ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ http://www.zarasai.lt lt zarasai.lt 2017-06-23 11:18:09 © 2009-2010 zarasai.lt NODBALTIC http://www.zarasai.lt/zarasai.jpg http://www.zarasai.lt 115 137 Siūlomas sezoninis Zarasaičio ežero paplūdimio gelbėtojo darbas 2017 vasarai! http://www.zarasai.lt/naujiena_siulomas-sezoninis-zarasaicio-ezero-papludimio-gelbetojo-darbas-2017-vasarai!_7783 Tvarkos palaikymas paplūdimyje, pirmosios pagalbos teikimas, skęstančiųjų gelbėjimas, bendradarbiavimas su spec. tarnybomis. &nbsp; Reikalavimai: &nbsp; &middot; pirmos pagalbos pažymėjimas &middot; geri plaukimo ir nardymo įgūdžiai &middot; geras sportinis pasirengimas &middot; pareigingumas, atsakingumas &middot; puikus gebėjimas bendrauti &middot; gebėjimas i&scaron;likti ramiam stresinėse situacijose &nbsp; Norint dalyvauti atrankoje, pra&scaron;ome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vie&scaron;osios tvarkos skyrių Savanorių g. 2, Zarasai, tel.30761, el. pa&scaron;tas <a href="mailto:viesa.tvarka@zarasai.lt">viesa.tvarka@zarasai.lt</a> iki birželio 27 d. 2017-06-23 11:18:09 Zarasų sporto centre įteikti pažymėjimai http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-sporto-centre-iteikti-pazymejimai_7782 Birželio 20 d. Zarasų sporto centre buvo įteikti neformaliojo vaikų &scaron;vietimo pažymėjimai sportininkams baigusiems rankinio, baidarių- kanojų irklavimo, karate, teniso teorijos ir praktikos programą. Laurynui Matiukui, Jelenai Očinikovai, Marinai Ovčinikovai, Klaidui Andriu&scaron;kevičiui, Simonai Survylaitei, Justui Vaitoniui padėkota už nuo&scaron;irdų darbą treniruotėse, Zarasų kra&scaron;to garsinimą varžybose. &nbsp; Pasveikinta sporto centro jaunučių rankinio komanda 2016-2017 m. Lietuvos rankinio čempionate i&scaron;kovojusi bronzos medalius ( trenerė Daiva Kaladinskienė). &Scaron;ventėje dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. 2017-06-23 11:06:30 Kurkime sėkmingą vaikų ateitį kartu http://www.zarasai.lt/naujiena_kurkime-sekminga-vaiku-ateiti-kartu_7781 2017 m. birželio 21 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje vyko rajono &scaron;vietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Jame dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Ker&scaron;ys, direktoriaus pavaduotojas Renius Kisielius, mero patarėjas &scaron;vietimo, kultūros ir socialiniais klausimais Vilhelminas Kuzmickas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius ir skyriaus specialistai bei &scaron;vietimo įstaigų vadovai. &nbsp; Su &scaron;vietimo įstaigų vadovais susitiko organizacijos &bdquo;Gelbėkit Vaikus&ldquo; psichologė Laura Milčienė, kuri kalbėjo apie psichologinį smurtą bei patyčias, apie mokyklose vykdomas prevencines programas, pateikė savo kontaktinius duomenis ir siūlė savo pagalbą mokykloms. ,,Alma littera&ldquo; įmonių grupės regiono pardavimų koordinatorė Au&scaron;ra Balčikonytė pristatė ,,&Scaron;viesos&ldquo; leidyklos skaitmeninius ugdymo produktus: EDUKA klasė ir EDUKA dienynas. &nbsp; Pasitarime buvo aptarti aktualūs nūdienos klausimai: mokyklų i&scaron;orės audito pliusai ir minusai, 2017-2018 ir 2017-2019&nbsp; m. m. bendrieji ugdymo planai, mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos projektas, mokinių pamokų lankomumas Zarasų bendrojo ugdymo mokyklose, konkurso ,,Geriausiai lankanti klasė&ldquo; rezultatai, Lietuvos higienos normos HN 131:2015 48 ir 49 punktų reikalavimai bei kiti su mokinių ugdymo gerinimu, sėkmingos vaikų ateities kūrimu ir su pasiruo&scaron;imu naujiems mokslo metams susiję klausimai. &nbsp; Ypatingai daug dėmesio buvo skirta 2017-2018 m. m. bendrojo ugdymo mokyklų planų rengimui ir pagrindiniams kokybiniams ugdymo pokyčiams per ateinančius dvejus metus: Mažiau namų darbų ir streso &nbsp; -&nbsp;&nbsp;Namų darbai negalės būti skiriami vietoje neįvykusių pamokų, o kontroliniai ra&scaron;omi po&nbsp; ligos&nbsp; ir atostogų. - &nbsp;Pamokose daugiau įvairovės, praktinės tiriamosios veiklos. -&nbsp;&nbsp;Mažiau streso ir skubėjimo, daugiau laiko įsigilinti ir įtvirtinti gebėjimus bei žinias, užsiimti neformaliomis veiklomis.&nbsp; &nbsp; Daugiau praktinės, pažintinės veiklos -&nbsp;&nbsp;Gamtos mokslų rekomenduojama mokyti taikant praktinę tiriamąją veiklą. - Daugiau dėmesio gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. -&nbsp;&nbsp;Neberibojamas pažintinei veiklai skiriamų dienų skaičius, ji integruojama į ugdymo turinį. Mokykla spręs pati, koks pažintinės veiklos poreikis konkrečioje klasėje. -&nbsp;&nbsp;Gamtos mokslų ir kitos pamokos gali vykti ir netradicinėse aplinkose: gamtoje, muziejuose, istorinėse vietose. &nbsp; Savalaikė pagalba kiekvienam mokiniui -&nbsp; Jei vaikas turi mokymosi sunkumų, jam suteikiama pagalba - ne tik per pamokas, bet ir konsultacijų metu, kurioms skiriamos papildomos 3 valandos. -&nbsp; Mokiniams, kurie neturi tinkamų sąlygų paruo&scaron;ti namų darbų namuose, turi būti sudaromos sąlygos tai padaryti mokykloje. &nbsp; Palankesnė emocinė aplinka Nuo rugsėjo 1 d. visos mokyklos įgyvendins bent vieną prevencinę programą, kuri padės sumažinti patyčias, ugdys emocinį mokinių ra&scaron;tingumą, skatins bendravimą ir tarpusavio supratimą. &nbsp; Stiprinama mokinių socialinė-pilietinė veikla Socialinei-pilietinei veiklai skiriamos nebe 5 val., o ne mažiau kaip 10 val. per metus.&nbsp; &nbsp; Keičiamas mokymosi dienų skaičius 2017-2018 mokslo metais mokslo dienų skaičius didinamas 10 dienų. Pradinukams mokslo metai neilgės, tik bus atsisakyta papildomų 10 dienų trukmės atostogų, kurios trikdė psichologų rekomenduojamą mokymosi ir poilsio balansą. &nbsp; Kaip papildomas 10 dienų i&scaron;dėstyti 5-11 klasėse, teisė nuspręsti suteikiama pačioms mokykloms. Dėl 5 papildomų ugdymo proceso dienų įgyvendinimo laiko mokykla priims sprendimą, suderinusi Su &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėju, o dėl kitų 5 - spręs pačios mokyklos.&nbsp; &nbsp; Pradinukams mokslo metai truks 170 dienų arba 34 savaites, 5-11 kl. mokiniams &ndash; 181 dieną arba 36 savaites. 2018-2019 mokslo metais prisidės dar 5 papildomos mokymosi dienos, dėl kurių panaudojimo spręs mokyklos. Abiturientams jokie pokyčiai dėl mokslo metų trukmės nenumatomi: jie pamokas baigia gegužę. &nbsp; Mokytojų atostogos dėl papildomų mokymosi dienų nesutrumpės. Pedagogai atostogaus 40 darbo dienų. Mokyklos ugdymo plano projektus derinti (&Scaron;vietimo ir kultūros skyriui) turi pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 20 d. &nbsp; <em>Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus informacija</em> 2017-06-23 08:02:37 Akcija „Čia nerūkoma !” http://www.zarasai.lt/naujiena_akcija--cia-nerukoma-!_7780 Nuo 2017 m. birželio 26 d. iki liepos 7 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vie&scaron;osios tvarkos skyriaus pareigūnai vykdys akciją &bdquo;Čia nerūkoma !&ldquo;, kurios metu bus skiriamas ypatingas dėmesys į rūkančiuosius Zarasų mieste paskelbtose nerūkymo zonose, kitos vie&scaron;osiose vietose. Taip pat bus atkreiptas dėmesys ir į pažeidimus, susijusius su alkoholio vartojimu vie&scaron;osiose vietose. &nbsp; Primename, kad Zarasų mieste yra nustatytos nerūkymo vietos: &nbsp; -&nbsp;Visose vaikų žaidimų aik&scaron;telėse; -&nbsp;Zaraso ežero paplūdimiuose; -&nbsp;Zarasaičio ežero paplūdimio teritorijoje; -&nbsp;Sėlių aik&scaron;tėje Zarasuose; -&nbsp;Zarasuose apžvalgos rato teritorijoje prie Zaraso ežero. &nbsp; Taip pat primename, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį,&nbsp; Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo pažeidimas, užtraukia baudą iki penkiasde&scaron;imt eurų. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 484 straipsnį, alkoholinių gėrimų gėrimas vie&scaron;osiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas vie&scaron;osiose vietose užtraukia baudą iki trisde&scaron;imt eurų. &nbsp; <em>Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vie&scaron;osios tvarkos skyrius&nbsp;</em> 2017-06-22 16:20:55 Zarasų rajono gyventojai kviečiami savo miestui laimėti riedlenčių parką http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-gyventojai-kvieciami-savo-miestui-laimeti-riedlenciu-parka_7779 &Scaron;ią vasarą Zarasų rajono gyventojai kviečiami dalyvauti didžiausiame Baltijos &scaron;alyse dviračių renginyje &bdquo;Velomaratonas&ldquo; ir laimėti savo miesto bendruomenei specialų prizą &ndash; riedlenčių parką. Daugiausiai narių subūrusiai dviratininkų komandai &scaron;ios idėjos iniciatorė &ndash; įmonė &bdquo;Amway&ldquo; &ndash; suteiks 5 000 JAV dolerių paramą riedlenčių parkui įrengti. &nbsp; &Scaron;iemet &bdquo;Nutrilite&ldquo; i&scaron;&scaron;ūkiu pavadinta iniciatyva skelbiama trečią kartą &ndash; iki &scaron;iol riedlenčių parkus laimėjo Raudondvario ir Tauragės bendruomenės. Pastaroji praėjusių metų dviračių &scaron;ventėje &bdquo;Velomaratonas&ldquo; surinko daugiau kaip 730 narių ir aplenkė artimiausius konkurentus beveik du kartus. &nbsp; &bdquo;Pernai &bdquo;Nutrilite&ldquo; i&scaron;&scaron;ūkyje dalyvavo apie 1 500 dalyvių i&scaron; įvairių Lietuvos miestelių. Tai rodo, kad BMX dviračių, riedlenčių ir riedučių sportas Lietuvoje sparčiai populiarėja &ndash; ne tik krep&scaron;inis arba futbolas gali tapti jaunuolių užimtumo dalimi. Mūsų kompanija jau ne vienerius metus siekia kuo labiau prisidėti prie &scaron;ios sporto &scaron;akos augimo &scaron;alyje, kad mažesnių miestelių jaunimui netektų važinėtis ir treniruotis gatvėse. Todėl &scaron;iemet drauge su &bdquo;Velomaratonu&ldquo; skelbiame &bdquo;Nutrilite&ldquo; i&scaron;&scaron;ūkį ir sieksime Lietuvoje pastatyti jau trečiąjį &scaron;ios iniciatyvos riedlenčių parką&ldquo;, &ndash; teigė Anna Pietrzak, &bdquo;Amway&ldquo; generalinė direktorė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. &nbsp; Konkurse dalyvauti ir paramą riedlenčių parkui laimėti gali miestas arba miestelis, kuriam &bdquo;Velomaratono&ldquo; renginyje pavyks suburti didžiausią &bdquo;Nutrilite&ldquo; pavadinimo komandą. Daugiau kaip 50 000 gyventojų turintys bei anksčiau i&scaron;&scaron;ūkį laimėję miestai &scaron;ioje iniciatyvoje varžytis negali. Nugalėtojai bus i&scaron;rinkti pagal atsiimtų starto paketų kiekį &bdquo;Velomaratono&ldquo; dieną. &nbsp; &bdquo;Bendruomenių susibūrimai tapo &bdquo;Velomaratono&ldquo; tradicija, kurią kasmet palaiko ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Didžiuojamės drauge su partneriais galėdami prisidėti prie mažųjų miestelių laisvalaikio infrastruktūros gerinimo&ldquo;, &ndash; sakė Benediktas Vanagas, &bdquo;Velomaratono&ldquo; idėjos sumanytojas ir &scaron;ventės organizatorius. &nbsp; &bdquo;Velomaratonas&ldquo; &scaron;iemet vyks rugpjūčio 20 dieną Vilniuje. Tada ir bus paskelbtas nugalėjęs miestelis. Renginio organizatoriai patys kreipsis į laimėjusio miesto valdžios institucijas ir aptars visus riedlenčių parko įrengimo aspektus. Planuojama, kad riedlenčių parkas laimėjusiai bendruomenei bus atidarytas 2018 pavasarį. &nbsp; Miestelių gyventojai, norintys laimėti 5 000 JAV dolerių riedlenčių parkui įrengti, turi registruotis &bdquo;Velomaratono&ldquo; renginio puslapyje (<a href="http://www.velomaratonas.lt/">www.velomaratonas.lt</a>) ir priimti &bdquo;Nutrilite&ldquo; i&scaron;&scaron;ūkį. Komandos skiltyje registruojama komanda turi įra&scaron;yti žodžius &bdquo;Nutrilite komanda&ldquo; ir pridėti miesto, kuriam atstovaus arba kurį parems, pavadinimą (pavyzdžiui, &bdquo;Nutrilite komanda Tauragė&ldquo;). Daugiau nei 50 tūkst. gyventojų turintys bei anksčiau i&scaron;&scaron;ūkį laimėję miestai dalyvauti negali, tačiau jie gali registruotis ir taip važiuoti &bdquo;Velomaratone&ldquo; už bet kurio norimo miestelio &bdquo;Nutrilite&ldquo; komandą. &nbsp; &Scaron;įmet &bdquo;Nutrilite&rdquo; i&scaron;&scaron;ūkyje gali dalyvauti ne tik dviratininkai. Pirmąsyk &bdquo;Velomaratone&rdquo; važiuos paspirtukai, riedlentės ir riedučiai. &Scaron;ių važiavimų dalyviai taip pat gali prisidėti prie &bdquo;Nutrilite&rdquo; komandos. &nbsp; Iki birželio 23 d. registracija į &bdquo;Nutrilite&ldquo; i&scaron;&scaron;ūkį nemokama. <em> </em> <em><u>Daugiau informacijos:</u></em> <em>Agnė Kalinkaitė</em> <em>UAB BVRG</em> <em>agne.kalinkaite@bvrg.lt</em> <em>M. +370663 52430</em> 2017-06-21 16:42:59 Baltarusijoje įvyko 36-asis Euroregiono „Ežerų kraštas“ Tarybos posėdis http://www.zarasai.lt/naujiena_baltarusijoje-ivyko-36-asis-euroregiono-ezeru-krastas-tarybos-posedis_7778 &Scaron;. m. birželio 16 d. Dok&scaron;icų mieste, Baltarusijoje įvyko 36-asis Euroregiono &bdquo;Ežerų kra&scaron;tas&ldquo; Tarybos posėdis. Jame dalyvavo įstaigos atstovai bei savivaldybių-narių deleguoti asmenys, politikai i&scaron; Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos. Lietuvos pusę atstovavo Ignalinos, &Scaron;venčionių, Anyk&scaron;čių, Molėtų, Zarasų, Kupi&scaron;kio rajonų bei Visagino savivaldybių vadovai ir deleguoti asmenys, taip pat Euroregiono &bdquo;Ežerų kra&scaron;tas&ldquo; direktorato biuro darbuotojai: vadovė Inga &Scaron;idlauskienė bei vadybininkė Agnė Vai&scaron;ytė. &nbsp; Posėdžio pradžioje susirinkusiems sveikinamąjį žodį tarė Dok&scaron;icų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Olegas Leonidovičius Pinčukas, taip pat Vitebsko srities deputatų tarybos pirmininkas, Latvijos konsulas Vitebske, Baltarusijos Respublikos generalinio konsulato Daugpilyje konsulas, Lietuvos ambasados Baltarusijos Respublikoje atstovas, Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvoje atstovas. Tarybos nariai ir svečiai taip pat buvo supažindinti su Dok&scaron;icų rajonu, pristatyti vykdomi projektai, pasiekimai, parodyta reprezentacinė video medžiaga. &nbsp; Tarybos posėdyje buvo svarstyti ir aptari tokie klausimai kaip ekonominis trijų valstybių bendradarbiavimas ir logistika pasienio teritorijose, vietos iniciatyvos kaip sprendžiami socialiniai ir ekonominiai klausimai, įtraukiant pilietinę visuomenę, Baltarusijos dalyvavimas merų susitarimo dėl klimato ir energetikos programoje. Taip pat Euroregiono &bdquo;Ežerų kra&scaron;tas&ldquo; biurų Latvijoje, Baltarusijoje bei Lietuvoje vadovai pristatė savo veiklą, supažindino su vykdomais ir planuojamais projektais, džiaugėsi sėkmingu tri&scaron;aliu bendradarbiavimu. V&scaron;Į Euroregiono &bdquo;Ežerų kra&scaron;tas&ldquo; direktorato biuro vadovė Inga &Scaron;idlauskienė Tarybai pateikė prane&scaron;imą apie aktyvų įstaigos dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną programose su Latvija bei Baltarusija 2014-2020 m. laikotarpiu (Interreg Latvija-Lietuva, Latvia-Lithuania-Belarus). Buvo pristatytos programoms pateiktos projektinės parai&scaron;kos, laimėti ir vykdomi projektai. &nbsp; Kaip įprasta, baigiantis posėdžiui buvo sutarta dėl sekančio Tarybos susitikimo vietos. 2017 m. rudenį garbė organizuoti Tarybos posėdį teks Molėtų rajono savivaldybei Lietuvoje. &nbsp; Pasibaigus 36-ajam euroregiono &bdquo;Ežerų kra&scaron;tas&ldquo; posėdžiui, svečiai bei dalyviai buvo pakviesti į mugę paragauti bei įsigyti vietos tautodailininkų, amatininkų ir verslininkų gaminių. Po to suorganizuotas įspūdingas Dok&scaron;icų rajono meno kolektyvų ir atlikėjų koncertas, kuris nustebino savo įvairove ir meniniu lygiu. Galiausiai suorganizuota ekskursija po Dok&scaron;icų miestą ir rajoną. Buvo aplankytos sėkmingai veikiančios metalo bei medžio apdirbimo ir produkcijos gamyklos. &nbsp; Euroregionas &bdquo;Ežerų kra&scaron;tas&ldquo; bendrai veiklai rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, gerinančius vietos socialinį bei ekonominį gyvenimą, vienija 32 pasienio savivaldybes partneres i&scaron; trijų &scaron;alių: 15 Latvijoje, 9 Baltarusijoje, 8 Lietuvoje. Euroregiono nariai Lietuvoje: Anyk&scaron;čių, Ignalinos, Kupi&scaron;kio, &Scaron;venčionių, Utenos, Zarasų, Molėtų rajonų ir Visagino savivaldybės. Euroregiono veiklą Lietuvoje bei bendradarbiavimą su partneriais koordinuoja V&scaron;Į Euroregiono &bdquo;Ežerų kra&scaron;tas&ldquo; direktorato biuras. Biurai taip pat yra įsteigti Latvijoje, Kraslavoje bei Baltarusijoje Breslaujoje. 2017-06-21 13:29:50 ,,Tautišką giesmę“ giedokime vienu balsu su visa Lietuva http://www.zarasai.lt/naujiena_tautiska-giesme-giedokime-vienu-balsu-su-visa-lietuva_7777 Zarasų kra&scaron;to muziejuje liepos 6 d., ketvirtadienį, 19.00 val., vyks renginys, skirtas pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaik&scaron;čio Mindaugo vainikavimo karaliumi &scaron;ventei &ndash; Valstybės dienai. Programoje: Tomo Baranausko, istoriko, istorijos populiarintojo, publicisto, Vilniaus edukologijos universiteto lektoriaus, prane&scaron;imas; Zarasų ,,Ąžuolo&quot; gimnazijos ir Dusetų meno mokyklos mokinių pie&scaron;inių parodos ,,A&scaron; myliu Lietuvą&ldquo; atidarymas; koncertas. Atlikėjai &ndash; vokalistė Au&scaron;ra Liutkutė (sopranas), Živilė Survilaitė (pianinas) ir Arvydas Barzinskas (trimitas).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 21.00 val. &ndash; ,,Tauti&scaron;kos giesmės&ldquo; giedojimas ant apžvalgos rato. Esame vienintelė tauta, kurios himnas vieną dieną metuose apskrieja Žemės rutulį. Himnas po vieną neskamba. Skamba garsiai,&nbsp; kai mūsų daug. Prisijunk! Pagarsink Lietuvą! &nbsp; Zarasų aeroklubo ,,Orlėkis&quot; motorizuotų parasparnių ir vie&scaron;osios įmonės LAKE &amp; SKY VILMESTA CUP 2017 kar&scaron;to oro balionų pasirodymas (esant palankioms oro sąlygoms). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>1251 m. Mindaugui priėmus krik&scaron;tą, Lietuvos Didžioji Kunigaik&scaron;tystė popiežiaus Inocento IV Milane sura&scaron;yta bule buvo paskelbta kataliki&scaron;ka Lietuvos karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis kunigaik&scaron;tis, vėliau Lietuvos karalius Mindaugas žengė žingsnį Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo Europoje link. Vis dėlto karaliaus Mindaugo ir kunigaik&scaron;tienės Mortos vainikavimas buvo dar reik&scaron;mingesnis pasiekimas Lietuvai, kada popiežiaus įsaku buvo įkurta Lietuvos vyskupija, o kartu ir Lietuvos valstybė.</i> <i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i> <i>1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Auk&scaron;čiausioji Taryba &ndash; Atkuriamasis Seimas įstatymu &bdquo;Dėl &scaron;venčių dienų&ldquo; liepos 6-ąją &ndash; Mindaugo karūnavimo dieną &ndash; paskelbė Valstybės &scaron;vente. </i><i>&Scaron;iemet minėdami Valstybės dieną pradedame ir Lietuvos valstybingumo &scaron;imtmečio renginių</i> <i>programą. </i><i>Lietuvos.</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>Koncerto atlikėjai:</i> &nbsp; <i>Vokalistė Au&scaron;ra Liutkutė</i><i> (sopranas) studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, yra įgijusi magistro bei meno licenciato laipsnio diplomus. Nuo 2002 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros dėstytoja. A. Liutkutė yra paruo&scaron;usi ir atlikusi vaidmenis: Amūras C. W. Gluck operoje &bdquo;Orfėjus ir Euridikė&ldquo;; Džiuljeta Bruk B. Britten operoje &bdquo;Žaiskime operą&ldquo;; Vienuolė Čerkatričė G. Puccini operoje &bdquo;Sesuo Andželika&ldquo;; Karali&scaron;koji Puikybė A. Scarlatti oratorijoje &bdquo;&Scaron;v. Kazimieras Lenkijos ir Lietuvos Karalius&ldquo;; Malvina, Berniukas J. Gaižausko operoje vaikams &bdquo;Buratinas&ldquo;; Rozina, Berta G. Rossini operoje &bdquo;Sevilijos kirpėjas&ldquo;. Atlikėjos repertuare gausu lietuvių bei užsienio kompozitorių atliekamų kūrinų. Dalyvavo festivaliuose bei&nbsp; koncertuose: &bdquo;Atžalynas&ldquo;, &bdquo;Skambanti banga&ldquo;, &bdquo;Baroko kelias Lietuvoje&ldquo;, &bdquo;Cantiamo&ldquo;, &bdquo;Tytuvėnų vasara&ldquo;, &bdquo;Sugrįžimai 2005&ldquo;, &bdquo;Mūsų miesteliai&ldquo;, Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalis, M. Mažvydo festivalis &bdquo;Giesmė mano žemei&ldquo;, sakralinės muzikos festivalis &bdquo;Džiūgaukim&hellip;Aleliuja&ldquo;, &bdquo;Druskininkų vasara su Čiurlioniu&ldquo;, meno projektas &bdquo;Nu Lietuva, nu Dauguva&ldquo; ir kt. Yra gastroliavusi JAV, Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, &Scaron;veicarijoje, Austrijoje, Latvijoje, Estijoje.</i> &nbsp; <i>Živilė Survilaitė</i><i> Lietuvos muzikos ir teatro akademiją baigė įgydama fortepijono ir vargonų specialybes. Tobulinosi atlikėjų meistri&scaron;kumo kursuose Čekijoje, Austrijoje, &Scaron;veicarijoje Koncertuoja kaip solistė, talkina chorams, solistams. Gastroliavo JAV, Prancūzijoje, Rusijoje, Čekijoje, Austrijoje, Lenkijoje D. Britanijoje, Vokietijoje, &Scaron;veicarijoje. Taip pat dirba ir pedagoginį darbą muzikos mokyklose.</i> <i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i> <i>Trimitininkas Arvydas Barzinskas yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Malmės (&Scaron;vedija) Muzikos akademijos auklėtinis. Jis yra Vilniaus &bdquo;Ąžuoliuko&ldquo; muzikos mokyklos&nbsp; ir B. Dvariono de&scaron;imtmetės muzikos mokyklos mokytojas metodininkas, Nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro trimitų grupės koncertmeisteris, grojantis ir Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre. Muzikantą sutinkame ir daugelio varinių pučiamųjų ansamblių sudėtyje. Arvydas groja su ansambliu ,,Musica humana&ldquo;, kameriniais &Scaron;v. Kristoforo, Klaipėdos ir Vilniaus universiteto orkestrais. Jo, kaip solisto, atliekama muzika gėrėjosi Malmės (&Scaron;vedija) bei Bergeno (Norvegija) klausytojai.</i> &nbsp; <i>Maloniai kviečiame!</i> &nbsp; <i>Renginys nemokamas</i> &nbsp; <em>Vasilijus Trusovas, muziejininkas (kultūrinių renginių koordinatorius)</em> &nbsp; 2017-06-21 12:54:52 Kviečiame į tarptautinį Baltijos šalių jaunimo simfoninio orkestro „Baltosios naktys“ (Sankt Peterburgas) ir Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios mišraus choro koncertą http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-i-tarptautini-baltijos-saliu-jaunimo-simfoninio-orkestro-baltosios-naktys-sankt-peterburgas-ir-moletu-sv-apastalu-petro-ir-povilo-baznycios-misraus-choro-koncerta_7770 <img alt="" width="520" height="735" src="/userfiles/Plakatas A3 Alanta (Medium).jpg" /> 2017-06-21 09:53:28 Paplūdimių vanduo – švarus http://www.zarasai.lt/naujiena_papludimiu-vanduo--svarus_7776 2017 m. birželio 15 d. Zarasų mieste ir rajone tirtų paplūdimių <i>(Zaraso ežero, Zarasaičio ežero ir Sartų ežero)</i> vanduo atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 &bdquo;Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė&ldquo; nustatytus reikalavimus. &nbsp; Paplūdimių vandens kokybės tyrimus Zarasų rajono savivaldybės paplūdimiams atlieka akredituota Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. &nbsp; <i>Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija&nbsp;</i> 2017-06-21 09:26:30 Sankt Peterburgo televizijos reportažai (VIDEO) http://www.zarasai.lt/naujiena_sankt-peterburgo-televizijos-reportazai-video_7775 <head> <!--[if lt IE 9]> <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/clappr/latest/clappr.min.js"></script> </head> <script> var player = new Clappr.Player({source: "https://topspb.tv/uploaded/videos/szhttsyibulskayalitva2.mp4", parentId: "#player", height: 293, width: 520}); </script> <script> var player = new Clappr.Player({source: "https://topspb.tv/uploaded/videos/szhttsyibulskayalitva3.mp4", parentId: "#player1", height: 293, width: 520}); </script> 2017-06-20 09:32:11 Stelmužėje – ansamblio ,,Village Harmonie“ (JAV) koncertas http://www.zarasai.lt/naujiena_stelmuzeje--ansamblio-village-harmonie-jav-koncertas_7774 ,,Village Harmonie&ldquo; &ndash; profesionalus ansamblis i&scaron; JAV, Vermonto, susikūręs 1988 metais. Ansamblio tikslas &ndash; i&scaron;mokti, puoselėti ir skleisti įvairių pasaulio tautų folklorinio dainavimo tradicijas. Tradicinių liaudies dainų dainininkai mokosi konkrečioje &scaron;alyje, surengdami vasaros stovyklas. Jie yra lankęsi ir mokęsi liaudi&scaron;ko dainavimo tradicijų Viduržemio jūros regione, Italijoje, Vokietijoje, Danijoje, &Scaron;vedijoje, Korsikoje, Bulgarijoje, Bosnijoje, Makedonijoje, Gruzijoje, Ukrainoje, Ganoje ir Pietų Afrikoje. Per keliasde&scaron;imt pastarųjų metų &bdquo;Village Harmony&ldquo; yra parengę daug įvairių programų, savo atliekamų dainų įra&scaron;ų. Jie nuolat koncertuoja &Scaron;iaurės Amerikoje, Anglijoje, Vakarų Europoje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;iais metais ansambliečiai panoro i&scaron;mokti senųjų lietuvi&scaron;kų įvairių regionų dainų bei sutartinių. Lietuvoje 16 dainininkų porą savaičių mokėsi vietinių dainų, o liepos 4 d. (antradienį), 18.00 val., Zarasų kra&scaron;to muziejaus padalinyje Stelmužės bažnytinio meno muziejuje surengs nemokamą koncertą. Maloniai visus kviečiame apsilankyti senojoje Stelmužės XVII a. dvarvietėje ir turiningai praleisti vakarą. &nbsp; <em>Vasilijus Trusovas, Zarasų kra&scaron;to muziejaus muziejininkas (kultūrinių renginių koordinatorius)</em> 2017-06-20 09:10:35 Joninių šventė „Paparčio pražydėjimas“ http://www.zarasai.lt/naujiena_joniniu-svente-paparcio-prazydejimas_7773 <em>Joninių &scaron;ventė &bdquo;Paparčio pražydėjimas&ldquo;</em> <em>Zaraso ežero salos mažajame slėnyje</em> 2017 m. birželio 23 d. &nbsp; 17.00 &ndash; 21.00 &ndash; &Scaron;ventinė mugė, atrakcionai vaikams, linksmosios sportinės rungtys visai &scaron;eimai, Joninių vainikų pynimo kūrybinės dirbtuvės. &nbsp; 21.00 &ndash; Mėgėjų meno kolektyvų koncertas. &nbsp; 22.30 &ndash; Teatralizuota apeiginė dalis &bdquo;Paparčio pražydėjimas&ldquo;. &nbsp; 23.00 &ndash; &bdquo;Viduramžių pasiuntinių&ldquo; ugnies &scaron;ou. &nbsp; 23.00 &ndash; Grupės &bdquo;Dreams&ldquo; koncertas. &nbsp; 00.30 &ndash; 03.00 pasinaktinėjimas su kapela &bdquo;Sadūnai&ldquo; ir &scaron;ventinė Joninių diskoteka. &nbsp; Rėmėjai: &nbsp; UAB &bdquo;Vidista&ldquo;, UAB &bdquo;Vasaknos&ldquo;, P. Liaudansko IĮ &nbsp; Partneriai: &nbsp; Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazija, Zarasų sporto centras &nbsp; Bilieto kaina 3 Eur; senjorams ir žmonėms su negalia &ndash; 2 Eur; vaikams iki 10 m. &ndash; įėjimas nemokamas. 2017-06-20 08:07:06 Sėkmė, už kurią norisi padėkoti visiems http://www.zarasai.lt/naujiena_sekme-uz-kuria-norisi-padekoti-visiems_7772 Pirmoji sėkmės akimirka - laimėtas projektas &bdquo;Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti&ldquo;. I&scaron; 900 dalyvavusių mokyklų sėkmė nusi&scaron;ypsojo tik 60. &bdquo;Man visada norisi savo mokiniams įrodyti, kad net tada, kai dangų dengia niūrūs debesys, saulė yra. Tik mes jos nematome...&ldquo; &ndash; ra&scaron;iau. &Scaron;io projekto tikslas &ndash; į atokias respublikos mokyklas atvyksiantys žymūs žmonės pasakos savo istorijas, padėdami vaikams suvokti, kad daug kas priklauso nuo mūsų pačių pastangų ir siekių. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žmonės, kurie atvyko pas mus, buvo tikrai LABAI geranori&scaron;ki. Džiaugėmės pirmuoju susitikimu su režisieriumi, projekto &bdquo;Vilnius Temperature&ldquo; kūrėju Sauliumi Baradinsku. Pažintis su juo labai naudinga &ndash; mokiniai pasisėmė jaunatvi&scaron;kos energijos užtaiso; &nbsp;Jis motyvavo, kodėl svarbiausia &ndash; turėti tikslą. Džiugino mus, kad jaunas perspektyvus žmogus i&scaron;sakė tą pačią tiesą, kurią dažnai kartoja mokytojai: &bdquo;Knygų skaitymas ir mokymasis &ndash; svarbūs sėkmės kriterijai&ldquo;. Užmegztas kontaktas su vaikais &ndash; Sauliaus draugė žurnalistė Beata Ti&scaron;kevič netrukus atvežė jo dovanotą tikrą futbolo kamuolį. Ir koks tai buvo džiaugsmas mūsų mokiniams: kamuolys kasdien (iki mokslo metų pabaigos) &bdquo;lakstė, dūko&ldquo; po aik&scaron;telę. Patikėkite, ilsėdavosi tik tada, kai mokykloje nebūdavo vaikų. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Susitikimas su Andriumi Tapinu - žurnalistu, TV laidų vedėju, projekto &bdquo;Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti&ldquo; įkvėpėju ir vykdytoju - pagilino ne tik suvokimą apie patrioti&scaron;kumą, bet buvo puiki savo norų realizacijos ir savanorystės iliustracija. Džiugino, kad toks veiklus žmogus rado laiko atvykti pas mus. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Saulius Skvernelis, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas &ndash; vienas svarbiausių valstybės aparato žmonių - &nbsp;pakerėjo visus paprastumu ir nuo&scaron;irdumu; ir nors lydėjo apsauga, tačiau žmogi&scaron;kumas spinduliavo: jis akcentavo, kad privalu būti i&scaron;tikimam savo siekiams. I&scaron; tiesų vėliau buvome labai nustebinti, kai mokiniai, i&scaron;vydę Druskininkuose M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje paveikslą, i&scaron;kart subruzdo, kad tokį patį mūsų mokyklai padovanojo premjeras. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visi susitikimai su žymiais žmonėmis &nbsp;buvo naudingi, įdomūs. Niekada negalvojau, kad projekto atomazga &ndash; bus kelionė prie jūros. Kelionė per visą Lietuvą &ndash; į kitą Lietuvos pakra&scaron;tį: jūra ir delfinariumas, bangos, keltas... Nuostabioji mūsų gidė EGLĖ GALUBAVIČIŪTĖ... Ji &nbsp;ne tik pasakojo, vedė, rodė ir kalbėjo, bet net mažąją mūsų mokinukę Laurą ne&scaron;ė ant nugaros. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A&scaron; visada kartoju:&nbsp; &bdquo;Gerumas &ndash; tarsi kraujas &ndash; turi cirkuliuoti&ldquo;. Dabar įsitikinau: jis kunkuliuoja: gerumas &ndash; labai galinga jėga, gebanti daryti didelius, kilnius darbus. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visada apgailestauju, kad lietuvių kalboje yra tik du žodžiai, skirti padėkai- AČIŪ ir DĖKOJAME. Juos abu tariame JUMS VISIEMS: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visai Laisvės TV komandai, o ypatingai jos vadovui &ndash; ANDRIUI TAPINUI; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EGLEI SIDARAVIČIŪTEI&nbsp; - projekto koordinatorei, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EGLEI GALUBAVIČIŪTEI &ndash; nuostabiausiajai &nbsp;gidei; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lux Express - už nuostabų autobusą, o &scaron;auniesiems vairuotojams Andriui Matulevičiui ir Viktorui Narbutui &ndash; už saugią kelionę; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAN CAN pizza ir Grill London komandoms- &nbsp;už nuostabias vai&scaron;es; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UAB &bdquo;Emko&ldquo; - už suorganizuotas fantasti&scaron;kas pramogas; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zarasų rajono savivaldybės administracijai, už transportą: mokiniai ryte buvo laiku atvežti į Zarasus, o po kelionės &ndash; saugiai i&scaron;vežioti į namus. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo;Tavo gyvenimo kokybė priklauso nuo minčių kokybės&ldquo;&nbsp; - teigė Robin Sharma.... Kalbėkime apie gerumą, dalinkimės juo... Ir nuo to mums patiems tikrai bus tik geriau... Jis tikrai sugrį&scaron;:&nbsp; gal tik kita forma, gal dar ne rytoj... &nbsp; <em>Giedrė Mičiūnienė, Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos mokytoja.</em> <em>&nbsp;</em> <em>Nuotraukos Giedrės Mičiūnienės, Natalijos Oginskienės, Ričardo Zavacko</em> 2017-06-20 07:59:22 Kaip išvengti širdies ligų paskutinės stotelės http://www.zarasai.lt/naujiena_kaip-isvengti-sirdies-ligu-paskutines-stoteles_7771 Klastingoji aterosklerozė &bdquo;dovanoja&ldquo; ne tik prie&scaron;irdžių virpėjimą, infarktą ar insultą, bet ir ypač pavojingą &scaron;irdies nepakankamumą. Tačiau reguliariai atliekami pažangūs kraujo tyrimai padeda pastebėti dar tik įsibėgėjančią ligą, kada ją galima efektyviai kontroliuoti.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dusulys, nuovargis, greitas pulsas, kojų patinimai &ndash; akivaizdūs mirtimi alsuojančio &scaron;irdies nepakankamumo požymiai. Problema ta, kad pana&scaron;ius simptomus sukelia ir kitos ligos, jie neretai priskiriami senėjimui. Todėl labai svarbu lemtingai nesuklysti. &nbsp; Vėlai nustatyto &scaron;irdies nepakankamumo gydymas &ndash; lyg uždelsto vėžio prognozė. Tokių atvejų Lietuvoje dar labai daug. &Scaron;irdies nepakankamumui lėtai progresuojant pacientai dažnai nejaučia jokio sveikatos pablogėjimo. Todėl &scaron;ią ligą laiku pastebėti galima, jeigu reguliariai atliekami reikiami tyrimai. Dabar efektyviausia diagnostika &ndash; i&scaron;sitirti kraujyje specifinius &scaron;irdies žymenis. Gavęs NT-pro BNP tyrimo duomenis &scaron;eimos gydytojas gali ai&scaron;kiai matyti, ar pacientui reikia kardiologo pagalbos. NT-pro BNP tyrimas ne tik tiksliai atskleidžia tiek ūmų, tiek lėtinį &scaron;irdies nepakankamumą, bet ir padeda įvertinti gydymo efektyvumą. &Scaron;irdies ir kraujagyslių susirgimų aukų skaičių pavyktų sumažinti, jei aterosklerozę pradėtume kontroliuoti nuo pat pradžios. Tai leidžia daryti lipidograma ir didelio jautrumo C-reaktyvinio baltymo(hs-CRB) tyrimas. &nbsp; Lipidograma parodo bendrojo, &bdquo;gerojo&ldquo;, &bdquo;blogojo&ldquo; cholesterolio ir trigliceridų kiekį, o hs-CRB &ndash; kraujagyslių uždegimą. Jis, kaip nurodo vis daugiau gydytojų, duoda pradžią tiek bėdų atne&scaron;ančiai aterosklerozei. ------- <img src="/userfiles/MPL logo (1).png" width="100" height="51" alt="" />&nbsp;AKCIJA tik iki birželio 30d. ! &ndash; lipidogramą, didelio jautrumo CRB ir NT-pro BNP tyrimus atlikite &bdquo;MEDICINA PRACTICA laboratorijoje&ldquo;Vilniaus g. 1B (Zarasų ligoninėje), tel. 544 87. NEMOKAMAS KRAUJO PAĖMIMAS. Prie&scaron; tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. I&scaron; anksto registruotis nereikia. Interneto svetainė: <u>www.medicinapractica.lt</u> 2017-06-19 12:54:55 Skelbiamas konkursas Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti http://www.zarasai.lt/naujiena_skelbiamas-konkursas-bendrojo-skyriaus-vyriausiojo-specialisto-pareigoms-uzimti_7769 Skelbimo nr.: 35763 Skelbimo data: 2017-06-15 Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija Pareigybės apra&scaron;ymas: PATVIRTINTA Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-282 &nbsp; BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRA&Scaron;YMAS &nbsp; I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA &nbsp; 1. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. &nbsp; 2. Pareigybės lygis &ndash; A. &nbsp; 3. Pareigybės kategorija &ndash; 10. &nbsp; II. PASKIRTIS &nbsp; 4. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau &ndash; vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti rajono Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kontrolieriaus, mero, administracijos ūkinį ir materialinį aprūpinimą, materialiųjų vertybių užsakymo, priėmimo, saugojimo, i&scaron;davimo, tinkamo nura&scaron;ymo, inventoriaus atnaujinimo, administracinio pastato patalpų ir teritorijos &scaron;varos užtikrinimo funkcijoms vykdyti. &nbsp; III. VEIKLOS SRITIS &nbsp; 5. &Scaron;ias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srities funkcijas, susijusias su materialinių vertybių apskaita. &nbsp; IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI &Scaron;IAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI &nbsp; 6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti &scaron;iuos specialius reikalavimus: &nbsp; 6.1. turėti auk&scaron;tąjį universitetinį arba jam prilygintą i&scaron;silavinimą; &nbsp; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį materialiųjų vertybių užsakymo, priėmimo, apskaitymo, nura&scaron;ymo įstaigoje srityje; &nbsp; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, vie&scaron;ąjį administravimą, valstybės tarnybą, turto valdymą, naudojimą, disponavimą, nura&scaron;ymą, materialinių vertybių apskaitą, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus; &nbsp; 6.4. i&scaron;manyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. &nbsp; V. &Scaron;IAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS &nbsp; 7.&Scaron;ias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas: &nbsp; 7.1. užsakyti, priimti, saugoti, i&scaron;duoti bei nura&scaron;yti materialiąsias vertybes (teisės aktų nustatyta tvarka); &nbsp; 7.2. tinkamai įforminti materialiųjų vertybių priėmimą bei i&scaron;davimą, tvarkyti likučių apskaitą; &nbsp; 7.3. užtikrinti: &nbsp; 7.3.1. rajono Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kontrolieriaus, mero, administracijos aprūpinimą ūkinėmis, kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis, reikalingomis jų veiklai; &nbsp; 7.3.2. rajono Savivaldybės patalpų parengimą bei priemonių pateikimą renginiams (rajono Savivaldybės tarybos, komitetų, įvairių komisijų posėdžių, konferencijų, susitikimų, pasitarimų ir kt. metu); &nbsp; 7.3.3. patalpų, kiemo ir garažų &scaron;varą ir tvarką, valytojų ir darbininkų darbą, jų aprūpinimą medžiagomis ir būtiniausiomis darbo priemonėmis, kontroliuoti jų atliekamų darbų kokybę; &nbsp; 7.3.4. kad reprezentacinės lė&scaron;os būtų užsakomos laiku, naudojamos racionaliai ir tikslingai; &nbsp; 7.4. dalyvauti atliekant turto inventorizacijas; &nbsp; 7.5. rengti ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti apžiūros pažymas, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto nura&scaron;ymo ir likvidavimo aktus; &nbsp; 7.6. organizuoti nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto nura&scaron;ymą ir likvidavimą; &nbsp; 7.7. rengti atsargų, reprezentacinių priemonių nura&scaron;ymo aktus; &nbsp; 7.8. esant reikalui, inicijuoti vie&scaron;uosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais; &nbsp; 7.9. tinkamai saugoti jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoti juos įstaigos archyvui; &nbsp; 7.10. esant reikalui laminuoti dokumentus ir įri&scaron;ti bylas; &nbsp; 7.11. dalyvauti rajono Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje; &nbsp; 7.12. rengti rajono Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendinti priimtus sprendimus ir kontroliuoti jų vykdymą siekiant užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą; &nbsp; 7.13. dalyvauti rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, teikti pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti &scaron;ioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai; &nbsp; 7.14. vykdyti kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo. &nbsp; VI. &Scaron;IAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS &nbsp; 8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui. ________________________ Dokumentų pateikimo būdas: <a href="https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/47910">el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)</a> Adresas: Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai Telefonas: (8 385) 31203 El. pa&scaron;tas: <a href="mailto:laura.kvikliene@zarasai.lt">laura.kvikliene@zarasai.lt</a> 2017-06-19 12:47:17 Keičiasi darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo ir žinių tikrinimo tvarka http://www.zarasai.lt/naujiena_keiciasi-darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-mokymo-ir-ziniu-tikrinimo-tvarka_7768 Įsigaliojus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kurios teikiamos kartu su naujuoju Darbo kodeksu: darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų žinios i&scaron; darbuotojų saugos ir sveikatos srities nuo 2017 m. liepos 1 d. bus tikrinamos Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI). &nbsp; Kaip ir iki &scaron;iol darbdaviai bei jų įgalioti asmenys (atskirų, esančių ne įmonės teritorijoje, struktūrinių padalinių vadovai) žinių tikrinimui galės pasirengti savaranki&scaron;kai, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka. VDI interneto svetainėje registruotis darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui bus galima nuo &scaron;. m. liepos 3 d., rubrikoje <i><a href="http://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=22">DSS mokymas ir žinių tikrinimas</a>&nbsp;</i>pasirenkant vietą viename i&scaron; de&scaron;imties VDI teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, &Scaron;iaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tel&scaron;ių, Tauragės), ir patogų laiką, pasirenkant i&scaron; tų variantų, kurie siūlomi žinių tikrinimo tvarkara&scaron;tyje. &nbsp; Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, mažų įmonių darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui VDI galės registruotis tik tada, kai baigs atitinkamą mokymą. Mokymai bus vykdomi pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas neformaliojo profesinio mokymo programas. I&scaron; viso &ndash; 9-ios mokymo programos pagal įmonių ekonominės veiklos rū&scaron;ių grupes. &Scaron;ių mokymo programų projektus, o vėliau ir patvirtintas mokymo programas, taip pat bus galima rasti rubrikoje <a href="http://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=22"><i>DSS mokymas ir žinių tikrinimas</i></a>. &nbsp; Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą darbdaviams sudarys 30 testo klausimų, o asmenims, ketinantiems vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, &ndash; 40 klausimų. Asmenys, ateinantys į darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą, privalės turėti asmens tapatybę ir i&scaron;silavinimą patvirtinančius dokumentus (i&scaron;silavinimą patvirtinantis dokumentas reikalingas tiems, kuriems yra privalomas mokymas). Nesuprantantiems lietuvi&scaron;kai yra numatyta galimybė savo lė&scaron;omis pasinaudoti kvalifikuotų vertėjų paslaugomis. &nbsp; Duomenys apie testą i&scaron;laikiusius asmenis bus saugomi VDI informacinėje sistemoje. Pažymėjimai, patvirtinantys darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą, neprivalomi. Pageidaujantiems juos turėti, pažymėjimai bus i&scaron;duodami per 3 darbo dienas. &nbsp; Visą informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą ir žinių tikrinimą nuo &scaron;. m. liepos 1 d. bus galima rasti VDI interneto svetainės rubrikoje <a href="http://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=22"><i>DSS mokymas ir žinių tikrinimas</i></a>. &nbsp; Konsultaciją bei informaciją telefonu ir&nbsp;/&nbsp;ar el. pa&scaron;tu gali suteikti VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus darbuotojai: Jolita Urbanavičienė, tel. (8 315) 74669, el. p. <a href="mailto:jolita.urbanaviciene@vdi.lt">jolita.urbanaviciene@vdi.lt</a><u>; </u>Juozas Jucevičius, tel. (8 5) 260 3393, el. p. <a href="mailto:juozas.jucevicius@vdi.lt">juozas.jucevicius@vdi.lt</a> . &nbsp; I&scaron;samesnė informacija &ndash; VDI Komunikacijos skyriaus vedėja Marija Čere&scaron;kevičiūtė, tel. (8 5) 213 9093; mob. tel. 8 698 73025&nbsp; 2017-06-19 12:40:49 Zarasų meno mokyklos šokėjai Kroatijos festivalyje http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-meno-mokyklos-sokejai-kroatijos-festivalyje_7767 2017 m. birželio 6 &ndash; 14 dienomis, Zarasų meno mokyklos choreografijos skyriaus &scaron;okių grupės &bdquo;Lietutis&ldquo; ir &bdquo;Vingurinis&ldquo;, dalyvavo III Tarptautiniame muzikos ir tautinių &scaron;okių festivalyje &bdquo;Summer art festival&ldquo;. Festivalis vyko Kroatijoje, Crikvenicos mieste. Vaikai su &scaron;ypsenomis ir gera energija pristatė Zarasų meno mokyklos koncertinę programą. Žiūrovai negailėjo daug plojimų ir gražių žodžių, programą paruo&scaron;ė &ndash; mokytoja Vanda Politaitė. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Festivalio dalyviai ne tik &scaron;oko ir atstovavo Lietuvą, bet ir aplankė nemažai miestų: Brno, Vieną, Opatiją, Crikvenicą, Plitvicos ežerus Kroatijoje, Krokuvą. Ačiū festivalio dalyviams, organizatoriams, tėveliams ir Zarasų rajono savivaldybei už galimybę dalyvauti festivalyje, atstovaujant ir pristatant Lietuvos tautinius &scaron;okius. <i>&nbsp;</i> <i>Zarasų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,</i> <i>Rasa Ju&scaron;kėnienė</i> 2017-06-19 12:32:29 Futbolo turnyras Salako seniūno taurei laimėti http://www.zarasai.lt/naujiena_futbolo-turnyras-salako-seniuno-taurei-laimeti_7766 <img src="/userfiles/salako futbolas.jpg" width="520" height="736" alt="" /> 2017-06-19 12:28:40 Ar jaunimas sugrįš į „Žvaigždžių miestą“? http://www.zarasai.lt/naujiena_ar-jaunimas-sugris-i-zvaigzdziu-miesta_7765 Į dvi dienas trukusius mokymus susirinkę jaunimo reikalų koordinatoriai gvildeno klausimą, kaip paskatinti jaunimą sugrįžti į &ldquo;Žvaigždžių miestą&rdquo;, tai yra į gimtąjį miestą. Koordinatoriai i&scaron;sakė įvairias idėjas: lengvesnės būsto įsigijimo sąlygos jaunimui, trumpalaikės nuomos galimybės, jaunoms &scaron;eimoms skirti renginiai, miesto infrastruktūros tobulinimas atsižvelgiant į jaunimo ir jaunų &scaron;eimų poreikius, jaunimo verslumo skatinimas. &nbsp; I&scaron; 16 savivaldybių į Tarpžinybinio bendradarbiavimo mokymus Vilniuje susirinkę koordinatoriai mokėsi, kodėl reikia ir kaip efektyviai bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, įstaigomis, kitomis savivaldybėmis. &nbsp; Jaunimo reikalų koordinatorius yra jungiamoji grandis tarp jaunimo ir institucijų, įstaigų, organizacijų. Koordinatorius turi paskatinti bendradarbiavimą, kad būtų pasiektas bendras tikslas bei ilgalaikiai rezultatai ir i&scaron;spręsti jaunimui aktualūs klausimai. &nbsp; Siekiant, kad teorinės žinios būtų užtvirtintos, mokymų dalyviai sprendė kiekvienai savivaldybei aktualias jaunimo problemas dirbdami grupėse, pristatydami darbo rezultatus kolegoms. Dirbant tokiu metodu koordinatoriai dalijosi patirtimis, mintimis ir atrado galimus problemų sprendimų būdus. &nbsp; Laura Bačinskienė, mokymų vadovė, teigė, kad jaunimo reikalų koordinatoriaus bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų yra kaip kelionė, kuri kartais gali būti sklandi, o kartais su i&scaron;&scaron;ūkiais. Kad kelionė būtų sklandesnė vadovė pasakojo apie neformaliojo bendravimo svarbą, jo pliusus ir minusus. Taip pat kiekviena kelionė turi turėti galutinį mar&scaron;ruto ta&scaron;ką, keliautojus ir mar&scaron;rutą. &nbsp; Jaunimo reikalų koordinatoriai buvo mokami kaip bendradarbiauti ir bendrauti su visuomene, kokia yra efektyvi i&scaron;orinė komunikacija ir kaip jos pasiekti. Mokymų dalyviai mokėsi kaip organizuoti jaunimo reikalų tarybos posėdžius, kokia yra i&scaron;plėstinių ir i&scaron;važiuojamųjų posėdžių nauda. &nbsp; Kiekvienas mokymų dalyvis ne tik papildė savo turimų žinių bagažą, bet ir dalinosi juos neraminančiais klausimais, i&scaron;klausė kolegų bei mokymų vadovės patarimus bei pasisėmė optimizmo ir praplėtė savo pažinčių ratą. 2017-06-19 08:00:36 Informacija apie statinius ir projektinių pasiūlymų pristatymą visuomenei http://www.zarasai.lt/naujiena_informacija-apie-statinius-ir-projektiniu-pasiulymu-pristatyma-visuomenei_7764 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Žemės sklypo kad* Nr. 4347/0002:536 Salako kv., sklypo centro koordinatės X 6161551/Y 634983; adresas Sabalunkų k. 11 B, Salako &scaron;en., Zarasų r. &nbsp; <i>2.&nbsp;</i>Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma (7.8.) - gamybos, pramonės paskirties pastatas. &nbsp; <i>3.&nbsp;</i>Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pa&scaron;to adresas ir telefono numeris: UAB &bdquo;Romas ir Virgis&ldquo;, į. k. 184250740, Utenio a. 6, LT-28248 Utena, LR juridinių asmenų registre įregistravimo data 2001-08-29, registravimo pažymėjimo Nr. 031117 i&scaron;d. 2004-11-22, tel/faksas 8(389)56554; e.pa&scaron;tas romas.vireis@gmail.com Projekto vadovė: Lolita &Scaron;eduikytė, ko. A685, i&scaron;duotas 2013 03 15 neterminuotai Kontaktinis asmuo architektas Saulius Zokas, arch. kv. dipl 107223, tel./faksas 8(389)56554, tel 8-674-39670, e. na&scaron;tas &scaron;aulius. zokas@gmail.com &nbsp; <i>4.&nbsp;</i>Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmes buveinės adresas, telefono numeris): UAB &bdquo;RE-notas&ldquo;, į.k 302412482, Viki&scaron;kių 3, Salako sen., Zarasų r., LT-32211; tel 8-698-11671; e. pa&scaron;tas: vzelnys@hotmail.com &nbsp; <i>5.&nbsp;</i>Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo prane&scaron;imo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: UAB &bdquo;Romas ir Virgis&ldquo;, Utenio a. 6, LT-28248 Utena, tel/faksas 8(389)56554; e.pa&scaron;tas romas.virgis@gmail.com. Architektas Saulius Zokas, arch. kv. dipl 107223, tel 8-674-39670, e. pa&scaron;tas saulius.zokas@gmail.com ir Salako seniūnijos skelbimų lentoje (I a.), Zarasų r. sav., Salako &scaron;en., Salako mstl, Laisvoji a. 1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2017 06 12 iki 2017 06 27 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 vai &nbsp; <i>6.&nbsp;</i>Informacija iki kada ir kokiu būdu iki vie&scaron;o susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių: Informacija priimama elektroniniu pa&scaron;tu saulius.zokas@gmail.com arba ra&scaron;tu, adresu Utenio a. 6, LT-28248 Utena, arba statytojui UAB &bdquo;RE-notas&ldquo;, Vilki&scaron;kių 3, Salako &scaron;en./Zarasų r., LT-32211, tel 8-698-11671, e. pa&scaron;tas: vzelnvs@hotmail.com iki 2017 06 27 dienos -vie&scaron;o susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus turi būti nurodyta: &nbsp; &bull;&nbsp;&nbsp;Fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, adresas, kiti ry&scaron;io duomenys; &bull;&nbsp;&nbsp;Pasiūlymo teikimo data; &bull; &nbsp;Aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai &nbsp; Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po vie&scaron;o susirinkimo atsako ra&scaron;tu. &nbsp; Kur ir kada vyks vie&scaron;as susirinkimas (data, laikas, adresas): 2017 06 27 dieną 17.00 vai, Salako seniūnijos salėje (II a.), adresu Zarasų r. sav., Salako &scaron;en., Salako mstl, Laisvoji a. 1. &nbsp; 2017-06-16 10:20:40 Zarasuose lankėsi Jaunimo reikalų departamento atstovai http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasuose-lankesi-jaunimo-reikalu-departamento-atstovai_7763 &nbsp;Antradienio popietę Zarasų rajono savivaldybės Mažojoje salėje susitiko Socialinės apsaugos ir darbo (SAD) ministerijos ir Jaunimo reikalų departamento (JRD) atstovai su Zarasų rajono savivaldybės, Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos bei Zarasų jaunimo organizacijos atstovais aptarti rajono jaunimo politiką, problematiką bei galimus jų sprendimo būdus bei jaunimo politikos Zarasuose ateities planus. Susitikime dalyvavo: &nbsp; &middot;&nbsp;Gintarė Lisauskaitė &ndash; SAD ministerijos, &Scaron;eimos ir bendruomenių departamento, Jaunimo skyriaus, vyriausioji specialistė, &nbsp; &middot;&nbsp;Vydūnas Trapinskas &ndash; JRD prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius, &nbsp; &middot;&nbsp;Asta Ti&scaron;kutė &ndash; JRD jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė, &nbsp; &middot;&nbsp;Renius Kisielius &ndash; rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, &nbsp; &middot;&nbsp;Vilhelminas Kuzmickas &ndash; Zarasų savivaldybės mero patarėjas &scaron;vietimo ir kultūros, socialinės politikos klausimais, &nbsp; &middot;&nbsp;Daiva Kelečienė &ndash; rajono Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė, &nbsp; &middot;&nbsp;Aksana Vorobjova &ndash; rajono Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, &nbsp; &middot;&nbsp;Aurelija Trimonytė &ndash; rajono visuomeninių organizacijų sąjungos &bdquo;Apskritas stalas&ldquo; prezidentė, &nbsp; &middot;&nbsp;Tomas Vaicekauskas &ndash; jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projekto &bdquo;Atrask save&ldquo; koordinatorius, &nbsp; &middot; Oksana &Scaron;yvokienė &ndash; projekto &bdquo;Atrask save&ldquo; koordinatorė, &nbsp; &middot;&nbsp;Inga Mažeikienė &ndash; laikinai einanti Zarasų jaunimo centro direktoriaus pareigas, &nbsp; &middot;&nbsp;Nijolė &Scaron;uk&scaron;tulienė &ndash; Zarasų verslo informacijos centro vadovė. &nbsp; Susitikime buvo aptarti Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo politikos prioritetai. Vieni i&scaron; jų yra jaunimo verslumo, neformalaus užimtumo skatinimas, bei priemonės, kaip paskatinti i&scaron;vykusį jaunimą sugrįžti į Zarasus. Jaunimo reikalų koordinatorė pristatė susitikimo dalyviams Zarasų rajono jaunimo problematikos tyrimą. &nbsp; Visi susitikimo dalyviai aktyviai diskutavo ir i&scaron;rei&scaron;kė savo nuomones dėl Zarasų jaunimo centro likvidavimo, galimybes įkurti atvirą jaunimo erdvę. &nbsp; JRD direktorius džiaugėsi, kad buvo pasiekti Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto &ldquo;Atrask save&rdquo; užsibrėžti tikslai ir tikisi, kad projektas ir toliau bus sėkmingai vykdomas.&nbsp; Aurelija Trimonytė supažindino su organizacijos &bdquo;Apskritas stalas&ldquo; veikla, papasakojo ateities planus ir visus kvietė dalyvauti &bdquo;Jaunimo diena&ldquo; renginyje Zarasuose, kuris vyks &scaron;ių metų liepos mėnesio pabaigoje. &nbsp; JRD direktorius V. Trapinskas džiaugėsi, kad Zarasų rajono savivaldybėje pradėjo dirbti jaunimo reikalų koordinatorė ir tikisi, kad jaunimo politika Zarasuose vėl atgis ir kad Zarasų jaunimo reikalų taryba aktyviai vykdys savo veiklą.&nbsp; 2017-06-14 11:27:35 Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas Zarasuose http://www.zarasai.lt/naujiena_gedulo-ir-vilties-bei-okupacijos-ir-genocido-dienu-minejimas-zarasuose_7727 Zarasų kra&scaron;to muziejuje birželio 14 d. (trečiadienį), 14.00 val., vyks Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas, skirtas tragi&scaron;koms netektims ir pasiprie&scaron;inimui atminti. Prisiminsime ir pagerbsime masinio nekaltų žmonių trėmimo, sovietinio genocido ir teroro aukas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Programoje &ndash; menininko Jono Luk&scaron;ės istorinės-vizualinės parodos &bdquo;Lietuvos partizanų takais&ldquo; pristatymas (medžiaga i&scaron; Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamų istorinių pažintinių žygių į atminimo ženklais pažymėtas kovų, kalinimo ir žūties vietas &ndash; partizanų apygardas: Algimanto, Dainavos, Didžiosios Kovos, Kęstučio, Prisikėlimo, Tauro, Vytauto, Žemaičių ir kitas), tremtinio istorijos mokytojo Romo Karlos istorinės įžvalgos, literatūrinė-muzikinė kompozicija ,,Vaikų angelas&ldquo; (režisierė Gražina Karlaitė), Kauno styginių kvarteto koncertas. Atlikėjai Karolina Beinarytė-Palekauskienė (smuikas), Aistė Mikutytė (smuikas), Eglė Lapinskė (altas) ir Saulius Bartulis (violončelė).&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>1940 m. birželio 15-ąją buvo pradėtas vykdyti bol&scaron;evikų planas inkorporuoti nepriklausomas valstybes į &bdquo;broli&scaron;kų respublikų &scaron;eimą&rdquo;. Stalino sprendimu, remiant Raudonajai armijai ir represinei NKVD, nepraėjus nei dviem mėnesiams, 1940 m. rugpjūčio 3 d., Lietuva tapo Sovietų Sąjungos respublika. Prasidėjo 50 metų trukusi lietuvių tautos ir valstybės okupacija. Sulaužiusi tarptautines sutartis ir pasiuntusi per 150 tūkst. (kai kuriuose istoriniuose &scaron;altiniuose teigiama, kad 250 tūkst.) raudonarmiečių Sovietų Sąjunga okupavo nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Po metų, 1941 m. birželio 14-ąją, gyvuliniuose vagonuose i&scaron; Lietuvos į tremtį buvo i&scaron;vežta per 30 tūkst. žmonių.</i> <i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i> <i>Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko apie 800 tūkst. savo gyventojų. Apie 300 tūkst. žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus &ndash; kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir Tolimojoje &Scaron;iaurėje. Bėgdami nuo komunistų teroro i&scaron; Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkst. &scaron;alies gyventojų. Genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, sovietinio genocido ir teroro aukomis 1940&ndash;1958 metais tapo kas trečias Lietuvos gyventojas.</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>Mielieji, įsiklausykime į savo &scaron;irdies plakimą. Tenutyla kasdienybės &scaron;urmulys. I&scaron;girskime. Dalyvaukime pilietinėje akcijoje nekaltoms okupacijos aukoms atminti.</i> <i>Likus minutei iki vidurdienio, tylos minute pagerbkime jų kančią.</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Renginys bei birželio 14&ndash;15 dienomis muziejaus ekspozicijų ir parodos lankymas nuo 9.00 val. iki 18.00 val. nemokami. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maloniai kviečiame atvykti visus, ypač buvusius politinius kalinius, tremtinius, Laisvės kovų dalyvius su &scaron;eimomis, draugais, bendraminčiais, dalyvauti renginyje. &nbsp; &nbsp; <em>Vasilijus Trusovas, kultūrinių renginių koordinatorius</em> 2017-06-14 10:18:53 Tarptautinėje meno mugėje „ArtVilnius’17“ - triguba Dusetų dailės galerijos ir jos menininkų sėkmė http://www.zarasai.lt/naujiena_tarptautineje-meno-mugeje-artvilnius17---triguba-dusetu-dailes-galerijos-ir-jos-menininku-sekme_7762 Birželio 8-11 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO a&scaron;tuntojoje tarptautinėje &scaron;iuolaikinio meno mugėje &bdquo;ArtVilnius&lsquo;17&ldquo; dalyvavo 55 galerijos, 200 menininkų i&scaron; 20 pasaulių &scaron;alių (nuo Belgijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Lietuvos iki Baltarusijos, Gruzijos, Rusijos, Italijos, Prancūzijos). &bdquo;ArtVilnius&lsquo;17&ldquo; programoje buvo tęsiama geriausių galerijų bei menininkų rinkimo tradicija, lankytojams buvo siūloma diskusijų ir paskaitų programa. Visų meno mugės lankytojų laukė edukacinė programa ir kūrybinės dirbtuvės. &nbsp; Tradici&scaron;kai meno kritikų ir žurnalistų komisija i&scaron;rinko geriausius mugės dalyvius. ArtVilnius&lsquo;17&ldquo; naujiena &ndash; paskelbtos net septynios geriausios galerijos. Jas komisija vertino pagal ekspozicijų siužetus, koncepcijas, originalius kūrinių demonstravimo sprendimus. Vertinimo komisijos pirmininkas &ndash; menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, komisijos nariai: menotyrininkai Dr. Virginija Vitkienė, Ernestas Parulskis ir menininkai Deimantas Narkevičius bei Žilvinas Landzbergas. &nbsp; Geriausios &bdquo;ArtVilnius&lsquo;17&ldquo; galerijos (abėcėlės tvarka): &bdquo;ARgenTum&rdquo;, VDA galerija (Vilnius); Kultūros centras Dusetų dailės galerija; &bdquo;Foku&rdquo; (Talinas); &bdquo;Kuldīga Artists&lsquo; residence&rdquo;, (Kuldyga); &bdquo;Stalowa&rdquo; (Var&scaron;uva); &bdquo;Meno Parkas&rdquo; (Kaunas) bei galerija-butas &bdquo;Trivium&rdquo; (Vilnius). &nbsp; Kasmet &bdquo;ArtVilnius&rdquo; lankytojai i&scaron;renka savo favoritus, kurių vardai atspindi mugės meno ir geografinę įvairovę. Praėjusiais metais geriausia žiūrovų galerija tapo Vokietijos atstovai &bdquo;Ulf Larsson&ldquo;, o geriausiu menininku publikos buvo pripažintas Linas Blažiūnas. &Scaron;e&scaron;tadienio vakarą meno mugė &bdquo;ArtVilnius&lsquo;17&rdquo; svečius pakvietė į uždarymo renginį &Scaron;iuolaikinio meno centre. Renginio metu buvo paskelbti ir apdovanoti geriausi žiūrovų i&scaron;rinkti menininkai bei galerija, kuriems atiteko &bdquo;Volfas Engelman&ldquo; piniginės premijos. &nbsp; &bdquo;Rinktine žiūrovų galerija&ldquo; tapo Kultūros centras Dusetų dailės galerija. Jos pristatytas menininkų duetas - Remigijus Kriukas ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė be konkurencijos tapo &bdquo;Žiūrovų rinktiniais menininkais&ldquo;. &nbsp; &bdquo;&Scaron;iemet yra pirmas kartas mugės istorijoje, kuomet žiūrovai geriausiais i&scaron;renka ne tik galeriją, bet ir jos menininkus bei pirmas kartas, kai geriausiais menininkais tampa kūrėjų duetas&rdquo;, &ndash; &scaron;ių metų žiūrovų pasirinkimą komentavo &bdquo;ArtVilnius&lsquo;17&rdquo; vadovė Diana Stomienė. &nbsp; Kultūros centro Dusetų dailės galerijos stende pristatytas R. Kriuko ir I. Stulgaitės-Kriukienės darbų ciklas &bdquo;4 dienos Marse&ldquo; meno mugės lankytojus sužavėjo savo ekspozicijos sprendimu. Uždaroje, tamsoje paskendusioje galerijos erdvėje R.Kriuko stiklo kūriniams mistinę atmosferą sukūrė I. Stulgaitės-Kriukienės vaizdinė ir garsinė instaliacija. Patys menininkai savo kosminės tematikos parodos idėją interpretuoja taip: &bdquo;Uždaroje erdvėje &ndash; savoti&scaron;kas tam tikros stadijos chaosas, tam tikros galios branduolys, i&scaron; kurio tarsi turėtų rastis naujas darinys. Belieka spėlioti, kas tai bus &ndash; nauja planeta, gyvybė, struktūra ar visi&scaron;kas i&scaron;nykimas, susinaikinimas. Lieka neai&scaron;ku, ar tai kažko tai pradžia, ar pabaiga. Laikas ir erdvė, bendrąja prasme, &scaron;iuo atveju subjektyvūs.&ldquo; &nbsp; Dusetų dailės galerijoje pristatomi menininkai, kurie &scaron;iame kra&scaron;te gimė, mokėsi, kuria arba gyvena. I. ir R. Kriukų &scaron;eima čia turi sodybą ir dirbtuves, į kurias grįžta pailsėti po kelionių užsienyje bei dirbti. &bdquo;Juokauju, kad bla&scaron;kausi po pasaulį. Tačiau Dusetų galerija &ndash; auk&scaron;to, pasaulinio lygio&ldquo;, &ndash; įsitikinęs &bdquo;Marso akmenų&ldquo; autorius. Paskutinį kartą jis grįžo i&scaron; kelionės po kaimyninę planetą. &bdquo;Turėjau ten namą, skraidžiau, buvau užsiėmęs žmogus. Žmona liepė namą parduoti ir baigti Marso klajones, &ndash; &scaron;ypsojosi Remigijus. &ndash; Marsas &ndash; mistinė planeta, o stiklas &ndash; tauri medžiaga. Kol esu gyvas, noriu žmonėms atskleisti, kas tai yra stiklas.&ldquo; Rugsėjį bendra menininkų paroda &bdquo;Monologai&ldquo; veiks Senajame arsenale &ndash; Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. &nbsp; Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, atsiimdamas apdovanojimą, neslėpė nuostabos ir džiaugsmo, juk Dusetų dailės galerija &scaron;ioje mugėje taip įvertinta buvo pirmą kartą. &bdquo;Džiugu, kad patekome tarp geriausių &bdquo;ArtVilnius&lsquo;17&rdquo; galerijų.&nbsp; Tai įrodo, kad ir periferijoje verda aktyvus kultūrinis meninis gyvenimas, kad mūsų menininkai sugeba nustebinti daug mačiusius meno vertintojus.&ldquo; &nbsp; <em>Informaciją paruo&scaron;ė V. Visockienė</em> <em> </em> <em>Nuotraukos A. Stausko ir V. Visockienės</em> 2017-06-14 08:48:15 Skelbiamas konkursas Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigoms užimti http://www.zarasai.lt/naujiena_skelbiamas-konkursas-zarasu-rajono-savivaldybes-viesosios-istaigos-zarasu-ligonines-direktoriaus-pareigoms-uzimti_7761 Įstaigos pavadinimas: Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;oji įstaiga Zarasų ligoninė &nbsp; Pareigos : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (terminuota darbo sutartis) &nbsp; Pareigų pavadinimas: Direktorius &nbsp; Darbo vieta: Vilniaus g. 1B, Zarasai &nbsp; Reikalavimai: &nbsp; 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; &nbsp; 1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 &bdquo;Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo&ldquo;; &nbsp; 1.3. turėti auk&scaron;tąjį universitetinį ar jam prilygintą i&scaron;silavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);&nbsp; &nbsp; 1.4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirtį.&nbsp; &nbsp; 2. Specialieji reikalavimai: &nbsp; 2.1. i&scaron;manyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą; &nbsp; 6.2. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti &scaron;ias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą; &nbsp; 6.3. mokėti naudotis &scaron;iuolaikinėmis technologijomis ir ry&scaron;io priemonėmis (MS Office programomis, interneto nar&scaron;ykle (-ėmis), elektroninio pa&scaron;to programa (-omis) ir kt.); 3. Papildoma kompetencija (vertinama geriausiai įvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balų): &nbsp; 3.1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis; &nbsp; 7.2. įgytas auk&scaron;tasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių i&scaron;silavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba vie&scaron;ojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis; &nbsp; 7.3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas); &nbsp; 7.4. darbdavio (-ių) ir (arba) auk&scaron;tojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį ra&scaron;tą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę); &nbsp; 7.5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6). &nbsp; Funkcijos: &nbsp; 1. Užtikrinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę bei jų suteikimą laiku. 2. Organizuoti ir užtikrinti įstaigos veiklą. &nbsp; 3. Atstovauti įstaigai bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios institucijomis pačiam ar įgalioti kitą įstaigos darbuotoją. &nbsp; 4. Sudaryti įstaigos vardu sandorius, neprie&scaron;taraujančius įstatams ir kitiems teisės aktams. &nbsp; 5. Užtikrinti įstaigos turto racionalų, ekonomi&scaron;ką bei efektyvų panaudojimą. &nbsp; 6. Užtikrinti įstaigos dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie įstaigą saugojimą. &nbsp; 7. Organizuoti įstaigos padalinių vadovų priėmimo į darbą vie&scaron;ą konkursą, tvirtinti jų nuostatus. &nbsp; 8. Priimti ir atleisti i&scaron; darbo įstaigos darbuotojus, tvirtinti įstaigos padalinių vadovų, kitų darbuotojų pareigybių apra&scaron;ymus. &nbsp; 9. Tvirtinti įstaigos vidaus darbo taisykles, padalinių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus. &nbsp; 10. Įgyvendinti rajono vietos savivaldos institucijų sprendimus. &nbsp; 11. Užtikrinti įstaigos vidaus ir finansinės kontrolės įgyvendinimą. &nbsp; 12. Organizuoti i&scaron; valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo &scaron;altinių finansuojamų programų bei projektų rengimą ir vykdymą. &nbsp; 13. Leisti įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoti, kaip jie vykdomi. &nbsp; 14. Organizuoti asmenų skundų, siūlymų ir pra&scaron;ymų nagrinėjimą, spręsti i&scaron;kilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka. &nbsp; 15. Vykdyti kitas įstatymais, steigėjo sprendimais bei kitais teisės aktais nustatytas užduotis bei funkcijas savo kompetencijos klausimais bei atlikti kitus veiksmus, kuriuos atlikti įstaigos vadovą įpareigoja teisės aktai ir įstaigos įstatai. &nbsp; Darbo užmokestis: - &nbsp; Dokumentai, kurie turi būti pateikti: &nbsp; 1. Pra&scaron;ymą leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu būdu (ra&scaron;tu ar elektroniniu pa&scaron;tu) informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams. &nbsp; 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, i&scaron;silavinimą patvirtinantį dokumentą ir &scaron;ių dokumentų kopijas. &nbsp; 3. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. &nbsp; 4. Informacinių technologijų i&scaron;manymą (mokėjimą naudotis) patvirtinančius dokumentus ir (ar) jų kopijas. &nbsp; 5. Gyvenimo apra&scaron;ymą. &nbsp; 6. Užpildytą pretendento anketą (nuostatų 1 priedas). &nbsp; 7. Savo, kaip direktoriaus, veiklos programą. &nbsp; 8. Savo privalumų sąra&scaron;ą, nurodydamas dalykines savybes bei informaciją apie papildomą kompetenciją (pateikiant tai patvirtinančius dokumentus &ndash; užsienio kalbos mokėjimą tam tikru lygiu patvirtinantis dokumentas, kvalifikacijos pažymėjimai, rekomendacijos ir pan.), nurodytą Kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir vie&scaron;ųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299, 7 punkte. &nbsp; 9. Privačių interesų deklaraciją (popierinį variantą). &nbsp; Dokumentai priimami adresu: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, Zarasai &nbsp; El. pa&scaron;to adresas <a href="mailto:laura.kvikliene@zarasai.lt">laura.kvikliene@zarasai.lt</a> &nbsp; Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu ir ra&scaron;tu &nbsp; Kontaktiniai duomenys i&scaron;samesnei informacijai: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius; el.pa&scaron;tas <a href="mailto:laura.kvikliene@zarasai.lt">laura.kvikliene@zarasai.lt</a> &nbsp; Prisegti dokumentai: <a href="http://portalas.vtd.lt/public/Files/getFilePub;1205">Zarasų+ligonines+direktoriaus+konkurso+paskelbimas%2C.docx (42.08 Kb)</a> &nbsp; Skelbimas galioja iki: 2017-06-26 &nbsp; 2017-06-14 08:38:20 Dainų šventė Mažojoje Lietuvoje http://www.zarasai.lt/naujiena_dainu-svente-mazojoje-lietuvoje_7760 Mažoji Lietuva &ndash; tai unikalus kra&scaron;tas, davęs Lietuvai ne tik ra&scaron;tijos pradininkus, spaudą, bet ir&nbsp; &nbsp;ne mažai prisidėjusi prie dainų &scaron;venčių tradicijos užgimimo Lietuvoje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ta proga Klaipėda &ndash; 2017 &ndash;ųjų Lietuvos kultūros sostinė &ndash; sveikino Lietuvos vakarų kra&scaron;to dainų &scaron;ventės, skirtos Mažosios Lietuvos lietuvių&nbsp; dainų &scaron;ventės 90 &ndash; mečiui dalyvius. Uostamiestis didžiavosi tapęs namais &scaron;iam solidžiam renginiui, sukvietęs į pajūrį &nbsp;daugiau nei septynis tūkstančius dalyvių i&scaron; visos Lietuvos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zarasų meno mokyklos jaunučių ir jaunių choristų balsai taip pat darniai įsiliejo &scaron;ioje &scaron;ventėje. Lydimi chorų vadovių &Scaron;viesuolės Venclovaitės ir Jūratės Stacevičiūtės moksleiviai turėjo galimybę pabūti prie Baltijos jūros bei aplankyti Klaipėdos zoologijos sodą. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;ventės dieną lepinami &scaron;iltų saulės spindulių ir gaivaus pajūrio vėjo,&nbsp; &scaron;ventės dalyviai rikiavosi i&scaron;kilmingoms eitynėms miesto gatvėmis. Daugiatūkstantiniai, margai dalyvių&nbsp; miniai skambėjo Klaipėdos kariliono muzika. Klaipėdos vasaros koncertų estradoje i&scaron;kilmingai uždegama &scaron;ventės ugnis ir pakeliama vėliava. Vieningai ir darniai visų lūpose suskamba Tautos giesmė. &nbsp; Dainos i&scaron; &scaron;okiai, liaudies instrumentiniai ansambliai keičia vieni kitus. Į dangų pakyla spalvingi balionai, fejerverkai. Graži ir prasminga, kupina neužmir&scaron;tamų įspūdžių &scaron;ventė baigiasi liaudi&scaron;kų dainų pasidainavimu. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dainų &scaron;ventės ne tik suburia chorus i&scaron; visos &scaron;alies, jos liudija, kad esame viena tauta, dainuojanti tauta, tvirta savo &scaron;aknimis ir tradicijomis. Tegul daina ir toliau lieka vienijanti viltis, ugdanti tikėjimą ateitimi, palaikanti tautos bendravimo dvasią. 2017-06-14 08:04:50 LRT laida „Rusų gatvė“ (VIDEO) http://www.zarasai.lt/naujiena_lrt-laida-rusu-gatve-video_7759 Kviečiame žiūrėti laidos &bdquo;Rusų gatvė&ldquo; kūrybinės grupės paruo&scaron;tą reportažą apie Zarasų kra&scaron;tą. &nbsp; Lietuvių ir rusų ry&scaron;iai praeityje ir &scaron;iandien. Vienintelė kultūros publicistinė laida rusų kalba Lietuvos eteryje. &bdquo;Rusų gatvė&ldquo; yra tarptautinio televizijos ir radijo laidų rusų kalba festivalio Prahoje Grand-prix laimėtoja.Tik čia galima sužinoti visą informaciją apie rusų bendruomenės gyvenimą, arčiau susipažinti su įdomiais tėvynainiais. Laidos vizitinė kortelė &ndash; siužetai apie bendrą lietuvių ir rusų praeitį. Remiantis archyviniais dokumentais ir senais laikra&scaron;čiais, pasakojama apie unikalius likimus, politines ir meilės intrigas, žymių rusų veikėjų pėdsakus Lietuvoje. &nbsp; <a href="http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013670494/kulturu_kryzkele_rusu_gatve#wowzaplaystart=1360000&amp;wowzaplayduration=508000" target="_blank">Žiūrėti čia.</a> 2017-06-13 16:35:48 Tarptautinis Shotokan karatė seminaras Zarasuose http://www.zarasai.lt/naujiena_tarptautinis-shotokan-karate-seminaras-zarasuose_7758 Savaitgalį, Zarasų P.&Scaron;irvio sporto salėje, tarptautiniame Shotokan karatė seminare žinias ir sportinius gebėjimus tobulino keturiolika &scaron;ios sporto &scaron;akos entuziastų i&scaron; Latvijos Daugpilio miesto, Kauno, Panevėžio ir Zarasų. Mokymai baigėsi meistri&scaron;kumo egzaminu, kurio metu įvertintos sportininkų žinios ir pasirengimas. &nbsp; &Scaron;ioje olimpinėje sporto &scaron;akoje, i&scaron;laikius egzaminą, suteikiami Kiu (mokiniams) arba Dan (meistrams) vardai, kurie i&scaron;rei&scaron;kiami diržais &ndash; nuo balto iki juodo. Diržai &ndash; tai meistri&scaron;kumo įvertinimas artėjant prie tobulybės. Kiekviena diržo spalva turi savo prasmę. Juodo diržo savininkas &ndash; tai karatė meistras, kuris pasiekęs kūno ir dvasios harmonijos laipsnį &nbsp;toliau gali žengti Budos keliu. &nbsp; Tarp keturiolikos seminaro dalyvių buvo ir keturi zarasi&scaron;kiai, klubo &bdquo;Zarasai&ldquo; atstovai: Viktoras Pauk&scaron;tė, Neila Sventickytė, Laurynas Matiukas, Evelina Merkytė. &nbsp; Lietuvos Shotokan karatė Federacijos prezidentas Kazimieras Bartkevičius pasidžiaugė, kad Zarasuose &scaron;iai sporto &scaron;akai sudarytos puikios sąlygos. &bdquo;Vykdant Lietuvos čempionatus, mes matome Zarasų sportininkų laimėjimus, gebėjimus lygiaverčiai konkuruoti su didžiųjų Lietuvos miestų sportininkais. Džiugu, kad zarasi&scaron;kiai Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvauja Europos ir pasaulinio lygio varžybose&ldquo;, - sakė prezidentas. &nbsp; &bdquo;Seminaro tikslas &ndash; pamatyti, i&scaron;gryninti laisvos kovos (Kumite) veiksmų atlikimo tobulumą ir egzamino metu įvertinti sportininkų meistri&scaron;kumo pasirengimo lygį&ldquo;, - sakė egzaminų komisijos pirmininkas, Lietuvos Shotokan karatė Federacijos viceprezidentas Alfonsas Valuntonis. &bdquo;Tikiuose, kad Zarasuose &scaron;ie seminarai taps tradiciniais, nes čia yra puiki dirva &scaron;iai sporto &scaron;akai progresuoti. Dabartinio rajono Savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo iniciatyva Zarasuose i&scaron;populiarėjusi &scaron;i sporto &scaron;aka jau turi puikių pasekėjų - Viktoras Pauk&scaron;tė, Evelina Merkytė&ldquo;, - sakė viceprezidentas. &nbsp; Kompetentinga egzaminų komisija &ndash; V Dan meistras Alfonsas Valuntonis, V Dan meistras Kazimieras Bartkevičius ir VI Dan meistras, Latvijos Funakoshi karatė asociacijos Daugpilio miesto vadovas Andrej Komar egzamino metu teigiamai įvertino zarasi&scaron;kių pasirengimą. Neila Sventickytė ir Laurynas Matiukas rudus diržus (1 Kiu) pakeitė juodais - apsigynė 1 Dan meistro, o Evelina Merkytė - II Dan meistro vardus. Viktorui Pauk&scaron;tei jau pernai Zarasuose vykusiame egzamine suteiktas II Dan meistro vardas.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>&nbsp;</i> <i>Zarasų rajono savivaldybė informacija</i> <i>Ryčio Zdanavičiaus nuotraukos</i> 2017-06-13 09:51:50 Zarasų rajono savivaldybės administracija organizuoja gyvenamųjų patalpų pirkimą. http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-administracija-organizuoja-gyvenamuju-patalpu-pirkima_7757 Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 &bdquo;Dėl žemės, pastatų ar kito nekilnojamo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimo tvarkos patvirtinimo&ldquo; patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimo tvarka ir butų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų apra&scaron;u. &nbsp; Socialinio būsto fondo plėtra finansuojama Europos Sąjungos ir Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lė&scaron;omis. <i>Perkančioji organizacija</i>: Zarasų rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188753461). <i>&nbsp;</i> <i>Adresas</i>: Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37 155, faks. (8 385) 37 172, el. pa&scaron;tas&nbsp; <a href="mailto:info@zarasai.lt">info@zarasai.lt</a>. <i>&nbsp;</i> <i>Informaciją teikia</i>: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Gaidamavičienė, tel. (8 385) 37&nbsp;101, (8 385)&nbsp; 37 146, el. pa&scaron;ta&nbsp;<a href="mailto:ramute.gaidamavičiene@zarasai.lt">ramute.gaidamavičiene@zarasai.lt</a>. <i>&nbsp;</i> <i>Pirkimo dokumentai kandidatams bus i&scaron;duodami nemokamai</i>: rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje <a href="http://www.zarasai.lt/">www.zarasai.lt</a> arba Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriuje, 310 kab., Sėlių a. 22, Zarasuose iki 2017 m. birželio 27 d. 11.00 val. &nbsp; Parai&scaron;kos ir parduodamo buto dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pateikimo &nbsp;terminas &ndash; iki 2017 m. birželio 27 d. 11.00 val. <i>&nbsp;</i> <i>Informacija apie pirkimą:</i> &nbsp; <i>Pirkimo būdas</i>: skelbiamos derybos. &nbsp; <i>Pirkimas skaidomas į 20 (dvide&scaron;imt)dalių:</i> &nbsp; I-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas su patogumais, esantis pirmame namo auk&scaron;te, Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; II-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas su patogumais, esantis antrame namo auk&scaron;te, Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; III-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas su patogumais, esantis nuo trečio iki vir&scaron;utinio imtinai namo auk&scaron;to, Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; IV-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas be patogumų Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; V-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas su patogumais, esantis pirmame namo auk&scaron;te, likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; VI-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas su patogumais, esantis antrame namo auk&scaron;te, likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; VII-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas su patogumais, esantis nuo trečio iki vir&scaron;utinio imtinai namo auk&scaron;to, likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; VIII-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas be patogumų likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; IX-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas su patogumais Dimitri&scaron;kių k. ir Saraki&scaron;kio k. (60.2 zona*); &nbsp; X-a pirkimo dalis: 1 (vieno) kambario butas be patogumų Dimitri&scaron;kių k. ir Saraki&scaron;kio k. (60.2 zona*); &nbsp; XI-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais, esantis pirmame namo auk&scaron;te,&nbsp; Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; XII-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais, esantis antrame namo auk&scaron;te,&nbsp; Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; XIII-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais, esantis nuo trečio iki vir&scaron;utinio imtinai namo auk&scaron;to,&nbsp; Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; XIV-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas be patogumų Zarasų miesto centre, vakarinėje dalyje apribotas Zaraso ežero kranto riba, J. Gruodžio g., J. Gruodžio g. iki Žemaitės g., Vytauto g. iki K. Donelaičio g., D. Bukonto g. iki Au&scaron;ros g., Dariaus ir Girėno g. ir kt. (60.1.1 zona*); &nbsp; XV-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais, esantis pirmame namo auk&scaron;te, likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; XVI-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais, esantis antrame namo auk&scaron;te, likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; XVII-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais, esantis nuo trečio iki vir&scaron;utinio imtinai namo auk&scaron;to, likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; XVIII-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas be patogumų likusioje Zarasų miesto dalyje (60.1.2 zona*); &nbsp; XIX-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais Dimitri&scaron;kių k. ir Saraki&scaron;kio k. (60.2 zona*); &nbsp; XX-a pirkimo dalis: 2 (dviejų) kambarių butas be patogumų Dimitri&scaron;kių k. ir Saraki&scaron;kio k. (60.2 zona*). &nbsp; *Pastato verčių zona, kurią nustato Valstybės įmonė Registrų centras. &nbsp; Butai perkami su visais komunaliniais patogumais, daliniais ir be patogumų. &nbsp; Butai, esantys bendrabučio tipo, bendrų koridorių sistemos namuose gali būti perkami tik visi&scaron;kai įrengti (su įrengta atskira virtuvės patalpa arba virtuvei pritaikyta erdve, vonios (du&scaron;o) ir tualeto patalpa), veikianti centralizuota &scaron;ilumos, vandens tiekimo, kanalizacijos nuotekų sistema. &nbsp; Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, du&scaron;ine), įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, ne&scaron;ildomi ar dalinai &scaron;ildomi neperkami. &nbsp; Kitos sąlygos nurodytos pirkimų dokumentuose. <i>&nbsp;</i> <i>Vertinimo kriterijai </i>(eilės tvarka pagal svarbą): &nbsp; 1. Mažiausia kaina už 1 kv. metrą. &nbsp; 2. Bendra buto būklė. &nbsp; 3. Namo, kuriame yra butas energinio naudingumo klasė.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Kandidatas per skelbime nustatytą laiką kartu su parai&scaron;ka dalyvauti derybose pateikia: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp; nekilnojamųjų daiktų (daikto), kurie siūlomi parduoti: &nbsp; 1.1.nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas; &nbsp; 1.2.dokumentą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumentas ar įgaliojimas); &nbsp; 1.3.kadastro duomenų bylos kopiją. 2017-06-13 08:31:37 Zarasų sporto centrui – naujas mikroautobusas http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-sporto-centrui--naujas-mikroautobusas_7756 Jau visą gegužės mėnesį Zarasų sporto centro auklėtiniai į varžybas važinėja nauju mikroautobusu, už kurį dėkingi Zarasų rajono savivaldybės administracijai, rajono Savivaldybės tarybai,&nbsp; merui Nikolajui Gusevui. &nbsp; Per visą sporto centro gyvavimo istoriją sportininkai naują transporto priemonę gavo pirmą kartą. 2017 m. pagamintame mikroautobuse VW CRAFTER ALTAS yra devyniolika vietų, tad vykti į varžybas gali įvairių sporto &scaron;akų komandos. &nbsp; Dar kartą dėkojame rajono Savivaldybei, o mes stengsimės garsinti Zarasus savo pergalėmis ir pasiekimais. 2017-06-12 15:19:38 Informacinis skelbimas apie žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimą http://www.zarasai.lt/naujiena_informacinis-skelbimas-apie-zemes-sklypo-naudojimo-paskirties-ir-budo-pakeitima_7755 Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. I(6.6 E) - 309 &bdquo;Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4310/0002:225), esančio Gruodi&scaron;kės k., Salako sen., Zarasų r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo&ldquo; pakeista žemės sklypo (kad. Nr. 4310/0002:225), esančio Gruodi&scaron;kės k., Salako sen., Zarasų r., pagrindinės žemės naudojimo paskirtis ir būdas i&scaron; žemės ūkio į mi&scaron;kų ūkio paskirties žemę, numatant naudojimo būdą &ndash; ekosistemų apsaugos mi&scaron;kų sklypai. 2017-06-12 13:15:36 Kviečiame prisijungti prie akcijos „Dovanoju Zarasams sveikatos dalelę“ http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-prisijungti-prie-akcijos-dovanoju-zarasams-sveikatos-dalele_7754 Visuomenės sveikatos biuras kviečia prisijungti prie akcijos <i>&bdquo;Dovanoju Zarasams sveikatos dalelę&ldquo;</i> ir atkreipiame visų zarasi&scaron;kių dėmesį į sveiką gyvenseną: &nbsp; - stiprinant sveikatą; - i&scaron;plečiant veiklų sąra&scaron;ą; - paįvairinant pasiūlą sveikatinimo temomis; - ugdant asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą; - skatinant vaikus aktyviau leisti laisvalaikį. &nbsp; <i>Neabejojame, kad yra trenerių bei sveikatos srities specialistų, kurie norėtų ir galėtų </i>PADOVANOTI<i> savo brangaus laiko ir skirti visuomenei treniruotę, naudingą paskaitą sveikatinimo temomis.</i> L<i>aukiame lai&scaron;kų su pasiūlymais el. p. <a href="mailto:zarasu.vsb@gmail.com">zarasu.vsb@gmail.com</a> arba ra&scaron;ykite mums&nbsp;FB paskyroje: </i><i><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100008253310147">Zarasų Visuomenės Sveikatos Skyrius</a>.</i> 2017-06-12 11:17:10 Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose bus kuriami šeimos skaitmeninių veiklų centrai http://www.zarasai.lt/naujiena_latvijos-ir-lietuvos-pasienio-regiono-bibliotekose-bus-kuriami--seimos-skaitmeniniu-veiklu-centrai_7753 Keturiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose pradėti kurti &scaron;vietimui ir gerovei skirtų &scaron;eimos skaitmeninių veiklų centrai. &Scaron;ie centrai papildys ir i&scaron;plės bibliotekų edukacines veiklas ir taps naujausių technologijų pažinimo vieta. &Scaron;eimos skaitmeninių veiklų centrų tinklas kuriamas įgyvendinant 2014&ndash;2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą &bdquo;&Scaron;vietimui ir gerovei skirtų &scaron;eimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Auk&scaron;taitijoje ir Pietų Latgaloje&ldquo; (Nr. LLI-089). &nbsp; Naujo lygio paslaugos, kuomet geriausia bibliotekų patirtis bus papildyta technologinėmis naujovėmis, bus kuriamos Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preili vie&scaron;osios bibliotekose: &nbsp; &middot;&nbsp;centruose bus įdiegtos virtualios realybės, robotų, 3D ir kitos naujausios technologijos; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &middot;&nbsp;bus sukurtas &scaron;ioms technologijoms pritaikytas edukacinis turinys, aktualia kra&scaron;totyros tematika;&nbsp; &nbsp; &middot;&nbsp;bus parengti instruktoriai, kurie technologijų žinias perteiks centrų lankytojams. &nbsp; &bdquo;Technologijų &scaron;uolis lėmė pokyčius visuomenėje. Kaip rodo Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos 2016 m. atliktas tyrimas, skaitmeninių kompetencijų stoka jau tapo problema. Nors bendrasis ra&scaron;tingumas Baltijos &scaron;alyse yra auk&scaron;tas, gyventojų skaitmeniniai gebėjimai yra žemesni už vidurkį,&ldquo; &ndash; teigia &scaron;io projekto vadovė Laima Lapinienė. &ndash; &bdquo;Projekto dėka žmonės bibliotekose atras galimybę susipažinti su mokslo naujovėmis ir jų taikymu, pajus kasdieniniame gyvenime teikiamą naudą&ldquo;. &nbsp; Projekto dėka suaktyvės skaitmeninių kompetencijų ugdymas bibliotekose bus mažinamas atotrūkis tarp technologijų kūrėjų ir vartotojų, pristatant mokslo pasiekimus visuomenei. Be to, centruose bus skatinama, kad įvairaus amžiaus žmonės, &scaron;eimos, mokytųsi drauge, būtų puoselėjami &scaron;eimos ry&scaron;iai ir vertybės &nbsp; Projektą įgyvendina Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preili vie&scaron;osios bibliotekos. Visas projekto biudžetas &ndash; 389&nbsp;073,60 Eur. Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas &ndash; 328&nbsp;162,54 Eur. &nbsp; Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovė Laima Lapinienė tel.&nbsp;8&nbsp;389&nbsp;49156, el.&nbsp;p.&nbsp;<a href="mailto:laimal@uvb.lt">laimal@uvb.lt</a>. Kontaktinis asmuo Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje &shy;&ndash; projekto partnerio bibliotekos direktorė Danutė Karlienė, tel. 8&nbsp;385 52279 &nbsp; <em>&Scaron;is straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už &scaron;io straipsnio turinį atsako Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;oji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.&nbsp;</em> 2017-06-12 11:13:51 Pasieniečių vizitas Imbrado seniūnijoje http://www.zarasai.lt/naujiena_pasienieciu-vizitas-imbrado-seniunijoje_7751 Prasidėjus mokinių vasaros atostogoms siekiame paįvairinti vaikų laisvalaikį jų gyvenamosiose vietovėse. Todėl Imbrado seniūnijos socialinio darbo organizatorės Nelios Valentanavičienės iniciatyva į Avilius (didžiausią seniūnijos gyvenvietę) buvo pakviesti Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio kinologai su tarnybiniais &scaron;unimis. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Birželio 8 d., 13:00 val. minėto dalinio pareigūnai Visvaldas Paliūnis ir Romualdas Petkelis su savo keturkojais partneriais atvyko prie Avilių daugiafunkcinio centro pastato (Akmens g. 8), kur jų laukė gausus būrys vaikų, jaunimo, taip pat renginys sudomino ir vyresnius žmones. Pasirodymo pradžioje pareigūnai papasakojo apie&nbsp; kinologų tarnybą, pademonstravo naudojamą įrangą. Buvo atkreiptas dėmesys ir į tinkamą žmonių elgesį su gyvūnais. Vėliau pasipylė dalyvių klausimai, į kuriuos buvo suprantamai ir kvalifikuotai atsakyta. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ir pagaliau dalyviams buvo pristatyti abu tarnybiniai &scaron;unys, vokiečių aviganiai. Pareigūnas V. Paliūnis pademonstravo, kaip jo augintinis atlieka komandas.&nbsp; Tai, ką pareigūnai ai&scaron;kino renginio pradžioje, buvo pademonstruota prakti&scaron;kai. Pareigūnas R. Petkelis pademonstravo, kaip jo &scaron;uo ie&scaron;ko sprogmenų ir juos randa paslėptus dėžėse, taip pat&nbsp; &scaron;uo aptiko ,,miną&ldquo; automobilyje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vaikams buvo leista pabendrauti su gyvūnais, juos paglostyti, nusifotografuoti. Pasirodymui skirta valanda prabėgo greitai, dalyviai džiaugėsi patirtais įspūdžiais ir įgytomis žiniomis. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imbrado seniūnas Vygirdas Žalkauskas padėkojo jaunesniesiems specialistams Visvaldui Paliūniui ir Romualdui Petkeliui už surengtą pasirodymą. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasirodymo dalyvių vardu nuo&scaron;irdžiai dėkojame Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio vadui pulkininkui Ričardui Petrauskui &nbsp;ir i&scaron;rei&scaron;kiame viltį dėl tolesnio bendradarbiavimo. &nbsp; <em>Imbrado seniūnijos informacija, parengė seniūnas Vygirdas Žalkauskas</em> 2017-06-12 08:34:02