ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ http://www.zarasai.lt lt zarasai.lt 2017-12-15 13:06:40 © 2009-2010 zarasai.lt NODBALTIC http://www.zarasai.lt/zarasai.jpg http://www.zarasai.lt 115 137 Šaukiamas 30-asis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiamas-30-asis-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedis_8226 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-16 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo&ldquo;, 24, 33 punktais: &nbsp; 1. &Scaron; a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2017 m. gruodžio 22 d., penktadienį, 10 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje. &nbsp; 2. S u d a r a u &scaron;io posėdžio darbotvarkę: 2.1. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-250_3741">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-1 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017&ndash;2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; 2.2. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-253_3744">Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tikslinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.3. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-236_3726">Dėl pritarimo projektui &bdquo;Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)&ldquo;</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; 2.4. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-252_3743">Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015 &ndash; 2021 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; 2.5. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-245_3736">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-159 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.6. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-240_3731">Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys&rdquo; geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. 2.7. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-228_3718">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-10 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo&ldquo; pakeitimo&ldquo; pakeitimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.8. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-232_3722">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-129 &bdquo;Dėl administracinės komisijos prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos sudarymo&ldquo; panaikinimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Deimantė Rybakovaitė, mero patarėja. &nbsp; 2.9. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-233_3723">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-176 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios bibliotekos, Zarasų kultūros centro ir Zarasų kra&scaron;to muziejaus nuostatų patvirtinimo&rdquo; pakeitimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Aksana Vorobjova, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė). &nbsp; 2.10. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-223_3709">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. Nr. T-13 &bdquo;Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį i&scaron; rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus kultūros įstaigoje patvirtinimo&ldquo; pakeitimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Aksana Vorobjova, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė). &nbsp; 2.11. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-247_3738">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-86 &bdquo;Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo bei seniūnaičių at&scaron;aukimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja. 2.12. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-242_3733">Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Ramūno Ker&scaron;io atleidimo i&scaron; pareigų.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja. 2.13. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-226_3716">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-128 ,,Dėl Zarasų kra&scaron;to garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo&ldquo; pakeitimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Audronė Sažinienė, Bendrojo skyriaus vedėja. 2.14. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-251_3742">Dėl Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kultūros vertybių registro kodas 17126) nekilnojamojo kultūros paveldo specialiojo plano pripažinimo Zarasų miesto bendrojo plano sudedamąja dalimi ir paskelbimo Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kultūros vertybių registro kodas 17126) savivaldybės saugoma.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas. 2.15. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-254_3745">Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2017 metų ataskaitai.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas. &nbsp; 2.16. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-255_3746">Dėl žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; 2.17. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-243_3734">Dėl pritarimo projektui &bdquo;Sveikos gyvensenos skatinimas Zarasų rajono savivaldybėje&ldquo;.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. 2.18. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-230_3720">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-188 &bdquo;Dėl kompleksi&scaron;kai teikiamos pagalbos Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir prie&scaron;mokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pripažinimo netekusiu galios</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. 2.19. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-241_3732">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-83 ,,Dėl priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; 2.20. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-244_3735">Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.21. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-224_3712">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-21 &bdquo;Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 2.22. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-235_3725">Dėl 2014 m. balandžio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-221/r4-147 &bdquo;Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje&ldquo; pratęsimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Edita Luko&scaron;iūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). 2.23. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-238_3729">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-19 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Zarasų ligoninės struktūros, valdymo struktūros, pareigybių sąra&scaron;o&nbsp; patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Edita Luko&scaron;iūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). &nbsp; 2.24. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-248_3739">Dėl Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros, valdymo struktūros ir pareigybių sąra&scaron;o patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Edita Luko&scaron;iūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). 2.25. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-237_3728">Dėl pritarimo Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų pertvarkos 2018 &ndash; 2020 metų priemonių planui.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. &nbsp; 2.26. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-229_3719">Dėl uždarosios akcinės bendrovės &bdquo;Akadas&ldquo; atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2017 metus</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.27. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-231_3721">Dėl Jono Laimučio Kuzmos žemės mokesčio už 2017 metus</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. 2.28. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-234_3724">Dėl Janinos Mieliūnienės ir Dominyko Bogu&scaron;o atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2017 metus</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. 2.29. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-239_3730">Dėl UAB Zarasų laisvalaikio centro atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2017 metus.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.30. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-249_3740">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-246 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.31. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-227_3717">Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.32. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-225_3715">Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nura&scaron;ymo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja.&nbsp; 2017-12-15 13:06:40 Šaukiami Zarasų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiami-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-komitetu-posedziai_8225 SOCIALINIS KOMITETAS Antradienį 2017-12-19, 15.00 val. (Mažoji salė) &nbsp; ŪKIO KOMITETAS 2017-12-21, 10.00 val. (Mažoji salė) Ketvirtadienį &nbsp; SAVIVALDOS KOMITETAS Ketvirtadienį 2017-12-21, 10.00 val. (213 kab.) &nbsp; FINANSŲ KOMITETAS Ketvirtadienį 2017-12-21, 14.00 val. (Mažoji salė) 2017-12-15 12:52:58 Samanių kaimo vaikų dienos centre suskambo muzika http://www.zarasai.lt/naujiena_samaniu--kaimo-vaiku-dienos-centre-suskambo-muzika_8224 Zarasų rajono Samanių bendruomenė &bdquo;Dvargantis&ldquo; įgyvendino projektą &bdquo;Samanių kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo ir laisvalaikio plėtra&quot; pagal &nbsp;LR Socialinės darbo apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę &bdquo;Remti bendruomeninė veiklą savivaldybėse&ldquo;. &nbsp; Projekto&nbsp; įgyvendinimo metu įsigytas muzikinis centras&nbsp; už 279,00 Eur, pagal projektą gauta 200,00 eurų, dar 79,00 eurais prie muzikinio centro įsigijimo prisidėjo bendruomenė savo piniginėmis lė&scaron;omis. &nbsp; Įsigytas muzikinis centras naudojamas&nbsp; bendruomenės vaikų &nbsp;ir jaunimo &nbsp;laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimui taip pat bendruomenės renginių metu. &nbsp; &nbsp; <em>Projekto vadovė&nbsp; Jūratė Buičenkienė&nbsp;</em> 2017-12-15 11:44:49 Pradedamas įgyvendinti projektas „Zarasų m. viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g.“ http://www.zarasai.lt/naujiena_pradedamas-igyvendinti-projektas-zarasu-m-viesuju-erdviu-kompleksinis-sutvarkymas-teritorijoje-tarp-dariaus-ir-gireno-g-bei-siauliu-g-ir-dviejuose-daugiabuciu-kiemuose-p-sirvio-g_8223 Zarasų rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą &bdquo;Zarasų m. vie&scaron;ųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei &Scaron;iaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. &Scaron;irvio g.&ldquo; (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-905-91-0009). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. gruodžio 5 d. tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir vie&scaron;osios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasira&scaron;ytą projekto finansavimo sutartį. &nbsp; Projekto tikslas - prisidėti prie paslaugų sektoriaus plėtros bei aplinkos kokybės gerinimo. Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 580.769,00 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti i&scaron;laidų suma &ndash; 645.806,42 Eur. &nbsp; Zarasų mieste nėra patrauklių traukos objektų, todėl nėra užtikrinamas bendruomenės užimtumas ir kokybi&scaron;kas laisvalaikio praleidimas. Siekiant padidinti Zarasų miesto patrauklumą, gyventojų gyvenimo kokybę bei sudaryti galimybę Zarasų miesto gyventojams aktyviai leisti laisvalaikį, įgyvendinant projektą bus kompleksi&scaron;kai sutvarkyta teritorija tarp Dariaus ir Girėno g. bei &Scaron;iaulių g. ir P. &Scaron;irvio g.&nbsp; Pagal UAB &bdquo;Želdynai&ldquo; parengtą techninį projektą bus atlikti &scaron;ie darbai:&nbsp; teritorijoje tarp&nbsp; Sėlių a., Dariaus ir Girėno g., &Scaron;iaulių g. bei Savanorių g. bus įrengtos automobilių stovėjimo aik&scaron;telės, sporto&nbsp; ir vaikų žaidimų aik&scaron;telės, sutvarkyti įvažiavimai į kiemus, taip pat įrengta pėsčiųjų takai, lauko ap&scaron;vietimo tinklai, mažoji architektūra, želdynai, teritorijoje P. &Scaron;irvio g. bus įrengtos dvi vaikų žaidimo aik&scaron;telės. &nbsp; Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas prisidės prie Zarasų miesto patrauklumo didinimo, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo bei suteiks galimybę Zarasų miesto gyventojams aktyviai leisti laisvalaikį. Bus sudarytos sąlygos gyventojų užimtumui didėti, bus skatinama socialinė, verslo plėtra. Tokiu būdu vietinė bendruomenė taps aktyvesnė, socialiai atviresnė.&nbsp; &nbsp; Tikslinės projekto grupės yra visi Zarasų miesto gyventojai bei atvykstantys miesto lankytojai. &nbsp; Projekto vykdytojas užtikrins reikiamą finansavimą projekto metu sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatacijai. Sukurta infrastruktūra bus visiems vie&scaron;ai prieinama.&nbsp; &nbsp; Numatoma visų projekto veiklų pabaiga &ndash; 2019-12-31. &nbsp; Projektas &bdquo; Zarasų m. vie&scaron;ųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei &Scaron;iaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. &Scaron;irvio g. &ldquo; finansuojamas&nbsp;i&scaron; Europos regioninės plėtros fondo&nbsp;pagal 2014&ndash;2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto &bdquo;Kokybi&scaron;ko užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas&ldquo;&nbsp; Nr. 07.1.1-CPVA-R-905&nbsp; įgyvendinimo priemonę &bdquo;Miestų kompleksinė plėtra&ldquo;. &nbsp; <img src="/userfiles/1111(2).png" width="180" height="70" alt="" /> &nbsp; <i>Finansuojama i&scaron; Europos regioninės plėtros fondo</i> <i>www.esinvesticijos.lt</i> &nbsp; &nbsp; <i>Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija</i> 2017-12-15 11:40:54 Algirdo Juliaus Greimo linkėjimai http://www.zarasai.lt/naujiena_algirdo-juliaus-greimo-linkejimai_8222 Ko mums palinkėtų semiotikos mokslo kūrėjas, tarptautiniame mokslo pasaulyje vienas žinomiausių lietuvių, kurio &scaron;imtmetį pažymi Lietuva, UNESCO, o ypač semiotikai visose &scaron;alyse? &nbsp; Gal prasmės, gilesnių reik&scaron;mių supratimo ar giluminių įžvalgų, kad mažiau bla&scaron;komi nepasiklystume informacijos labirintuose... &nbsp; Atiduodamas &scaron;viečiamąją duoklę Paryžiaus semiotikos mokyklos pradininko Algirdo Juliaus Greimo metams, norėčiau pabandyti įvykusią konferenciją (,,Lavinamas Domesys Kalbotyrai&ldquo;) apra&scaron;yti semiotine žiūra, netgi pernelyg pabrėždamas semiotinės analizės &ndash; figūratyvinių, naratyvinių ir abstrakčiausiųjų reik&scaron;mių &ndash; struktūras. A. J. Greimo sukurtoje naratyvinėje gramatikoje i&scaron;skiriami trys diskurso turinio analizės lygmenys &ndash; diskursyvus, naratyvinis ir loginis-semantinis. Semiotiniai tyrinėjimai dažniausiai pradedami nuo diskursyvinių (pavir&scaron;inių, figūratyvinės sklaidos &ndash; veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reik&scaron;mių i&scaron;ry&scaron;kinimo &ndash; tai yra <i>kada kur kas kaip</i> vyksta, kokios laiko, vietų ir veikėjų figūros atsiskleidžia tiesiog skaitant tekstą. &Scaron;iame reik&scaron;mės lygmenyje konferencijos apra&scaron;ymas skamba kaip apibendrintos informacijos prane&scaron;imas, kaip nuogas faktas, papuo&scaron;tas pasakotojo stiliumi ir vertybinėmis jausenomis: &bdquo;2017 m. gruodžio 1 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje įvyko konferencija, skirta profesionaliajai kalbotyrai aktualinti, Kazimiero Būgos paveldui &ndash; sykiu jo 138-osioms metinėms &ndash; paminėti ir Algirdo Juliaus Greimo metams įprasminti. Po įžanginių ir sveikinimo žodžių, kuriais į gausiai susirinkusią auditoriją kreipėsi Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vanda Normantienė ir Zarasų savivaldybės &scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius, Dusetų gimnazijos mokiniai parodė pusvalandžio trukmės meninę kompoziciją &bdquo;Kalba &ndash; tai tėvynė&ldquo;. Įkvepiantys jaunų žmonių deklamuojami ir dainuojami žodžiai apie lietuvių kalbą ir tėvynę nuteikė atidžiai i&scaron;klausyti kompetentingų kalbininkų. Septynios lektorės pristatė prane&scaron;imus, dideliame salės ekrane demonstruodamos skaidres. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra docentė dr. Vilma&nbsp; Zubaitienė pradėjo prane&scaron;imu <i>Būga &ndash; žodynininkas ir leksikologas</i>. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aurelija Genelytė-Gritėnienė pristatė <i>Leksikografijos turtai Lietuvių kalbos institute</i>. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, &bdquo;Bendrinės lietuvių kalbos žodyno&ldquo; tyrėja ir vyr. redaktorė dr. Danutė Liutkevičienė kalbėjo tema <i>Bendrinės lietuvių kalbos žodynas ir mokykla</i>. Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė dr. Danguolė Mikulėnienė pirmąjį posėdį užbaigė prane&scaron;imu <i>Kazimieras Būga lietuvių tarmėtyros i&scaron;takose</i>. Po pietų pertraukos Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslo darbuotoja dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė supažindino su <i>Kazimiero Būgos tarmės keliu</i>. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytoja Rasa Bačiulienė rodė <i>Kiek vaizdinių i&scaron;rai&scaron;kų turi reik&scaron;mė?</i> Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro dėstytoja dr. Jurga Katkuvienė užbaigė prane&scaron;imus tema <i>Ar viską žinome apie semiotinį kvadratą?</i> Gaila tik, kad užsitęsę prane&scaron;imai beveik nebepaliko laiko diskusijoms, mat liko svarbių bei įdomių klausimų. Tikimės, kad suintriguoti potencialūs klausėjai savaranki&scaron;kai atras atsakymus. Čia jiems padėti galėtų ir vienas &scaron;io renginio organizatorių K. Būgos memorialinis muziejus, kurio interneto svetainėje skelbiami kalbotyros tekstai, vyksta interaktyvios kūrybinės dirbtuvės&ldquo;. &nbsp; Toks apra&scaron;ymas, suprantama, nėra semiotinė analizė, o tik jos galimas objektas. Pačiam skaitytojui palieku i&scaron;skirti akivaizdžiai pastebimas konferencijos laiko, vietos ir veikėjų (dalyvių) figūras. Patyręs semiotikas galėtų įvairiai ir subtiliai jas artikuliuoti &ndash; klasifikuoti, grupuoti, suprie&scaron;inti, palyginti, nustatyti figūrų tarpusavio santykius: veikėjų ry&scaron;ius, erdvės ir laiko nuorodų kontrastus. Kadangi toks žaidimas su teksto pavir&scaron;iaus formomis gali būti vertingas analizuojant sudėtingus meno kūrinius, o ne sausą renginio apra&scaron;ymą, todėl nė nebandysiu tuo užsiimti. Pakaks ir pernelyg jau ry&scaron;kiai &scaron;iame fakte raibuliuojančių ir kiekvienam atpažįstamų diskurso elementų, pasirei&scaron;kiančių i&scaron; esmės kaip nurodytą datą minėto miestelio konkrečiame pastate konferencijos būdu (klausant prane&scaron;imų, diskutuojat) komunikavusiųjų dalyvių &ndash; lektorių ir auditorijos &ndash; figūros. &nbsp; &nbsp; Jeigu pavir&scaron;iaus lygmuo vadinamas diskursyviu, tai antras, jau gilesnis pasakojimo lygmuo vadinamas naratyviniu. &Scaron;io struktūrą sudarantys elementai yra gerokai abstraktesni, jie logi&scaron;kai i&scaron;vedami i&scaron; diskursyvių figūrų. Pagal konkrečių veikėjų elgesį galima apčiuopti abstrakčias funkcijas, tipinius veiksmus. Tokiu būdu semiotikai atrado (semio)naratyvinių &ndash; aktantinio modelio, i&scaron;bandymo formų, naratyvinės schemos fazių &ndash; reik&scaron;mių struktūras. &nbsp; Tad kokius atpažintume <i>aktantinius vaidmenis</i> konferencijos pasakojime? Galima būtų atskirai analizuoti renginio organizavimą, bet imkime tik pačią konferenciją. Jos Adresantas (Lėmėjas) yra renginio organizatorius &ndash; Zarasų kra&scaron;to muziejus ir Zarasų kra&scaron;to muziejaus struktūrinis padalinys Kazimiero Būgos memorialinis muziejus, kuris rūpinosi organizavimo užduotimi ir pasiūlė naratyvinę &nbsp;(konferencijos) programą. Adresatas, į kurį buvo kreipiamasi ir kas galėtų susidomėti pasiūlytu vertės objektu (kalbotyros konferencija) buvo Lietuvos kalbininkai, Zarasų ir aplinkinių rajonų mokytojai bei vyresnių klasių mokiniai, vietos žmonės. Konferencijos objekto verte įtikėję dalyviai (septyni lektoriai ir daugiau kaip &scaron;imtas susirinkusių klausytojų) yra veiksmo Subjektas, &scaron;iuo atveju &ndash; kolektyvinis veikėjas arba herojus. Pagalbininkais tapo partneriai: Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, kuri parengė meninę kompoziciją bei pavai&scaron;ino svečius ir&nbsp; Kultūros centras Dusetų dailės galerija, kur vyko renginys. Prie&scaron;ininkais galima laikyti nepalankias aplinkybes, kurios sutrukdė dalyvauti kitiems lektoriams ir dalyviams. &nbsp; O kokius i&scaron;bandymus patyrė subjektai? Manipuliacijos fazėje Adresantas (Lėmėjas) surado (įtikino) partnerius, sudarė sutartis su lektoriais, ir dalyviams pasiūlė patrauklią konferencijos (naratyvinę) programą. Kompetencijos įgijimo fazėje vyko subjekto kvalifikacinis i&scaron;bandymas: auditorijai &ndash; tai, kas kiekvienam suteikė galimybę dalyvauti konferencijoje; lektoriams &ndash; įgytas mokslininko statusas ir žinios parengti tinkamą prane&scaron;imą. Atlikties fazėje įvyko subjekto lemiamas i&scaron;bandymas: auditorijai &ndash; dalinis ar pilnas (iki pabaigos) dalyvavimas konferencijoje; lektoriams &ndash; atvykimas i&scaron; Vilniaus ir prane&scaron;imų pristatymas. Sankcijos fazėje įvyko subjekto &scaron;lovinamasis i&scaron;bandymas: auditorijai &ndash; kiekvienas buvo pasveikintas, gavo reprezentacinį lankstinuką apie K. Būgą bei dalyvio pažymėjimą; lektoriams &ndash; dėkojimas, vai&scaron;ės, pagarba ir nedidelis atlygis. &nbsp; Semiotikai, bet ką analizuodami, i&scaron; naratyvinio lygmens leidžiasi dar giliau. &bdquo;Pats giliausias ir abstrakčiausias diskurso lygmuo vadinamas loginiu-semantiniu. Apibendrinant diskursyvaus ir naratyvinio lygmens analizės duomenis pereinama prie abstrakčiausių kategorijų, kuriomis remiamasi konkrečiame pasakojime. &Scaron;ios kategorijos &ndash; tai reik&scaron;mių, vertybių prie&scaron;prie&scaron;os, kurios i&scaron;plėtojamos nuo dviejų iki keturių terminų. &lt;...&gt; keturi terminai formuoja semiotinį kvadratą, kurio sudarymas leidžia pasitikrinti, ar semiotinė analizė yra pagrįsta ir ar ji apima visą kūrinio reik&scaron;mių pasaulis&ldquo; (Saulius Žukas). &Scaron;iame giliausiame lygmenyje judama nuo vienų verčių prie kitų. &nbsp; Semiotinis kvadratas dar yra vadinamas Greimo kvadratu, nes laikomas vienu didžiausiu A. J. Greimo i&scaron;plėtotu atradimu. &nbsp; <img src="/userfiles/k1.jpg" width="200" height="137" alt="" /> &nbsp; Semų (mažiausių reik&scaron;minių turinio plotmės vienetų) &ndash; S<sub>1</sub>&nbsp;ir S<sub>2</sub> &ndash; elementarioji reik&scaron;mės struktūra atsiskleidžia kaip santykių modelis: &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="189" valign="top"> Santykio tipas </td> <td width="161" valign="top"> Santykio elementai </td> </tr> <tr> <td width="189" valign="top"> Prie&scaron;ingumas </td> <td width="161" valign="top"> S<sub>1</sub>&nbsp;+ S<sub>2</sub> </td> </tr> <tr> <td width="189" valign="top"> Prie&scaron;ingumas </td> <td width="161" valign="top"> ~S<sub>2</sub>&nbsp;+ ~S<sub>1</sub> </td> </tr> <tr> <td width="189" valign="top"> Prie&scaron;taravimas (neigimas) </td> <td width="161" valign="top"> S<sub>1</sub>&nbsp;+ ~S<sub>1</sub> </td> </tr> <tr> <td width="189" valign="top"> Prie&scaron;taravimas (neigimas) </td> <td width="161" valign="top"> S<sub>2</sub>&nbsp;+ ~S<sub>2</sub> </td> </tr> <tr> <td width="189" valign="top"> Papildymas </td> <td width="161" valign="top"> ~S<sub>2</sub>&nbsp;+ S<sub>1</sub> </td> </tr> <tr> <td width="189" valign="top"> Papildymas </td> <td width="161" valign="top"> ~S<sub>1</sub>&nbsp;+ S<sub>2</sub> </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; A.J. Greimo semiotikoje manoma, kad tokios elementariosios reik&scaron;mės struktūros&nbsp; slypi po visais žmonių sukurtais dalykais, nes nuo jų prasideda reik&scaron;mės kūrimasis, sudėtingėjančiai besiplėtojantis iki minėtų naratyvinių ir diskursyvinių (figūratyvinių) reik&scaron;mių. I&scaron; čia kyla galinga semiotikų nuostata, kad jie gali analizuoti viską &ndash; ne tik ra&scaron;ytinius tekstus, bet ir vizualinius, muzikinius, mokslinius, kulinarinius ir kitus, bet kuriuos įmanomus, žmonijos diskursus, kurie pasakotų apie veiksmus ir jausmus (pasijas). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taigi, kokios elementariosios reik&scaron;mės struktūros&nbsp; slypi po įvykusia kalbotyros konferencija? Jeigu neklystu, tai gilinantis bene į kiekvieną pasakytą žodį, įmanoma atrasti jam prie&scaron;ingą, prie&scaron;taraujantį ir papildantį terminus. Bet akivaizdu, kad dauguma tokių semantinių &bdquo;kvadratinių&ldquo; struktūrų nebūtų svarbios norint suprasti įvykusią konferenciją, nors galbūt ir būtų esmingos suvokiant pačios kalbos rai&scaron;kos ir turinio galimybes. Vis dėlto kriterijų, remiantis kuriais būtų galima pasakyti, kurios elementariosios reik&scaron;mės struktūros būtų svarbiausios analizuojant konkretų diskursą, a&scaron; nežinau. Spėju, kad tai priklauso nuo tyrinėjimo pobūdžio ar nuo tyrinėtojo požiūrio. Jeigu laikomasi požiūrio, kad svarbiausi konferencijos metu buvo jos dalyviai (auditorija ir lektoriai), tai tada kyla klausimas, koks tų dalyvių kaip subjektų santykis su savo veiksmu ir būsena (t. y. kas atskleistų ir jų santykį su konferencija)? Čia tinka semiotikų dažnai naudojami keturi modalumai, kuriuos pabandžiau i&scaron;reik&scaron;ti pasitelkdamas semiotinį kvadratą: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dalyvavo tie, kurie galėjo: daugiau kaip&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tikėtina, kad dauguma ir norėjo dalyvauti, o &scaron;imtas klausytojų ir septynios lektorės&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;dar daug buvo ir norėjusiųjų, kurie nedalyvavo &nbsp;galėti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; norėti &nbsp; &nbsp; [nenorėti, bet] privalėti<img src="/userfiles/k2.jpg" width="200" height="185" >[negalėti, bet] žinoti (mokėti) Kai kurie mokiniai ir mokytojai galbūt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daug žmonių žinojo apie konferenciją, negalėjo dalyvauti dėl įvairių priežasčių:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bet&nbsp; nenorėjo, bet privalėjo dalyvauti, nes renginys vyko vietoj pamokų&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sirgo, dirbo ar buvo i&scaron;vykę į kitus renginius, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tingėjo ar buvo per tolima kelionė ir kt. &nbsp; &nbsp;Pastebėtina, kad lektorės ir žinojo (ne tik sužinojo apie konferenciją, bet ir mokėjo pristatyti savo prane&scaron;imus), ir norėjo (sutiko dalyvauti), ir privalėjo (įsipareigojo pasira&scaron;ydamos sutartį), ir galėjo (atidėdamos savo darbus atvyko i&scaron; Vilniaus). Tas pat pasakytina ir apie kai kuriuos klausytojus: jie ir norėjo, ir galėjo, ir privalėjo (pagerbdami K. Būgos ir A. J. Greimo atminimą), ir ne tik žinojo, bet ir mokėjo tinkamai elgtis, kažką naujo sužinojo i&scaron; lektorių prane&scaron;imų. Suprantama, kad kiekvieno dalyvio modalinis santykis su konferencija buvo unikalus &ndash; kiekvienas savaip (ne)galėjo, (ne)norėjo, (ne)privalėjo, savaip (ne)žinojo. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O apskritai ir esmingai žvelgiant, kokia būtų konferencijos elementarioji reik&scaron;mės struktūra? Pamatinės kategorijos būtų dalyvių komunikacija, mokslas, &scaron;vietimas, lavinimas, tikslas, kontekstai, žymių asmenybių pagerbimas ir kt. Tad kokias keturias semas (terminus) derėtų i&scaron;skirti semiotiniame kvadrate? &nbsp; lektorių kalbėjimas, moksliniai prane&scaron;imai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;auditorijos klausymas, klausytojų ugdymasis, kaip&nbsp; trumpos koncentruotos paskaitos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;supratimas, interpretacijos, diskusijos prane&scaron;imų tekstai, temos, potemės<img src="/userfiles/k3.jpg" width="200" height="185" alt="" /> kontekstai, paskirtis, tikslai, motyvacija &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(aptariama konferencija buvo skirta &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;profesionaliajai kalbotyrai aktualinti, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Kazimiero Būgos paveldui &ndash; sykiu jo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138-osioms metinėms &ndash; paminėti ir &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Algirdo Juliaus Greimo metams įprasminti) &nbsp; Kad ir kokias dar atrastume gilumines reik&scaron;mės struktūras, visgi svarbiausi konferencijose būna patys lektorių prane&scaron;imai, arba naratyvine kalba &ndash; aktyvių subjektų (herojų) turimi vertės objektai, kurie perteikiami kitiems (pasyviems) subjektams (klausytojams). Čia vėl tenka grįžti (&bdquo;panardžius gelmėse, i&scaron;kilti į pavir&scaron;ių&ldquo;) prie konferencijos apra&scaron;ymo &ndash; &scaron;įkart prie prane&scaron;imų apžvalgos. &nbsp; Docentė dr. Vilma&nbsp; Zubaitienė, kalbėdama apie Būgą kaip žodynininką ir leksikologą, pirmiausia paai&scaron;kino, kas tai yra leksikologija ir leksikografija. Leksikologijos sritys: leksinė semantika (ką ir kaip rei&scaron;kia), etimologija ir žodžių daryba (i&scaron; kur randasi žodžiai), socialiniai leksikos aspektai (kas, kada, kur ir kaip vartoja žodžius), onomastika (kam ir kokie vardai duodami). Leksikografija &ndash; žodynų rengimo teorija ir praktika. Kad K. Būga &ndash; leksikologas, gražiai apibūdino prof. Zigmas Zinkevičius. Pasak jo, svarstydamas kurio nors žodžio ar posakio vartoseną, Būga pirmiausia stengėsi i&scaron;siai&scaron;kinti, ar tas žodis yra savas, lietuvi&scaron;kas, ar svetimas, skolintas; ar jis yra tikras kalbos duomuo, ar kalbos gerai nemokančių žmonių i&scaron;kraipymo padaras. Spręsdamas &scaron;iuos klausimus, Būga remdavosi ne &bdquo;kalbos nuojauta&ldquo;, bet patikimų &scaron;altinių &ndash; senųjų ra&scaron;tų, geresnių ra&scaron;ytojų veikalų, tautosakos ir &scaron;nekamosios liaudies kalbos &ndash; duomenimis, taip pat, reikalui esant, ir giminingų kalbų faktais. O kad K. Būga &ndash; leksikografas, rodo &scaron;ie jo gyvenimo darbai: žodžių ir smulkiosios tautosakos kaupimas i&scaron; senųjų ra&scaron;tų, žodynų ir gramatikų; žodžių kaupimas i&scaron; tarmių; lietuvių&ndash;rusų kalbų žodynėlio sudarymas ir A. Ju&scaron;kos rankra&scaron;tinio žodyno redagavimas; lietuvių kalbos žodyno leidyba (1924&ndash;1925 m.). Toliau &scaron;iame ilgiausiai trukusiame prane&scaron;ime lektorė detaliai iliustravo K. Būgos, kaip žodynininko, mokslinį paveldą, palygino jo pradėtą leisti žodyną&nbsp; su 2002 m. baigtu leisti akademiniu (dvide&scaron;imties tomų ir elektroniniu) LKŽ. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dr. Aurelija Genelytė-Gritėnienė kalbėjo apie leksikografijos turtus Lietuvių kalbos institute. Pažymėjo, kad institute atliekami moksliniai lietuvių kalbos istorijos ir tarmių, terminologijos, gramatikos, onomastikos, &nbsp;kalbos kultūros, sociolingvistikos, leksikos ir leksikografijos tyrimai. Nurodė ir detalizavo svarbiausius Lietuvių kalbos instituto žodynus. &Scaron;tai jie: Lietuvių kalbos žodynas (LKŽ); Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (DLKŽ); Sisteminis&nbsp; lietuvių kalbos žodynas, 1987; Sinonimų žodynas, 2002; Antonimų žodynas, 2003; Frazeologijos žodynas, 2001; Palyginimų žodynas, 2014; Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (BŽ); Vietovardžių žodynas. Įspūdingiausias, žinoma, Lietuvių kalbos žodynas. &Scaron;tai keli faktai: paskelbta visa lietuvių kalbos leksika nuo 1547 iki 2001 metų; ra&scaron;ytas 100 metų remiantis 5 mln. lapelių kartoteka; 22 000 puslapių, daugiau kaip 11 mln. žodžių, pavartotų Žodyno tekste, 0,5 mln. leksikografinių straipsnių; apie dviejų metrų ilgio, sveria beveik 40 kilogramų; tai didžiausias lietuvių kalbos veikalas, turintis daugiausia autorių, redaktorių ir skaitytojų. Žodyno kartoteką pildė &scaron;imtai žmonių, tad pagrįstai galime sakyti, kad jo autorius &ndash; visa lietuvių tauta. 2017 m. sukurta nauja LKŽ versija su didesnėmis paie&scaron;kos galimybėmis. Adresas internete: <a href="http://www.lkz.lt/">www.lkz.lt</a>. Lektorė daug papasakojo apie K. Būgą, dėmesio centre i&scaron;laikydama jo pradėtą LKŽ epopėją. &bdquo;<i>Lietuvių kalbos žodyne</i> tegu niekas neie&scaron;ko tobulumo... <i>Lietuvių kalbos žodynas</i> laikytinas yra juodra&scaron;čiu, kurio geresnėmis Lietuvos gyvenimo sąlygomis nedrįsčiau paskelbti, pirma dar gerai neperdirbęs ir nei&scaron;lyginęs. Tariuosi, kad mūsų palikuonys už tą juodra&scaron;tį manęs nekernos, nes ir juodra&scaron;tis duos nemaža medžiagos&ldquo;, &ndash; teisinosi žymusis kalbininkas. Dar svarbu buvo sužinoti, kaip naudotis Lietuvių kalbos i&scaron;teklių informacine sistema&nbsp;<a href="http://lkiis.lki.lt/">http://lkiis.lki.lt</a>.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dr. Danutė Liutkevičienė pristatė kuriamą elektroninį &bdquo;Bendrinės lietuvių kalbos žodyną&ldquo;. BŽ adresas: <a href="http://bkz.lki.lt/">http://bkz.lki.lt</a>. Į &bdquo;Bendrinės lietuvių kalbos žodyną&ldquo; įtraukta per 9000 naujų žodžių ir nemažai naujų reik&scaron;mių, kurių nebuvo &bdquo;Dabartinės kalbos žodyne&ldquo;. Ai&scaron;kiai buvo apibūdinti &scaron;ių žodynų skirtumai. &bdquo;Bendrinės lietuvių kalbos žodynas&ldquo; yra norminamasis leidinys, atspindintis taisyklingą bendrinės kalbos žodžių vartoseną. Nenorminių, neteiktinų, vengtinų žodžių ar žodžių reik&scaron;mių jame nėra. Žodyne greta pagrindinės normos leksikos, žodžių darybos, kirčiavimo ar kitų variantų pateikiama ir &scaron;alutinės normos variantų. Pabrėžtina, kad &scaron;alutinės normos vartojimas nelaikomas kalbos klaida. BŽ kirčiuojamas ne tik antra&scaron;tinis žodis, bet ir visas iliustracinis sakinys. Jei antra&scaron;tinis žodis turi du kirčiavimo variantus, sakinyje teikiama pirmenybė pirmajam variantui. Antrasis variantas jokiu būdu nelaikytinas klaida. Jei įmanoma, iliustraciniame pavyzdyje stengiamasi parodyti sunkesnį kirčiavimo atvejį &ndash; parinkti antra&scaron;tinio žodžio formą, kur daroma klaidų. Dar daug kitų savybių buvo i&scaron;ry&scaron;kinta pateikiant pavyzdžius i&scaron; &scaron;io žodyno. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Profesorė dr. Danguolė Mikulėnienė plačiame kontekste apžvelgė tarmės tyrimus ir K. Būgos vietą lietuvių tarmėtyros i&scaron;takose. Lektorė lietuvių tarmėtyrą (XIX a. II p. &ndash; XX a.) suskirstė į tris laikotarpius: Jaunagramati&scaron;koji ir etnografi&scaron;koji tarmėtyra (XIX a. II p. &ndash; XX a. 1 de&scaron;imtmetis); Pregeolingvistinis laikotarpis (XX a. 1de&scaron;imtmetis &ndash; 4 de&scaron;imtmetis); Geolingvistinis laikotarpis (XX a. 4 de&scaron;imtmetis &ndash; XX a. pab.). Leksikografinę tarmėtyros kyptį atspindi didieji kalbų žodynai Europoje: nuo 1838 m. Vokietijoje ra&scaron;omas brolių Grimmų žodynas (pirmasis tomas i&scaron;leistas 1854 m.); Janas Karłowiczius &ndash; lenkų kalbos žodynas Lenkijoje (1900); Kazimieras Būga &ndash; Lietuvių kalbos žodynas Lietuvoje (pradėtas 1920); Karlis M&uuml;llenbachas ir Janis Endzelynas &ndash; latvių kalbos žodynas Latvijoje (1923). Pabaigoje lektorė apibendrino: &nbsp; &nbsp; &bull;&nbsp;Būga į lietuvių tarmėtyrą atėjo kaip žodyno autorius. Bet jo nuopelnai gerokai didesni. Naujausi tyrimai rodo, kad, jam padedant, Lietuvoje XX a. pr. formuojasi ai&scaron;ki tarmėtyrinė tyrimo kryptis, kuri pamažu atsiskiria nuo leksikografinės (einama nuo paskiro fakto prie faktų sistemos), prasideda tarminių duomenų apibendrinimo laikotarpis. &nbsp; &bull;&nbsp;Pregeolingvistikos laikotarpis Lietuvoje gali būti apibūdinamas kaip sisteminio tarmių medžiagos rinkimo ir skirstymo ir sintezės pradžios laikotarpis. Toks jis buvo ir visoje Europoje. &nbsp; &bull;&nbsp;Apskritai lietuvių tarmėtyros periodizacija sietina su geriausiai apra&scaron;omąjį metą atspindinčiais &scaron;altiniais: etnografi&scaron;koji ir jaunagramati&scaron;koji tarmėtyra su to meto lietuvių kalbos&nbsp; chrestomatijomis, pregeolingvisti&scaron;koji tarmėtyra &ndash; su to meto žodynais, geolinvisti&scaron;koji tarmėtyra &ndash; su žodžių geografijos instrumentais ir&nbsp; monografiniais tarmių apra&scaron;ais. &nbsp; &bull;&nbsp;Taigi XIX a. pab. &ndash; XX pr. lietuvių tarmėtyros laikotarpis geriausiai apibūdinamas Algirdo Juliaus Greimo žodžiais: &bdquo;&Scaron;ia prasme XIX amžius Lietuvoje pasibaigė apie 1930 metus.&ldquo; &nbsp; Dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė supažindino su K. Būgos tarmės keliu. &bdquo;K. Būgos mokėta patarmė ir &scaron;ios patarmės plotas apžvelgtas lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos ir tarmių kaitos kontekste. &lt;...&gt; K. Būgos gimtosios patarmės plotas A. Baranausko buvos priskirtas rytiečiams &scaron;e&scaron;tiesiems, o Jauniaus&ndash;Salio tarmių klasifikacijoje &ndash; rytų auk&scaron;taičiams. Pagal naująją Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio tarmių klasifikaciją, K. Būgos gimtosios vietos priskiriamos rytų auk&scaron;taičių uteni&scaron;kių plotui. Trumpai pristačius pagrindinius dviejų lietuvių kalbos tarmių (auk&scaron;taičių ir žemaičių) skiriamuosius požymius ir aptarus Z. Zinkevičiau ir A. Girdenio lietuvių kalbos tarmių klasifikacijoje vartojamus tarmės, patarmės, &scaron;nektos ir pa&scaron;nektės terminus, i&scaron;samiau analizuotos skiriamosios rytų auk&scaron;taičių ir rytų auk&scaron;taičių uteni&scaron;kių ypatybės. Remiantis 2010&ndash;2013 m. vykdyto projekto &bdquo;&Scaron;iuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida&ldquo; duomenimis aptarta, kaip XIX a. viduryje nustatytos skiriamosios rytų auk&scaron;taičių (an, am, en, em &rarr; un, um, in, im; ą, ę &rarr; u, i) ir rytų auk&scaron;taičių uteni&scaron;kių (nekirčiuotame skiemenyje: ie, ė &rarr; e.; uo, o &rarr; a.) ypatybės realizuojamos XXI a. vyriausios, viduriniosios ir jauniausios kartos atstovų kalboje. Daroma i&scaron;vada, jog skiriamosios rytų auk&scaron;taičių ypatybės visų trijų kartų atstovų kalboje silpsta, t. y. jų kalboje girdima vis mažiau arba negirdima visai (jau sakoma langas, o ne lungas, ranka, o ne runka&nbsp; ir pan.), tačiau skiriamosios rytų auk&scaron;taičių ypatybės i&scaron;laikomos gana nuosekliai (vis dar sakoma le.tu.vi&scaron;kai, pa.deli.s ir kt.). Prane&scaron;ime taip pat aptartas K. Būgos patarmės plotui priklausančių punktų gyvybingumas. Apibendrintai galima teigti, jog 50 % uteni&scaron;kių ploto punktų yra gyvybingi. Pažymėtina, jog uteni&scaron;kiai yra viena i&scaron; stipriausių rytų auk&scaron;taičių patarmių, aktyviai veikianti gretimas &scaron;irvinti&scaron;kių, anyk&scaron;tėnų ir kupi&scaron;kėnų patarmes. &nbsp; Dėstytoja Rasa Bačiulienė teigia, kad &bdquo;Mintis, patyrinėti kiek vaizdinių i&scaron;rai&scaron;kų gali turėti reik&scaron;mė, kilo tarptautinio patarlių projekto &bdquo;Kol gyveni, tol ir mokaisi&ldquo; metu. &Scaron;is projektas tęsiasi jau trečius metus. Projektas vykdomas Vilniaus universitetui bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės ir Vokietijos auk&scaron;tojo mokslo įstaigomis, mokyklomis, specialiaisiais ugdymo centrais bei &scaron;vietimo tarnybomis. Projektas vykdomas keturiomis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių. Jame dalyvauja moksleiviai i&scaron; dvylikos ugdymo įstaigų i&scaron; skirtingų &scaron;alių, tarp jų i&scaron; Dusetų meno mokyklos ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos. Projekto metu moksleiviai pie&scaron;ė patarlių vaizdines i&scaron;rai&scaron;kas. Moksleiviai i&scaron; Lietuvos pie&scaron;ė lietuvi&scaron;kas patarles, rusakalbiai moksleiviai iliustravo rusi&scaron;kus priežodžius ir posakius, atitinkamai britų vaikai pie&scaron;ė angli&scaron;kas, o vokiečių moksleiviai voki&scaron;kas patarles.&ldquo; Buvo i&scaron;leisti moksleivių iliustruoti patarlių žodynai. &bdquo;Dvikalbius leidinius sudaro lietuvių ir anglų/rusų/vokiečių patarlės. Kiekvienos patarlės reik&scaron;mė paai&scaron;kinta, patarlės papildytos variantais. Žodyne žaismingai pateikti kultūri&scaron;kai charakteringiausi lietuvių smulkiosios tautosakos kūriniai ir jų atitikmenys užsienio kalba. Skaitytojams įdomu palyginti, kaip tą pačią patarlę supranta ir iliustruoja Lietuvos vaikai ir kaip ją suvokia ir interpretuoja kitakalbiai. &lt;...&gt;&ldquo; &nbsp; Dr. Jurga Katkuvienė savo prane&scaron;imo santraukoje ra&scaron;o: &bdquo;Minėdami Algirdo Juliaus Greimo &ndash; vieno žymiausio lietuvių mokslininko, kalbininko, mitologo, semiotiko, literatūros ir kultūros kritiko &ndash; &scaron;imtąsias gimimo metines nei&scaron;vengiamai minime nuo Greimo neatsiejamą &bdquo;burtažodį&ldquo; semiotinis kvadratas. Prane&scaron;ime klausiama, ką žinome ir ko nežinome apie semiotinį kvadratą? Keliamas uždavinys pristatyti semiotinio kvadrato principus, jo sudarymo tikslą, funkciją, paskirtį. Tai atliekama ne tik analizuojant patį semiotinį kvadratą, aptariant jo terminus, bet ir įra&scaron;ant jo reik&scaron;mę į platesnį XX a. antrosios pusės Vakarų Europos intelektualinį kontekstą. Greimo semiotinis kvadratas &ndash; tai būdas arba vienas i&scaron; būdų, kalbėti apie reik&scaron;mę. Greimo semiotika &ndash; tai mokslas apie reik&scaron;mę; tai metodologinė prieiga, siekianti suprasti ir apra&scaron;yti reik&scaron;mę, kaip ji susidaro, kokiomis sąlygomis esant ji atsiranda, kaip ji&nbsp; konstruojasi, ir kaip ją suprantame. &lt;...&gt; Kvadratas nėra formulė, kuri uždedama ant teksto, tai i&scaron; teksto rekonstruotas prasmės pėdsakas: todėl semiotinis kvadratas randasi i&scaron; tradicinės semiotinės analizės. &lt;...&gt;&ldquo; &nbsp; &Scaron;is ir kiti prane&scaron;imai plačiau pristatomi Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus interneto svetainėje <a href="http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/konferencija-lavinamas-domesys-kalbotyrai-semotikos-megejo-zvilgsniu">http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/konferencija-lavinamas-domesys-kalbotyrai-semotikos-megejo-zvilgsniu</a> &nbsp; Kokias reik&scaron;mes įžvelgtume semioti&scaron;kai analizuodami Dusetų gimnazijos mokinių parodytą meninę kompoziciją &bdquo;Kalba &ndash; tai tėvynė&ldquo;? Diskursyviniu požiūriu, keliolika mokinių pagal parengtą scenografiją deklamavo žodžius apie kalbą, tėvynę, tautą, patrioti&scaron;kumą..., dainavo gražias lietuvi&scaron;kas dainas. Naratyvinės analizės žvilgsniu, Adresantas (Lėmėjas) &ndash; lietuvių k. mokytoja, scenarijaus autorė ir režisierė Dainora Biliūnaitė &ndash; manipuliacijos (sutarties sudarymo) fazėje įtikino Adresatus-subjektus (dalį mokinių) dalyvauti rengiant meninę kompoziciją, skirtą vertės objektui &ndash; gimtajai kalbai i&scaron;auk&scaron;tinti ir mylėti. Kompetencijos įgijimo fazėje vyko subjektų kvalifikacinis i&scaron;bandymas &ndash; mokiniai mokėsi mintinai žodžius ir drauge repetavo. Subjektams talkino Pagalbininkai &ndash; mokytojos Vanda Normantienė ir Svetlana Raugienė, scenografė Margarita Simokaitytė. Atlikties fazėje įvyko subjektų lemiamas i&scaron;bandymas &ndash; mokiniai, įsijausdami į savo vaidmenis, konferencijos dalyviams meni&scaron;kai ir įtikinamai parodė, kaip svarbu tautai yra gimtoji kalba, kokia ypatinga yra lietuvių kalba. Sankcijos fazėje įvyko subjektų &scaron;lovinamasis i&scaron;bandymas &ndash; sužavėta salė mokinius pagerbė aplodismentais, tėvai jais didžiavosi, savo ruožtu mokytojos juos pagyrė ir įvertino. Pačiu giliausiu, loginiu-semantiniu požiūriu, &bdquo;Kalba &ndash; tai tėvynė&ldquo;, mano supratimu, turi tokią elementariąją reik&scaron;mės struktūrą: &nbsp; gimtoji kalba (kaip tautos pamatas)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;svetima kalba (svetima kultūra, kitos tautos) tėvynė (patrioti&scaron;kumas, nacionalizmas)&nbsp;<img src="/userfiles/k4.jpg" width="200" height="185" alt="" /> &nbsp;&nbsp;svetimos &scaron;alys (globali kultūra, kosmopolitizmas) &nbsp; Ar galima semioti&scaron;kai sužinoti, ką jautė, kokias pasijas galėjo patirti konferencijos veikėjai-subjektai, atsidūrę sankcijos fazėje ir i&scaron;gyvendami &scaron;lovinamąjį i&scaron;bandymą (ką jie veikė ir kaip buvo veikiami &ndash; jau minėjome)? Neriant prie giliųjų elementariųjų reik&scaron;mių ir jas i&scaron;rei&scaron;kiant kvadrato struktūra, galima pasinaudoti <i>timi&scaron;kumo</i> kategorija (arba <i>forijos</i> &ndash; santykio su savo aplinka tarp traukos ir atostūmio &ndash; terminu), kuri artikuliuoja reik&scaron;mes, tiesiogiai susijusias su savojo kūno suvokimu: &nbsp; (teigiamas santykis su aplinka, &bdquo;entuziazmas&ldquo;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(neigiamas santykis su aplinka, &bdquo;neviltis&ldquo;) <img src="/userfiles/k5.png" width="200" height="76" alt="" /> (neutralus santykis su aplinka, &bdquo;abejingumas&ldquo;) &nbsp; Euforijos dominavimą rodo ne tik negatyvių vertinimų nebuvimas (vien tai būtų galima vertinti ir kaip aforiją, tačiau nedisforija papildo ir sustiprina euforiją), bet ir pozityvūs vertinimai, nuo&scaron;irdžiai i&scaron;sakyti konferencijos dalyvių. Būnant euforijoje, lengva įsivaizduoti ir net pažadėti, kad kalbotyros konferencija K. Būgos gimtinėje taps tradicine (kasmetine) Lietuvos kalbininkų ir lietuvių kalbos bei semiotikos mylėtojų santalkos &scaron;vente. &nbsp; Paskutinis akcentas &ndash; K. Būga ir A. J. Greimas puoselėjo skirtingas kalbotyros paradigmas: &nbsp; (Leipcigo lingvistinė mokykla)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (kalba kaip struktūra, santykių sistema) istorinė lyginamoji kalbotyra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;struktūrinė kalbotyra &ndash; semiotika kalbų rai&scaron;kos plotmė (kalbų kitimas ir sąveika)&nbsp;<img src="/userfiles/k6.png" width="200" height="185" alt="" /> &nbsp; kalbų turinio plotmė (diskursų reik&scaron;mės) &nbsp; &nbsp; <em>Rytis Pivoriūnas,&nbsp; K. Būgos memorialinio muziejaus muziejininkas (kultūrinės veiklos vadybininkas)</em> &nbsp; 2017-12-15 11:36:55 Pasibaigus anglų kalbos kursams tikimasi jų tęsinio http://www.zarasai.lt/naujiena_pasibaigus-anglu-kalbos-kursams-tikimasi-ju-tesinio_8221 Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje jau daug metų suaugusiems bendruomenės nariams buvo vykdomi anglų kalbos mokymai pradedančiųjų <i>(beginner)</i> lygmenyje. Apklausus gyventojus, lankiusius mokymus, &nbsp;prieita i&scaron;vados, kad atsirado poreikis gilinti įgytas žinias. Todėl parengta parai&scaron;ka &bdquo;Anglų kalbos kursai&ldquo; Zarasų savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų &scaron;vietimo ir tęstinio mokymo programai. &Scaron;io projekto tikslas - sudaryti sąlygas Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje suaugusiems žmonėms tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Projekte numatyti anglų kalbos mokymai pažengusiųjų (Emelentary) lygmenyje. Buvo tikimasi, kad baigus &scaron;į kursą mokymų dalyviai mokės: palaikyti pokalbį kasdieninėmis temomis: kelionių patirtis, bendravimas internetu, socialiniai tinklai, laisvalaikis, kultūriniai renginiai, bendruomenių veikla, gamta ir aplinka - dar labiau praplės savo žodyną, skaitys ir supras lengvus tekstus, i&scaron;moks tinkamai naudoti gramatines struktūras. &nbsp; Anglų kalbos mokymus vedė mokytoja Anna Puzhene. Penkiolika kursų dalyvių 40 valandų mokėsi pagal numatytą programą ir atliko praktines užduotis. Kad kursai pasiteisino i&scaron;siai&scaron;kinta atlikus dalyvių apklausą - 40% apklausos dalyvių atsakė, kad anglų kalbos kursų metu įgytos žinios leidžia daug savaranki&scaron;kiau bendrauti anglų kalba ir puikiai galės įgytas žinias pritaikyti bendraujant. Pagerino anglų kalbos žinias - 80% apklausos dalyvių ir galės pritaikyti įgytas žinias bendraujant. Dalyviai pageidautų ateityje pratęsti anglų kalbos kursus. &nbsp; Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos programą &bdquo;Anglų kalbos kursai&ldquo; rėmė Zarasų rajono savivaldybė. &nbsp; <i>Stanislova BIKULČIŪTĖ,</i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. metodininkė</i> <i>nuotrauka autorės</i> 2017-12-15 08:44:36 Knygų dovanojimo šventė Zarasuose http://www.zarasai.lt/naujiena_knygu-dovanojimo-svente-zarasuose_8220 Kalėdos &ndash; gerumo ir stebuklų metas. Dovanoti knygas ir gauti jas dovanų &ndash; pats didžiausias džiaugsmas. &Scaron;į džiaugsmą gruodžio 14 dieną Zarasų rajono &scaron;vietimo ir kultūros įstaigoms dovanojo labdaros ir paramos fondo &bdquo;&Scaron;vieskime vaikus&ldquo; direktorė Vaida Mandrijauskaitė. &nbsp; &bdquo;&Scaron;vieskime vaikus&ldquo; labdaros ir paramos fondas įkurtas 2013 metais agronomo, verslininko, ūkininko, politiko Ramūno Karbauskio ir muzikanto, prodiuserio, aktoriaus Andriaus Mamontovo iniciatyva. Pagrindinė &scaron;io fondo misija yra aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių knygomis vaikams. Kasmet skelbiamas lietuvių literatūros konkursas, kuriame gali dalyvauti tiek žinomi, tiek nežinomi autoriai, iliustratoriai. Pasibaigus konkursui, vyksta rankra&scaron;čių vertinimas, atrinkti tekstai spausdinami 13 tūkstančių egzempliorių tiražu ir dovanojami skaitytojams. Labdaros ir paramos fondo direktorė pabrėžė, kad autorių knygos nėra parduodamos, o tik dovanojamos, o visi norintys jas turėti, gali įsigyti atvažiavę į Vilniaus knygų mugę. &nbsp; Susitikime dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Gintaris Pitrėnas. Jis visus pasveikino su artėjančiomis &scaron;ventėmis, pasiūlė kitais metais į susitikimą pakviesti su labdaros ir paramos fondu bendradarbiaujančius knygų autorius. &nbsp; <i>Inesa Dumbravienė, </i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos atstovė ry&scaron;iams su visuomene</i> <i>nuotrauka autorės</i> 2017-12-15 08:43:11 Zuikio Nulėpausio Gerumo pamokėlės http://www.zarasai.lt/naujiena_zuikio-nulepausio-gerumo-pamokeles_8219 Gražus saulėtas gruodžio rytas. Nesvarbu, kad žiema nepana&scaron;i į save. Pulkas mokinukų su klasės vadove Janina Trimoniene lankėsi Zarasų Vie&scaron;osios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Čia juos sutiko &bdquo;Santarvės&ldquo; mokyklos mokinukams gerai pažįstamas Zuikis Nulėpausis (vyresn. bibliotekininkė Liudmila Vaitavičienė). Vaikai atvyko į Zuikio Nulėpausio rengiamą Gerumo pamokėlę. Patogiai įsitaisę ant sėdmai&scaron;ių prie papuo&scaron;tos eglutės, įdėmiai klausėsi Zuikio skaitomos Beno Beranto ir Vilijos Kvieskaitės knygutės ,,Rie&scaron;utortas&ldquo; &nbsp; Įdomi istorija nutiko viename mi&scaron;ke: gaminant tortą, kažkas suvalgė rie&scaron;utus. Pasirodo, varniukas ir voveriukas nugvelbė pilną pintinę mamos surinktų rie&scaron;utų ir juos i&scaron; karto su&scaron;lam&scaron;tė, o apkaltino niekuo dėtą lapę. Voveriukas ne tik mamai melavo, lapę melagingai apkaltino, bet ir nė kiek dėl to nesigraužė. Varniukas tuo tarpu buvo atsargesnis ir visą laiką dėl savo poelgio nerimavo. Galiausiai paai&scaron;kėjo, kad rie&scaron;utai buvo skirti gimtadienio, į kurį susirinko visas mi&scaron;kas, tortui &ndash; o koks gi gimtadienis be torto? &Scaron;ventę i&scaron;gelbėjo tik lapės gerumas &ndash; ji ne tik ant savo kaltintojų nesupyko ir neužrietė uodegos, bet dar ir i&scaron;kepė jiems rie&scaron;utortą. Zuikis su vaikais aptarė knygutės herojų poelgius, pasidomėjo, ar vaikai irgi mėgsta meluoti? Mažieji klausytojai prižadėjo Zuikiui niekada nemeluoti. &nbsp; Zuikis pakvietė vaikus pažaisti žaidimą &ndash; i&scaron;kepti TORTĄ. Sustoję poromis, rankų judesiais imitavo kepėjo darbus: sijojo miltus, minkė te&scaron;lą, tepė sviestu kepimo skardą. pjaustė obuolius, kepė. Cinamonu kvepiančiu&nbsp; tortu visus vai&scaron;ino. &nbsp; Vyresn. bibliotekininkė Olga pakvietė vaikus į rankdarbių pamokėlę. 2018 metai &ndash; &scaron;uns metai, todėl vaikams pasiūlyta &nbsp;i&scaron;lankstyti i&scaron; popieriaus &scaron;uniuką, duoti jam vardą. Pamokėlės metu vaikai sužinojo, kokių gali būti &scaron;uniukų. Ant stalų puikavosi knygutės, kurių herojai &ndash; &scaron;uniukai. Mokinukai žadėjo jas perskaityti. Daugelis i&scaron; jų turi augintinius. &nbsp; Paskui Zuikis pakvietė visus nusifotografuoti prie Naujametinės eglutės. Greitai prabėgo laikas, skirtas antrokėlių užsiėmimui. Dalindamiesi įspūdžiais vaikai atsisveikino ir i&scaron;skubėjo į mokyklą. &nbsp; <i>Olga ČERNOVA,</i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė</i> <i>nuotraukos Vitos JU&Scaron;KĖNIENĖS</i> 2017-12-15 08:40:10 Zarasų rajono savivaldybės administracija viešo aukciono būdu parduoda http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-administracija-vieso-aukciono-budu-parduoda_8217 Zarasų rajono savivaldybės administracija vie&scaron;o aukciono būdu parduoda: &nbsp; 1.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 9.00 val. pastatą - pirtį (unikalus numeris 4398-6008-3010, plotas 557,03 kv. m, sienos plytų, 1 auk&scaron;to, pažymėjimas plane 1L1p), kiti inžineriniai&nbsp;&nbsp; statiniai &ndash; kiemo statiniai (unikalus numeris 4398-6008-3020, tvora, asfalto ir &scaron;aligatvio plytelių danga) K. Donelaičio g. 10A, Zarasų m. ir &scaron;iam objektui priskirtą 0,2480 ha žemės sklypą (unikalus numeris 4400-3689-4298, kadastro numeris 4380/0004:134 Zarasų m. k.v.). &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 21189,74 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 7710,00 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 13287,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 192,74 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 2100,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 2.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 9.30 val. butą (plotas 46,13 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1965 m.) su 13,65 kv. m. rūsiu ir priklausiniais Vilties g. 5-7, &Scaron;aulių k., Zarasų sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 466,00 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 40,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 3.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 10.00 val. butą (plotas 60,48 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1965 m.) su 9,62 kv. m. rūsiu ir priklausiniais Vilties g. 5-8, &Scaron;aulių k., Zarasų sen., Zarasų r. Pradinė objekto pardavimo kaina 621,00 Eur. Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 60,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 4.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 10.30 val. butą (plotas 45,84 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1969 m.) Parko g. 20-7, Suvieko k., Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 427,00 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 40,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 5.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 11.00 val. butą (plotas 55,39 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1987 m.) su 4,33 kv. m. rūsiu Beržų g. 8-8, Samanių k., Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 853,00 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 80,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 6.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 11.30 val. ver&scaron;idės pastatą (plotas 529,29 kv. m, pastatas akmenbetonio, 1 auk&scaron;to, fizi&scaron;kai pažeistas, statybos metai 1940 m.) ir &scaron;iam objektui priskirtą 0,4155 ha žemės sklypą Stelmužės g. 7, Laukesos k., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 3451,86 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 1673,50 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1540,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 238,36 Eur.&nbsp; &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 340,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 7.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 13.00 val. mokyklos pastatą (plotas 547,47 kv. m, pastatas medinis su mūriniu priestatu, 1 auk&scaron;to, statybos metai 1940 m.), kiemo statinius ir &scaron;iam objektui priskirtą 1,4618 ha žemės sklypą Ka&scaron;tonų g. 4, &Scaron;niuk&scaron;tų k., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 4231,89 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 207,00 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 3366,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 658,89 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 400,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 8.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 13.30 val. negyvenamąją patalpą-valgyklą Nr. 2 (plotas&nbsp; 62,75 kv. m, pastatas medinis, 1 auk&scaron;to) su bendro naudojimo patalpomis, 2 malkinės, &scaron;iltnamis, kiemo statiniai Ka&scaron;tonų g. 3, &Scaron;niuk&scaron;tų k., Zarasų r. ir &scaron;iam objektui priskirtą&nbsp; 0,4084 ha žemės sklypą. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 1163,54 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 630,00 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 336,60 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 196,94 Eur.&nbsp; &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 120,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 9.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 14.00 val. kalvės pastatą (unikalus Nr. 4400-1522-7251, pastato pažymėjimas plane 1I1p, užstatytas plotas 73,00 kv. metrų) objektui priskirto 0,0912 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 4350/0001:243, unikalus Nr. 4400-2986-9696) nuomos terminas &ndash; 16 metų), Kamari&scaron;kių k. 5, Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 1227,30 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 989,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 238,30 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 120,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 10.&nbsp;2017 m. gruodžio 28 d. 14.30 val. Dvaro rūmus (unikalus Nr. 4400-1456-3250, pastato pažymėjimas plane 1A2p, užstatytas plotas 608,00 kv. metrų, avarinis) su priklausiniais (tvartai (unikalūs Nr. 4400-1456-3307, 4400-1522-7240, užstatyti plotai 144,00 kv. m., 428,00 kv. m, pažymėjimai plane 3I1p, 6I1p), arklidė (unikalus Nr. 4400-1522-7262, užstatytas plotas 1093,00 kv. m., pažymėjimas plane 7I1p), daržinė (unikalus Nr. 4400-1456-3330, užstatytas plotas 369,00 kv. m, pažymėjimas plane 4I1p), kiemo rūsys (unikalus Nr. 4400-1522-7236, užstatytas plotas 55,00 kv. m, pažymėjimas plane 5I0p) objektui priskirto 8,6476 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 4350/0002:126, unikalus Nr. 4400-2988-5612) nuomos terminas &ndash; 28 metai) Kamari&scaron;kių k. 1, Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 28810,48 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 28425,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 385,48 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 2800,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; Objektų apžiūros laikas 2017-12-27. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina i&scaron; anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už vie&scaron;o aukciono vykdymą. &nbsp; Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2017-12-18, pabaiga&nbsp;2017-12-27, darbo dienomis 8.00 &ndash; 16.00 val.&nbsp; Vieta: Sėlių a. 22, 310 kab., 32110 Zarasai (su pateikiamais dokumentais turi būti pateiktas finansinės institucijos patvirtintas dokumentas apie sumokėtą nustatytą pradinį įna&scaron;ą ir registravimo mokestį. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas vie&scaron;o aukciono būdu parduodamo objekto pavadinimas. Pinigai pervedami į Zarasų rajono savivaldybės administracijos AB &bdquo;Swedbank&ldquo; esančią&nbsp; sąskaitą Nr. LT657300010002614394). &nbsp; Atsiskaitymo už vie&scaron;o aukciono būdu parduotų objektų terminas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų po objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasira&scaron;ymo. &nbsp; Vie&scaron;as aukcionas organizuojamas tiesioginiu būdu, 2017 m. gruodžio 28d. aukciono dalyviams susirinkus Zarasų rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. Minimalus parduodamų objektų kainos didinimo intervalas &ndash; 100 Eur (Vienas &scaron;imtas eurų).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Vie&scaron;ą aukcioną gali stebėti asmenys, pageidaujantys būti vie&scaron;o aukciono žiūrovais. Jie į salę įleidžiami tik su Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriuje įsigytais Zarasų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo vie&scaron;o aukciono būdu žiūrovo bilietais, kurių kaina &ndash; 5 Eur. &nbsp; Vie&scaron;ą aukcioną organizuojančios institucijos darbuotojas, atsakingas už vie&scaron;o aukciono vykdymą: rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385)&nbsp; 37 101, el. p. <a href="mailto:ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt">ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt</a>. 2017-12-15 08:37:59 Dovana Kalėdų Seneliui http://www.zarasai.lt/naujiena_dovana-kaledu-seneliui_8218 Gruodis paskubomis versdamas kalendoriaus lapus vis paragina vaikus ruo&scaron;tis žiemos &scaron;ventėms. Kaip joms ruo&scaron;tis galima sužinoti patiems skaitant ar klausantis skaitomų knygelių, dalyvaujant įvairiuose užsiėmimuose. &nbsp; Trečiadienį norėdami daugiau sužinoti apie Kalėdų Senelį į Zarasų vie&scaron;ąją biblioteką atskubėjo Zarasų &bdquo;Santarvės&ldquo; pradinės mokyklos prie&scaron;mokyklinės a grupės moksleiviai su mokytoja Larija Savičenko. Mažieji lankytojai patys dar nemoka skaityti, tai klausėsi bibliotekininkės jiems skaitomo pasakojimo &bdquo;Dovana Kalėdų seneliui&ldquo;. Pasiklausę kūrinėlio padainavo mokykloje i&scaron;moktą dainelę apie artėjančias &scaron;ventes. Prie&scaron;mokyklinukai atidžiai klausėsi, tai teisingai atsakė į jiems užduotus klausimus. Mažieji jau žinojo, kad Kalėdų Seneliui dovanėles ruo&scaron;ti padeda kaukučiai arba nyk&scaron;tukai. Bet nežinojo, kad ir Kalėdų Senelis laukia dovanų. &nbsp; Aptarę girdėtą pasakojimą vaikai kūrė dovanėlę-angelą savo artimiesiems. Pie&scaron;ė akis, burnas, &scaron;ypsenėles, spalvino plaukus. Klijavo sparnus, puo&scaron;ė blizgučiais. Džiaugdamiesi angeliukais pasakojo kam juos padovanos. Bibliotekininkėms padovanojo vitaminų-obuolių ir atsisveikino linkėdami gražių &scaron;venčių. &nbsp; <i>Zina ČERNOVIENĖ, </i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė</i> <i>Nuotraukos Vitos JU&Scaron;KĖNIENĖS&nbsp;</i> 2017-12-15 08:36:24 Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro ir teritorinių padalinių Kalėdiniai – Naujametiniai renginiai http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-kulturos-centro-ir-teritoriniu-padaliniu-kalediniai--naujametiniai-renginiai_8216 <img src="/userfiles/zkc renginiai.JPG" width="520" height="366" alt="" /> 2017-12-13 13:51:03 Jurgitos Navickienės tapybos darbų paroda http://www.zarasai.lt/naujiena_jurgitos-navickienes-tapybos-darbu-paroda_8215 &nbsp;Zarasų kra&scaron;to muziejuje gruodžio 15 dieną (penktadienį), 16 val., bus atidaryta zarasi&scaron;kės dailininkės Jurgitos Navickienės kinų tapybos technika sukurtų darbų pirmoji personalinė paroda ,,Xie ji alėja&ldquo;. Intriguojantis pavadinimas &ndash; ar ne tiesa... &nbsp; J. Navickienė yra gimusi Zarasuose, čia augo, mokėsi, baigė tuometinę Zarasų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazija). Vėliau pomėgis pie&scaron;ti Jurgitą nuvedė į &Scaron;iaulius, kur Pedagoginiame institute įgijo dailės ir technologijų mokytojo specialybę. Liko i&scaron;tikima gimtiesiems Zarasams, tad po studijų grįžo čia ir dirba Zarasų ,,Ąžuolo&ldquo; gimnazijoje dailės mokytoja. Ji ne tik sėkmingai ugdo mokinių meninius gebėjimus, kūrybi&scaron;kumą, bet ir pati&nbsp; produktyviai tapo, o pastaruoju metu i&scaron;bando įvairias kitas kūrybos technikas ir būdus: kuria tekstilės, tapybos, asambliažo, scenografijos darbus, lėles; dalyvauja grupinėse parodose. Beje, su Jurgitos įdomia kūryba galima &scaron;iuo metu susipažinti ir Zarasų kultūros centre veikiančioje keturių zarasi&scaron;kių menininkių grupinėje parodoje. &nbsp; &Scaron;įkart Muziejuje J. Navickienė pristato i&scaron;ties savitą savo kūrybą. Tai &bdquo;xie ji&ldquo; (sie ji), kas rei&scaron;kia &bdquo;ra&scaron;yti idėją&ldquo;, technika atlikti darbai. Anot menininkės, pagrindiniai &scaron;ios tapybos principai yra &bdquo;idėja&ldquo;, spontani&scaron;kumas, tu&scaron;o potėpių gradavimas, laisva kompozicija bei pageidaujamas monochromi&scaron;kumas.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Paroda veiks gruodžio 15 d. &ndash; sausio 11 d. &nbsp; <em>Nuotraukos Jurgitos Navickienės</em> <em> </em> <em>Vasilijus Trusovas, muziejininkas (kultūrinių renginių koordinatorius)</em> &nbsp; 2017-12-13 12:58:54 Šiaurietiško ėjimo pamoka http://www.zarasai.lt/naujiena_siaurietisko-ejimo-pamoka_8214 2017-12-11 Zarasų &bdquo;Santarvės&ldquo; pradinėje mokykloje, Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė mokiniams ir mokytojoms pristatė &scaron;iaurieti&scaron;kas lazdas. &Scaron;iaurieti&scaron;kas ėjimas puikus būdas judėti. Svarbiausias dalykas &scaron;iaurieti&scaron;kame ėjime - teisingai pasirinkti &scaron;iaurieti&scaron;ko ėjimo lazdas. Tad specialistė paai&scaron;kino, kaip i&scaron;sirinkti tinkamas &scaron;iaurieti&scaron;ko ėjimo lazdas, taip pat kaip teisingai eiti ir po pir&scaron;tukų gimnastikos, mokiniai turėjo galimybę pasimokinti eiti su &scaron;iaurieti&scaron;komis lazdomis. &Scaron;iaurieti&scaron;kas ėjimas gali būti puikus visos &scaron;eimos laisvalaikio praleidimo būdas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;iaurieti&scaron;kas vaik&scaron;čiojimas stiprina i&scaron;tvermę, degina riebalus ir gerai veikia kraujotakos bei &scaron;irdies sistemą. Norint palaikyti normalų organizmo fizinį krūvį ir &scaron;irdies darbą, &scaron;iaurieti&scaron;ko vaik&scaron;čiojimo užtenka 30-60 minučių penkis kartus per savaitę. &Scaron;iaurieti&scaron;kas ėjimas sudegina 50 proc. daugiau kalorijų, nei einant paprastai pasivaik&scaron;čioti, be abejonės, pagerina laikyseną ir eiseną, sumažina sąnarių apkrovimą, pagerina fizinę būklę, suteikia žvalumo ir pasitikėjimo savimi. Taip pat mažėja kraujospūdis ir nukrenta cholesterolio kiekis kraujyje. Derinant su balansuota mityba, &scaron;iaurieti&scaron;kas ėjimas padeda i&scaron;spręsti antsvorio problemas.&nbsp; 2017-12-13 10:37:59 Dėl apylinkių ir apygardų administracinių teismų reorganizavimo http://www.zarasai.lt/naujiena_del-apylinkiu-ir-apygardu-administraciniu-teismu-reorganizavimo_8213 Informuojame, kad 2016 m. birželio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymas Nr. Xll-2474, pagal kurį nuo 2018 m. sausio 1 d. &Scaron;iuo metu esantys 49 apylinkių teismai bus sujungti į 12 apylinkių teismų, taip pat 4 apygardų administraciniai teismai Kaune, Klaipėdoje, &Scaron;iauliuose ir Panevėžyje bus sujungti į vieną Regionų apygardos administracinį teismą (po sujungimo reorganizuojami teismui, kaip juridiniai asmenys, pasibaigs). &nbsp; Atsižvelgdami į tai, kad bus vykdomi teismų darbo organizavimo bei su tuo susiję techniniai darbai, maloniai pra&scaron;ome, esant galimybei, nuo 2017 m. gruodžio 15 d. iki 2018 m. sausio 15 d. nesikreipti į reorganizuojamus ir reorganizavime dalyvaujančius teismus dėl procesinių veiksmų atlikimo, jeigu tai nėra susiję su įstatymo, teismo ar kitu pagrindu nustatytų terminų teisminėms procedūroms atlikti (vykdyti) pasibaigimu, dėl ko galėtų kilti teisi&scaron;kai reik&scaron;mingos pasekmės. &nbsp; Taip pat. prane&scaron;ame, kad nuo 2017 m. gruodžio 29 d. 6.00 val. iki 2018 m. sausio 2 d. 13.00 val. neveiks Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas e.teismas.lt, o nuo 2017 m. gruodžio 29 d. 18.00 val. iki 2018 m. sausio 2 d. 8.00 val. nebus galimybės naudotis LITEKO sistemą, teismų vie&scaron;ų duomenų paie&scaron;kos priemonėmis, taip pat teismai negalės prisijungti prie Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS). &nbsp; Su reorganizavimu susijusi informacija yra skelbiama Lietuvos teismų interneto svetainėje adresu mw.teismai.it (skiltyje &bdquo;Teismų reorganizavimas&ldquo;).&nbsp; &nbsp; <em>Nacionalinė teismų administracija</em> 2017-12-13 08:04:28 Dėl seniūnaičio rinkimų http://www.zarasai.lt/naujiena_del-seniunaicio-rinkimu_8212 Zarasų miesto seniūnija informuoja, kad &nbsp;vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. I(6.6E)-668, &nbsp;Zarasų P. &Scaron;irvio seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai&nbsp; &scaron;ių metų&nbsp; gruodžio 14 d. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėjė neįvyks. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Apie naują Zarasų miesto P. &Scaron;irvio seniūnaitijos seniūnaičių rinkimų datą informuosime vėliau. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Zarasų miesto seniūnė</em> <em>Olga Podolskienė</em> 2017-12-12 15:19:27 Skambėjo meilės žodžiai poezijos Mūzai http://www.zarasai.lt/naujiena_skambejo-meiles-zodziai-poezijos-muzai_8211 Sakoma, kad poezija, ypač &scaron;iuolaikinė, yra sudėtinga, netgi nesuvokiama. &Scaron;iom mintim, matyt, pritartų ir zarasi&scaron;kiai, susirinkę pasiklausyti poeto, eseisto, vertėjo, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kornelijaus Platelio eilių. Kūrybos vakarą Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos skaitytojams ir svečiams dovanojo Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vie&scaron;oji biblioteka, vykdydama per Lietuvą keliaujantį <i>Literatūros ir kino dienų </i>projektą<i>.</i> &nbsp; Kornelijus Platelis skaitė eilėra&scaron;čius i&scaron; savo poezijos knygų: &bdquo;Atoslūgio juosta&ldquo;, &bdquo;Palimpsestai&ldquo;, &bdquo;Karstiniai rei&scaron;kiniai&ldquo;, &bdquo;Prakalbos upei&ldquo;. Taip pat buvo skaitomi nauji, knygose dar nespausdinti eilėra&scaron;čiai. Kaip teigia poetas, jis yra para&scaron;ęs nemažai eilėra&scaron;čių moters balsui. Būtent &scaron;iuos eilėra&scaron;čius skaitė Lietuvos rusų dramos teatro aktorė Nijolė Kazlauskaitė, kuri pasak Elvyros Pažemeckaitės, K. Platelio kūrybą sumink&scaron;tino ir suteikė naujų atspalvių. Elvyra Pažemeckaitė yra Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vie&scaron;osios bibliotekos kultūros renginių organizatorė, atlydėjusi svečius į literatūros vakarą. &nbsp; I&scaron; tiesų, Kornelijaus Platelio kūryba nėra lengva ir skaitytojo ausiai įprasta liūliuojanti poezija. Poetas naudoja senąsias eilėdaros sistemas, taip i&scaron;gaudamas nesusiliejančius muzikos garsų sąskambius. Tai ne tiek jausmo, kiek proto ir geismo poetas. Jo poezija pagrįsta protu, auk&scaron;tu intelektu, jungia modernią poeziją su praeities kartų poezija. Eilėse atsispindi mitinė, kultūrinė ir istorinė atmintis. Susipina krik&scaron;čioni&scaron;kosios, rytų, antikinės i&scaron;minties sistemos. Kūryboje daug biblinių motyvų, keliami filosofiniai būties klausimai. Viena i&scaron; K. Platelio kūrybos temų &ndash; erotika: žavėjimasis moterimis, įsimylėjimo būsenos. Kadangi daug eilių skambėjo erotikos tema, pats autorius juokėsi, pažymėdamas &scaron;į literatūros vakarą cenzu N-16. Tačiau niekas nedrįstu paneigti, kad i&scaron;vardyti kūrybos bruožai sudaro nuostabius ir apgalvotus meno kūrinius, kurie nepaliko abejingų zarasi&scaron;kių, i&scaron;lydėjusių poetą ir aktorę N. Kazlauskaitę &scaron;iltais ir garsiais aplodismentais. &nbsp; Skaitytojų aptarnavimo skyriuje parengta poeto Kornelijaus Platelio kūrybos apžvalga, maloniai kviečiame apsilankyti. &nbsp; <i>Inesa Dumbravienė,</i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos atstovė ry&scaron;iams su visuomene</i> <i>autorės nuotraukos</i> 2017-12-12 13:31:43 „Užsidekime noru gyventi“ http://www.zarasai.lt/naujiena_uzsidekime-noru-gyventi_8210 &Scaron;ių metų gruodžio 8 d. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, kartu su psichologe &ndash; psichoterapeute Laima Milovančevičė apsilankė Smalvų bendruomenėje, kuri isikūrusi Smalvų k., Zarasų rajone. Sutikimas buvo labai &scaron;iltas. Paklausyti paskaitos susirinko dvide&scaron;imt &scaron;e&scaron;i bendruomenės nariai. Paskaitos tema yra aktuali &quot;Užsidekime noru gyventi&quot;. Paskaitos metu psichologė &ndash; psichoterapeutė Laima Milovančevičė kalbėjo apie pozityvų mąstymą, gyvenimo kokybės vertinimą pagal savo paties resursus ir atsakomybės prisiėmimą. Pateikė individualius būdus kaip savo gyvenimą padaryti subalansuotu, įdomiu ir laimingu. Pabrėžė, kad atskaitos ta&scaron;ko ie&scaron;kojimas turi būti ne i&scaron;orėje, o savo viduje. Smalvų bendruomenės nariai gera&scaron;irdi&scaron;kai dalijosi savo patirtimi sveikos gyvensenos ir dvasinės praktikos klausimais. &nbsp; Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo&scaron;irdžiai dėkoja Laimai Milovančevičei, organizatorei, Smalvų bendruomenės aktyvistei Danutei Stunžienei ir visiems dalyviams už labai prasmingai ir naudingai praleistą laiką. &nbsp; <em>Mums rūpi Jūsų sveikata!</em> 2017-12-12 11:53:17 Izraelio atlikėjo Omer Netzer koncertas Dusetose (video) http://www.zarasai.lt/naujiena_izraelio-atlikejo-omer-netzer-koncertas-dusetose-video_8209 Jau trečius metus Lietuvoje veikianti Izraelio ambasada, kiekvienais metais pristato koncertinį turą skirtingose Lietuvos miestuose ir regionuose. &Scaron;iemet koncertinis turas sutapo su Kalėdiniu laikotarpiu, kurio metu, ambasadai bendradarbiaujant su Zarasų, Bir&scaron;tono ir Anyk&scaron;čių rajonų savivaldybėmis, vienas unikaliausių ir žavingiausių jaunųjų balsų Izraelio muzikos pasaulyje Omer Netzer su grupe surengė tris nemokamus koncertus Bir&scaron;tone, Dusetose ir Anyk&scaron;čiuose. Koncertiniame ture buvo pristatytas &nbsp;naujausias Omer Netzer albumas &bdquo;Sweet Mistake&ldquo; (liet. ,,Saldi klaida&ldquo;). &nbsp; Atlikėjas, dainų autorius ir gitaristas Omer Netzer be jokių abejonių yra vienas įspūdingiausių jaunųjų balsų Izraelio muzikos pasaulyje. Savo muzikinę karjerą Omer pradėjo būdamas &scaron;e&scaron;erių, kuomet ėmėsi mokytis groti būgnais. Omer Izraelio muzikos scenoje i&scaron;garsėjo prie&scaron; pusantrų metų su daina ,,Angel&ldquo; (liet. ,,Angelas&ldquo;), kuri i&scaron;kart tapo radijo hitu, plačiai aptariamu žiniasklaidoje. &nbsp;I&scaron;leidęs singlus ,,Angel&ldquo; (liet. ,,Angelas&ldquo;), ,,Goodbye Song&ldquo; (liet. ,,Atsisveikinimo daina&ldquo;), ,,Coulndt Love You More&ldquo;, (liet. ,,Negalėjau mylėti tavęs daugiau&ldquo;), Omer sulaukė žiniasklaidos dėmesio, o jo atliekamas dainas imta transliuoti visose &scaron;alies radijo stotyse. &nbsp; Omer Netzer su grupe Lietuvoje koncertuoja jau antrą kartą ir kaip sako atlikėjas, jis pamilo Lietuvą ir labai norėjo sugrįžti dar kartą koncertuoti Lietuvos žmonėms.&nbsp; &nbsp; &bdquo;Chanuka yra &scaron;viesos &scaron;ventė, todėl tikėtina, kad atlikėjas Omer Netzer savo koncertu uždegs daug &scaron;viesų Jūsų &scaron;irdyse ir visą ateinančią savaitę Jus lydės tik gera nuotaika. &Scaron;is koncertas nėra bendradarbiavimo pabaiga, todėl kitais metais laukite naujų projektų&ldquo;, - sakė Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai ?Amir Maimon?. &nbsp; <i>Zarasų rajono savivaldybės informacija</i> <i> </i> &nbsp; <iframe width="520" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/GN-wA9PckYE" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe> 2017-12-12 10:22:30 Svajonės pildosi http://www.zarasai.lt/naujiena_svajones-pildosi_8208 Tikrai&nbsp; reikia labai labai norėti, kad svajonės i&scaron;sipildytų. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Turmanto pagrindinės mokyklos mokiniai niekada nesilankė teatre. Ir &scaron;tai &ndash; mes keliaujame į Vilnių&nbsp; - į Lietuvos Nacionalinį dramos teatrą. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sostinė &nbsp;pasitinka mus &scaron;venti&scaron;kai pasipuo&scaron;usi. Užsukam į Tolerancijos centrą. Nuostabi edukatorė Natalja Cheifec mus vedžioja žydų tautos istorijos takais. Žavimės jos komunikabilumu, meile savo darbui ir tautos tradicijoms. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasigrožėję nuostabia eglute, jos puo&scaron;numu ir &scaron;vytėjimu, užsukame į Katedrą. Čia - didingumas ir ramybė... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nacionaliniame dramos teatre &ndash; salė pilnutėlė... Labai daug mokyklinio amžiaus vaikų. Kazio Binkio pjesė &bdquo;Atžalynas&ldquo; &ndash; kūrinys, kurį perskaityti privaloma. Vieni i&scaron;gyvena neseniai skaityto kūrinio nuotaiką, kiti &ndash; tik susipažįsta (dar nagrinės).. Teatras... Tu negali būti jam abejingas. Jis negali nepatikti &ndash; viskas gilu, tikra: apranga, kalba, veiksmas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atsisveikinant vakarinis Vilnius &scaron;vyti.. Bet vaikų įspūdžiai &scaron;įkar pranoksta ir sostinės spindesį... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kelionė neprailgsta: AČIŪ &scaron;auniam AB &bdquo;Zarasų autobusai&ldquo; vairuotojui Pavel Strelkovskij saugiai i&scaron;vežiojusiam mokinukus tamsų vakarą...&nbsp; Nuo&scaron;irdžiausia padėka mokyklos direktorei Ninai DOMACKIENEI &ndash; &nbsp;i&scaron;pildžiusiai vaikų svajones. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <em>Natalija OGINSKIENĖ</em> <em>Giedrė MIČIŪNIENĖ</em> 2017-12-12 08:04:13 Dokumentinio filmo ,,Nepaprasta auka" premjera http://www.zarasai.lt/naujiena_dokumentinio-filmo-nepaprasta-auka-premjera_8207 <img src="/userfiles/Nepaprasta auka.JPG" width="520" height="399" alt="" /> 2017-12-12 07:58:56 Dėl keleivinio kelių transporto kontrolės http://www.zarasai.lt/naujiena_del-keleivinio-keliu-transporto-kontroles_8206 Zarasų rajono savivaldybės Vie&scaron;osios tvarkos skyrius informuoja, kad nuo 2017 m. gruodžio 12 d. pradeda vykdyti kontrolę, kaip yra laikomasi keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto priemonėmis taisyklių, keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Transporto kontrolę vykdantys pareigūnai turi teisę sustabdyti keleivines kelių transporto priemones ir tikrinti &scaron;ių priemonių ekipažų dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, bilietus ir bagažo kvitus. Vežėjai, ekipažai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus. &nbsp;Kontrolės metu kontrolieriai tikrins: &nbsp; 1.&nbsp;Ar keleivinio kelių transporto priemonių ekipažai ir lengvųjų automobilių taksi vairuotojai turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir dokumentus, kuriais suteikiama teisė vežėjui įstatymų nustatyta tvarka vykdyti keleivių vežimo veiklą (tikrina tik Inspekcijos ir savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto kontrolės tarnybų pareigūnai). &nbsp; 2. Ar ekipažai veža keleivius nustatyta mar&scaron;ruto trasa, ar laikosi eismo tvarkara&scaron;čių. &nbsp; 3.&nbsp;Ar ekipažai ir keleiviai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą, reikalavimų. &nbsp; &nbsp; <em>Vie&scaron;osios tvarkos skyriaus informacija</em> 2017-12-11 15:51:40 Įsakymas „Dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo nustačius afrikinį kiaulių marą šernams, nušautiems Mazūrų miške, Zarasų seniūnijoje“ http://www.zarasai.lt/naujiena_isakymas-del-neatideliotinu-priemoniu-vykdymo-nustacius-afrikini-kiauliu--mara-sernams--nusautiems-mazuru-miske--zarasu-seniunijoje_8205 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS &nbsp; VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ZARASŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIR&Scaron;ININKAS &ndash; VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS &nbsp; ĮSAKYMAS DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO NUSTAČIUS AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ &Scaron;ERNAMS, &nbsp;NU&Scaron;AUTIEMS MAZŪRŲ MI&Scaron;KE, &nbsp;ZARASŲ SENIŪNIJOJE &nbsp; 2017 m. lapkričio 04 d. Nr.&nbsp;I(6.6)654/71VV-92 Zarasai &nbsp; &nbsp; Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15&nbsp; straipsniais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio &ndash; teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus (toliau VMVT)&nbsp; 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-282 ,&sbquo;Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio - teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų patvirtinimo&ldquo;, 10.1 ir 10.4.7 papunkčiais bei atsižvelgdami į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2017 m. lapkričio &nbsp;&nbsp;15 d. tyrimų protokolą Nr. 16643 G1-2 ir Nr.16644 kuriuo patvirtinama, kad nustatytas afrikinio kiaulių maro&nbsp; sukėlėjas &nbsp;&scaron;ernams, sumedžiotiems Mazūrų mi&scaron;ke, Zarasų seniūnijoje (židinio koordinatės 55.744746, 26.035943 ir 55.732690, 26.036769 (WGS) ir siekdami užtikrinti afrikinio kiaulių maro likvidavimo profilaktikos ir apsaugos priemones &nbsp;Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.N u s p r e n d ž i a m e&nbsp; uždrausti Mazūrų medžiotojų būreliui: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1. i&scaron;vežti gyvus &scaron;ernus į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. i&scaron;vežti &scaron;ernieną, &scaron;ernienos produktus&nbsp; į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1.3. dalinti sumedžiotų &scaron;ernų mėsą, kol nebus gauti AKM tyrimo rezultatai; &scaron;ernieną laikyti su rajono VMVT suderintoje vietoje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. N u r o d o m e: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1. Mazūrų&nbsp; medžiotojų būreliui Zarasų seniūnijos Mazūrų mi&scaron;ke ir jo apylinkėse vieną mėnesį vieną kartą per savaitę, dalyvaujant VMVT Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnui, atlikti teritorijos apžiūrą, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2. užtikrinti, kad sumedžioti &scaron;ernai būtų tvarkomi tik gyvūnų pirminio apdorojimo aik&scaron;telėse, o iki jų būtų gabenami tik sandariose talpyklose ir i&scaron; sumedžiotų &scaron;ernų susidarę &scaron;alutiniai gyvūniniai produktai, i&scaron;skyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus &scaron;ernų trofėjus, būtų paliekami prie &scaron;ių aik&scaron;telių esančiose saugiose gyvūninių atliekų duobėse ir po medžioklės būtų atliekama dezinfekcija autorizuotais biocidais, veikiančiais prie&scaron; afrikinio kiaulių maro virusą; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3. prie&scaron; i&scaron;vykstant i&scaron; mi&scaron;ko teritorijos užtikrinti, kad &nbsp;visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklių ar medžioklės ploto vienetų apžiūrų metu, ratai ir medžioklėse arba medžioklės ploto vienetų apžiūrose dalyvavusių asmenų batai būtų dezinfekuojami autorizuotais veterinariniais biocidais, skirtais afrikinio kiaulių maro sukėlėjui nukenksminti; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.4. užtikrinti, kad visiems sumedžiotiems &scaron;ernams būtų paimti kraujo ir organų mėginiai afrikinio kiaulių maro ir trichineliozės tyrimams, kurie turi būti ai&scaron;kiai paženklinti, supakuoti atskirai skysčių nepraleidžiančioje pakuotėje ir pristatyti į VMVT Zarasų valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5. medžioklės plotų naudotojams, turintiems leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų i&scaron;teklius medžioklės plotų vienetuose Zarasų rajone, griežtai vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 &bdquo;Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių &scaron;ernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose&ldquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 3. P a v e d a m e&nbsp; sprendimo vykdymo kontrolę VMVT Zarasų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui &scaron;į įsakymą paskelbti Zarasų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. I n f o r m u o j a m e,&nbsp; kad už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 5. N u r o d o m e, kad &scaron;is įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administracijos direktorius&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ramūnas Ker&scaron;ys &nbsp; Vir&scaron;ininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Darius Kazulėnas &nbsp; 2017-12-11 15:39:34 Įsakymas „Dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo nustačius afrikinį kiaulių marą šernams, nugaišusiems Bartašiškių kaimo, Zarasų seniūnijos ir Juodenių kaimo, Suvieko seniūnijos laukuose“ http://www.zarasai.lt/naujiena_isakymas-del-neatideliotinu-priemoniu-vykdymo-nustacius-afrikini-kiauliu--mara-sernams-nugaisusiems-bartasiskiu-kaimo--zarasu-seniunijos-ir-juodeniu-kaimo-suvieko-seniunijos-laukuose_8204 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS &nbsp; VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ZARASŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIR&Scaron;ININKAS &ndash; VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS &nbsp; ĮSAKYMAS DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO NUSTAČIUS AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ &Scaron;ERNAMS, NUGAI&Scaron;USIEMS BARTA&Scaron;I&Scaron;KIŲ KAIMO, &nbsp;ZARASŲ SENIŪNIJOS IR JUODENIŲ KAIMO, SUVIEKO SENIŪNIJOS LAUKUOSE &nbsp; 2017 m. gruodžio 04 d. Nr.I(6.6)-655/71VV-93 Zarasai &nbsp; Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 &nbsp;dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15 straipsniais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio &ndash; teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau VMVT) direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-282 ,&sbquo;Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio &ndash; teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų patvirtinimo&ldquo;, 10.1 ir 10.4.7 papunkčiais bei atsižvelgdami į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2017 m. lapkričio 27 d. tyrimų protokolą Nr. 17324 G 1 ir tyrimų protokolą Nr. 17505 G 1, kuriuo patvirtinama, kad nustatytas afrikinio kiaulių maro sukėlėjas &nbsp;&scaron;ernams, nugai&scaron;usiems Barta&scaron;i&scaron;kių kaimo laukuose, Zarasų seniūnijoje (židinio koordinatės 55.758816, 26.216635 (WGS) ir Juodenių kaimo laukuose, Suvieko seniūnijoje (židinio koordinatės 55.913095, 26.062475 (WGS). Siekdami užtikrinti afrikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemones Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. N u s p r e n d ž i a m e&nbsp; uždrausti &nbsp;Zarasų rajono &nbsp;&nbsp;medžiotojų &nbsp;būreliams &bdquo;Stelmužė&ldquo; ir &bdquo;Suviekas&ldquo;:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1. i&scaron;vežti gyvus &scaron;ernus į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. i&scaron;vežti &scaron;ernieną, &scaron;ernienos produktus į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3. dalinti sumedžiotų &scaron;ernų mėsą, kol nebus gauti AKM tyrimo rezultatai; &scaron;ernieną laikyti su rajono VMVT suderintoje vietoje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. N u r o d o m e: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1. Zarasų rajono medžiotojų būreliui &bdquo;Stelmužė&ldquo; Zarasų seniūnijos Barta&scaron;i&scaron;kių kaimo laukuose ir jo apylinkėse vieną mėnesį vieną kartą per savaitę atlikti teritorijos apžiūrą, &nbsp;siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus, ir Zarasų rajono medžiotojų būreliui &bdquo;Suviekas&ldquo; Suvieko seniūnijos Juodenių kaimo laukuose ir jo apylinkėse vieną mėnesį vieną kartą per savaitę atlikti teritorijos apžiūrą, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2. užtikrinti, kad sumedžioti &scaron;ernai būtų tvarkomi tik gyvūnų pirminio apdorojimo aik&scaron;telėse, o iki jų būtų gabenami tik sandariose talpyklose ir i&scaron; sumedžiotų &scaron;ernų susidarę &scaron;alutiniai gyvūniniai produktai, i&scaron;skyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus &scaron;ernų trofėjus, būtų paliekami prie &scaron;ių aik&scaron;telių esančiose saugiose gyvūninių atliekų duobėse ir po medžioklės būtų atliekama dezinfekcija autorizuotais biocidais, veikiančiais prie&scaron; afrikinio kiaulių maro virusą; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3. prie&scaron; i&scaron;vykstant i&scaron; mi&scaron;ko teritorijos užtikrinti, kad visų transporto priemonių, &nbsp;kurios buvo naudojamos medžioklių ar medžioklės ploto vienetų apžiūrų metu, ratai ir medžioklėse arba medžioklės ploto vienetų apžiūrose dalyvavusių asmenų batai būtų dezinfekuojami autorizuotais veterinariniais biocidais, skirtais afrikinio kiaulių maro sukėlėjui nukenksminti;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 2.4. užtikrinti, kad visiems sumedžiotiems &scaron;ernams būtų paimti kraujo ir organų mėginiai afrikinio kiaulių maro ir trichineliozės tyrimams, kurie turi būti ai&scaron;kiai paženklinti, supakuoti atskirai skysčių nepraleidžiančioje pakuotėje ir pristatyti į VMVT Zarasų valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5. medžioklės plotų naudotojams, turintiems leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų i&scaron;teklius medžioklės plotų vienetuose Zarasų rajone, griežtai vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 &bdquo;Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių &scaron;ernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose&ldquo;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. P a v e d a m e&nbsp; sprendimo vykdymo kontrolę VMVT Zarasų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui &scaron;į įsakymą paskelbti Zarasų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 4. I n f o r m u o j a m e, &nbsp;kad už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. N u r o d o m e, &nbsp;kad &scaron;is įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administracijos direktorius&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ramūnas Ker&scaron;ys &nbsp; Vir&scaron;ininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius&nbsp; &nbsp; Darius Kazulėnas &nbsp; 2017-12-11 15:36:14 Įsakymas „Dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo nustačius afrikinį kiaulių marą šernams, nugaišusiems Jatkūniškių miške, Dusetų seniūnijoje ir Kloviškių miške, Degučių seniūnijoje“ http://www.zarasai.lt/naujiena_isakymas-del-neatideliotinu-priemoniu-vykdymo-nustacius-afrikini-kiauliu--mara-sernams--nugaisusiems-jatkuniskiu-miske-dusetu-seniunijoje-ir-kloviskiu-miske-deguciu-seniunijoje_8203 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS &nbsp; VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ZARASŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIR&Scaron;ININKAS &ndash; VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS &nbsp; ĮSAKYMAS DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO NUSTAČIUS AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ &Scaron;ERNAMS, &nbsp;NUGAI&Scaron;USIEMS JATKŪNI&Scaron;KIŲ MI&Scaron;KE, DUSETŲ SENIŪNIJOJE IR KLOVI&Scaron;KIŲ MI&Scaron;KE, DEGUČIŲ SENIŪNIJOJE &nbsp; 2017 m. gruodžio 05 d. Nr. I(6.6)-655 / 71VV-94 Zarasai &nbsp; &nbsp; Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15 straipsniais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio &ndash; teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus (toliau VMVT) &nbsp;2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-282 ,&sbquo;Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio - teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos &ndash; nuostatų patvirtinimo&ldquo;, 10.1 ir 10.4.7 papunkčiais bei atsižvelgdami į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2017 m. lapkričio 29 d. tyrimų protokolą Nr. 17625 G 1 ir tyrimų protokolą Nr. 17624 G 1, kuriuo patvirtinama, kad nustatytas afrikinio kiaulių maro sukėlėjas &scaron;ernams, nugai&scaron;usiems Jatkūni&scaron;kių mi&scaron;ke, Dusetų seniūnijoje (židinio koordinatės 55.73732, 25.964549 (WGS) ir Klovi&scaron;kių mi&scaron;ke, Degučių seniūnijoje (židinio koordinatės 55.591243, 25.963859 (WGS) &nbsp;ir siekdami užtikrinti afrikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemones &nbsp;Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje: &nbsp; 1. N u s p r e n d ž i a m e uždrausti Zarasų rajono Antazavės medžiotojų būreliui, Dusetų medžiotojų būreliui ir Zarasų rajono Pažemio medžiotojų klubui: &nbsp; 1.1. i&scaron;vežti gyvus &scaron;ernus į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. i&scaron;vežti &scaron;ernieną, &scaron;ernienos produktus į kitas ES valstybes nares ar į kitas Lietuvos administracines teritorijas; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3. dalinti sumedžiotų &scaron;ernų mėsą, kol nebus gauti AKM tyrimo rezultatai; &scaron;ernieną laikyti su rajono VMVT suderintoje vietoje. &nbsp; 2. N u r o d o m e: &nbsp; 2.1. Zarasų rajono Antazavės medžiotojų būreliui ir Dusetų medžiotojų būreliui Dusetų seniūnijos Jatkūni&scaron;kių mi&scaron;ke ir jo apylinkėse vieną mėnesį vieną kartą per savaitę atlikti teritorijos apžiūrą, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus, ir Zarasų rajono Pažemio medžiotojų klubui Degučių seniūnijos Klovi&scaron;kių mi&scaron;ke ir jo apylinkėse vieną mėnesį vieną kartą per savaitę atlikti teritorijos apžiūrą, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus; &nbsp; 2.2. užtikrinti, kad sumedžioti &scaron;ernai būtų tvarkomi tik gyvūnų pirminio apdorojimo aik&scaron;telėse, o iki jų būtų gabenami tik sandariose talpyklose ir i&scaron; sumedžiotų &scaron;ernų susidarę &scaron;alutiniai gyvūniniai produktai, i&scaron;skyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus &scaron;ernų trofėjus, būtų paliekami prie &scaron;ių aik&scaron;telių esančiose saugiose gyvūninių atliekų duobėse ir po medžioklės būtų atliekama dezinfekcija autorizuotais biocidais, veikiančiais prie&scaron; afrikinio kiaulių maro virusą; &nbsp; 2.3. prie&scaron; i&scaron;vykstant i&scaron; mi&scaron;ko teritorijos visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklių ar medžioklės ploto vienetų apžiūrų metu, ratai ir medžioklėse arba medžioklės ploto vienetų apžiūrose dalyvavusių asmenų batai būtų dezinfekuojami autorizuotais veterinariniais biocidais, skirtais afrikinio kiaulių maro sukėlėjui nukenksminti; &nbsp; 2.4. užtikrinti, kad visiems sumedžiotiems &scaron;ernams būtų paimti kraujo ir organų mėginiai afrikinio kiaulių maro ir trichineliozės tyrimams, kurie turi būti ai&scaron;kiai paženklinti, supakuoti atskirai skysčių nepraleidžiančioje pakuotėje ir pristatyti į VMVT Zarasų valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5. medžioklės plotų naudotojams, turintiems leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų i&scaron;teklius medžioklės plotų vienetuose Zarasų rajone, griežtai vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 &bdquo;Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių &scaron;ernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose&ldquo; . &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. P a v e d a m e&nbsp; sprendimo vykdymo kontrolę VMVT Zarasų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui &scaron;į įsakymą paskelbti Zarasų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. I n f o r m u o j a m e, kad už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. N u r o d o m e, kad &scaron;is įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administracijos direktorius&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ramūnas Ker&scaron;ys &nbsp; Vir&scaron;ininkas &ndash; valstybinis veterinarijos inspektorius&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Darius Kazulėnas 2017-12-11 15:31:59 Informuojame, kad UAB "Zarasų būstas" organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus http://www.zarasai.lt/naujiena_informuojame-kad-uab-zarasu-bustas-organizuoja-zemiau-paminetu-daugiabuciu-namu-butu-ir-kitu-patalpu-savininku-susirinkimus_8202 <u>Susirinkimo darbotvarkė:</u> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dėl daugiabučio namo dalyvavimo atnaujinimo (modernizavimo) programoje. &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="54"> Eil. Nr. </td> <td width="161"> Adresas </td> <td width="94"> Data </td> <td width="60"> Laikas </td> <td width="271"> Vieta </td> </tr> <tr> <td width="54"> 1. </td> <td width="161"> P. &Scaron;irvio g. 16 </td> <td width="94"> 2017-12-13 </td> <td width="60"> 17.30 </td> <td width="271"> Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijoje </td> </tr> <tr> <td width="54"> 2. </td> <td width="161"> P. &Scaron;irvio g. 20 </td> <td width="94" rowspan="2"> 2017-12-13 </td> <td width="60" rowspan="2"> 18.30 </td> <td width="271" rowspan="2"> Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijoje </td> </tr> <tr> <td width="54"> 3. </td> <td width="161"> P. &Scaron;irvio g. 22 </td> </tr> <tr> <td width="54"> 4. </td> <td width="161"> P. &Scaron;irvio g. 10 </td> <td width="94"> 2017-12-14 </td> <td width="60"> 17.30 </td> <td width="271"> Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijoje </td> </tr> <tr> <td width="54"> 5. </td> <td width="161"> P. &Scaron;irvio g. 12 </td> <td width="94"> 2017-12-14 </td> <td width="60"> 18.30 </td> <td width="271"> Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijoje </td> </tr> <tr> <td width="54"> 6. </td> <td width="161"> P. &Scaron;irvio g. 26 </td> <td width="94"> 2017-12-19 </td> <td width="60"> 17.30 </td> <td width="271"> Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijoje </td> </tr> <tr> <td width="54"> 7. </td> <td width="161"> P. &Scaron;irvio g. 32 </td> <td width="94"> 2017-12-19 </td> <td width="60"> 18.30 </td> <td width="271"> Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijoje </td> </tr> <tr> <td width="54"> 8. </td> <td width="161"> Vilniaus g. 1 </td> <td width="94" rowspan="2"> 2017-12-20 </td> <td width="60" rowspan="2"> 17.30 </td> <td width="271" rowspan="2"> UAB &bdquo;Zarasų būstas&ldquo; Malūno g. 4 </td> </tr> <tr> <td width="54"> 9. </td> <td width="161"> Malūno g. 3 </td> </tr> <tr> <td width="54"> 10. </td> <td width="161"> Dariaus ir Girėno g. 28 </td> <td width="94"> 2017-12-20 </td> <td width="60"> 18.30 </td> <td width="271"> Namo laiptinėje </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB &bdquo;Zarasų būstas&ldquo;, Malūno g. 4, Zarasai. &nbsp; &nbsp; <em>Kviečiame dalyvauti, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas</em> &nbsp; 2017-12-11 15:25:18 Akcija „Sveikata darbo vietoje“ tęsiasi http://www.zarasai.lt/naujiena_akcija-sveikata-darbo-vietoje-tesiasi_8201 &Scaron;ių metų gruodžio 8 d. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė apsilankė Zarasų žemės ūkio mokykloje. &nbsp; Akcijos metu buvo atlikta kūno masės analizė, matuojamas kraujo spaudimas. Mokytojams ir administracijos darbuotojams buvo teikta individuali informacija ir dalintos atmintinės apie akių ir kūno nuovargį mažinančius pratimus. &nbsp; Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo&scaron;irdžiai dėkoja visiems dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir sveikino su artėjančiomis &scaron;ventėmis. &nbsp; Mums rūpi Jūsų sveikata! 2017-12-11 13:52:19 Prabyla Kalėdų naktį http://www.zarasai.lt/naujiena_prabyla-kaledu-nakti_8200 Pasi&scaron;okinėdamos lekia gruodžio dienos. Metai baigiasi visų laukiamomis &scaron;ventėmis &ndash; Kalėdomis, atne&scaron;ančiomis mažiesiems laukiamų dovanėlių, suaugusiesiems &ndash;&ndash; suteikdamos naujų vilčių. &nbsp; O iki Kalėdų reikia nuveikti begalę įvairiausių darbų. Labai svarbus darbas &ndash; eglutės puo&scaron;imas. Visada maloniau puo&scaron;ti pačių sukurtais žaisliukais. Taip nusprendę Zarasų &bdquo;Santarvės&ldquo; pradinės mokyklos moksleiviai atvyko į Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių.&nbsp; Prie&scaron;mokyklinės 0c grupės ir IVa klasės moksleiviai su mokytojomis Daiva &Scaron;ileikiene ir Dalia Kukonenko dalyvavo popietėje &bdquo;Žaisliukas eglutei&ldquo;. &nbsp; Klausydamiesi bibliotekininkės skaitomos pasakos &bdquo;Kalėdų naktis&ldquo; vaikai i&scaron;girdo, kaip ki&scaron;kelis Smals-Ūtutis įsitikino, kad ne tik avys ir ėriukai prabyla Kalėdų naktį... Lankstydami, klijuodami kiekvienas kūrė savo žaisliuką-angeliuką. Pie&scaron;ė veidukus, dažė plaukus įvairiomis spalvomis, puo&scaron;ė juos žvaigždutėmis. &nbsp; Prie&scaron;mokyklinukai apžiūrėję knygas apie Kalėdas, linksmai nusiteikę padeklamavo mokykloje i&scaron;moktą S. Nėries poemą &bdquo;Senelės pasaka&ldquo;. &nbsp; Sukurtus darbelius palikę bibliotekai papuo&scaron;ti, atsisveikindami moksleiviai žadėjo namuose pasidaryti naujus angelus. &nbsp; <em>Zina Černovienė, Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė</em> <em>Nuotraukos autorės ir&nbsp; Daivos &Scaron;ileikienės&nbsp;</em> 2017-12-11 08:07:53 Dvigubas džiaugsmas http://www.zarasai.lt/naujiena_dvigubas-dziaugsmas_8199 Visą mėnesį Zarasų socialinės globos namuose vyko Turmanto pagrindinės mokyklos mokinių pintų juostų parodėlė. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 99-ąsias metines, mokykloje organizuota akcija &bdquo;Nupink smagią juostą Lietuvai&ldquo; suteikė mokiniams nemažai žinių apie tautines juostas, bet svarbiausia &ndash; dauguma i&scaron;moko pinti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;įkart kartu su mokiniais vykome į Zarasų socialinės globos namus pamokyti pinti juostų. Mokytoja Natalija Oginskienė visiems susirinkusiems papasakojo apie juostų paskirtį, tradicijas ir pritaikymą kasdieniniame gyvenime (jos buvo vartojamos kaip įvairių drabužių dalys, rai&scaron;čiai, papuo&scaron;alai, o retkarčiais &ndash; kaip pakinktų dalys. Juosta žmogų lydėjo visą gyvenimą &ndash; nuo pat gimimo iki mirties). Visi kartu matavome siūlus, mokėmės teisingai&nbsp; juos užmesti, o paskui - buvo rodoma, ai&scaron;kinama ir mokoma, kaip reikia pinti juostas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mums buvo miela stebėti, kad mokiniai buvo aktyvūs &ndash; maloniai, pagarbiai bendravo su socialinės globos namų gyventojais, bet svarbiausia, kad tai, ko jie i&scaron;mokę &ndash; noriai mokė ir kitus. &nbsp;Adventas &ndash; tai laikas, kai dalijimasis įgauna ypatingą prasmę. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dėkojame užimtumo specialistei Virginijai VARANAVIČIENEI, bet labiausiai - direktorėms DAIVAI DŪDĖNIENEI (Zarasų socialinės globos namai) ir NINAI DOMACKIENEI (Turmanto pagrindinės mokykla) už galimybę bendradarbiauti, nes tautos i&scaron;mintis liudija: &bdquo;Pasidalintas džiaugsmas - dvigubas džiaugsmas&ldquo;. &nbsp; <em>Giedrė MIČIŪNIENĖ</em> <em>Natalija OGINSKIENĖ </em> <em>Mokytojos</em> 2017-12-11 08:04:39 Paminėta 2009 -2014 metų EEE ir Norvegijos paramos Lietuvoje laikotarpio pabaiga http://www.zarasai.lt/naujiena_pamineta-2009--2014-metu-eee-ir-norvegijos-paramos-lietuvoje-laikotarpio-pabaiga_8198 Ketvirtadienį, gruodžio 7 d., Norvegijos ambasada Vilniuje pakvietė Lietuvos politikus, vyriausybės pareigūnus, verslo atstovus, nevyriausybines organizacijas ir kultūros įstaigas paminėti 2009 -2014 metų EEE ir Norvegijos paramos Lietuvoje laikotarpio pabaigą. &nbsp; Per paskutiniuosius metus buvo finansuoti 223 projektai i&scaron; 14 programų, o taip pat veikla, skirta stiprinti Norvegijos ir Lietuvos dvi&scaron;alius santykius. Tai rodo glaudžius tautų ry&scaron;ius. Norvegija ir ambasada Vilniuje tikisi ir ateinančiais metais &scaron;iuos ry&scaron;ius dar labiau sustiprinti. &nbsp; Kaip pažymėjo ambasados atstovai, nuo 2018 metų taip pat bus atnaujinti kvietimai į EEE ir Norvegijos paramos programas ir suteikta galimybė Lietuvai įgyvendinti naujus įdomius bei pažangius projektus, pratęsiančiais glaudų bendradarbiavimą tarp Norvegijos ir Lietuvos. &nbsp; Renginyje dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Privačiame pokalbyje Norvegijos Karalystės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J.E. Ponas Dag Malmer Halvorsen&nbsp; pasidžiaugė, kad zarasi&scaron;kiai pirmieji Lietuvoje suteikė Zarasų kra&scaron;to garbės piliečio vardus Norvegijos Karalystės piliečiams Terje Krumsvik ir Jan Frederik Conradi už nuolatinę pagalbą ir paramą Zarasų rajono vaikams. Artimiausiu laiku planuojamas ambasados atstovų vizitas Antazavės vaikų globos namuose. &nbsp; <i>Parengta pagal Norvegijos Karalystės informaciją&nbsp;</i> 2017-12-08 17:56:35 Kviečiame į kūrybos vakarą Zarasų viešojoje bibliotekoje http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-i-kurybos-vakara-zarasu-viesojoje-bibliotekoje_8197 2017 m. gruodžio 11 d. (pirmadienį) 17 val. poeto, eseisto, vertėjo, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato KORNELIJAUS PLATELIO kūrybos vakaras&nbsp;&bdquo;Žodžiai meilės poezijos Mūzai&ldquo;. &nbsp; Kornelijus&nbsp;Platelis&nbsp;skaitys eilėra&scaron;čius i&scaron; savo poezijos knygų: &bdquo;Atoslūgio juosta&ldquo;, &bdquo;Palimpsestai&ldquo;, &bdquo;Karstiniai&nbsp;rei&scaron;kiniai&ldquo;, &bdquo;Prakalbos upei&ldquo;. Taip pat bus skaitomi nauji, knygose dar nespausdinti&nbsp;eilėra&scaron;čiai. Kaip teigia poetas, jis yra para&scaron;ęs nemažai eilėra&scaron;čių moters balsui. Būtent &scaron;iuos eilėra&scaron;čius skaitys aktorė&nbsp;NIJOLĖ KAZLAUSKAITĖ.&nbsp; Renginio metu bus galima įsigyti Kornelijaus Platelio knygų. Lauksime Jūsų vie&scaron;osios bibliotekos renginių salėje &nbsp; <em>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos informacija</em> 2017-12-08 13:43:51 Eglutės įžiebimas Dusetų miesto Nepriklausomybės aikštėje http://www.zarasai.lt/naujiena_eglutes-iziebimas-dusetu-miesto-nepriklausomybes-aiksteje_8196 <img src="/userfiles/eglutes iziebimas2017.jpg" width="520" height="368" alt="" /> 2017-12-08 13:39:20 Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijoje http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-etikos-komisijoje_8195 2017 m. lapkričio 27 d. vyko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis, kuriame vienas i&scaron; darbotvarkės klausimų buvo sprendimo priėmimas, vertinant Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario Rimvydo Podolskio elgesį per 2017 m. spalio 24 d. vykusių seniūnaičių į Zarasų Sėlių seniūnaitiją rinkimų&nbsp; metu. &nbsp; Komisija konstatavo, kad rajono savivaldybės tarybos narys Rimvydas Podolskis pažeidė Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso ir kitų teisės aktų normų reikalavimus ir rekomendavo tarybos nariui ateityje suderinti savo elgesį ar veiklą su minėtų teisės aktų normų reikalavimais. 2017-12-08 13:36:52 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Masažuotojas 2017“ Zarasų žemės ūkio mokykloje http://www.zarasai.lt/naujiena_nacionalinis-profesinio-meistriskumo-konkursas-masazuotojas-2017---zarasu-zemes-ukio-mokykloje_8194 2017 m. gruodžio 7 dieną Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko Nacionalinis profesinio meistri&scaron;kumo konkursas &bdquo;Masažuotojas 2017&ldquo;, kuriame&nbsp; dalyvavo mokiniai i&scaron; 8 Lietuvos profesinių mokymo įstaigų: Alytaus profesinio rengimo centro, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, V&scaron;Į &Scaron;iaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, V&scaron;Į Elektrėnų profesinio mokymo centro, V&scaron;Į Panevėžio profesinio rengimo centro ir Zarasų žemės ūkio mokyklos. Taip pat svečių teisėmis konkurse dalyvavo mūsų mokyklos socialinių partnerių - Rygos mokymo centro mokyklos &bdquo;SPA school&rdquo; - mokinė. &nbsp; Konkurse varžėsi mokiniai, besimokantys pagal masažuotojo profesinio mokymo programą. Jie atliko tris užduotis: prisistatė, atskleisdami, kodėl pasirinko &scaron;ią profesiją, atliko teorinių žinių tikrinimo testą ir praktinę užduotį &ndash; savaranki&scaron;kai atliko klasikinį &nbsp;masažą. &nbsp; Mokinius vertino komisija. Komisijos pirmininkė Sigita &Scaron;eduikienė, Utenos kolegijos medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė, nariai: Jolanta Prakapavičienė, Utenos kolegijos medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė, Inga Bieliūnaitė - Mi&scaron;kinienė Zarasų rajono savivaldybės V&scaron;Į Zarasų ligoninės Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus masažuotoja. &nbsp; Konkurse trys mokiniai paskelbti nugalėtojais. Trečiojo laipsnio diplomą laimėjo Melita Sausytė, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokinė (mokytoja Monika Kavaliauskienė), antrojo laipsnio diplomas atiteko Zarasų žemės ūkio mokyklos mokinei Akvilei Rybnikovaitei (mokytoja Rita Gerasimova), pirmojo laipsnio diplomą laimėjo Sigita Čirgelytė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokinė (mokytoja Remigija Kazakevičienė). &nbsp; Pasibaigus konkursui buvo atlikti parodomieji masažai. Masažą keturiomis rankomis atliko Zarasų žemės ūkio mokiniai Gitana Bedrovienė ir Arkadij Aliochin. Atpalaiduojantį veido masažą pademonstravo vie&scaron;nia i&scaron; Rygos Inga Kraukle. &nbsp; &nbsp; <em>Direktoriaus pavaduotoja ugdymui</em> <em>Lilija Zajančkauskienė</em> 2017-12-08 13:34:26