ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ http://www.zarasai.lt lt zarasai.lt 2017-05-22 15:00:12 © 2009-2010 zarasai.lt NODBALTIC http://www.zarasai.lt/zarasai.jpg http://www.zarasai.lt 115 137 Šaukiamas Kontrolės komiteto posėdis http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiamas-kontroles-komiteto-posedis_7680 2017 m. gegužės 23 d. 10 val. rajono Savivaldybės Mažojoje salėje &scaron;aukiamas kontrolės komiteto posėdis. <u>Darbotvarkė: </u> 1. Dėl Kontrolės komiteto veiklos plano 2017 m. 2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos I ketvirčio veiklos plano vykdymo 3. Kiti klausimai. &nbsp; <em>Kęstutis Stankevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas mob. 8 600 27610 el. p. <a href="mailto:kestutis@zarasusilas.lt">kestutis@zarasusilas.lt</a> </em>&nbsp; 2017-05-22 15:00:12 Šaukiami Zarasų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiami-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-komitetu-posedziai_7681 ŪKIO KOMITETAS Trečiadienį 2017-05-24, 10.00 val. (Mažoji salė) &nbsp; FINANSŲ KOMITETAS Trečiadienį 2017-05-24, 14.00 val. (Mažoji salė) &nbsp; SAVIVALDOS KOMITETAS Ketvirtadienį 2017-05-25, 10.00 val. (Mažoji salė) &nbsp; SOCIALINIS KOMITETAS Ketvirtadienį 2017-05-25, 15.00 val. (Mažoji salė) &nbsp; 2017-05-22 14:50:55 Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“ įgyvendino projektą http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-samaniu-bendruomene-dvargantis-igyvendino-projekta_7689 2016 m. balandžio mėn.&nbsp; Samanių&nbsp; kaimų bendruomenė &bdquo;Dvargantis&ldquo; pateikė parai&scaron;ką &bdquo;Samanių kaimo vie&scaron;osios erdvės sukūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams&ldquo; pagal 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisykles. 2016 m. birželio 27 d. pasira&scaron;yta paramos sutartis Nr.&nbsp; KB-16-125 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projektui įgyvendinti skirta 4&nbsp;865,00 eurų parama. Dar 750,00 eurų&nbsp;bendruomenei skyrė Zarasų rajono savivaldybės administracija, prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lė&scaron;omis prisidėjo ūkininkas Vytautas Zaleckas bei Valskių &scaron;eima. &nbsp; Nacionalinės žemės tarnybos Zarasų skyriui i&scaron;davus leidimą sutvarkytas 0,5 ha valstybinės žemės sklypas, esantis Samanių kaimo centre. Projekto įgyvendinimo metu i&scaron;valytas&nbsp; ir praplatintas sklype esantis tvenkinys, įrengtas lieptelis, sklypas užsėtas veja, &nbsp;pastatyti stalai su suolais, &scaron;iuk&scaron;liadėžes. &nbsp; Sutvarkytoje vie&scaron;oje erdvėje vyks kaimo &scaron;ventės, nes dabar&nbsp;Samaniuose atsirado vieta tinkama didesniems renginiams. Sukurta infrastruktūra&nbsp; prisidės prie &nbsp;Samanių kaimo gyventojų ir svečių poilsio kokybės gerinimo, kaimo &nbsp;kra&scaron;tovaizdžio gražinimo. &nbsp; Bendruomenės planai -&nbsp;toliau kurti&nbsp;sutvarkytos vie&scaron;os erdvės infrastruktūrą, ateityje planuojama įrengti lauko estradą bei pastatyti lauko treniruoklius.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>Projekto vadovė </em> <em>Jūratė Buičenkienė&nbsp;</em> 2017-05-22 14:14:49 Edukacinis projektas „Knygos kelias“ Zarasų viešojoje bibliotekoje http://www.zarasai.lt/naujiena_edukacinis-projektas-knygos-kelias-zarasu-viesojoje-bibliotekoje_7688 Zarasų vie&scaron;oji biblioteka dalyvaudama Lietuvos kultūros tarybos rengtame Kultūros rėmimo fondo lė&scaron;omis finansuojamų projektų konkurse parengė projektą kultūros edukacijai. Projekto &bdquo;Kūrybinių improvizacijų ciklas &bdquo;Knygos kelias&ldquo; Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje ir padaliniuose&ldquo; įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas. Projekto veiklomis siekiama vaikus ir jaunimą supažindinti su knygos istorija, jos įri&scaron;imo ir iliustravimo paslaptimis. Atskleisti ir skatinti dalyvių kūrybi&scaron;kumą, meninius gebėjimus, plėsti kultūros įvairovę, jos prieinamumą. &nbsp; Projekto veiklos vyks Zarasuose, Dusetose, Antazavėje ir Turmante. Veiklose dalyvaus Zarasų miesto vaikai&nbsp; ir jaunuoliai, kurorto sezono Zarasuose atidarymo &scaron;ventės svečiai. Dusetose, Antazavėje ir Turmante &ndash; seniūnijų bendruomenių vaikai, jaunimas. &nbsp; Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos organizuotoje &bdquo;Lauko bibliotekoje&ldquo; kurorto sezono &scaron;ventėje &bdquo;Zarasai &ndash; tarytum vasara 2017&ldquo; gegužės 27 d. nuo 14.00 iki 17.00 val. vyks renginys &bdquo;Tu gali sukurti knygą Zarasuose&ldquo;. Jame &bdquo;Lauko bibliotekos&ldquo; lankytojams įvairiausias knygos paslaptis padės atskleisti profesionalūs menininkai. &nbsp; Dailininkė grafikė Jūratė Kemeklytė Bagdonienė vesdama užsiėmimą &bdquo;Nuo &scaron;erdies iki &scaron;irdies&ldquo; mokys kurti medžio atspaudais. Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė užsiėmime &bdquo;Knygos įri&scaron;imo paslaptys pagal italų dizainerį Bruno Munari&ldquo; mokys kurti įvairiaspalves įvairiaformes knygas. Menininkė Renata Česnavičienė mokys sukurti knygą i&scaron; vieno lapo, Rūta Mozūraitė &ndash; kurti knygas žirklėmis. Brailio ra&scaron;to žinovas ir iliustratorius reljefiniais pie&scaron;iniais Vytautas Gendvilas dirbtuvėlėse &bdquo;Paliesk savo vardą&ldquo; mokys kurti neregių ir silpnaregių ra&scaron;tu. Fotografas Gintas Kavoliūnas supažindins su iliustravimu cianotipijos būdu dirbtuvėlėje &bdquo;Nuskink lapelį, atspausk medelį&ldquo;. Tarptautinėje vaikų gynimo dienos &scaron;ventėje Dusetose vyks renginys &bdquo;Tu gali sukurti knygą Dusetose&ldquo; su menininkėmis Sigute Chlebinskaite ir Renata Česnavičienė. Antazavėje ir Turmante renginiai vyks rugpjūčio mėnesį. &nbsp; Projektu &bdquo;Kūrybinių improvizacijų ciklas &bdquo;Knygos kelias&ldquo; Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje ir padaliniuose&ldquo; Zarasų vie&scaron;oji biblioteka i&scaron;plės kultūros edukacijos vaikams ir jaunimui prieinamumą, formų įvairovę. &nbsp; Projektą remia: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija&nbsp; Lietuvos kultūros taryba <em> </em> <em>Zina Černovienė, Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė</em> 2017-05-22 13:06:39 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija – Europos Parlamento ambasadorė http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-azuolo-gimnazija--europos-parlamento-ambasadore_7687 EP Informacijos biuras Lietuvoje pradėjo įgyvendinti programą &bdquo;Mokyklos &ndash; Europos Parlamento ambasadorės&ldquo;, kurios tikslas &ndash; skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje. Į &scaron;į projektą įsitraukė ir mūsų gimnazija, nes manome, kad svarbu ugdyti ir lavinti jauną žmogų, gebantį apsispręsti, už ką ir kodėl balsuoti, žinantį, kokios yra&nbsp; galimybės, kuo gyvena Europa ir pasaulis... &nbsp; Per &scaron;iuos kelis mėnesius gimnazija dalyvavo bei organizavo įvairias veiklas. Pirmiausiai savo bibliotekoje ir antrojo auk&scaron;to stenduose įsirengėme informacinius centriukus, kur buvo galima susipažinti su EP dirbančiais žmonėmis, Europos Sąjungos &scaron;alimis, valiuta ir kt.informacija. &nbsp; Kovo dvide&scaron;imt trečiąją sulaukėme svečių: gimnazijoje lankėsi ir imitacinius žaidimus &bdquo;Balsuojam&ldquo; su dviem moksleivių grupėmis žaidė EP biuro Lietuvoje atstovė Natalija Bružienė. Mokiniai pasijuto tikrais europarlamentarais ( atstovavo įvairioms &scaron;alims, partijoms, frakcijoms, grupėms ir bandė suderinti interesus). &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kituose Europos projektuose dalyvavo ir keli mūsų II b klasės mokiniai: Gabrielė &Scaron;akalytė savo bendraklasiams pristatė <i>Eurodesk</i> veiklas, o Ernestas &Scaron;altys&nbsp; miesto bibliotekoje organizavo &bdquo;Idėja+&ldquo; renginį. Tai irgi praplėtė moksleivių akiratį, sudomino ir parodė įvairias veiklos galimybes. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Žinoma, kalbėdami apie Lietuvos priklausomybę&nbsp; ir buvimą Europos Sąjungoje, turime žinoti ir apie NATO veiklą. Taigi &scaron;iuo laikotarpiu sužinojome ne tik apie &scaron;ios organizacijos veiklą, bet turėjome galimybių bendrauti ir domėtis tuo susitikime su JAV ambasadoriaus pavaduotoju H.Solomon, kitais ambasados darbuotojais, kari&scaron;kiais. Labai smagu, kad mokiniai i&scaron;drįsta kalbėti angli&scaron;kai, kelia klausimus, aptaria problemas, atsakinėja. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Turbūt mokiniai pajuto, kad &scaron;iuo metu apie Europos Parlamento ir Europos Sąjungos darbą, veiklas gimnazijoje intensyviau kalbėta per skirtingas pamokas: patyrinėtas euras, jo skirtumai, aptarta politinė situacija, ekologinės problemos, EP aktualijos (pvz., &scaron;okiravo lenkų europarlamentaro moterų pažeminimo atvejis ir sankcijos jam), dažniau įvairiose pamokose žvelgta į Europos žemėlapį ir t.t. Grupė mokinių su partneriais dalyvavo ES skirtame projekte Anyk&scaron;čiuose. &nbsp; Žinoma, viską vainikavo gegužės devintoji &ndash; Europos dienos &scaron;ventė. Pirmiausiai nuo pat ryto besidomintys mokiniai dalyvavo Europos egzamine, kur Ernestas &Scaron;altys pakliuvo į antrąjį etapą. Vėliau vykdytos projektinės veiklos: dirbdami grupėse mokiniai pristatė ES &scaron;alis &ndash; nares, jų kultūrą, geografinę padėtį, įdomybes, vėliavą. &Scaron;iuos kūrybi&scaron;kai apipavidalintus lapus kabinome ant kabinetų durų, kad dar kurį laiką, laukdami pamokos, galėtume sužinoti kažką naujo. Kartu su Zarasų vie&scaron;ąja biblioteka dalyvavome tai progai skirtame renginyje, kur mūsų gimnazistai &scaron;auliai ne&scaron;ė vėliavą, prie&scaron; tai gimnazijoje buvo sukurtos simbolinės žvaigždės (sudaryta žvaigždžių alėja) su informacija apie ES, jai svarbiomis datomis. &nbsp;Nikolė Vavinskaitė ir Laurynas Matiukas vedė renginį, kur į mūsų miestą atvykusi europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė supažindino, kaip vyksta darbas EP, su kokiomis problemomis susiduriama, kuo svarbi jos veikla. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;itos veiklos buvo labai naudingos paįvairinti mūsų mažo miesto mokinių gyvenimą. Nesistengėme dirbtinai daryti &bdquo;veiklų dėl veiklų&quot;, bet labiausiai norime parodyti vaikams Europos Sąjungos &scaron;alių piliečių galimybes, aktyvinti būsimus EP narių rinkėjus, skatinti domėtis pasauliu, žinoti, už ką atsakingas EP ir ten dirbantys Lietuvos atstovai. &nbsp; &nbsp; <em>Projekto dalyvė </em>&ndash; <em>mokytoja Daiva Matijo&scaron;ienė</em> <em>Nuotraukos </em>&ndash; <em>straipsnio autorės ir Rimanto Bikulčiaus</em> 2017-05-22 11:21:15 Šaukiamas 25-asis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiamas-25-asis-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedis_7686 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-16 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo&ldquo;, 24, 33 punktais: &nbsp; 1. &Scaron; a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2017 m. gegužės 26 d., penktadienį, 10 val. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje. &nbsp; 2. S u d a r a u &scaron;io posėdžio darbotvarkę: &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-132_3575">2.1. Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą i&scaron; atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą i&scaron; atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Gitana Kolienė, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-102_3541">2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Kęstutis Stankevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-zarasu-rajono-savivaldybes-bendruomenes-vaiko-teisiu-apsaugos-taryba_3583">2.3. Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos ataskaita.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Arvydas Steponavičius, komisijos pirmininkas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-139_3582">2.4. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-1 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017&ndash;2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-141_3585">2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-2 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-140_3584">2.6. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lė&scaron;omis 2017 metais finansuojamų objektų sąra&scaron;o patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Evaldas Stanys, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-144_3592">2.7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-65 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo&ldquo; pripažinimo netekusiu galios.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-145_3593">2.8. Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-138_3581">2.9. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-137_3580">2.10. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-159 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-136_3579">2.11. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-92 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-135_3578">2.12. Dėl gyvenamojo namo pirkimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-130_3573">2.13. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-25 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-130 &bdquo;Dėl vietinės rinkliavos už leidimo i&scaron;davimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osiose vietose nuostatų patvirtinimo&ldquo; pakeitimo&ldquo;&nbsp; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-100_3539">2.14. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-182 ,,Dėl Kultūros centro Dusetų dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo&ldquo; pakeitimo</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-133_3577">2.15. Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės įstaigų projektų teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014&ndash;2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai (antrajam kvietimui).</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-120_3562">2.16. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-164 &bdquo;Dėl pritarimo projektui &bdquo;Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės gatvę&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-119_3561">2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-216 &bdquo;Dėl pritarimo projektui &bdquo;Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto gatvės iki Griežto gatvės&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-117_3559">2.18. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-26 &bdquo;Dėl pritarimo projektui &bdquo;Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos sporto aik&scaron;tyno įrengimas&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-116_3558">2.19. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-165 &bdquo;Dėl pritarimo projektui &bdquo;Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-114_3556">2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-264 &bdquo;Dėl pritarimo projektui &bdquo;Vie&scaron;ųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-112_3554">2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-163 &bdquo;Dėl pritarimo projektui &bdquo;Zarasų gatvės rekonstrukcija Zarasų mieste&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-111_3553">2.22. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-263 &bdquo;Dėl pritarimo projektui &bdquo;Zarasų miesto vie&scaron;ųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei &Scaron;iaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. &Scaron;irvio gatvėje&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-110_3550">2.23. Dėl dalyvavimo INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte &bdquo;Open Leadership&ldquo; ir projekto veiklų finansavimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-101_3540">2.24. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-201 &bdquo;Dėl &nbsp;pritarimo projektui &bdquo;Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto &ndash; Antazavės dvaro aktualizavimas&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-126_3569">2.25. Dėl pritarimo projektui &bdquo;Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų rajono savivaldybėje&ldquo;.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash;&nbsp;Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-134_3576">2.26. Dėl įgaliojimų paskirti valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių vyresniaisiais vykdytojais, vykdytojais ir administratoriumi suteikimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-125_3568"> </a> <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-125_3568">2.27. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl Zarasų garbės piliečio vardo suteikimo kandidatų vertinimo&nbsp; ir atrankos komisijos sudarymo bei jos nuostatų patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Svetlana Veik&scaron;rienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-109_3549"> </a> <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-109_3549">2.28. Dėl Zarasų rajone, Dusetų mieste, Liepų g., Pauliaus &Scaron;irvio parke esančios teritorijos (krep&scaron;inio aik&scaron;telės) pripažinimo svarbia vieta bendruomenei.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-143_3587">2.29. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-211 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo&ldquo; pakeitimo</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Irena Gaigalienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-113_3555">2.30. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-126 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų prie&scaron;mokyklinio ugdymo organizavimo modelių apra&scaron;o ir Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų prie&scaron;mokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-142_3586">2.31. Dėl biudžetinių kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash;Socialinio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Daiva &Scaron;uk&scaron;tulienė, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-131_3574">2.32. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-129_3572">2.33. Dėl nekilnojamojo turto, esančio D. Bukonto g. 1, Zarasuose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-128_3571">2.34. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-54 ,,Dėl nekilnojamojo turto, esančio Daugailių g. 10, Salake, Zarasų r., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-127_3570">2.35. Dėl Zarasų rajono savivaldybės ir vie&scaron;osios įstaigos ,,Zarasų ligoninė&ldquo; 1997 m. spalio 1 d. sudarytos panaudos sutarties perdavimo bei priėmimo akto priedo Nr. 8.2 pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-124_3567">2.36. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T-156 &bdquo;Dėl parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-122_3565">2.37. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-123_3566">2.38. Dėl Zarasų rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių nustatymo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-121_3563">2.39. Dėl energinio naudingumo sertifikatų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų meno mokyklai.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-118_3560">2.40. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-103_3543">2.41. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-254 ,,Dėl patalpų, esančių vaikų konsultacijos pastate Malūno g. 4, Zarasuose, ir ligoninės pastate, Malūno g. 2, Zarasuose, nuomos&ldquo; 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. 2017-05-22 09:27:06 Žavadienis - tikrai buvo žavus http://www.zarasai.lt/naujiena_zavadienis----tikrai-buvo-zavus_7685 Gegužės 18 D. &ndash; ŽAVADIENIS. Kas tai? Tai tarptautinė žavėjimosi augalais diena. &bdquo;ŽAVADIENIO 2017&ldquo; koordinatorius Lietuvoje &ndash; Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas Kaune, kuris populiarino idėją, kad &scaron;i prasminga akcija būtų paminėta kuo plačiau. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prie &scaron;ios prasmingos akcijos prisijungė ir Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios bibliotekos Turmanto struktūrinio padalinio NV&Scaron; programa &bdquo;Kūrybinės dirbtuvėlės&ldquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aplink mus tiek daug įvairių augalų. Nors mes dažnai jų ir nepastebime, tačiau jie mus maitina, gydo, grynina orą... Jie žydi, kvepia, džiugina, &scaron;ildo... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tądien mes perskaitėme Evelinos Daciūtės ir Au&scaron;ros Kiudulaitės knygelę &bdquo;Laimė yra lapė&ldquo;. Tai nuostabi istorija apie berniuką Povilą ir lapę. Pasirodė kažkuo pana&scaron;i į A. De Sent Egziuperi &nbsp;pasaką &bdquo;Mažasis princas&ldquo;. &nbsp;Knygelė apie tai, kad reikia draugauti, kad reikia džiaugtis... Ir nors berniukas Povilas neaugino tos vienintelės rožės, tačiau labai daug žiedų sukūrė vaikai: juk ten, kur žydi gėlės, tikrai yra laimė (ir nesvarbu, kad ji visiems skirtinga). Gėlytės buvo įvairios: skleidėsi lelijos, baltavo ramunės, raudonavo nematyti žiedai - vieni labai sėkmingai i&scaron;moko lankstyti i&scaron; servėtėlių, kiti kūrė žiedus i&scaron; plastikinių kiau&scaron;inių pakuočių, dar kiti &ndash; spalvino, pie&scaron;ė, klijavo... &bdquo;Kūrybinėse dirbtuvėlėse&ldquo; nuotaika buvo tikrai darbinga... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O kai viską suklijavome &ndash; tai ir patys nustebome: besi&scaron;ypsančios akys linksmai &scaron;vytėjo, matydamos, kokie gražūs gėlių žiedai gali būti sukurti vaikų rankų&nbsp; i&scaron; antrinių žaliavų (kad kuo mažiau būtų ter&scaron;iama gamta)... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ŽAVADIENIS -&nbsp; tikrai buvo žavus. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <em>Giedrė MIČIŪNIENĖ, </em> <em>NV&Scaron; &bdquo;Kūrybinės dirbtuvėlės&ldquo; vadovė</em> <em>&nbsp;</em> <em>Nuotrauka autorės</em> 2017-05-22 08:35:56 Prevencinė pamoka „Alkoholio vartojimo keliamas pavojus“ Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje http://www.zarasai.lt/naujiena_prevencine-pamoka-alkoholio--vartojimo-keliamas-pavojus-zarasu-r-antazaves-juozo-gruodzio-gimnazijoje_7684 Gegužės 18 dieną Zarasų r, Antazavės J. Gruodžio gimnazijoje 7, 8 ir 9 klasių moksleiviai dalyvavo prevencinėje pamokoje &bdquo;Alkoholio vartojimo keliamas pavojus&ldquo;. Pamokos pradžioje mokiniai pristatė savo plakatus, &bdquo;Alkoholio vartojimo priežastys&ldquo;, &bdquo;Ką alkoholis daro organizmui&ldquo; ir &bdquo;Paaugliai ir alkoholis&ldquo;, tada žiūrėjo filmą &bdquo;Alkoholio pavojus&ldquo;, po to i&scaron;bandė pojūčius su girtumo akiniais. Užsidėję akinius, turėjo įveikti kliūčių ruožą. &nbsp; <em>Visuomenės sveikatos biuras</em> 2017-05-19 15:38:50 Visas gegužės mėnuo – mėnuo prieš rūkymą http://www.zarasai.lt/naujiena_visas-geguzes-menuo--menuo-pries-rukyma_7683 Visas gegužės mėnuo &ndash; mėnuo prie&scaron; rūkymą. Visuomenės sveikatos biuro tikslas aplankyti visas Zarasų rajono mokyklas su prevencine programa prie&scaron; rūkymą. Gegužės 18 dieną Antazavės&nbsp; Juozo Gruodžio mokykloje prevencinei pamokai 4, 5 ir 6 klasių mokiniai paruo&scaron;ė puikius plakatus &bdquo;Rūkymo priežastys&ldquo;, &bdquo;Rūkymo pavojus&ldquo; bei &bdquo;Rūkymo pasekmės&ldquo;, kuriuos pristatė. Darbas puikiai atliktas. Visuomenės sveikatos biuras, savo ruožtu, vaikams i&scaron;dėstė rūkymo žalą sveikatai. Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje ir atsakinėjo į klausimus. &nbsp; Dažnai nežinojimą nugali smalsumas, džiaugiamės, kad &scaron;ie mokiniai puikiai žino cigarečių keliamą pavojų ir pasekmes. &nbsp; <em>Visuomenės sveikatos biuras</em> 2017-05-19 15:36:00 Kviečiame teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kuriais siekiama paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus-kuriais-siekiama-paskatinti-zarasu-miesto-gyventoju-ekonomini-aktyvuma_7682 Zarasų miesto vietos veiklos grupė skelbia pirmąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Laukiame projektinių pasiūlymų, kurie būtų skirti Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 1 tikslo ,,Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes&quot; uždavinių įgyvendinimui. Vienas vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti teikiamas tik pagal vieną i&scaron; pasirinktų veiksmų 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.1, 1.2.2. arba 1.2.3. <u>Nuorodos: </u>Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus - <a href="https://zmvvg.files.wordpress.com/2017/05/vvg-projektinic5b3-pasic5ablymc5b3-atrankos-aprac5a1o-1-priedas-kvietimas-1-tikslui.pdf">https://zmvvg.files.wordpress.com/2017/05/vvg-projektinic5b3-pasic5ablymc5b3-atrankos-aprac5a1o-1-priedas-kvietimas-1-tikslui.pdf</a> &nbsp; Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apra&scaron;as - <a href="https://zmvvg.files.wordpress.com/2017/05/vvg-projektinic5b3-pasic5ablymc5b3-atrankos-aprac5a1as_2017-04-07-v.pdf">https://zmvvg.files.wordpress.com/2017/05/vvg-projektinic5b3-pasic5ablymc5b3-atrankos-aprac5a1as_2017-04-07-v.pdf</a> Zarasų miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą &bdquo;Zarasų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas&ldquo; Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0008. Projektas finansuojamas i&scaron; Europos socialinio fondo lė&scaron;ų. <u>Daugiau informacijos: </u><a href="https://www.zmvvg.lt">https://www.zmvvg.lt</a> <em>Zarasų miesto vietos veiklos grupė </em> 2017-05-19 15:03:24 Dovanojame po gražiausią lietuvišką žodį http://www.zarasai.lt/naujiena_dovanojame-po-graziausia-lietuviska-zodi_7679 Geras lankomumas &ndash; vienas i&scaron; svarbiausių kiekvienos mokyklos prioritetų. Džiugu, jog lankomumas skatinamas: Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjo 2015 m. rugsėjo 25 d. Įsakymu kasmet skelbiamas konkursas &bdquo;Geriausiai lankanti klasė&ldquo; . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;iame konkurse dalyvauja visos mokyklos. Mano &scaron;e&scaron;tokai kaskart su nekantrumu laukdavo visų klasių praleistų pamokų suvestinės, norėdami įsitikinti, ar vėl pirmauja.&nbsp; Visi &scaron;e&scaron;tokai lankė labai sąžiningai &ndash; nėra praleistų pamokų be pateisinamų priežasčių. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Labai nudžiugome, kai sužinojome, kad mūsų klasė laimėjo ir galime rinktis vienos dienos pažintinę ekskursiją į mokinių pasirinktą Lietuvos vietą. I&scaron;sirinkome labai greitai &ndash; DRUSKININKAI. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ruo&scaron;damiesi kelionei, net žemėlapyje pasižiūrėjome, kur važiuosime: taip toli nė vienas mūsų klasės mokinukas nebuvo nukeliavęs. O kadangi autobusiuke dar buvo kelios laisvos vietos, pasikvietėme ir kitus &ndash; taip pat labai gerai lankančius mokinius. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kelionė tikrai buvo ilga... Druskininkai mus pasitiko jau žydinčiais sodais, banguojančia narcizų jūra ir net nubalusiomis pienių galvutėmis... Paisvaik&scaron;čioję po miestą, užsukome į M.K. Čiurlionio memorialinį muziejų. Su M.K.Čiurlioniu juk siejamas ne tik Druskininkų, bet ir Lietuvos vardas. I&scaron;girdę įdomų pasakojimą apie &scaron;į talentingą dailininką ir kompozitorių, apie jo paveikslų i&scaron;skirtinumą, vaikai patys pie&scaron;ė taip, kaip didysis menininkas (pie&scaron;inius parsivežėmė, bus organizuota parodėlė mokykloje). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O &scaron;tai kitas mūsų tikslas &ndash; ekskursija laivu Nemuno upe į Li&scaron;kiavą... Lengvas vėjelis glostė vaikų galvas: jausmas neapsakomas &ndash; jie visi plaukė pirmąkart. Sužinoję Li&scaron;kiavos bažnyčios ir vienuolyno istoriją, pasigrožėję nuostabiais vaiszdais, jau pasukome namų link. Pakeliui &ndash; dar stabtelėjome Merkinėje. Vėl laukė ilga kelionė. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diena buvo nuostabi: toli nuvažiavome &ndash; daug sužinojome &ndash; dar daugiau pamatėme. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lietuvių kalboje gražiausias žodis &ndash; AČIŪ. Jį ir tariame JUMS VISIEMS: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjui Stanislovui Kaulavičiui ir Zarasų rajono savivaldybės administracijai už lankomumo skatinimą ir ... NUOSTABŲ PRIZĄ; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algimantui Dumbravai &ndash; už kelionę laivu į Li&scaron;kiavą; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UAB &bdquo;Zarasų autobusai&ldquo; vairuotojui Arūnui Vainiūnui &ndash; už labai saugią kelionę; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mokyklos direktorei Ninai Domackienei &ndash; už nuolatinį rūpestį. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>6 klasės auklėtoja Giedrė Mičiūnienė</em> <em>Ir mokytoja Natalija Oginskienė</em> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em> <em>Nuotraukos &nbsp;autorių</em> 2017-05-19 08:49:26 Kviečiame dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose „Kvėpavimo technikos“ http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-dalyvauti-praktiniuose-uzsiemimuose--kvepavimo-technikos_7678 <i>&nbsp;&bdquo;Kaip mes kvėpuojame, taip ir gyvename arba</i> <i>&nbsp;atvirk&scaron;čiai - mes gyvename taip, kaip kvėpuojame&ldquo;.</i> <i>&nbsp;</i> <i>&nbsp;</i> &Scaron;ių metų gegužės 25 d. 14.00 val. Zarasų rajono Socialinių paslaugų centre, Malūno g. 2, Zarasai, II a. Sporto salėje vyks praktiniai užsiėmimai &bdquo;Kvėpavimo technikos&ldquo;. &nbsp; Praktinio užsiėmimo tikslas - supažindinti su įvairiomis kvėpavimo technikomis ir jų nauda, kurias bus galima taikyti kasdieniniame gyvenime. Praktinio užsiėmimo metu praktikuosime įvairias kvėpavimo technikas, skirtas streso mažinimui ir atsipalaidavimui: &Oslash;&nbsp;Pilnas kvėpavimas &Oslash;&nbsp;Ugninis kvėpavimas &Oslash;&nbsp;HA kvėpavimas &Oslash;&nbsp;Udžai kvėpavimas &Oslash;&nbsp;Bitės kvėpavimas &Oslash;&nbsp;Kt. &nbsp; Praktinio užsiėmimo trukmė: 1,5 val. &nbsp;Dalyviams rekomenduojama vilkėti laisva apranga. &nbsp;Dėstytoja Laura Kuzmienė. &nbsp; LABAI JŪSŲ LAUKSIME 2017-05-19 08:05:01 Susitikimas su atstovais iš JAV ambasados http://www.zarasai.lt/naujiena_susitikimas-su-atstovais-is-jav-ambasados_7677 Prie&scaron; kelias savaites mūsų gimnazijos 2b klasės mokiniai ir atstovai i&scaron; 3a klasės dalyvavo Zarasų miesto bibliotekos organizuotame susitikime su JAV ambasadorės Lietuvoje pavaduotoju Howard Solomon. Jam taip patiko mūsų mokiniai, jų domėjimasis pasaulio įvykiais, žingeidumas, kad ambasada panoro toliau su mumis bendrauti. &nbsp; &Scaron;į pirmadienį mūsų mokykloje svečiavosi atstovai i&scaron; JAV ambasados &ndash; patarėja politikos ir ekonomikos klausimais Cristina-Astrid Hansell&nbsp; ir majoras Gordon R. Kinneer, Gynybinio bendradarbiavimo skyriaus Pensilvanijos nacionalinės gvardijos dvi&scaron;alių reikalų karininkas. Jų tikslas buvo pristatyti NATO politiką Lietuvoje, pabendrauti su mokiniais, i&scaron;girsti jų nuomones, skatinti domėjimąsi &scaron;alies reikalais. Atstovai pasidalino savo i&scaron;mintimi, papasakojo apie NATO veiklą, savo patirtis Lietuvoje.&nbsp; Pozityviai atsakinėjo į gabių gimnazistų užduodamus klausimus. Mokiniai domėjosi svečių asmenine nuomone apie Lietuvą, JAV Prezidentu D.Trumpu, teiravos apie grėsmes mūsų &scaron;aliai... &nbsp; Svečiai džiaugėsi, kad mokiniai drąsiai geba diskutuoti anglų kalba, nebijo klysti. Mokinių aktyvumas, gebėjimas i&scaron;sakyti savo nuomonę nepaliko atstovų abejingų, jie tikisi bendradarbiauti ir atvykti su &scaron;viežiomis naujienomis dar ne kartą. Džiugu, kad įspūdį paliko ir mūsų gimnazija. Tai įrodo, jog nors ir gyvename mažame miestelyje, bet esame besidomintys tuo, kas vyksta aplinkui. Tokios veiklos &ndash; puikios integruotos anglų kalbos ir politologijos pamokos. &nbsp; <em>Neila Sventickytė, 3 a klasės gimnazistė</em> <em>Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus</em> 2017-05-19 08:00:33 Dusetiškius kviečiame į akciją „Būk saugus prie vandens" http://www.zarasai.lt/naujiena_dusetiskius-kvieciame-i-akcija-buk-saugus-prie-vandens_7676 Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su civilinės saugos pajėgomis, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija&nbsp; organizuoja &scaron;ioje mokymo įstaigoje Civilinės saugos dieną. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Renginiai vyks gegužės 19 dieną Dusetose. &nbsp;Gimnazistams užsiėmimus praves civilinės saugos pajėgų pareigūnai ir darbuotojai. Po &scaron;ių užsiėmimų vyks gimnazijos funkcinės pratybos, kurių metu bus evakuoti moksleiviai. Moksleiviai ir mokytojai mokysis kaip veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais, patikrins gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, visų mokymo įstaigos grandžių bendradarbiavimą moksleivių evakavimo atveju, gilins praktinius įgūdžius. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Apie 10.30 - 11 valandą Sartų ežero paplūdimyje Dusetose,&nbsp; &scaron;alia gimnazijos, prasidės prevencinė akcija&nbsp; &bdquo;Būk saugus prie vandens&ldquo;. &Scaron;ioje akcijoje dalyvaus gimnazijos moksleiviai, mokytojai. Į ją kviečiame ir visus duseti&scaron;kius bei &nbsp;jų svečius. Akcijos metu bus mokoma, kaip saugiai elgtis vandenyje, kad&nbsp; poilsis prie vandens telkinių nesukeltų rūpesčių, &scaron;io renginio &nbsp;dalyviai taip pat mokysis &nbsp;kaip suteikti pirmąją pagalbą skenduoliui. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utenos&nbsp; apskrities prie&scaron;gaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojai ai&scaron;kins, kaip i&scaron;gelbėti skęstantį žmogų. Prakti&scaron;kai parodys, kaip tą padaryti ir ai&scaron;kins daug svarbių dalykų. &Scaron;ioje prevencinėje akcijoje dalyvaus Utenos&nbsp; apskrities prie&scaron;gaisrinės gelbėjimo&nbsp; valdybos narai. Dar sykį bus priminta, kad gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris i&scaron;mano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti prakti&scaron;kai. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <em>Zarasų rajono savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų komisija</em> 2017-05-17 17:18:53 Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai patikėjimo teise perduotas automobilis http://www.zarasai.lt/naujiena_kulturos-centrui-dusetu-dailes-galerijai-patikejimo-teise-perduotas-automobilis_7675 Kultūros centras Dusetų dailės galerija sulaukė Zarasų rajono savivaldybės administracijos dovanos &ndash; &nbsp;gegužės 12 d. patikėjimo teise perduotas FORD TRANSIT CUSTOM automobilis. Dar didesnis viso kolektyvo džiaugsmas dėl to, kad 2017 metais pagamintas automobilis &ndash; pirmoji įstaigos gauta transporto priemonė. Iki &scaron;iol buvo naudojamasi transporto nuomos paslaugomis. &nbsp; Dėkojame Zarasų rajono savivaldybės tarybai ir administracijai. 2017-05-17 17:11:47 Patyčių problema aktuali visame pasaulyje http://www.zarasai.lt/naujiena_patyciu-problema-aktuali-visame-pasaulyje_7674 Patyčių problema aktuali visame pasaulyje. Patyčios mokykloje &ndash; viena dažniausių agresijos formų. Mokykla turi turėti ne tik bendrą saugios mokyklos sampratą, bet ir visiems jos nariams&nbsp; ai&scaron;kią veiksmų strategiją vykdant patyčių prevenciją ir intervenciją. 2017 m. gegužės 16 dieną Zarasų &bdquo;Pauliaus &Scaron;irvio&ldquo; progimnazijoje su penktokais ir septintokais kalbėjome patyčių tema: kas yra patyčios, kokiose vietose dažniausiai vyksta patyčios, kokios yra patyčių priežastys, ką reikėtų daryti vykstant patyčioms ir ko nederėtų, kas tampa patyčių taikiniu ir kuo gali padėti suaugusieji. &nbsp; Vykdant patyčių prevenciją mokyklos lygmeniu, būtinas bendradarbiavimas tėvų, mokytojų bei kito mokyklos personalo. Įsitraukimas ir bendradarbiavimas į patyčių prevenciją &ndash; tai viena i&scaron; pagrindinių veiksnių, lemiančių jos sėkmę. &nbsp; <em>Visuomenės sveikatos biuras</em> 2017-05-17 17:02:22 Šiaurietiškojo ėjimo mokymai http://www.zarasai.lt/naujiena_siaurietiskojo-ejimo-mokymai_7673 PRIMENAME, kad kiekvieną ketvirtadienį Zarasų saloje 17 val. 30 min. vyksta &Scaron;IAURIETI&Scaron;KOJO ĖJIMO MOKYMAI. &nbsp; &bull; Mokymai NEMOKAMI. Mokymų metu, kas neturi, &scaron;iaurieti&scaron;kojo ėjimo lazdas suteiksime (lazdų kiekis ribotas, pra&scaron;ome kreiptis i&scaron; anksto Malūno g. 2, Zarasai) &nbsp; &bull; Turėti: patogią ir tinkamą pagal orą aprangą, avalynę ir gerą nuotaiką. &nbsp; Susitinkame prie salos &nbsp; Dėl i&scaron;samesnės informacijos kreiptis tel. 8 68481983 arba el.pa&scaron;tu: <a href="mailto:zarasu.vsb@gmail.com">zarasu.vsb@gmail.com</a> 2017-05-16 16:31:36 Kūno rengyba sveikam ir kokybiškam gyvenimui http://www.zarasai.lt/naujiena_kuno-rengyba-sveikam-ir-kokybiskam-gyvenimui_7672 Su amžiumi ir dėl fizinio aktyvumo stokos arba pertekliaus bei nesveiko gyvenimo būdo lėtėja judesiai, degeneruoja sąnariai, atrofuojasi raumenys, menkėja lankstumas, atsiranda daugiau skausmų, sensta kūnas. Siekiant i&scaron;vengti &scaron;ių negatyvių rei&scaron;kinių jau antri metai Zarasuose įgyvendinama priemonė nuo senėjimo. Tai programa &ldquo;Kūno rengyba sveikam ir kokybi&scaron;kam gyvenimui&ldquo;, plečianti mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairovę Zarasų gyventojams. &Scaron;ios sveikatos tobulinimo mokymosi priemonės tikslas-sportuojant mokyti prižiūrėti bei tobulinti savo kūną sveikesnei ir kokybi&scaron;kesnei ateičiai. Apie 30 zarasi&scaron;kių, puoselėjančių aktyvų gyvenimo būdą ir siekiančių i&scaron;saugoti sveikatą, kurių amžius nuo 25 iki 75 metų, lanko &scaron;ios programos&nbsp; užsiėmimus. Atsižvelgiant į programos dalyvių amžių, fizinį pajėgumą, individualius gebėjimus bei poreikius siūlomi visiems prieinami skirtingo intensyvumo/sudėtingumo gimnastikos pobūdžio pratimai. Treniruočių metu mokoma taisyklingai atlikti bendrą fizinę būklę gerinančius, raumenyną, kaulinį audinį, kraujotaką stiprinančius, sąnarių degeneraciją stabdančius bei kūno linijas tobulinančius pratimus. Programos dalyviai lavinami ir teori&scaron;kai suteikiant jiems žinių apie savo kūno pažinimą, formuojant nuostatas apie subalansuotą mitybą ir judėjimo/poilsio svarbą, skatinant gamtos produktų panaudojimą ir kitus sveikos gyvensenos ypatumus. Sporto užsiėmimuose programos dalyviai mokosi atlikti sveikatinančius ir kūno dizainą tobulinančius pratimus, valdyti savo fizinę būklę. Jie įgyja sveikos gyvensenos įgūdžių bei jaučia pasitenkinimą aktyviai, sveikai ir prasmingai praleisdami laiką. Taip pat atranda galimybių savaranki&scaron;kai gerinti savo gyvenimo kokybę ir motyvuoti kitus. &nbsp; Pateikus parai&scaron;ką gauti&nbsp; lė&scaron;ų Neformaliojo suaugusiųjų &scaron;vietimo ir tęstinio mokymosi programai, finansuojamai Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lė&scaron;omis, ir gavus finansavimą, užsiėmimai ir toliau vyks iki 2017 m. pabaigos kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 18 val., o penktadienį nuo 17 val. Socialinių paslaugų centro salėje (Malūno g. 2). &nbsp; <em>Programą įgyvendinanti trenerė</em> <em>Natalija Pronckienė</em> 2017-05-16 16:26:50 Kada „išprotėjęs“ cholesterolis nebaisus? http://www.zarasai.lt/naujiena_kada-isprotejes-cholesterolis-nebaisus_7671 Pavojaus &scaron;irdžiai padidėjęs cholesterolio kiekis gali nekelti, jeigu kraujagyslės tvirtos ir sveikos &ndash; neprasidėjo jų uždegimas. Tai padeda patikrinti pažangūs kraujo tyrimai. &nbsp; Be cholesterolio žmogaus gyvenimas, matyt, užgestų. &Scaron;i į riebalus pana&scaron;i medžiaga dalyvauja ląstelių statyboje, lytinių hormonų gamyboje, tulžies rūg&scaron;čių sintezėje, vitamino D apykaitoje ir kt. &nbsp; Vis tik cholesterolis dažnai &bdquo;i&scaron;protėja&ldquo; &ndash; &scaron;ių kraujo riebalų atsiranda per daug arba sutrinka jų santykis. Tai skatina klastingąją aterosklerozę. Kontroliuoti cholesterolį padeda lipidograma. &Scaron;is kraujo tyrimas atskleidžia bendrojo, &bdquo;gerojo&ldquo;, &bdquo;blogojo&ldquo; cholesterolio ir trigliceridų kiekį. &nbsp; Aterosklerozei progresuojant &bdquo;blogasis&ldquo; cholesterolis bei trigliceridai skverbiasi į kraujagyslių sieneles. Formuojasi aterosklerozinės plok&scaron;telės, kraujagyslių spindis siaurėja &ndash; auga &scaron;irdies ritmo sutrikimo, infarkto, insulto ir kitų sunkių ligų pavojus. &nbsp; Tačiau ne visuomet reikia i&scaron;sigąsti &bdquo;i&scaron;protėjusio&ldquo; cholesterolio. &Scaron;is sutrikimas dažniausiai nebaisus, jei žmogaus kraujagyslės sveikos, nėra kai kurių rizikos veiksnių. Praktika rodo, kad daug aterosklerozės komplikacijų įvyksta esant normaliam cholesteroliui. Manoma, kad &scaron;ios ligos pagrindas &ndash; lėtinis kraujagyslių uždegimas. Todėl kontroliuojant &scaron;irdies ir kraujagyslių susirgimus dabar itin svarbų vaidmenį užima didelio jautrumo C reaktyvinio baltymo tyrimas (hs-CRB). Jis daug anksčiau įspėja apie aterosklerozės pavojų, nes leidžia nustatyti kraujagyslių mikrouždegimą. Aterosklerozė sukelia ir ūmų arba lėtinį &scaron;irdies nepakankamumą. &Scaron;ią mirtinai pavojingą ligą galima i&scaron;kart nustatyti atlikus NT-pro BNP tyrimą. Jis taip pat padeda įvertinti, ar tinkamai skirtas gydymas. ------- <img src="/userfiles/MPL logo(1).png" width="100" height="51" alt="" />AKCIJA! &ndash; lipidogramą, didelio jautrumo CRB ir NT-pro BNP tyrimus atlikite &bdquo;MEDICINA PRACTICA&ldquo; laboratorijoje Vilniaus g. 1B (Zarasų ligoninėje), tel. 544 87. Auk&scaron;čiausi kokybės standartai. Akcija &ndash; iki birželio pab. &nbsp;NEMOKAMAS KRAUJO PAĖMIMAS I&Scaron; VENOS. Prie&scaron; tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. I&scaron; anksto registruotis nereikia. Interneto svetainė: <u><a href="http://www.medicinapractica.lt/">www.medicinapractica.lt</a></u>&nbsp; 2017-05-16 11:26:32 Zarasų meno mokykla skelbia mokinių priėmimą 2017-2018 mokslo metams http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-meno-mokykla-skelbia-mokiniu-priemima-2017-2018-mokslo-metams_7670 <i><u>Į formalųjį &scaron;vietimą papildančias ugdymo (F&Scaron;PU) programas:</u></i> &nbsp; <u>Muzikos skyriuje</u> &ndash; mokytis dainuoti (solinio dainavimo) bei groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, gitara, fleita, trimitu ir kitais variniais pučiamaisiais. Ugdymo programos trukmė &ndash; 8 metai. Priimami 7 &ndash; 11 metų vaikai. &nbsp; <u>Choreografijos skyriuje</u> &ndash; mokytis &scaron;okio meno pagrindų. Ugdymo programos trukmė &ndash; 7 metai.&nbsp; Priimami 7 &ndash; 12 metų vaikai. &nbsp; <u>Dailės skyriuje</u> &ndash; mokytis dailės meno pagrindų. Ugdymo programos trukmė &ndash; 7 metai. Priimami 7 &ndash; 15 metų vaikai. &nbsp; Mokiniai, pilnai įvykdę ugdymo programas, gauna mokyklos baigimo pažymėjimus. &nbsp; Mokestis už mokslą muzikos skyriuje &ndash; 12 eur. Dailės ir Choreografijos skyriuose &ndash; 10 eur. &nbsp; Mažas pajamas gaunančioms &scaron;eimoms taikomos nuolaidos. &nbsp; <i><u>Į trumpalaikes neformalaus ugdymo (NU) programas:</u></i> &nbsp; <u>Neformalią dailės studiją</u> &ndash; trumpalaikę vienerių mokslo metų dailės ugdymo programa 6-11 metų vaikams. &nbsp; <u>Neformali &scaron;okio studija</u> &ndash; trumpalaikę vienerių mokslo metų &scaron;okio ugdymo programa 6 metų vaikams. &nbsp; <u>&Scaron;okio studija &bdquo;Vingurinis&ldquo;</u> &ndash; trumpalaikę vienerių mokslo metų &scaron;okio ugdymo programa 13-18 metų jaunimui. &nbsp; Mokestis už mokslą neformaliojo ugdymo programose &ndash; 4 eur. &nbsp; Mažas pajamas gaunančioms &scaron;eimoms taikomos nuolaidos. &nbsp; Konsultacijos norintiems mokytis vyks birželio 2 d. 12 - 15 val. &nbsp; Pra&scaron;ymai mokytis (turėti vaiko asmens dokumentą) priimami mokyklos ra&scaron;tinėje darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (12-13 val. pietų pertrauka), tel. pasiteirauti 8 385 30&nbsp;579, mob. 8&nbsp;612 60012. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Zarasų meno mokyklos informacija</em> 2017-05-16 11:23:20 “Postprodukcija”- drabužiai ir projekto idėja Renatos Heredios, nuotraukos Linos Albrikienės. http://www.zarasai.lt/naujiena_postprodukcija--drabuziai-ir-projekto-ideja-renatos-heredios-nuotraukos-linos-albrikienes_7669 Fotografuota menininkių dirbtuvėse, parodose. Fotosesijose dalyvavo menininkės Aleksandra Jacovskytė, Eglė Karpavičiūtė, Laura Garb&scaron;tienė, Eglė Tamulytė- Shaltmira, Coolturistes (Laima Kreivytė, Lina Zaveckytė, Dalia Mikonytė, Marta Ivanova), Agnė Ju&scaron;kaitė, Aleksandra Fominaitė, Galina Sviridova, Lina Albrikienė, Aistė Kisarauskaitė. Projekto idėja -integruoti rūbą į kiek įmanomą autenti&scaron;ką, gyvą kontekstą, ie&scaron;kant dermės tarp drabužio, žmogaus individualumo ir jam artimos aplinkos; taip nutolstant nuo mados fotografijos kriterijų ir siekiant maksimalaus tikrumo, autenti&scaron;kumo, kažkiek priartėjant prie dokumentinės fotografijos; kartu kuriant ir fikciją- visgi nei&scaron;vengiama pozavimo ir &quot;natūralumo&quot; imitavimo.&nbsp; Pats drabužių atsiradimo procesas,&quot; lipdant &quot; juos i&scaron; detalių- medžiagų gabaliukų, atraižų, įtraukiant kitus žmones į kūrybinį procesą tapant ant audinio, siuvant ir perdarant drabužius i&scaron;&nbsp;&nbsp; &quot; jau atgyvenusių&quot; arba i&scaron;augtų, bet turinčių tam tiktą emocinį krūvį - kuria istorijas, kurios vėliau&nbsp; pratęsiamos dėvint , integruojant į savo aplinką ir gyvenimo būdą. Mane visą laiką domino ne tik tai, kas ant kūno, bet ir pats kūnas savaime.Vidujybės, kūno ir drabužio santykis. Man drabužio kūrimas nei&scaron;vengiamai susijęs su &scaron;iais aspektais. &nbsp; Galima kurti madą, galima drabužius. A&scaron; pasirinkau kurti drabužius, bet mada kaip rei&scaron;kinys mane nei&scaron;vengiamai&nbsp; domina. Man įdomu stebėti besikeičiantį jos ritmą, su atsikartojimais ir naujovėmis. &nbsp; &nbsp;Teorinė &scaron;ios parodos dalis &ndash; projekto dalyvių atsakymai į klausimus apie grožį, kūną ir visuomenės normas, savęs ir savo kūno suvokimą.&nbsp; Parodos atidarymo metu bus pristatyta nedidelė kolekcija, sukurta i&scaron; drabužių fotografijų pagrindu sukurtų ra&scaron;tų, atspaustų ant medžiagos. Parodos nuotraukų moterys ir modeliai , tai tarsi du prie&scaron;ingi poliai, kuriuos medija bando pateikti, vienus- kaip grožio etaloną, kurio reikėtų siekti, kitus, kaip tuos , kurie turėtų pasistengti būti kitokiais - &ldquo;gražesniais, tobulesniais, pana&scaron;esniais į medijos formuojamus įvaizdžius&rdquo;. &nbsp; Bet man atrodo , grožis slypi prie&scaron;ybėse. Kaip sakė menininkė Agnė Ju&scaron;kaitė : &ldquo;grožis spindi, bet spindi ir nedrąsa, tam tikri kompleksai, traumos.&rdquo; 2017-05-16 08:53:15 Šilumos ir karšto vandens vartotojų žiniai http://www.zarasai.lt/naujiena_silumos-ir-karsto-vandens-vartotoju-ziniai_7668 Ruo&scaron;damiesi 2017/2018 m. &scaron;ildymo sezonui, siekdami užtikrinti vartotojams nepertraukiamą &scaron;ilumos tiekimą ir i&scaron;vengti avarijų &scaron;ildymo sezono metu, AB &ldquo;Panevėžio energija&ldquo; Zarasų &Scaron;TR kiekvienais metais, pasibaigus &scaron;ildymo sezonui,&nbsp; atlieka&nbsp; &scaron;ilumos tinklų remonto&nbsp; ir hidraulinių bandymų darbus. Nuo 2017m. gegužės 29 d. 00 val. iki birželio 02 d. 14 val. numatyta laikinai sustabdyti &scaron;ilumos ir kar&scaron;to vandens tiekimą Zarasų miesto ir Dimitri&scaron;kių gyvenvietės vartotojams. Esant galimybei, &scaron;ilumos ir kar&scaron;to vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nei nustatyta. &nbsp; Norint i&scaron;vengti kar&scaron;to vandens nutekėjimų butuose, pra&scaron;ome nurodytais &scaron;ilumos tinklų remonto terminais laikyti kar&scaron;to vandens čiaupus butuose patikimai užsuktus. Jeigu minėtais laikotarpiais butuose ar kitose patalpose būtų planuojami atlikti &scaron;ildymo ar kar&scaron;to vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, vartotojai apie tai turi prane&scaron;ti pastato &scaron;ildymo ir kar&scaron;to vandentiekio sistemą eksploatuojančiai įmonei arba asmeniui, atsakingam už pastato &scaron;ilumos ūkį. &nbsp; Atsipra&scaron;ome už laikinus nepatogumus. &nbsp; Zarasų &Scaron;TR 2017-05-15 18:29:01 Šaltesnė nei pernai žiema šiemet atsispindi ir sąskaitose už šildymą http://www.zarasai.lt/naujiena_saltesne-nei-pernai-ziema-siemet-atsispindi-ir-saskaitose-uz-sildyma_7667 Pasibaigus balandžio mėnesiui, per septynis &scaron;ildymo sezono mėnesius &nbsp;zarasi&scaron;kiai už 50 kvadratinių metrų dydžio buto &scaron;ildymą bus sumokėję vidutini&scaron;kai apie 345 eurus. Tai yra 5,5 proc. daugiau nei prie&scaron; metus, kuomet sąskaitų už patalpų &scaron;ildymą per septynis mėnesius suma siekė apie 327 eurų. &nbsp; AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; vidutine &scaron;ilumos kaina per metus sumažėjo vidutini&scaron;kai 6,5 procento. Rekonstruotos Roki&scaron;kio, Zarasų, Panevėžio miestų katilinės, pastatant naujus biokuru kūrenamus katilus, leido atpiginti &scaron;ilumą, tačiau suvartotas &scaron;ilumos kiekis būsto &scaron;ildymui, palyginti su praėjusiu &scaron;ildymo sezonu, padidėjo vidutini&scaron;kai 11,7 procento. &nbsp; Sunaudotas &scaron;ilumos kiekis priklausė nuo kiekvieno namo gyventojų poreikių, namo statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklės bei namo &scaron;ilumos ir kar&scaron;to vandens sistemų prižiūrėtojų darbo. &nbsp; Suvartojamos &scaron;ilumos kiekiui poveikį darė &scaron;altesnis &scaron;ildymo sezonas nei praėjęs. &Scaron;į sezoną Zarasuose vidutinė oro temperatūra sudarė apie 0,4 laipsnio &scaron;ilumos, praėjęs sezonas buvo &scaron;iltesnis &ndash;&nbsp; apie1,4laipsnius &scaron;ilumos. Kaip ir praėjusią žiemą, taip ir &scaron;io sezono &scaron;alčiausias mėnuo buvo sausis. &Scaron;ių metų sausį vidutinė oro temperatūra Zarasuose buvo 4,7 laipsnio &scaron;alčio ir gyventojai už 1 kv. metro būsto &scaron;ildymą vidutini&scaron;kai mokėjo 1,32 euro. &nbsp; Jei palygintume &scaron;ildymo dienų skaičių, tai &scaron;is &scaron;ildymo sezonas buvo ilgesnis. Praėjęs sezonas buvo pradėtas spalio 13 dieną, o pasibaigęs &ndash; spalio 10 d. Beje, &scaron;is &scaron;ildymo laikotarpis bus vienas i&scaron; ilgesnių per pastaruosius metus, nes oficialiai &scaron;ildymo sezonas Zarasuose baigtas&nbsp; gegužės 4 dieną, o praėjęs &ndash; 2016 m. balandžio 12 d.&nbsp; Gyventojai už suvartotą &scaron;ilumą &scaron;ių metų gegužę, mokės birželio mėnesį. &nbsp; Per visą &scaron;ildymo laikotarpį iki gegužės mėnesio daugiausiai už suvartotą &scaron;ilumą butų &scaron;ildymui mokės gyventojai, kurių gyvenamuosiuose namuose 1 kv. metro plotui &scaron;ildyti buvo suvartota vidutini&scaron;kai 162 kWh &scaron;ilumos. Tokių namų gyventojai už 50 kv. metrų ploto buto &scaron;ildymą &scaron;į &scaron;ildymo sezoną vidutini&scaron;kai sumokės 464 eurus. &nbsp; Renovuotų namų gyventojai už &scaron;ildymą mokės mažiausiai. Per septynis &scaron;io &scaron;ildymo sezono&nbsp; mėnesius atnaujintuose namuose 1 kv. metro &scaron;ildymui vidutini&scaron;kai suvartota 66 kWh &scaron;ilumos&nbsp; ir 50 kv. metrų buto patalpų &scaron;ildymas vidutini&scaron;kai kainuos 188 eurus. &nbsp; &nbsp;Koks bus kitas &scaron;ildymo sezonas? Nuo &scaron;ių metų birželio mėnesio panaikinus PVM lengvatą &scaron;ildymui, vietoje 9 proc. gyventojams bus taikomas visas PVM, &scaron;i aplinkybė prisidės prie &scaron;ilumos kainos augimo. Panaikinus PVM lengvatą, gyventojams padidės i&scaron;laidos ne tik patalpų &scaron;ildymui, bet ir kar&scaron;tam vandeniui bei cirkuliacijai (&ldquo;gyvatukams&ldquo;). AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; pridėtinės vertės mokestį, kurį priskaičiuoja parduodama &scaron;ilumą ir kar&scaron;tą vandenį, privalo sumokėti į valstybės biudžetą nepriklausomai nuo to, ar vartotojai sumoka, ar ne,&nbsp; ir papildomų pajamų, pelno neuždirba. &nbsp; <em>Daiva Paulauskienė </em> <em>AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo;</em> <em>Atstovė spaudai</em> 2017-05-15 18:05:03 Zarasų rajono seniūnijų žaidynės http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-seniuniju-zaidynes_7666 <img src="/userfiles/Seniuniju zaidynes (2).png" width="520" height="390" alt="" /> 2017-05-15 18:00:32 „Perdegimo sindromas profesinėje veikloje“ http://www.zarasai.lt/naujiena_perdegimo-sindromas-profesineje-veikloje_7665 Profesinis perdegimo sindromas yra aktualus ir plačiai tyrinėjamas psichologinis konstruktas, dažniausiai taikomas aptariant socialinės srities profesijas (socialiniai darbuotojai, mokytojai, psichologai ir pan.). Mokslinėje literatūroje nėra vieningos jį apibrėžiančios sąvokos. Galima aptikti ir tokių terminų, kuriais apibūdinamas profesinis perdegimo sindromas: psichinis i&scaron;sekimas, emocinis perdegimas, emocinis i&scaron;sekimas, psichinis perdegimas, profesinis nuovargis. &nbsp; Profesinis perdegimo sindromas yra dažnas rei&scaron;kinys socialinėse, taip pat ir socialinio darbo profesijose. Dažnai profesinis perdegimo sindromas apibūdinamas ne kaip trumpalaikė būsena, o kaip ilgai trunkanti reakcija į nuolatinius emocinius ir tarpasmeninius stresorius darbe. Profesinio perdegimo sindromas &ndash; viena esminių problemų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje, kuri turi įtakos vidinei ir i&scaron;orinei profesijos subjekto asmenybės kaitai (kalbai, emocijoms, bendravimo formoms, mąstymui, profesinės pasaulėžiūros formavimuisi ir kt.), paveikia jo fizinį bei psichinį funkcionavimą ir socialinę gerovę. &nbsp; &Scaron;ių metų gegužės 11 dieną, Zarasų raj. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Zarasų raj. seniūnijų soc. darbuotojai, mokyklų soc. darbuotojai, soc. pedagogai, mokyklų psichologai, Zarasų raj. Socialinių paslaugų centro soc. darbuotojai, dalyvavo seminare &bdquo;Perdegimo sindromas profesinėje veikloje&ldquo;. Seminaro metu Laima Milovančevičė psichologė &ndash; psichoterapeutė suteikė žinių apie perdegimo sindromą, pateikė informaciją apie relaksacijos techniką padedančią sumažinti įtampą ir atstatančią organizmo veiklą. Dalyviai aktyviai dalyvavo, dalijosi savo patirtimi. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo&scaron;irdžiai dėkoja Laima Milovančevičei ir visiems dalyviams už labai prasmingą ir naudingą praleistą laiką.&nbsp; 2017-05-15 17:56:23 Europos diena bibliotekoje “Europos ateitis - mano ateitis“ http://www.zarasai.lt/naujiena_europos-diena-bibliotekoje-europos-ateitis---mano-ateitis_7664 Gegužės 9 dieną minima Europos diena. Jau ne pirmus metus Zarasuose &scaron;ią &scaron;ventę organizuoja Zarasų vie&scaron;oji biblioteka. &Scaron;iais metais &scaron;i &scaron;ventė tikrai ypatinga: minimas Romos sutarties, kuria buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija, 60 metų jubiliejus, Erasmus+ programos 30-metis bei Lietuvos narystės &Scaron;engeno erdvėje 10-metis. &nbsp; &nbsp;&Scaron;ią dieną,&nbsp; nuo pat ryto bibliotekos kiemelyje vyko pasiruo&scaron;imo darbai: bibliotekos kiemelis papuo&scaron;tas geltonais ir mėlynais balionais, simbolizuojančiais Europos Sąjungą (ES), ES &scaron;alių vėliavėlėmis, čia pat įsikūrė Zuikio Nulėpausio dirbtuvėlės, &scaron;alia glaudėsi vaikų žaislų mainų palapinė, &scaron;urmuliavo sodinukų mainų mugės dalyviai, veikė &bdquo;euroblusinis&ldquo; turgelis &bdquo;Daiktai antram gyvenimui&ldquo;. &nbsp; Bibliotekos kiemelį puo&scaron;ė Žvaigždžių alėja &ndash; 10 žvaigždžių, kurios simbolizavo Lietuvos narystės &Scaron;angeno erdvėje 10-metį. Žvaigždėse buvo įamžintos svarbiausios Europos Sąjungos datos. 11 žvaigždė&nbsp; buvo tu&scaron;čia &ndash; ji &bdquo; kvietė&rdquo; ra&scaron;yti linkėjimus Europos Sąjungos ateičiai. Žvaigždžių alėją nutiesti padėjo Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijos &ndash; mokyklos, i&scaron;rinktos Europos Parlamento ambasadore, gimnazistų klasė. &nbsp; Kiemelyje, prie įėjimo į biblioteką, veikė Infostalas, kur galima buvo pasiimti leidinius su naujausia Europos Sąjungos informacija apie Europos Parlamento veiklą, Europos Sąjungos piliečių aktualiausias teises, Europos Sąjungos &scaron;alių vystymosi ir bendradarbiavimo politiką ir kita. &nbsp; Į ES dienos &scaron;ventę buvo įtraukta aktyviausia Zarasų bendruomenė: Zarasų &bdquo;Ąžuolo&quot; gimnazija, Zarasų pradinė &bdquo;Santarvės&quot; mokykla, Zarasų mokykla-darželis &bdquo;Lak&scaron;tingala&quot;, Zarasų žemės ūkio mokykla, Zarasų &Scaron;aulių kuopa. I&scaron; pat ryto miestelėnai rinkosi į sodinukų mainų mugę &bdquo;Tik Tau&quot;. Smagu, kad į &scaron;ią akciją įsitraukia vis daugiau Zarasų miesto gyventojų, norinčių pasidalinti savo i&scaron;augintais daigeliais. Mugė stebino augalų įvairove. Čia puikavosi esteti&scaron;kai įpakuoti kambarinių bei lauko gėlių daigeliai. Dėkojame visiems atsiliepusiems į &scaron;ią gerumo akciją. &nbsp; Pirmą kartą organizuotame &ldquo;euroblusiniame&rdquo; turgelyje dalyvių buvo mažiau, bet smalsuolių čia tikrai netrūko. Ai&scaron;ku pasisekė pirmiesiems, ne veltui sakoma kas pirmas tas ir laimi. Taigi, tie pirmieji už simbolinę kainą ir įsigijo prakti&scaron;kiausius daiktus bulvių trintuvę, sulčiaspaudę ai&scaron;ku daiktai ne nauji, bet puikiai veikiantys, o ir euroblusinis turgelis vadinosi- &ldquo;Daiktai antram gyvenimui&rdquo;. Turgelyje galima buvo įsigyti ir įvairių &scaron;alių numizmatinį monetų rinkinį, filatelijos rinkinį, grandinėles, žiedus, senesnio leidimo knygas, jojimo &scaron;almus ir kita.&nbsp; Ne vieno smalsuolio akį traukė&nbsp; nuostabiais vaizdais i&scaron;marginta amfora. &nbsp; Mažuosius mokinukus, atėjusius į Europos dienos &scaron;ventę, pasitiko bibliotekos personažas Zuikis Nulėpausis (bibliotekininkė Liuda Vaitavičienė), kuris&nbsp; pasveikino vaikus su Europos diena, trumpai primindamas Europos Sąjungos istoriją ir Europos dienos reik&scaron;mę. &nbsp; Zarasų &bdquo;Santarvės&quot; pradinės mokyklos ketvirtų klasių mokiniams ant asfalto bibliotekos kiemelyje buvo organizuotas pie&scaron;inių konkursas &bdquo;Europa- mano namai&quot;. Vaikai spalvotomis kreidelėmis pie&scaron;ė Europos &scaron;alių mozaikas, jiems talkino bibliotekos personažas Zuikis Nulėpausis. Vaikai, pie&scaron;ė &scaron;alį kurioje norėtų gyventi ar mokytis arba tiesiog ją aplankyti, nupie&scaron;ę pie&scaron;inį, turėjo užra&scaron;yti, kokią Europos &scaron;alį nupie&scaron;ė ir trumpai pristatyti, papasakoti ką apie tą &scaron;alį žino. Tikimės, kad vaikų svajonės i&scaron;sipildys. Pie&scaron;inių konkurse &bdquo; Europa- mano namai&quot; dalyvavo per 200 vaikų. &nbsp; Jaunesnieji &bdquo;santarviukai&ldquo; ir darželinukai buvo pakviesti į Zuikio Nulėpausio dirbtuvėles, kurios buvo įsikūrusios mėlynoje palapinėje, papuo&scaron;toje ES simboliais geltonomis žvaigždėmis, ir ES &scaron;alių vėliavėlėmis. Vaikai, padedant Zuikio Nulėpausio pagalbininkei vyresn. bibliotekininkei Zinai Černovienei, ai&scaron;kinosi Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių reik&scaron;mę,&nbsp; klijavo ES vėliavą, gamino vėjo malūnėlius, i&scaron; dėlionės gabalėlių dėliojo Europos Sąjungos žemėlapį &bdquo;Europos Sąjunga linksmai&ldquo;. Buvo organizuotos ir varžytuvės, kas greičiau i&scaron; puzlių sudės Europos Sąjungos žemėlapį. Varžytuvės nebuvo lengvos, kadangi reikalavo ir geografinių žinių apie &scaron;alių i&scaron;sidėstymą ir greitos orientacijos. Varžybų nugalėtojai buvo paskatinti mėlynais europiniais kamuoliais. &nbsp; &nbsp;Kiemelyje intensyviai vyko vaikų žaislų mainų akcija &bdquo;A&scaron; draugui, o draugas man&ldquo;, kur vaikai noriai keitėsi žaislais, o ant geltono lapo pie&scaron;ė &scaron;irdutes. Vaikų mainų kampelis stebino žaislų gausa. &Scaron;ią akciją gausiai parėmė bibliotekininkės, atne&scaron;usios savo jau i&scaron;augusių vaikų žaislus. &nbsp; Bene smagiausia atrakcija vaikams tapo žaidimas &bdquo;Opa-opa po Europą &quot;, kuriam vadovavo lėktuvo pilotas &ndash; Zuikis Nulėpausis. Tik atsakingiausiems vaikams Zuikis Nulėpausis patikėjo &bdquo;pilotuoti&quot; lėktuvą, o norinčių buvo tikrai daug. Ry&scaron;kus lėktuvo korpusas, mėlyni sparnai su geltonomis žvaigždutėmis ir vėjui pučiant besisukantis propeleris viliojo vaikus. &Scaron;is &bdquo;Europieti&scaron;kas lėktuvas&quot; kvietė vaikus sustoti į koloną už stilizuoto lėktuvo ir keliauti aplink aik&scaron;tę, per Zarasų &bdquo;Santarvės&quot; mokyklos ketvirtokų jau nupie&scaron;tą &bdquo;Europą&quot;, stodamas ties pasakyta &scaron;alimi. Keliauti po Europą &bdquo;įsirengė&quot; ir patys mažiausi Zarasų mokyklos-darželio &bdquo;Lak&scaron;tingala&quot; lak&scaron;tingaliukai. &Scaron;is stilizuotas &bdquo;Europieti&scaron;kas lėktuvas&quot; sumu&scaron;ė dienos rekordą jis kilo ir leidosi net 28 kartus, tiek kiek yra Europos Sąjungos &scaron;alių. Ir ne viena &scaron;alis tą dieną neliko neaplankyta, o ir keleivių &scaron;iam lėktuvui tikrai nepritrūko. &Scaron;į europieti&scaron;ką lėktuvą sumeistravo zarasiečiai K. Pelekas ir G. Tamo&scaron;evičius. &nbsp; Programa vaikams baigėsi Zarasų mokyklos-darželio &bdquo;Lak&scaron;tingala&quot; ir Zarasų &bdquo;Santarvės&quot; mokyklos bendruomenėms padėkos ra&scaron;tų įteikimu, dovanų dalijimu. Mokytojoms, bei darželio auklėtojoms buvo įteiktos knygos &ldquo;Pažink Europą&rdquo;, &ldquo;Visi metai istorijų&rdquo; ir ES žemėlapiai, o vaikams po mai&scaron;ą saldainių, papuo&scaron;tų ES simbolika, taip pat kiekvienas vaikas gavo po mėlyną ar geltoną balioną ar vėjo malūnėlį. &nbsp; Vyresni Zarasų &bdquo;Ąžuolo&quot; gimnazijos, Zarasų žemės ūkio mokyklos moksleiviai, bei Zarasų miesto bendruomenės nariai rikiavosi prie Europos Sąjungai svarbiausių datų Žvaigždžių alėjos. Vadovaujant Zarasų &Scaron;aulių 7-osios kuopos &bdquo;Vytis&ldquo; vadui A. Guogiui buvo organizuota i&scaron;kilminga eisena&nbsp; nuo ES Žvaigždžių alėjos į bibliotekos renginių salę, kur buvo i&scaron;kilmingai įne&scaron;ta Europos Sąjungos vėliava. &nbsp; &Scaron;ventės dalyvius pasveikino Zarasų rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas ir Zarasų rajono Savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Ker&scaron;ys. &nbsp; Prane&scaron;imą apie Europos Parlamento veiklą skaitė Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Ji pasveikino visus su Europos diena, pasidžiaugė mūsų &scaron;alies jaunimu trumpai apžvelgė ES politiką, papasakojo apie Europos Parlamento veiklą. Jaunimui uždavė ir klausimų i&scaron; ES politikos, su kuriais jaunimas puikiai susidorojo, o už tai gavo dovanų USB atmintukus. Netrūko klausimų ir Europarlamentarei Vilijai Blinkevičiūtei. &nbsp; Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbivimo departamento Daugia&scaron;alio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Agnė Gleveckaitė skaitė prane&scaron;imą apie Europos Sąjungos ir Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą. Ji supažindino su Užsienio reikalų ministerijos veiklų sritimis, plačiau kalbėdama apie narystės Europos Sąjungoje koordinavimo srities veiklą. Vie&scaron;nia savo prane&scaron;ime pabrėžė, kad &scaron;i politinė užsienio reikalų sritis padeda besivystančių &scaron;alių ekonominės ir socialinės padėties gerinimui.Taip pat&nbsp; pristatė ir plačiau apžvelgė darnaus vystymosi tikslus, kurie numatyti pasiekti iki 2030 metų. Vie&scaron;nia i&scaron; savo prane&scaron;imo buvo parengusi ir keletą klausimų, atsakę moksleiviai gavo puikių dovanų. &nbsp; Oficiali renginio dalis baigėsi, direktorė Danutė Karlienė įteikė padėkos ra&scaron;tus &bdquo;Ąžuolo&quot; gimnazijos direktoriui Rimantui Bikulčiui, Zarasų žemės ūkio mokyklos direktorei Nijolei Guobienei, Zarasų &scaron;aulių 7-osios kuopos &bdquo;Vytis&quot; &scaron;auliams ir kuopos vadui Algirdui Guogiui. Renginį vedė Zarasų &bdquo;Ąžuolo&quot; gimnazijos gimnazistai Nikolė Vavinskaitė ir Laurynas Matiukas. &nbsp; Po oficialiosios dalies, visi buvo kviečiami prisijungti prie Europos medelio sodinimo akcijos. Medelis&nbsp; pasodintas &scaron;alia kito, jau pasodinto pernai, minint Europos dieną &ndash; tai&nbsp; graži Europos parkelio kūrimo pradžia. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir &scaron;iais, medelį Europos dienai dovanojo Zarasų rajono tarybos narys, mi&scaron;kininkas Kęstutis Stankevičius. &nbsp; &Scaron;ventė baigėsi nuotaikingu vilniečių grupės &ldquo;Afrikos būgnai&rdquo; koncertu, grupės steigėjas ir mokytojas yra Gediminas Mačiulskis. Grupė garsėja tuo, kad skiria ypatingą dėmesį Afrikos būgnų muzikai ir siekia su ja supažindinti aplinkinius. Skambant Afrikos būgnams &scaron;ventės dalyviai buvo vai&scaron;inami kar&scaron;ta arbata ir euroko&scaron;e, kurią ruo&scaron;ė Zarasų &scaron;auliai. &nbsp; &Scaron;ventė baigėsi, visi skirstėsi i&scaron;sine&scaron;dami &scaron;ypseną ir gerą nuotaiką. &nbsp; &Scaron;ventę bibliotekoje rėmė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. <em> </em> <em>Saulutė Pelekienė, Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja.</em> 2017-05-15 17:53:44 Lydėjo net saulė http://www.zarasai.lt/naujiena_lydejo-net-saule_7663 Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje penktadienį buvo pagerbti moksleivių nuotraukų konkurso &bdquo;Sveika &scaron;eima&ldquo; dalyviai i&scaron; Panevėžio ir Utenos apskričių. &Scaron;iame konkurse dalyvavo ir 9 Turmanto pagrindinės mokyklos mokiniai. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visi mūsų mokyklos mokiniai buvo apdovanoti prizais, o &scaron;e&scaron;tokė Ana Pankratjeva - konkurso partnerių prizu. &Scaron;ventės organizatoriai džiaugėsi, kad mokiniai domisi sveika gyvensena, žino jos privalumus. Visi dalyviai ir juos atlydėję asmenys dar gavo ir saldų prizą &ndash; po porciją ledų. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Užsukę į Panevėžio Kra&scaron;totyros muziejų, dalyvavome edukacinėje programoje &bdquo;Siūlai siūlai&ldquo;. Edukatorė akcentuodama, kad &scaron;ie metai yra skirti Tautinio kostimo metams, papasakojo apie jo subtilybes, priminė ir apie senovės vaikų žaislus. &Scaron;įkart&nbsp; mes &bdquo;gaminome&ldquo; lėlytes. Gal ne tokias puo&scaron;nias ir spalvingas, tačiau tikrai labai labai mielas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kelionė buvo nuostabi &ndash; tarsi suprasdama, kad gana visus &scaron;altu oru gąsdinti &ndash; visą kelią maloniai lydėjo saulė, džiaugdamasi kartu su mumis... O mes nuo&scaron;irdžiausius padėkos žodžius tariame Zarasų rajono savivaldybės ADMINISTRACIJAI, kuri, skatindama mokinių aktyvų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, visada suteikia galimybę nuvykti; dėkojame ir labai paslaugiam UAB &bdquo;Zarasų autobusai&ldquo; vairuotojui Arūnui VAINIŪNUI, ir puikiai mūsų mokyklos direktorei Ninai DOMACKIENEI. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Giedrė Mičiūnienė 2017-05-15 17:50:01 Rūkymas – sveikatos priešas http://www.zarasai.lt/naujiena_rukymas--sveikatos-priesas_7662 Visuomenės sveikatos biuro specialistė Zarasų &bdquo;Santarvės&ldquo; pradinėje mokykloje, ketvirtos klasės mokiniams vedė pamokas apie rūkymą. Pamoka skirta įspėti vaikus apie rūkymo žalą sveikatai, sukeliamas ligas, elektroninių cigarečių keliamą pavojų ir pasyviojo rūkymo pasekmes. Pasyviuoju rūkymu vadinama tokia būsena, kai nerūkantieji priversti kvėpuoti rūkančiųjų pučiamais tabako dūmais. Todėl rūkorius daro žalą ne tik savo, bet ir aplinkinių žmonių sveikatai. Taip pat, kartu su mokiniais buvo pažvelgtą į rūkymą ir i&scaron; finansinės pusės. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mokiniai skatinami gyventi sveikai. &nbsp; <em>Visuomenės sveikatos biuras</em> 2017-05-15 17:07:03 „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas“ http://www.zarasai.lt/naujiena_sveikas-gyvenimas--blaivus-gyvenimas_7660 V&scaron;Į &bdquo;Darnaus vystymo projektai&ldquo; 2016 m. rugsėjo 21 d. pradėjo įgyvendinti 12 mėn. trukmės projektą &bdquo;Sveikas gyvenimas &ndash; blaivus gyvenimas&ldquo;, kuris finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų lė&scaron;omis. &nbsp; &Scaron;ių metų gegužės 9 dieną, Zarasų Žemės ūkio mokykla ir Vaikų dienos centras &quot;Draugai&quot; dalyvavo renginyje &bdquo;Sveikas gyvenimas &ndash; blaivus gyvenimas&ldquo;. Renginio metu dėstytojas Darius Kara&scaron;a mokiniams pravedė mini orientacines varžybas su fizinėmis užduotimis, mank&scaron;ta, kūno lankstumo gerinimu, nugaros stiprinimu. Mokytojams - funkcines treniruotes (TRX diržai, darbas su kūno svoriu). Užsiėmimų metu vyko varžybos, nugalėtojai buvo apdovanoti puikiomis dovanomis. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo&scaron;irdžiai dėkoja Zarasų Žemės ūkio mokyklos direktorei, Vaikų dienos centrui &quot;Draugai&quot; už bendradarbiavimą ir palaikymą. 2017-05-15 17:03:45 Zarasų miesto vietos veiklos grupė kviečia registruotis į mokymus http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-miesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-registruotis-i-mokymus_7661 Zarasų miesto vietos veiklos grupė organizuoja mokymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. &nbsp; Kviečiame registruotis užpildant trijų klausimų anketą: <a href="http://www.manoapklausa.lt/apklausa/907838404/">www.manoapklausa.lt/apklausa/907838404/</a> &nbsp; Mokymai projektinius pasiūlymus teikiantiems pagal 2.1.1. ir 2.1.2 veiksmus vyks gegužės 16 d. 9.00 val. &nbsp; Mokymai projektinius pasiūlymus teikiantiems pagal 2.2.1. ir 2.2.2 veiksmus vyks gegužės 23 d. 9.00 val. &nbsp; Daugiau informacijos apie kvietimą: <a href="https://zmvvg.wordpress.com/2017/05/09/kvieciame-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus-kuriais-siekiama-mazinti-esama-zarasu-miesto-gyventoju-socialine-atskirti/">https://zmvvg.wordpress.com/2017/05/09/kvieciame-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus-kuriais-siekiama-mazinti-esama-zarasu-miesto-gyventoju-socialine-atskirti/</a> &nbsp; Zarasų miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą &bdquo;Zarasų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas&ldquo; Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0008. Projektas finansuojamas i&scaron; Europos socialinio fondo lė&scaron;ų. <em>Zarasų miesto vietos veiklos grupės informacija</em> 2017-05-15 13:03:46 Net septynios klasės pripažintos geriausiai lankančiomis klasėmis 2016-2017 mokslo metais http://www.zarasai.lt/naujiena_net-septynios-klases-pripazintos-geriausiai-lankanciomis-klasemis-2016-2017-mokslo-metais_7659 Jau antrus mokslo metus i&scaron; eilės Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyrius organizavo Geriausiai lankančios klasės konkursą, kuris buvo skirtas geriausiai Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklą lankančiai klasei rajone i&scaron;rinkti. Konkurso &scaron;ūkis &ndash; nė vienos praleistos pamokos! &nbsp; Džiaugiamės, kad &scaron;iais mokslo metais konkurse dalyvavo visos, galinčios dalyvauti konkurse, rajono bendrojo ugdymo mokyklos, t. y. Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo;, Dusetų Kazimiero Būgos bei Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos, Turmanto ir Salako pagrindinės mokyklos, Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazija. &nbsp; Konkursas vyko dviem etapais. Konkurso pirmame etape Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijoje &nbsp;ir Salako pagrindinėje mokykloje tarpusavyje varžėsi &scaron;e&scaron;ios, Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje bei Turmanto pagrindinėje mokykloje &ndash; penkios, Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijoje &ndash; keturios, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje &ndash; trys klasės. Kiekvienos mokyklos vertinimo komisija i&scaron;rinko geriausiai lankančią klasę savo mokykloje (kai vienam klasės mokiniui vidutini&scaron;kai tenkantis praleistų nepateisintų pamokų skaičius yra mažiausias), o kiekviena mokykla duomenis apie konkurso pirmą etapą laimėjusią klasę pateikė &Scaron;vietimo ir kultūros skyriui. &nbsp; Konkurso &bdquo;Geriausiai lankanti klasė&ldquo; vertinimo komisijai, įvertinus mokyklų vertinimo komisijų pateiktus duomenis apie Geriausiai lankančios klasės konkurso pirmą etapą laimėjusias klases, buvo netikėta, kad nugalėtojų sąra&scaron;e &ndash; trys tos pačios klasės, nugalėjusios konkurse ir praėjusiais mokslo metais, t. y. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos 8 klasė (auklėtoja &ndash; Ramutė Kuzmienė), Turmanto pagrindinės mokyklos 6 klasė (auklėtoja &ndash; Giedrė Mičiūnienė) ir Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos 7b klasė (auklėtoja &ndash; Jūratė Gudavičienė). &Scaron;ių klasių mokiniai nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gegužės 1 d. nepraleido nei vienos nepateisintos pamokos. Taip pat nei vienos nepateisintos pamokos nepraleido ir Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos 5a (auklėtoja &ndash; Vilma Valainienė) ir 7c (auklėtoja &ndash; Violeta Gaidienė) klasės bei Salako pagrindinės mokyklos 5 (auklėtoja &ndash; Danutė Kazlauskienė) ir 6 (auklėtoja &ndash;Rima Dumbravienė) klasės. &nbsp; Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijos IIIa gimnazijos klasės mokiniams (vienam klasės mokiniui vidutini&scaron;kai tenkantis praleistų nepateisintų pamokų skaičius &ndash; 0,76) bei Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos penktokams (vienam klasės mokiniui vidutini&scaron;kai tenkantis praleistų nepateisintų pamokų skaičius &ndash; 0,83) iki pergalės trūko labai nedaug. Esate &scaron;aunuoliai! &nbsp; Konkurso laimėtojai &ndash; net septynios klasės &ndash; Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos a&scaron;tuntokai, &nbsp;Turmanto pagrindinės mokyklos &scaron;e&scaron;tokai, Salako pagrindinės mokyklos penktokai ir&nbsp; &scaron;e&scaron;tokai, Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos penktokai (5a klasė) ir septintokai (7b ir 7c klasės) vyks į vienos dienos pažintinę ekskursiją į kiekvienos klasės mokinių pasirinktą Lietuvos vietą. &nbsp; Sveikiname nugalėtojus ir linkime laimingos kelionės, pasisemti naujų žinių, patirti asmeninių i&scaron;gyvenimų bei gerų įspūdžių! &nbsp; Visiems konkurso dalyviams nuo&scaron;irdžiausiai dėkojame už dalyvavimą ir pra&scaron;ome nenusiminti, kad &scaron;į kartą nelaimėjote, Jūsų pastangos tikrai buvo pastebėtos. &nbsp; Tokio entuziazmo ir sąmoningo požiūrio į mokymosi pamokoje svarbą tikimės i&scaron; Jūsų, mieli mokiniai, ir ateinančiais mokslo metais. &nbsp; Informuojame, kad artimiausiu metu bus keičiami Geriausiai lankančios klasės konkurso nuostatai ir jau 2017-2018 mokslo metais geriausiai lankančios klasės bus renkamos pagal klasių (5-8 ir 9-12 (I-IV gimnazijos) grupes, taip suteikiant didesnę galimybę tapti nugalėtojais 9-12 klasių mokiniams. &nbsp; &nbsp; <em>&Scaron;vietimo ir kultūros skyrius</em> 2017-05-11 20:49:33 Muziejus atviras ir naktį http://www.zarasai.lt/naujiena_muziejus-atviras-ir-nakti_7658 Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) kasmet inicijuoja Tarptautinės muziejų dienos (gegužės 18 d.) renginius. Nuo 2005 m. rengiama ir tarptautinė muziejų bendruomenės akcija &bdquo;Europos muziejų naktis&ldquo;, į kurią įsitraukė ir Lietuvos muziejai. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akcijos tikslas &ndash; parodyti eksponatus naktį, kai paprastai muziejai nedirba, bei supažindinti su muziejais įvairių bendruomenių narius. Paprastai vakare ir naktį muziejų eksponatai ,,ilsisi&ldquo; po dienos lankytojų &scaron;urmulio, bet Muziejų naktį jiems nevalia miegoti. Muziejų durys paslaptingai atsiveria lankytojams, kurie turi progą nemokamai susipažinti su ekspozicijomis, dalyvauti įvairiuose renginiuose, bendrauti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zarasų kra&scaron;to muziejus taip pat kviečia nemiegoti ir užsukti į Muziejų, jei ne naktį, tai bent vėlų gegužės 20-osios (&scaron;e&scaron;tadienio) vakarą, ir drauge panaktinėti. &nbsp; 18 val. vyks Genovaitės Matiukienės (Roki&scaron;kis) medžio dirbinių parodos pristatymas, 19 val. &ndash; skanausime žolelių arbatos ir pažinsime gydomąją jų galią, nuo 20 val. lankytojai turės gerą progą klausytis malonių profesionalaus saksofonininko Tomo Kochankos grojamų melodijų, bendrauti jaukioje aplinkoje, gauti naujų meno ir kultūros potyrių, o 22 val. vyks muziejaus ekspozicijų lankymas. &nbsp; Maloniai kviečiame! &nbsp; <em>Vasilijus Trusovas, Zarasų kra&scaron;to muziejaus muziejininkas (kultūrinių renginių koordinatorius)</em> 2017-05-11 20:46:30 Muzikinės dirbtuvės Šeimų klube http://www.zarasai.lt/naujiena_muzikines-dirbtuves-seimu-klube_7657 Pavasarinį &Scaron;eimų klubo susitikimų ciklą užbaigsime penktadienį, gegužės 12 dieną, 18 val. pasinerdami į muziką ir lietuvi&scaron;kas sutartines, ie&scaron;kodami apvalančio ir gydančio liaudies muzikavimo poveikio. &nbsp; Giedodami sutartines mes stipriname save, ry&scaron;į su pačiu savimi ir protėviais, prisimename savo &scaron;aknis ir jas palaistome stiprinančiomis sekundomis ir magi&scaron;kais garsažodžiais. &nbsp; Seserys Agota ir Dorota Zdanavičiūtės kviečia bristi gilyn į pavasari&scaron;ką pievą susitikimui su lietuvi&scaron;komis bitėmis ir dobilais. &nbsp; Muzikinis pasirengimas dalyviams nebūtinas! &nbsp; Renkamės Zarasų parapijos namuose Bažnyčios g. 2 18 val. &nbsp; Užsiėmimą veda seserys Agota ir Dorota Zdanavičiūtės, grupių SEN SVAJA ir LAIMINGUO narės, lietuvi&scaron;kų tradicijų puoselėtojos. &nbsp; Daugiau informacijos FB paskyroje &sbquo;Mamų klubas Zarasuose&lsquo; 2017-05-11 20:44:05