquo; vairuotojas G. Kasakovskij.&nbsp; 2017-08-08 09:12:15 Samanių kaimo vaikai sulaukė svečių http://www.zarasai.lt/naujiena_samaniu-kaimo-vaikai-sulauke-sveciu_7865 Rugpjūčio 4 d. Samanių kaimo vaikus aplankė UAB &quot;MailerLite&quot; įmonės darbuotojai. Svečiai atvyko ne tu&scaron;čiomis, vaikai negalėjo atsidžiaugti padovanotais&nbsp; sportiniais kamuoliais, &scaron;okdynėmis, sukimosi lankais, &scaron;okinėjančiais kamuoliais, ry&scaron;kiais raudonais sėdmai&scaron;iais, gausybe stalo žaidimu, kaladėlių, dėlionių, &nbsp;svečiai besikuriančiam&nbsp; Samanių vaikų dienos centrui padovanojo virtuvės įrangos &ndash; puodų, keptuvių, kepimo skardų, virtuvės įrankių,&nbsp; baldų. &nbsp; UAB &quot;MailerLite&quot; įmonės darbuotojai papasakojo vaikams apie savo įmonės veiklą, o mes papasakojome apie Samanių kaimą bei Samanių bendruomenės &bdquo;Dvargantis&ldquo; veiklą, įgyvendintus projektus ateities planus, i&scaron; kurių pagrindinis įkurti kaime vaikų dienos centrą. &nbsp; Mūsų svečiai greitai susidraugavo su vaikais ir rado bendrą kalbą kartu surandami naujas lentynas, dėžes daiktam susidėti, visi kartu smagiai pabendravome prie arbatos puodelio. &nbsp; Svečių staigmenos nesibaigė vien dovanomis, UAB &quot;MailerLite&quot; įmonės darbuotojai pakvietė Samanių vaikus rugsėjo mėnesį atvykti į Vilnių ir kartu sudalyvauti orientacinėse varžybose, kurios vyks VU Botanikos sode. &nbsp; Dėkojame&nbsp; Organizacijai &bdquo;Gelbėkit vaikus&ldquo; už rekomendacija paremti Samanių bendruomenės iniciatyvas, o&nbsp; UAB &quot;MailerLite&quot; darbuotojams už smagiai praleistą popietę, bei dovanas. Tikiu, kad užsimezgusi pažintis i&scaron;augs į tolimesnį bendradarbiavimą ir draugystę. &nbsp; &nbsp; <em>Projektų vadovė Jūratė Buičenkienė</em> 2017-08-08 08:46:05 Atrinkti darbdaviai ir paskirstytos lėšos, skirtos 2017 m. II pusmečio užimtumo didinimo programai įgyvendinti http://www.zarasai.lt/naujiena_atrinkti-darbdaviai-ir-paskirstytos-lesos-skirtos-2017-m-ii-pusmecio-uzimtumo-didinimo-programai-igyvendinti_7864 Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujo Užimtumo įstatymo nuostata, kuria vadovaujantis savivaldybės pirmą kartą pradėjo vykdyti pasitvirtintas Užimtumo didinimo programas. Programos skirtos, kad sudaryti galimybę bedarbiams ir ie&scaron;kantiems darbo asmenims, įsiregistravusiems darbo biržoje, užsidirbti lė&scaron;ų pragyvenimui ir padėti greičiau integruotis į darbo rinką, susirasti nuolatinį darbą bei mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių. &Scaron;ios programos lė&scaron;os skirtos laikino pobūdžio darbams organizuoti. &nbsp; Zarasų rajono savivaldybės 2017 m. II pusmečio užimtumo didinimo programa patvirtinta 2017 m. liepos 13 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu <u><a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs75902_T-151%20d%C4%97l%202017%20m.%20II%20pusm.%20U%C5%BEimtumo%20didinimo%20programos_2017-06-19.docx">Nr. T-151</a></u>. Pagal &scaron;ią programą asmenų įdarbinimui skirta 113,5 tūkst. eurų. Planuojama laikino pobūdžio darbams &nbsp;įdarbinti 97 asmenis po 2 mėnesius, mokant &scaron;alyje patvirtintą minimalų valandinį darbo užmokestį. Darbo užmokesčio lė&scaron;as darbdaviams 100 proc. kompensuos Zarasų rajono savivaldybė. &nbsp; Zarasų rajono savivaldybės administracija &scaron;. m. liepos 18-26 dienomis organizavo darbdavių parai&scaron;kų priėmimą užimtumo didinimo programos įgyvendinimui. Buvo gautos 27 rajono darbdavių parai&scaron;kos. &Scaron;. m. liepos 28 d. įvyko Zarasų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos posėdis. Posėdžio metu buvo įvertintos pateiktos 27 darbdavių parai&scaron;kos ir paskirstytos lė&scaron;os, skirtos laikino pobūdžio darbams organizuoti. Skirstant lė&scaron;as, buvo nuspręsta, daugiau lė&scaron;ų skirti seniūnijoms, nes tvarkomų teritorijų plotai yra dideli, taip pat jose gyvena daugiau asmenų, registruotų darbo biržoje. Kitiems darbdaviams skirta minimalus pagal poreikį lė&scaron;ų dydis. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymu <u><a href="/userfiles/ISAK_dėl UDP lė&scaron;ų paskirstymo 2017-07.pdf">Nr. I(6.6 E)-392</a></u> patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2017 m. II pusmečio užimtumo didinimo programai įgyvendinti skirtų lė&scaron;ų paskirstymo darbdaviams sąra&scaron;as. &nbsp; Užimtumo didinimo programa pradėta įgyvendinti nuo rugpjūčio 1 d., baigta gruodžio 15 d. 2017-08-08 08:42:50 Muziejus – senoviškų radijo aparatų kolekcija http://www.zarasai.lt/naujiena_muziejus--senovisku-radijo-aparatu-kolekcija_7863 Neįtikėtiną gamtos ramybę dar labiau užliūliuoja skubančio vandens čiurlenimas &ndash; stabtelk: jis i&scaron;plaus visas tavo mintis, nostalgiją ir nerimą. Čia juk nėra miesto triuk&scaron;mo, įkyrių dulkių ir &nbsp;erzinančio nuolatinio skubėjimo... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tilti&scaron;kių malūnas Zarasų rajone seniai jau žinomas: pasakojama, kad 1936 m. jį pastatė Alfonsas Juozėnas savo lė&scaron;omis. 1986 m. Antanas Žilėnas, tuomet buvęs Zarasų elektros tinklų rajono vir&scaron;ininku, įkūrė Energetikos muziejų, bet tai jau praeitis... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tokiame gamtos prieglobstyje neįsivaizduojama chaosas &ndash; &scaron;iandien malūnas atgijęs: i&scaron;likusios orginalios girnos, keltuvas, autenti&scaron;ki vitražai, tačiau dabar didžiają muziejaus dalį užima senovi&scaron;kų radijo aparatų kolekcija. &Scaron;velnūs radijo garsai tave nukels į tolimą tolimą praeitį &ndash; kai radijo imtuvas prilygo stebuklui, ir žmonės &bdquo;gaudė&ldquo; kiekvieną perduotą žinią. &bdquo;Lai nenutyla Lietuvi&scaron;kas balsas tautai ir pasauliui&ldquo; &ndash; buvo transliuojama &scaron;venčiant kažkelintą Lietuvos radijo gimtadienį... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kolekcijos savininkas Dalius BUČENKA ne tik mielai pasakoja apie įvairiausius radijo eksponatus: čia i&scaron;vysi ne tik seniausias detektorines radijas, bet ir sužinosi visą Nepriklausomos Lietuvos, Kauno radijo fabriko istoriją.. Įvairaus dydžio, spalvų, modelių radijo aparatai &ndash; skirtingi gamintojai ir pavadinimai &ndash; &scaron;iandien jau net ir kaimuose ne kiekvienoje troboje surasi... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bet tai dar ne viskas: yra ir atskira erdvė perklausoms. Rodos, dar visai nesenos (viduriniajai kartai gerai žinomos)&nbsp; - vinilinės plok&scaron;telės: įvairiausių autorių, įvairiausių metų... Nori i&scaron;girsti jaunystės įra&scaron;ą? Ir dabar jau tave užliūliuos malonūs prisiminimai (yra ir&nbsp; pirmųjų garso laikmenų - gramofoninių plok&scaron;telių).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I&scaron;eini i&scaron; malūno praturtėjęs dvasi&scaron;kai &ndash; įspūdžiai puikiausi. Dabar prisėsk ir paklausyk, ką Tau paporins skubanti &Scaron;ventoji: čia laukiamas kiekvienas turistas, nes susisiekti galima ir sausuma, ir vandeniu... Bet svarbiausia, kad čia jau svajojama apie prasmingus &scaron;iltus renginius rudens ar žiemos vakarais... &nbsp; &nbsp; <em>Giedrė MIČIŪNIENĖ </em> <em>Nuotraukos AUTORĖS</em> &nbsp; 2017-08-08 08:28:23 Informacija dėl Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių draudimo http://www.zarasai.lt/naujiena_informacija-del-zarasu-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-moksleiviu-draudimo_7862 2017 m. rugpjūčio 7 d. buvo pasira&scaron;ytas&nbsp; Zarasų rajono savivaldybės ir AB ,,Lietuvos draudimas&ldquo; susitarimas Nr. SR-439 ,,Dėl Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių draudimo&ldquo;. &Scaron;iuo dokumentu &scaron;alys susitarė, kad akcijos ,,Apsaugok mane&ldquo; metu, visą rugsėjo mėnesį, visi rajono Savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai yra apdrausti ,,Lietuvos draudimo&ldquo; Asmens draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, kūno sužalojimo ir mirties atvejais, jei jie atsitiktų pėsčiajam moksleiviui eismo įvykio metu (pėsčiaisiais pagal &scaron;ią sutartį laikomi ir važiuojantys/vežami dviračiu moksleiviai). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Rajono Savivaldybė įsipareigojo iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. specialiuoju akcijos ,,Apsaugok mane&ldquo; ženklu paženklinti prie miesto bendrojo ugdymo mokyklų esančias pėsčiųjų perėjas Savanorių, Dariaus ir Girėno, Vytauto, S. Nėries gatvėse. &nbsp; AB ,,Lietuvos draudimas&ldquo; įsipareigojo savo lė&scaron;omis apdrausti moksleivius nuo nelaimingų atsitikimų, mirties ir kūno sužalojimo atvejais. Draudimo laikotarpis &ndash; nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 00.00 val. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 24.00 val. (imtinai). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Apdraustieji &ndash; pėstieji (pėsčiaisiais pagal 2017-08-07 sutartį Nr. SR-439 laikomi ir važiuojantys/vežami dviračiu)&nbsp; Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai. &nbsp; Draudžiamasis įvykis &ndash; nelaimingas atsitikimas, sąlygotas eismo įvykio, įvykusio draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, kurio metu nukenčia pėsčiasis, apdraustasis ir apibrėžtas draudimo rizikos variantuose M, T1 ir T2. &nbsp; Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo i&scaron;moka i&scaron;mokama: - visais atvejais apdraustojo tėvams ar įstatyminiams globėjams, kai apdraustajam draudžiamojo įvykio dieną apdraustajam nėra suėję 18 metų; - kūno sužalojimo atveju &ndash; pačiam apdraustajam, jeigu draudžiamojo įvykio dieną apdraustajam yra suėję 18 metų; - mirties atveju &ndash; paveldėjimo teise nustatytiems apdraustojo įpėdiniams, jeigu draudžiamojo įvykio dieną apdraustajam yra suėję 18 metų. &nbsp; Draudimo suma &ndash; 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų) mirties atveju ir iki 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) kūno sužalojimo dėl nelaimingų atsitikimų atveju (pastaruoju atveju i&scaron;moka apskaičiuojama pagal traumų lenteles T1 ir T2). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Draudėjas &ndash; Zarasų rajono savivaldybė, įmokos mokėtojas &ndash; AB ,,Lietuvos draudimas&ldquo;. &nbsp; <em>Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus informacija</em> 2017-08-08 07:52:15 Žygis dviračiais į Stelmužę http://www.zarasai.lt/naujiena_zygis-dviraciais-i-stelmuze_7861 Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuras Zarasuose organizavo važiavimą dviračiais Zarasai &ndash; Stelmužė &ndash; Zarasai. Susirinko dvylikos žmonių būrelis, visi įvairaus amžiaus ir įgūdžių, dalyviai įveikė 30 kilometrų atstumą. &nbsp;Jauniausiems dalyviams, Pijui 12 metų ir Rokui 13 metų. Aplankėme Stelmužės Ąžuolą, apžvalgos taką Kiečių mi&scaron;ke ir grožėjomės nuostabia gamta. Visų saugumu rūpinosi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato ekipažas. Sveikiname visus įveikus trasą ir praleidus sveikai ir aktyviai rugpjūčio &scaron;e&scaron;tadienio dieną. &nbsp; <em>Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė Violeta Chažauskienė</em> 2017-08-07 16:02:20 Susitikime kaime http://www.zarasai.lt/naujiena_susitikime-kaime_7860 ,,Viena diena kaime geriau nei mėnuo mieste!&ldquo;- tokie žodžiai nuskambėjo i&scaron; vedančiųjų lūpų prasidėjus tradicinei Degučių &scaron;ventei, kuri mums, deguti&scaron;kiams, labai svarbi suburiant giminaičius, draugus, klasiokus ir kaimynus. &nbsp; 2017 m. rugpjūčio 5-ąją visus susirinkusius Degučiuose džiugino ne tik puikus oras, bet ir smagi programa, kurioje dalyvavo kapela ,,Juknėnų mergiotės&ldquo;, Čir vir vyrai&ldquo;,&nbsp; Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro muzikos grupė ,,Aqua&ldquo;, populiari grupė&nbsp; ,,Dinamika&ldquo;, Degučių ir Zarasų KC &scaron;iuolaikinio&nbsp; &scaron;okio jungtinė grupė. O kur dar visokie malonūs &scaron;irdžiai užsiėmimai: ,,Smaragdo miesto&ldquo; atstovai mokė verti karoliukus, pinti apyrankes, pie&scaron;ti &scaron;aržus, buvo kviečiama žongliruoti ir pūsti įspūdingo dydžio muilo burbulus, su kaimo bibliotekos bibliotekininke Aleksandra pie&scaron;ti, kurti medžiaginę knygą, tapyti ant molinių kaukių arba pas jos padėjėją Dalia nusipie&scaron;ti tatuiruotę. Dar buvo azoto &scaron;ou su sprogimais ir &scaron;altais dūmais bei skaniausi vaisiniai desertai ir antaliepti&scaron;kių blynai. &nbsp; Na, o kas nebuvote &scaron;ventėje, žvilgsnio nedžiuginote, gomurio nemaloninote - pavydėkite tiems, kam net per barzdą varvėjo! &nbsp; <em>Parengė Karina Narbutaitė.</em> <em>Nuotraukos K. Narbutaitė.</em> 2017-08-07 15:56:16 Paramos maisto produktais teikimas š.m. rugpjūčio mėnesį http://www.zarasai.lt/naujiena_paramos-maisto-produktais-teikimas-sm-rugpjucio-menesi_7870 Informuojame, kad Zarasų miesto ir Zarasų seniūnijos gyventojams parama maisto produktais bus dalinama &scaron;. m. rugpjūčio 10 d., 11 d.,14 d. nuo 8.00 iki 12.00 val., sandėlyje Palaukės g. 21, Zarasų mieste (buvusios prekybos bazės patalpos). &nbsp; Paramą maisto produktais gali gauti labiausiai nepasiturinčios &scaron;eimos ir asmenys (jei &scaron;eimos pajamos vienam &scaron;eimos nariui nevir&scaron;ija 153 EUR). &nbsp; Kitų seniūnijų gyventojus pra&scaron;ome kreiptis į socialinius darbuotojus seniūnijose dėl&nbsp;tikslesnės paramos gavimo datos.&nbsp;&nbsp; Rugpjūčio mėn. maisto produktų rū&scaron;ys, vienam asmeniui: saldintas sutir&scaron;tintas pienas, sausi pusryčiai, kiaulienos konservai, konservuota daržovių sriuba, aliejus, plikyti ryžiai, 3 grūdų kruopos, konservuoti žirneliai. &nbsp; Kilus neai&scaron;kumams, galite skambinti į Socialinės paramos skyrių tel. (8 385) 54 332 arba (8 385) 30738. &nbsp; 2017-08-07 09:07:41 Skelbiame Zarasų miesto šventės - menų festivalio ,,ZARASAI 2017“ programą http://www.zarasai.lt/naujiena_skelbiame-zarasu-miesto-sventes---menu-festivalio-zarasai-2017-programa_7859 Penktadienį (rugpjūčio 11-ąją) visus kviečiame į Zarasų miesto &scaron;ventę! &Scaron;iais metais&nbsp; - tai spalvingas menų festivalis ,,ZARASAI&lsquo;2017&ldquo;, kurio programa kupina įvairių stilių muzikos, pristatoma kultūros žanrų įvairovė, siūlomi nemokami ir mokami renginiai, skelbiamos Latvijos kultūros dienos. Siūlome pasirinkti Jums labiausiai patinkančius žanrus arba susipažinti su mažiau pažintais.&nbsp; &nbsp; Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras organizuoja minėto renginio vie&scaron;inimą Utenos regiono, Latgalės regiono (Latvija) žiniasklaidoje, respublikinėje spaudoje. Laikra&scaron;tis ,,Zarasų kra&scaron;tas&ldquo; pristato veiklas vietos gyventojams. &nbsp; Vasara įsibėgėjo, Zarasų ežerų vanduo su&scaron;ilo, o modernus Zaraso salos paplūdimys puikiai tinka pasilepinti saulės voniomis. Zarasuose jau susibūrė tradicinio tarptautinio plenero ,,Zarasai - ežerų kra&scaron;tas&ldquo; dalyviai - vienuolika profesionalių menininkų i&scaron; Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Rusijos. Vyksta kiti pasirengimo Zarasų miesto &scaron;ventei - menų festivaliui ,,ZARASAI 2017&ldquo; darbai. Verslininkai aktyviai registruojasi į mugę, Zarasų vie&scaron;oji biblioteka pakvietė per 15 knygų leidyklų, o Zarasų kra&scaron;to muziejus pristatys per 40 tautodailininkų. &nbsp; Gyvo klasiko, mūsų mylimo kra&scaron;tiečio Juozo Erlicko žodžiais tariant, Zarasai - tai vasara, vasara - tai Zarasai! Kiečiame apsilankyti. <em> </em> <em>Informaciją pateikė &Scaron;vietimo ir kultūros skyrius &nbsp; &nbsp;&nbsp;</em> 2017-08-04 18:26:27 Kviečiame teikti paraiškas Švietimo ir mokslo ministerijos paramai gauti http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-teikti-paraiskas-svietimo-ir-mokslo-ministerijos-paramai-gauti_7858 Siekdama, kad kuo daugiau suaugusiųjų turėtų galimybių mokytis, &Scaron;vietimo ir mokslo ministerija skelbia neformaliojo suaugusiųjų &scaron;vietimo ir tęstinio mokymosi programų&nbsp; rėmimo konkursą. &nbsp; Parai&scaron;kas gali teikti asociacijos, vie&scaron;osios įstaigos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, profesinio mokymo įstaigos. Vienai programai numatoma skirti iki 8 tūkstančių eurų. Parai&scaron;kas finansavimo konkursui galima teikti iki rugpjūčio 25 d. &nbsp; Programų turinys gali būti įvairus &ndash; tai valstybinės kalbos mokymasis, meninis ir kultūrinis ugdymas, verslumo planavimas, sveika gyvensena, pilieti&scaron;kumo ugdymas. Programų teikėjai turi atsižvelgti į konkretaus rajono, miesto gyventojų mokymosi poreikius. &nbsp; Atrenkant finansuotinas programas bus atsižvelgiama į mokymosi paslaugos &scaron;iuolaiki&scaron;kumą, aktualumą, pritaikymą prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių. &nbsp; Daugiau informacijos galite rasti čia: &nbsp; <a href="http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programu-finansavimo-konkursas">http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programu-finansavimo-konkursas</a> &nbsp; <a href="http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministerija-skelbia-suaugusiuju-svietimo-programu-konkursa">http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministerija-skelbia-suaugusiuju-svietimo-programu-konkursa</a> &nbsp; <a href="http://www.kpmpc.lt/kpmpc/konkursai/">http://www.kpmpc.lt/kpmpc/konkursai/</a> &nbsp; <a href="http://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiamas-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programu-finansavimo-konkursas-2/">http://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiamas-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programu-finansavimo-konkursas-2/</a> &nbsp; <em>Parengta pagal &Scaron;vietimo ir mokslo ministerijos informaciją</em> 2017-08-04 09:18:37 Muziejuje – menų festivalio ,,Zarasai 2017“ renginiai http://www.zarasai.lt/naujiena_muziejuje--menu-festivalio-zarasai-2017-renginiai_7857 Zarasų kra&scaron;to muziejuje rugpjūčio 11 d. įvyks menų festivalio ,,ZARASAI 2017&ldquo; pirmosios dienos renginiai. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.00 val. parodų salėje &ndash; tapybos darbų parodos ,,Penas ir jo mokiniai&ldquo; (parengė Vitebsko srities kra&scaron;totyros muziejus, Baltarusijos Respublika) atidarymas. &nbsp; 16.30 val. &nbsp;Miko &Scaron;ileikio galerijoje koncertuos Daugpilio džiazinės muzikos ir meno vystymo centro kolektyvas ,,ARNOLDS JAZZ BAND&rdquo; (vadovas Arnolds Grinberts, piano). Dalyvaus Irina Grinberte (vokalas), Anna Kazarinova (vokalas), Jan Grinbert (altas saksofonas, Vokietija), Jurij Murnikovs (tenoras), Arturs Duckis (bosinė gitara), Mixails Novikovs (mu&scaron;amieji). Kolektyvas groja įvairiais stiliais: bee pop, funky, soul. Koncerte skambės Markys Miller, Roj Hargrove, Chalie Parker, Herbie Hancock kūriniai. <em> </em> <em>Renginiai nemokami.</em> <em>Maloniai kviečiame.</em> &nbsp; 2017-08-04 08:26:14 26-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai http://www.zarasai.lt/naujiena_26-ajame-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedyje-priimti-sprendimai_7856 T-135 &bdquo;Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba pritarė Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama <em><a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs17272_T-135%202-46.pdf">(1)</a><a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs62303_T-135%20D%C4%96L%20PRITARIMO%20%20ZARAS%C5%B2%20RAJONO%20SAVIVALDYB%C4%96S%20KONTROL%C4%96S%20IR%20AUDITO%20TARNYBOS%202016%20MET%C5%B2%20VEIKLOS%20ATASKAITAI.doc">(2)</a></em>). &nbsp; T-136 &bdquo;Dėl pavedimo Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti i&scaron;vadą&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba pavedė Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti i&scaron;vadą (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs28613_T-136%20%20Pavedimas_skolos_auditui_2017.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-137 &bdquo;Dėl AB ,,Panevėžio energija&ldquo; 2016 metais Zarasų rajono &scaron;ilumos ūkyje įvykdytų faktinių investicijų ir Zarasų rajono &scaron;ilumos ūkio 2017 &ndash; 2018 metų bei 2019 &ndash; 2022 metų investicinių planų derinimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba suderino AB ,,Panevėžio energija&ldquo; 2016 metais Zarasų rajono &scaron;ilumos ūkyje įvykdytų faktinių investicijų ir Zarasų rajono &scaron;ilumos ūkio 2017&ndash;2018 m. ir 2019&ndash;2022 m. investicinius planus (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs29950_T-137%20D%C4%97l%20AB%20Panev%C4%97%C5%BEio%20energija%20%20faktini%C5%B3%20investicij%C5%B3%20derinimo%202017.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-138 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-228 &bdquo;Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto &bdquo;Aplinkosauga, gamtos i&scaron;teklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos&ldquo; 05.3.2-APVA-R-014 priemonę &bdquo;Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas&ldquo; pakeitimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba nutarė prisidėti rajono Savivaldybės biudžeto lė&scaron;omis prie projekto ne mažiau kaip 6,07 procentais visų tinkamų finansuoti projekto i&scaron;laidų bei prisidėti UAB &bdquo;Zarasų vandenys&ldquo; lė&scaron;omis prie projekto ne mažiau kaip 28,01 procentų visų tinkamų finansuoti projekto i&scaron;laidų bei padengti netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas i&scaron;laidas, ir tinkamas i&scaron;laidas, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs46140_T-138%20D%C4%97l%20vanden%C5%B3%20projekto%20keitimo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-139 &bdquo;Dėl vie&scaron;osios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo&ldquo; Nustatyta vie&scaron;osios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainos (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs57359_T-139%20D%C4%97l%20Zaras%C5%B3%20turizmo%20ir%20verslo%20informacijos%20centro%20kain%C5%B3.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-140 &bdquo;Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį i&scaron; savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus &scaron;vietimo įstaigose patvirtinimo&ldquo; Patvirtino didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį i&scaron; savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių &scaron;vietimo įstaigose (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs29944_T-140%20DEL%20PAREIGYBI%C5%B2%20SKAI%C4%8CIAUS%20NUSTATYMO%20%C5%A0VIETIMO%20%C4%AESTAIGOSE.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-141 &bdquo;Dėl priemokos nustatymo Reniui Kisieliui, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui&ldquo; Nustatyta R. Kisieliui, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, iki kadencijos pabaigos 30 procentų pareiginės algos dydžio priemoka už įprastą darbo krūvį vir&scaron;ijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės apra&scaron;yme nustatytas funkcijas, nevir&scaron;ijant nustatytos darbo laiko trukmės (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs12310_T-141%20priemoka%20R.%20Kisieliui.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-142 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl Zarasų garbės piliečio vardo suteikimo kandidatų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei jos nuostatų patvirtinimo&ldquo; pakeitimo&ldquo; Pakeista Zarasų garbės piliečio vardo suteikimo kandidatų vertinimo ir atrankos komisijos nuostatų punktai: 9.2 punktas ,,i&scaron;nagrinėja teikimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir teikia ne daugiau kaip 2 pasiūlymus svarstyti Savivaldybės tarybai iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 dienos, o nuo 2018 m. ne daugiau kaip 1 pasiūlymą&ldquo; bei 14 punktas ,,Komisija nagrinėja tik ra&scaron;tu iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 15 dienos pateiktas bei pasira&scaron;ytas ir Savivaldybės administracijos &bdquo;viename langelyje&ldquo; registruotas parai&scaron;kas&ndash;pasiūlymus su reikiamais dokumentais Garbės piliečio vardui suteikti&ldquo; (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs72094_T-142%20D%C4%97l%20garb%C4%97s%20pilie%C4%8Dio%20vardo%20suteikimo%20kandidat%C5%B3%20vertinimo%20komisijos%20nuostat%C5%B3%20pakeitimo.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-143 &bdquo;Dėl 2017-2020 m. veiklos plano, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo &scaron;imtmečiui paminėti Zarasų rajono savivaldybėje, patvirtinimo&ldquo; Patvirtintas 2017-2020 m. veiklos planas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo &scaron;imtmečiui paminėti Zarasų rajono savivaldybėje (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs21248_T-143%20delLietuvosvalstybingumoatkurimo100mecioZRSA_antrasvariantaspoTNAurelijosTrimonytespasiulymu.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-144 &bdquo;Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys&ldquo; 2017-2020 metų veiklos plano tvirtinimo&ldquo; Patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys&ldquo; 2017-2020 metų veiklos planas (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs75076_T-144%20D%C4%97l%20UAB%20Zaras%C5%B3%20vandenys%202017-2020m.%20veiklos%20plano%20tvirtinimo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-145 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-16 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo&ldquo; pakeitimo&ldquo; Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento punktai: 1. &bdquo;116.8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito (pateikiant ataskaitą) Tarybai.&ldquo; 2. &bdquo;116.9. nagrinėja i&scaron; asmenų gaunamus prane&scaron;imus ir parei&scaron;kimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.&ldquo; 3. &bdquo;146. Tarybos nariams su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pa&scaron;to, telefono, interneto ry&scaron;io, biuro patalpų nuomos, transporto i&scaron;laidoms apmokėti kas mėnesį mokama iki 0,5 MMA įskaitytinai dydžio i&scaron;moka. Administracija minėtų paslaugų nesuteikia ir už &scaron;ias i&scaron;laidas tiesiogiai neapmoka.&ldquo; (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs53927_T-145%20reglamento%20pakeitimas.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-146 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-125 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo&ldquo; pakeitimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba pakeitė Etikos komisijos narį &ndash; Zarasų miesto seniūnijos &Scaron;altupės seniūnaitijos seniūnaitį Eugenijų Raudeliūną &ndash; į Jolantą Purvinskienę, Smalvų seniūnaitę (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs22038_T-146%20d%C4%97l%20etikos%20komisijos%20pakeitimo.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-147 &bdquo;Dėl Zarasų kra&scaron;to garbės piliečio vardo suteikimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba nusprendė suteikti Zarasų kra&scaron;to garbės piliečio vardą už nuolatinę pagalbą ir paramą Zarasų rajono vaikams Terje Krumsvik ir Jan Fredrik Conradi (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs61152_T-147%20D%C4%97l%20Zaras%C5%B3%20kra%C5%A1to%20garb%C4%97s%20pilie%C4%8Dio%20vardo%20suteikimo.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-148 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-110 &bdquo;Dėl nuolatinės Zarasų rajono savivaldybės tarybos neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo&ldquo; pakeitimo&ldquo; Pakeista rajono Savivaldybės tarybos neįgaliųjų reikalų komisiją ir sudaryta&nbsp; nuolatinė rajono Savivaldybės tarybos neįgaliųjų reikalų komisija &scaron;ios sudėties: Ignas Zavadskas, rajono Savivaldybės tarybos narys; Genovaitė Burokienė, rajono Savivaldybės tarybos narė; Renius Kisielius, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Janė Jurkėnienė, V&scaron;Į Pagalbos ir informacijos &scaron;eimai tarnybos socialinė darbuotoja; Rasa Jur&scaron;ienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos &bdquo;Zarasų Viltis&ldquo; pirmininkė; Olga Ludzi&scaron;, Zarasų kra&scaron;to žmonių su negalia sąjungos pirmininkė; Zita Maniu&scaron;ienė, Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja; Alina Paliūnienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; Valentina Paliūnienė, V&scaron;Į Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė; Virginija Pukėnienė, Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro Zarasų skyriaus pirmininkė; Alina Sklinsmontienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Jolanta Survilienė, Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė&ldquo; (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs76597_T-148%20D%C4%97l%20ne%C4%AFgali%C5%B3j%C5%B3%20reikal%C5%B3%20komisijos%20-.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-149 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Zarasų ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo&ldquo; pakeitimo&ldquo; Pakeista Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Zarasų ligoninės stebėtojų taryba ir sudaryta &nbsp;nauja i&scaron; &scaron;ių asmenų: Reniaus Kisieliaus, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Alinos Sklinsmontienės, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos, Stasės Go&scaron;tautienės, rajono Savivaldybės tarybos narės, Marijos Tolstopiatovos, Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Zarasų ligoninės gydytojos, Jono Vaitkevičiaus, Zarasų miesto seniūnijos seniūnaičio, visuomenės atstovo (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs92630_T-149%20Del%20ligonines%20stebetoju%20komisijos%20pakeitimo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-150 &bdquo;Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse&ldquo; įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemones &bdquo;Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse&ldquo; įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje apra&scaron;ą (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs61451_T-150%20sprendimas+aprashas-naujas1.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-151 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų II pusmečio užimtumo didinimo programos patvirtinimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba patvirtino rajono Savivaldybės 2017 metų II pusmečio užimtumo didinimo programą (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs75902_T-151%20d%C4%97l%202017%20m.%20II%20pusm.%20U%C5%BEimtumo%20didinimo%20programos_2017-06-19.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-152 &bdquo;Dėl mokslo metų ir ugdymo proceso pradžios ir trukmės pagal neformaliojo &scaron;vietimo programas (i&scaron;skyrus prie&scaron;mokyklinio ugdymo) Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo &scaron;vietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba nustatė mokslo metų ir ugdymo proceso pradžią pagal neformaliojo &scaron;vietimo programas Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir neformaliojo &scaron;vietimo įstaigose &ndash; nuo rugsėjo 1 d. (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs40542_T-152%20del%20NU%20mokslo%20metu%20%20prad%C5%BEios%20ir%20trukmes%20nustatymo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-153 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dariaus ir Girėno g. 11/Vytauto g. 15, Zarasuose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų meno mokyklai&ldquo; pakeitimo&ldquo; Pakeistas sprendimo pavadinimas bei perduotas Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų patikėjimo teise valdomas turtas Zarasų meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs97408_T-153%20del%202011-07-28%20sprendimo%20T-106%201%20punkto%20pakeitimo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-154 &bdquo;Dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Zarasų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. 21-22/26-575/F-5/94 pakeitimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba pakeitė 2006 m. lapkričio 28 d. Zarasų rajono savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 21-22/26-575/F-5/94 (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs38397_T-154%20del%202006-11-28%20panaudos%20sutarties%20su%20ligonine%20pakeitimo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-155 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-161 ,,Dėl materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai&ldquo; pakeitimo&ldquo; Pakeistas sprendimo ,,Dėl materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai&ldquo; 1 priedo 1 eilutė, įra&scaron;yta nekilnojamojo turto adresas, pavadinimas ir bendras plotas, taip, kad sprendime nurodyti duomenys atitiktų patikslintus nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 43/7019 duomenis (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs90790_T-155%20del%202012-05-25%20sprendimo%20T-161%201%20priedo%201eil.%20pakeitimo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-156 &bdquo;Dėl vie&scaron;ojo juridinio asmens, kuriam bus perduodamas likviduojamos Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos ,,Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra&ldquo; likęs nepaskirstytas turtas, nustatymo&ldquo; Nuspęsta, kad likviduojamos Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos ,,Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra&ldquo; likęs nepaskirstytas turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise rajono Savivaldybės administracijai (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs34057_T-156%20del%20enervizijos%20turto%20per%C4%97mimo%20patikslintas.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-157 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-221 ,,Dėl patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 11/ Vytauto g. 15, Zarasų m., perdavimo patikėjimo teise Zarasų meno mokyklai&ldquo; pakeitimo&ldquo; Pakeistas sprendimo pavadinimas ir perduotas turtas Zarasų meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs79485_T-157%20del%202012-06-28%20sprendimo%20T-221%201%20p.%20pakeitimo.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-158 &bdquo;Dėl pra&scaron;ymo perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį hidrotechninį statinį&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba pra&scaron;ys LR Vyriausybės perduoti Zarasų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-947-731/2009 pripažintu be&scaron;eimininkiu ir valstybės nuosavybėn perduotą hidrotechninį statinį. Turtas bus naudojamas valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai (valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise) atlikti (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs58001_T-158%20del%20sutikimo%20perimti%20hidrotechnin%C4%AF%20statin%C4%AF%20patik%C4%97jimo%20teise.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-159 &bdquo;Dėl garantijos suteikimo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba nusprendė suteikti LR &nbsp;finansų ministerijos garantiją dėl UAB ,,Zarasų vandenys&ldquo; i&scaron; LR finansų ministerijos imamos iki 350,0 tūkst. Eur paskolos investicijų projektui ,,Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas&ldquo; finansuoti (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs19790_T-159%20Del%20garantijos2017.doc">pridedama</a>). &nbsp; T-160 &bdquo;Dėl pretendentų atrankos į Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas komisijos sudarymo&ldquo; Rajono Savivaldybės taryba sudarė pretendentų atrankos į Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas komisiją i&scaron; Lauros Kviklienės, rajono Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos, Viktoro Pauk&scaron;tės, Zarasų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos atstovo, Arnoldo Abramavičiaus, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario, Nikolajaus Gusevo, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario ir Gintario Petrėno, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario. Komisijos pirmininkas &ndash; Nikolajus Gusevas (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs33758_T-160%20ligonin%C4%97s%20komisija.docx">pridedama</a>). &nbsp; T-161 &bdquo;Dėl sutikimo likviduoti vie&scaron;ąją įstaigą &bdquo;Zarasų piligrimas&ldquo; Sutikta likviduoti vie&scaron;ąją įstaigą &bdquo;Zarasų piligrimas&ldquo; (juridinio asmens kodas 187934074) (<a href="http://www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs37930_T-161%20D%C4%97l%20Pligrimo%20%20likvidavimo.doc">pridedama</a>). 2017-08-04 08:23:41 Jaunimo laikraštis „Tu ne vienas" http://www.zarasai.lt/naujiena_jaunimo-laikrastis-tu-ne-vienas_7855 Jaunimo laikra&scaron;tis &bdquo;Tu ne vienas&quot; 2017-08-03 16:54:05