ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ http://www.zarasai.lt lt zarasai.lt 2017-03-29 16:07:53 © 2009-2010 zarasai.lt NODBALTIC http://www.zarasai.lt/zarasai.jpg http://www.zarasai.lt 115 137 Panevėžyje įvyko Lietuvos Shotokan/WKF karate čempionatas http://www.zarasai.lt/naujiena_panevezyje-ivyko-lietuvos-shotokanwkf-karate-cempionatas_7536 &Scaron;. m. kovo 26 d. Panevėžyje įvyko 2017 m. Lietuvos Shotokan/WKF karate čempionatas.&nbsp; &nbsp; Zarasų sporto centro Karatė skyriaus auklėtiniai irgi i&scaron;bandė savo jėgas &scaron;iame turnyre. Geriausiai sekėsi &scaron;iems sportininkams: &nbsp; Evelina Merkytė kumite WKF rungtyje absoliučioje moterų kategorijoje užėmė 1 vietą ir tapo čempione, kumite SHOTOKAN rungtyje &gt;18 m. užėmė 3 vietą. &nbsp; Neila Sventickytė kumite WKF rungtyje absoliučioje moterų kategorijoje užėmė 2 vietą. &nbsp; Džiugu, kad intensyvus darbas treniruotėse, laikas praleistas sportuojant duoda gerų rezultatų. &nbsp; Sveikiname ir didžiuojamės mūsų sportininkais, kurių pasiekimai garsina Zarasus. 2017-03-29 16:07:53 Šaukiami Zarasų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiami-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-komitetu-posedziai_7515 SAVIVALDOS KOMITETAS IR SOCIALINIS KOMITETAS Trečiadienį&nbsp; 2017-03-29, 14.00 val. (Mažoji salė) &nbsp; ŪKIO KOMITETAS Ketvirtadienį 2017-03-30, 10.00 val. (Mažoji salė) &nbsp; FINANSŲ KOMITETAS Ketvirtadienį 2017-03-30, 13.00 val. (Mažoji salė) 2017-03-29 12:34:07 Šaukiamas 23-asis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiamas-23-asis-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedis_7516 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-16 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo&ldquo;, 24, 33 punktais: &nbsp; 1. &Scaron; a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2017 m. kovo 31 d., penktadienį, 10 val. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje. &nbsp; 2. S u d a r a u &scaron;io posėdžio darbotvarkę: &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-66_3490">2.1. Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitos.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės meras. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-67_3491">2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės meras. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-53_3471"> </a> <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-53_3471">2.3. Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos bei Zarasų rajono savivaldybės 2016&ndash;2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitoms, Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ramūnas Ker&scaron;ys, rajono Savivaldybės administracijos direktorius. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-60_3484">2.4. Dėl rajono Savivaldybės mero ir rajono Savivaldybės tarybos narių susitikimų grafiko su visomis rajono Savivaldybės bendruomenėmis ir rinkėjais patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Vilhelminas Kuzmickas, rajono Savivaldybės mero patarėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-51_3470">2.5. Dėl Zarasų prie&scaron;gaisrinės apsaugos tarnybos vir&scaron;ininko, Zarasų prie&scaron;gaisrinės apsaugos tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos.</a> Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Petras Ivanovas, Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-56_3479">2.6. Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-55_3478">2.7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-14_3421">2.8. Dėl Salako socialinės globos namų direktoriaus ir Salako socialinės globos namų 2016 metų veiklos ataskaitų.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-15_3422">2.9. Dėl Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus ir Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 2016 metų veiklos ataskaitos.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-16_3423">2.10. Dėl Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktoriaus ir Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų 2016 metų veiklos ataskaitos.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-13_3419">2.11. Dėl Zarasų rajono savivaldybės &scaron;vietimo įstaigų direktorių ir &scaron;vietimo įstaigų 2016 metų veiklos ataskaitų.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-22_3429">2.12. Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių ir biudžetinių kultūros įstaigų 2016 metų veiklos ataskaitų.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-54_3472">2.13. Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osiose vietose taisyklių patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-312_3382">2.14. Dėl Pamario gatvės geografinių charakteristikų keitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-59_3483">2.15. Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-64_3488">2.16. Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-63_3487">2.17. Dėl pritarimo projektui &bdquo;Vie&scaron;osios erdvės Stelmužės kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams&ldquo;.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Renata Sipavičienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-62_3486">2.18. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-111 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar i&scaron;perkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-2_3399">2.19. Dėl Zarasų rajono tarybos 2001 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 95 ,,Dėl vietinės rinkliavos Zarasų rajone&ldquo; 1 priedo 4 punkto ir 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-220 &bdquo;Dėl Zarasų rajono tarybos 2001 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 95 &bdquo;Dėl vietinės rinkliavos Zarasų rajone&ldquo; pakeitimo&ldquo; pripažinimo netekusiais galios.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash;Finansų komiteto atstovas Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-1_3398">2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Zarasų rajono ugdymo įstaigose atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, i&scaron;laikymą bei atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, i&scaron;laikymą Zarasų rajono ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash;Socialinio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-3_3400">2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-83 ,,Dėl priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash;Socialinio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-57_3482">2.22. Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų prie&scaron;mokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas 2017-2018 mokslo metams nustatymo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash;Socialinio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-29_3436">2.23. Dėl leidimo Ignui Ti&scaron;kevičiui subnuomoti konteinerinį pastatą, esantį Zaraso ežero pakrantėje, Bajorų g., Zarasuose.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-45_3454">2.24. Dėl Zarasų rajono valdybos 1992 m. balandžio 6 d. potvarkio Nr. 96v &bdquo;Dėl naudojamų žemės sklypų pardavimo tvarkos&ldquo; pripažinimo netekusiu galios.</a> Prane&scaron;ėjas Ūkio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-309_3397">2.25. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-12_3418">2.26. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;ajai bibliotekai.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-9_3412">2.27. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-27_3434">2.28. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Daugailių g. 10, Salake, Zarasų r., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-50_3467">2.29. Dėl &scaron;ilumos tinklų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai. </a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp---49_3466">2.30. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nura&scaron;ymo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-52_3469">2.31. Dėl 2008 m. Sausio 31 d. Valstybės turto, perduodamo savivaldybės nuosavybėn, perdavimo ir priėmimo akto Nr. 33-1/20-15 pakeitimo</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-58_3481">2.32. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;ajai bibliotekai.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-61_3485">2.33. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-65_3489">2.34. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai ir &scaron;io turto nuomos.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. 2017-03-29 12:07:58 Zarasų SC taurės salės futbolo varžybos http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-sc-taures-sales-futbolo-varzybos_7535 Kovo 26 d. Žemės ūkio mokyklos sporto salėje baigėsi salės futbolo varžybos Zarasų sporto centro taurei laimėti, kuriose &scaron;iemet dėl apdovanojimų kovojo &scaron;e&scaron;ios komandos. Pirmame etape komandos rungtyniavo dviejose pogrupiuose i&scaron; kurių po dvi stipriausias komandas pateko į finalinį varžybų etapą. Finaliniame varžybų etape susitiko keturios vienodo pajėgumo komandos, todėl tiek pusfinaliai, tiek finalinės dvikovos vyko atkaklioje kovoje, netruko ir aistrų, ir emocijų. Pirmame pusfinalyje Zarasų futbolo klubas ,,Liepsna&ldquo; sunkioje dvikovoje rezultatu 3 : 0 įveikė Roki&scaron;kio FC ,,Tornado&ldquo;. Antrame pusfinalyje taip pat po atkaklios dvikovos Roki&scaron;kio futbolo klubas ,,Feniksas&ldquo; rezultatu 5 : 2 nugalėjo jungtinę Zarasų ir Utenos komandą FC ,,Pieva&ldquo;. FC ,,Pieva&ldquo; futbolininkai, nepaisant skaudaus pralaimėjimo pusfinalyje, sugebėjo susikaupti ir mažajame finale sužaidę gražias rungtynes rezultatu 6 : 3 nugalėjo FC ,,Tornado&ldquo;. Kaip ir dera, finalinė dvikova buvo pati įdomiausia ir atkakliausia. FK ,,Liepsna&ldquo; ,,užsiliepsnojo&ldquo; jau nuo pat rungtynių pradžios ir įmu&scaron;ė du įvarčius, tačiau roki&scaron;kio futbolininkai nebuvo linkę pasiduoti, jie sugebėjo i&scaron;lyginti rezultatą, o likus iki rungtynių pabaigos kelioms minutėms ir įmu&scaron;ti lemiamą trečiąjį įvartį. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Komandas prizininkes ir geriausius žaidėjus apdovanojo Zarasų rajono savivaldybės mero patarėjas Vilhelminas Kuzmickas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naudingiausiais komandų žaidėjais pripažinti: Tomas Galvonas (,,Zarasai&ldquo;), Dovydas Alaunė (,,Olimsis&ldquo;), Ernestas Matukas (FC ,,Tornado&ldquo;), Deividas Stasiulionis (FC ,,Pieva&ldquo;), Eduardas Džachija (FK ,,Liepsna&ldquo;), Raimondas Arminas (RSK ,,Feniksas&ldquo;). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Geriausias vartininkas &ndash; Raimondas Smalstys (RSK ,,Feniksas&ldquo;). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rezultatyviausias finalinio etapo žaidėjas &ndash; Mindaugas Berta&scaron;ius (FC ,,Pieva&ldquo;). 2017-03-29 10:45:54 Su „Ežerūnu“ – į Azerbaidžaną! http://www.zarasai.lt/naujiena_su-ezerunu--i-azerbaidzana!_7534 Ar gali būti kas smagiau, nei galimybė nuolat gyventi &scaron;okio ritmu ar proga skleisti daugiametę &scaron;okėjo patirtį kitiems, uždegti savo pomėgiu bendraminčius, gyvenančius kitame pasaulio kra&scaron;te? Ar gali būti kas prasmingiau, kaip savyje ne&scaron;iojamą meilę gyvenimui, &scaron;okiui ir savo gimtajam kra&scaron;tui &bdquo;i&scaron;vežti&ldquo; į kitą pasaulio kra&scaron;tą ir tuo įkvėpti kitus? &nbsp; &nbsp;Mes, ežerų kra&scaron;to atstovai &ndash; Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro liaudi&scaron;kų &scaron;okių kolektyvo &bdquo;Ežerūnas&ldquo; &scaron;okėjai ir muzikantai, puoselėdami tautines ir &scaron;okio tradicijas, kasmet ie&scaron;kome naujų draugų dar neaplankytose &scaron;alyse. &Scaron;iais metais laimė lėmė (ačiū rėmėjams &ndash; Zarasų rajono savivaldybės administracijai) dalyvauti Tarptautiniame liaudi&scaron;kos muzikos ir &scaron;okių festivalyje &bdquo;Novruz&ldquo;, vykusiame kovo 18-22 dienomis Baku, Azerbaidžano sostinėje. Tai bene toliausias ta&scaron;kas, kuriame yra koncertavęs zarasi&scaron;kių kolektyvas. Kelionėje patirti įspūdžiai ir festivalio akimirkos nei&scaron;dils dar ilgai i&scaron; keliavusių &scaron;okėjų atminties... &nbsp; Po ilgo skrydžio lėktuvais per Maskvą &scaron;okėjus pasitiko turtingas ir savo architektūriniais sprendimais priblo&scaron;kiantis Baku Haidaro Alijevo aerouostas, &scaron;vytintis stiklu, auksu, baltuoju marmuru ir aptakiomis linijomis. Toks pat ir Baku &ndash; &scaron;varus, tvarkingas, žaliuojantis, žydintis, &nbsp;labai prižiūrimas miestas, priblo&scaron;kiantis įspūdinga ir didinga architektūra, o naktį &scaron;vytintis begale &scaron;viesos instaliacijų. Azerbaidžiano sostinėje praleistos 5 dienos&nbsp; dovanojo mums daug naujų, anksčiau niekur nepatirtų įspūdžių. Juk Azerbaidžianas pirmiausia yra musulmoni&scaron;kas Kaukazo kra&scaron;tas, kuriame puikiai dera vakarieti&scaron;ka ir rytieti&scaron;ka kultūros. Be to, pataruoju metu Azerbaidžanas dažnai &nbsp;vadinamas ir &bdquo;naujuoju Eldorado&ldquo;, kadangi tai naftos ir dujų i&scaron;teklių kra&scaron;tas, ypač i&scaron;garsėjęs pasaulyje 2012 metais surengtu &bdquo;Eurovizijos&ldquo; konkursu bei nuo praėjusių metų rengiamomis &bdquo;Formulės-1&ldquo; varžybomis. Tai įspūdingos gamtos, svetingų žmonių, o taip pat ir didelių kontrastų &scaron;alis, skalaujama didingos, ir naftos, ir dujų dosnios Kaspijos jūros. &nbsp; Apsigyvenę Baku priemiestyje esančiame vie&scaron;butyje ant Kaspijos jūros, turėjome kasrytinę progą pasilabinti su Kaspija ir kasdien stebėtis kontrastais: vie&scaron;bučio turtingumu ir prabanga bei netoliese skurstančiais vietinių žmonių &bdquo;gyvenimais&ldquo;, liūdnai slampinėjančiais valkataujančiais, tačiau labai draugi&scaron;kais &scaron;unimis ir vėjo ne&scaron;iojamomis &scaron;iuk&scaron;lėmis... &Scaron;alia prabangių ma&scaron;inų matėme ir seniai pamir&scaron;tus žiguliukus, zaporožiečius ar aprūdijusius zilus... &nbsp; Baku miestas, ypač jo centras, skęsta prabangoje. Čia aplankėme musulmonų mečetę, grožėjomės didingaisiais trimis dangoraižiais Liepsnos bok&scaron;tais, i&scaron;kylančiais iki 182 metrų auk&scaron;čio, pastatytais 2013 metais ir jau tapusiais &scaron;iuolaikiniu Baku simboliu. Apsilankėme ir valstybinėse Azerbaidžano kapinėse, kuriose palaidotas labai gerbiamas &scaron;alies prezidentas Haidaras Alijevas, po Sovietų sąjungos žlugimo atvedęs &scaron;alį į pakilimą, ir garsiajame Azerbaidžano kilimų muziejuje, kur ne tik apžiūrėjome akis kerinčią ekspoziciją, bet ir dalyvavome kilimų ri&scaron;imo edukacinėje veikloje. Vaik&scaron;čiodami po miestą, besiruo&scaron;iantį Novruz &scaron;ventei (tai svarbiausia azerbaidžaniečių ir iraniečių naujųjų metų ar naujosios gamtos pradžios &scaron;ventė, &scaron;venčiama net devynias dienas), ar Kaspijos jūros pakrante grožėjomės raktažolių &bdquo;kilimais&ldquo;, niekada nenustojančiais tryk&scaron;ti fontanais, kilimų ra&scaron;tais i&scaron;puo&scaron;tais senamiesčio turgeliais, Mažąja vietine &bdquo;Venecija&ldquo; bei visur plazdančiomis giganti&scaron;komis Azerbaidžano valstybinėmis vėliavomis ir vietinių žmonių temperamentu: garsia kalbėsena, emocingais rankų gestais ir savitu bendravimu. &nbsp; Ne pirmą kartą keliaudami, &scaron;alia didžiųjų tikslų (aplankyti, pažinti, atstovauti) visada turime žaismingų, nuotaiką pagerinančių, sutelkiančių tikslų. &Scaron;įkart mūsų tikslas buvo Baku senamiestyje atrasti garsiojo rusų komedijos klasiko Leonido Gaidajaus filmo &bdquo;Briliantinė ranka&ldquo;, pastatyto 1968 metais, filmavimo vietas. Po kantraus ie&scaron;kojimo ir bendravimo su vietiniais gyventojais visgi pavyko atrasti garsiąsias gatveles ir ten nusifotografuoti su visu kolektyvu. Emocijoms nebuvo galo! &nbsp; Tačiau visgi svarbiausia Baku mieste buvo koncerto diena Muslimo Magomajevo valstybinėje filharmonijoje. Čia susirinko visi tarptautinio festivalio dalyviai i&scaron; Irano, Gruzijos, Turkijos, Kazachstano, Azerbaidžano ir mes - i&scaron; vienintelės &scaron;iaurės Europos &scaron;alies Lietuvos &ndash; i&scaron; viso net 19 kolektyvų! Savo tautiniais kostiumais, ramiu &scaron;iaurieti&scaron;ku temperamentu, &scaron;okių stiliumi ir parengta programa labai skyrėmės i&scaron; kitų festivalio dalyvių, todėl sulaukėme ne tik gausybės žiūrovų aplodismentų, tačiau ir didelio dėmesio filharmonijos fojė. Pirmą kartą patyrėme net tris valandas trukusią &bdquo;fotosesiją&ldquo;. Smagu buvo bendrauti ir su Azerbaidžano Respublikos ambasados&nbsp;Lietuvos Respublikoje ata&scaron;ė Samiru Musayevu, dalyvavusiu festivalyje svečio teisėmis bei aplankiusiu mus vie&scaron;butyje ir vakarieniavusiu su mumis. &nbsp; Ankstų rytą mūsų laukė tolima kelionė namo &ndash; į Lietuvą. Su gražiausiais įspūdžiais ir maloniausiais prisiminimais palikome kontrastingąjį Azerbaižano kra&scaron;tą, palinkėję sau čia sugrįžti dar ne kartą. &nbsp; &nbsp; <em>Andželika Vitkūnienė,</em> <em>&bdquo;Ežerūno&ldquo; &scaron;okėja &nbsp;</em> 2017-03-29 10:40:21 Solo latino tęsiasi http://www.zarasai.lt/naujiena_solo-latino-tesiasi_7533 Visuomenės sveikatos biuras prane&scaron;a, kad Jūsų pageidavimu, Lotino &scaron;okių pamokos tęsiasi, visą balandžio mėnesį, (ketvirtadieniais) 18.00 val. Zarasų kultūros centre, II auk&scaron;te, trenerė Augustė Razmė. &nbsp; Kviečiame aktyviai dalyvauti, labai Jūsų lauksim!!! 2017-03-29 10:30:33 Kalanetika http://www.zarasai.lt/naujiena_kalanetika_7532 Kalanetika &ndash; plastinės gimnastikos rū&scaron;is, sukurta susiejus baleto ir jogos elementus. Anot specialistų, &scaron;i &bdquo;karali&scaron;ka&ldquo; mank&scaron;ta &ndash; puikus būdas atjaunėti de&scaron;imčia metų ir be didelių pastangų sumažinti svorį. Kalanetika nuo kitų sporto rū&scaron;ių skiriasi tuo, kad atliekant stati&scaron;kus tempimo pratimus labai veiksmingai treniruojami gilieji raumenys, jau po kelių treniruočių pastebimai sutvirtėja gilusis poodinis sluoksnis, dailėja figūra: riebalai nyksta, o raumenys tvirtėja. &nbsp; Kalanetikos pratimai &ndash; puiki sąnarių ir raumenų ligų profilaktika. Mank&scaron;tinantis maksimaliai i&scaron;tempiami rai&scaron;čiai, sausgyslės ir kiekvienas raumenukas. Sąnariai tampa lankstesni ir paslankesni. Kasdienės pratybos veiksmingos gydant &scaron;irdies ir kraujagyslių, endokrinines ir kitas ligas, gerina viso organizmo būklę, taip pat medžiagų apykaitą. Be to, mažina psichologinę įtampą ir suteikia energijos. &nbsp; Balandžio mėnesį, kviečiame, nemokamai į KALANETIKOS gimnastikos užsiėmimus, antradieniais 18.00 val., kurie vyks Zarasų rajono Socialinių paslaugų centre (Malūno g. 2, Zarasų m.), II auk&scaron;te, trenerė Raimonda Kuolė, su savimi turėti jogos kilimėlį. &nbsp; <em>Visuomenės sveikatos biuras</em> 2017-03-29 10:28:26 Dėl bebrų daromos žalos http://www.zarasai.lt/naujiena_del-bebru-daromos-zalos_7531 Į Kaimo plėtros skyrių dažnai kreipiasi rajono gyventojai su pra&scaron;ymais i&scaron;ardyti bebrų pastatytas užtvankas grioviuose, pralaidose, nes tuomet pakeliamas vandens lygis, užliejamos pievos ir ganyklos bei &scaron;alia griovių esantys dirbami žemės plotai. Suprantame gyventojų rūpestį ir bėdas dėl bebrų daromos žalos, tačiau konkrečiai padėti &scaron;iuo klausimu turime labai ribotas tiek teisines, tiek finansines galimybes. Pagal galiojančius teisės aktus valstybės biudžeto lė&scaron;os bebrų užtvankoms ardyti gali būti naudojamos tik vykdant kompleksinius melioracijos remonto darbus. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melioracijos statinių remonto, avarinių gedimų &scaron;alinimo darbai planuojami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr.3D-271 patvirtintu, valstybės lė&scaron;omis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje, sąra&scaron;u ir &scaron;ių darbų prioritetais, pirmenybę teikiant melioracijos statinių gedimams intensyviai dirbamuose žemės plotuose. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, mi&scaron;ko ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, mi&scaron;ko ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas tais atvejais, kai žalą žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta visus metus. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taip pat atkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr.D1-378 &bdquo;Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo&ldquo; įtvirtintą nuostatą, leidžiančią žemės, mi&scaron;ko, vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams, ar medžioklės plotų naudotojams visus metus rankinėmis ir mechaninėmis priemonėmis, i&scaron;skyrus sprogmenis ir sprogstamąsias medžiagas, ardyti bebrų pastatytas užtvankas neperspektyviose (likviduotinose) bebravietėse. Pažymėtina, kad pareiga užkirsti kelią bebrų populiacijos didėjimui (nesudarant palankių tam sąlygų) yra priskirta tiek medžiotojų būreliams, tiek žemės sklypų savininkams ar naudotojams. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.3D-218 patvirtintų Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių 43 punkte nurodyta, kad už bebrų užtvankas grioviuose ir jų padarytą žalą atsakingi medžioklės plotų naudotojai. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esant tokiam teisiniam reglamentavimui mūsų valstybėje ir siekiant i&scaron;vengti bebrų daromos žalos, būtinas geranori&scaron;kumas ir susiklausymas tarp Kaimo plėtros specialistų, medžioklės plotų naudotojų ir žemės sklypų savininkų ar naudotojų. Tik bendromis jėgomis dirbant, galima būtų nors minimaliai pasiekti, kad bebrų daroma žala mūsų rajono gyventojams būtų kuo mažesnė. 2017-03-28 09:39:42 Priimamos paraiškos 2017 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis http://www.zarasai.lt/naujiena_priimamos-paraiskos-2017-metu-visuomenes-sveikatos-priemonems-finansuojamoms-zarasu-rajono-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-remimo-specialiosios-programos-lesomis_7461 Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius priima parai&scaron;kas 2017 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lė&scaron;omis. &nbsp; Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių parai&scaron;kas pagal nurodytas sritis, numatytas Zarasų rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje, patvirtintoje Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu T-22 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo&rdquo;: &nbsp; 1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos. 2. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos. 3. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės. 4. Gyventojų sveikatos i&scaron;saugojimo, sveikatos ugdymo ir stiprinimo. 5. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo ir sveikos gyvensenos propagavimo. 6. Onkologinių ligų prevencijos. Teikiant parai&scaron;kas, pra&scaron;ome vadovautis Visuomenės sveikatos projektų, finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lė&scaron;omis, atrankos, finansavimo ir kontrolės tvarkos apra&scaron;u, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimu T-33 ,,Dėl visuomenės sveikatos projektų, finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lė&scaron;omis, atrankos, finansavimo ir kontrolės tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo;. Parai&scaron;kos originalą bei dvi parai&scaron;kos kopijas pateikti užklijuotuose vokuose į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Savanorių g. 2, Zarasai, 32109. Ant voko turi būti nurodyta parei&scaron;kėjo pavadinimas, adresas, žyma &bdquo;Visuomenės sveikatos priemonės parai&scaron;ka&ldquo; ir prioritetinės srities, kurią atitinka parengta parai&scaron;ka, pavadinimas. Parai&scaron;kos priimamos iki 2017 m. balandžio 07 d. 15.45 val. &nbsp; Visuomenės sveikatos priemonių parai&scaron;kos formą rasite <a href="/userfiles/PARAISKA(1)(2).doc">čia.</a> &nbsp; Smulkesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje telefonu (8 385) 54332, el. pa&scaron;tu <a href="mailto:alina.sklinsmontiene@zarasai.lt">alina.sklinsmontiene@zarasai.lt</a>&nbsp;&nbsp; 2017-03-28 08:01:21 Vyks nemokama beglobių gyvūnų sterilizacija http://www.zarasai.lt/naujiena_vyks-nemokama-beglobiu-gyvunu-sterilizacija_7507 Zarasų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 d. 3 p., organizuoja be&scaron;eimininkių gyvūnų augintinių mažinimo rajono Savivaldybės teritorijoje veiklą, kurios tikslas &ndash; humani&scaron;kais metodais palaipsniui sumažinti benamių kačių populiaciją mieste. Zarasų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su vokiečių gyvūnų globos organizacija &bdquo;Tasso&ldquo; bei veterinarijos gydytoju Andriumi Sukacku, balandžio 7-8 dienomis vykdys projektą, skirtą benamėms katėms sterilizuoti. Bendradarbiavimo projekto misija &ndash; pagauk &ndash; sterilizuok &ndash; paleisk. Norėdami palengvinti neprižiūrimų gyvūnų na&scaron;tą ir i&scaron;vengti nepageidaujamo prieauglio &ndash; veterinarai benames kates nemokamai sterilizuos A. Sukacko veterinarijos klinikoje, esančioje Vytauto g. 12-6, Zarasuose. <em>Papildoma informacija teikiama telefonu 8 385 30761. </em> 2017-03-28 07:23:27 Mūsų gimnazistė – viktorinos nugalėtoja http://www.zarasai.lt/naujiena_musu-gimnaziste--viktorinos-nugaletoja_7530 &Scaron;iemet 90-mečio sukaktį &scaron;venčiantis A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus laukia svečių Anyk&scaron;čiuose, tad buvo organizuota nuotolinė viktorina vyresniųjų klasių moksleiviams ir studentams &bdquo;Antano Baranausko &bdquo;žodžūgio&ldquo; pėdsakais...&ldquo;. Prizas nugalėtojams &ndash; kvietimai atvykti ir dvi dienas nemokamai mėgautis vie&scaron;nage Anyk&scaron;čių kra&scaron;to lankytinose vietose. &nbsp; Viktorinos užduotys buvo nelengvos, jos skatino jaunuosius lietuvių kalbos ir literatūros paslapčių mėgėjus geriau pažinti Antaną Baranauską &ndash; ne tik poetą, bet ir kalbininką, terminijos ir pirmosios lietuvių tarmių klasifikacijos kūrėją.&nbsp;Atsakymų į viktorinos klausimus teko paie&scaron;koti visur: knygose, internete, konsultuojantis su žinovais ir, žinoma, apsisprendžiant savaranki&scaron;kai. &nbsp; Tarp nuotolinės viktorinos laureatų yra ir Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijos 3b klasės mokinė Dovilė Mik&scaron;ytė. Ji apdovanota asmenine muziejaus dovana ir kultūrine vie&scaron;nage Anyk&scaron;čiuose &ndash; nemokama dviejų dienų kelione po visas devynias A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus ekspozicijas. &nbsp; <em>Gitana Kavaliauskaitė</em> <em>Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus</em> 2017-03-27 16:59:11 Žodžio šventėje Vytauto Didžiojo universitete http://www.zarasai.lt/naujiena_zodzio-sventeje-vytauto-didziojo-universitete_7529 Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra jau ketvirtą kartą organizavo tradicinį respublikinį moksleivių skaitovų konkursą. &Scaron;iemet jis buvo skirtas poetės Juditos Vaičiūnaitės 80-osioms gimimo metinėms paminėti ir pavadintas &bdquo;Man meilė bus galia i&scaron;likti&ldquo;. &Scaron;iais metais konkurso organizatoriai sulaukė arti &scaron;imto 10-12 klasių moksleivių parai&scaron;kų i&scaron; įvairių Lietuvos mokyklų. Konkurso tikslas &ndash; aktualizuoti J. Vaičiūnaitės kūrybą, atrasti meni&scaron;kų ir &scaron;iuolaiki&scaron;kai skambančių XX&ndash;XXI a. lietuvių autorių poezijos bei prozos tekstų, atskleisti įvairius meilės temos aspektus, ugdyti rai&scaron;kaus deklamavimo ir sceninės rai&scaron;kos įgūdžius. &nbsp; Rajoninio meninio skaitymo konkurso komisijos narių paskatintos &scaron;iame respublikiniame konkurse pirmąkart Zarasų rajonui atstovauti ryžosi Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijos abiturientės Virginija Neliup&scaron;ytė ir Ana Virčinskaitė. Merginos kruop&scaron;čiai ir atsakingai ruo&scaron;ėsi &scaron;iam renginiui. &nbsp; &Scaron;ventės dieną Vytauto Didžiojo universitete, Leonido Donskio skaitykloje visus pasveikino konkurso organizatoriai, J.Vaičiūnaitės lyrikos tyrėja dr. Gintarė Bernotienė. Net keturiose VDU daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro auditorijose vyko konkurso dalyvių pasirodymai. Stebino mokinių pasirinktų kūrinių įvairovė ir gebėjimas juos atskleisti. Antroji &scaron;ventės dalis vyko VDU Katalikų teologijos fakulteto rūmuose. Meninio žodžio &scaron;ventės dalyvius miniatiūra ir dainomis pasveikino &scaron;io universiteto studentų kūrybinė grupė &bdquo;Declamationes&ldquo;, teatro režisierius Gytis Padegimas, žurnalo &bdquo;Nemunas&ldquo; redaktorė Erika Drungytė, teigę, kaip svarbu pajusti meninio žodžio prasmę. Konkurso organizatoriai džiaugėsi dalyvių gausa, atskleistais talentais, mokinių noru tobulėti, domėtis literatūra. &nbsp; Džiaugiamės, galėję dalyvauti &scaron;ioje meninio žodžio &scaron;ventėje, geriau susipažinti su VDU veikla. Mūsų gimnazistės turėjo galimybę kūrybi&scaron;kai atskleisti pasirinktus kūrinius, ugdyti deklamavimo, sceninės rai&scaron;kos įgūdžius, stiprinti literatūrinę savimonę, puoselėti retorinę kultūrą. Už suteiktą galimybę nuvykti į Kauną dėkojame Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ramūnui Ker&scaron;iui, Zarasų &scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjui Stanislovui Kaulavičiui, Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijos direktoriui Rimantui Bikulčiui, o už saugią kelionę &ndash; Zarasų AP vairuotojui Tautvilui Mičiūnui. &nbsp; <em>Gitana Kavaliauskaitė</em> <em>Nuotraukos autorės</em> &nbsp; &nbsp; 2017-03-27 16:55:38 Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų http://www.zarasai.lt/naujiena_skelbimas-apie-sprendimo-projekta-del-kaimo-pletros-zemetvarkos-projekto-rengimo-pradzios-ir-planavimo-tikslu_7528 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ZARASŲ SKYRIUS &nbsp; SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ &nbsp; 2017-03-27 &nbsp; Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. &nbsp; Planuojamas žemės sklypas (teritorija): &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="191" valign="top"> Žemės sklypo kadastro Nr. </td> <td width="244" valign="top"> Žemės sklypo adresas </td> <td width="209" valign="top"> Žemės sklypo plotas, ha </td> </tr> <tr> <td width="191" valign="top"> 4300/0002:0138 </td> <td width="244" valign="bottom"> Utenos apskr., Zarasų r. sav., Imbrado sen., Raudankų k. </td> <td width="209" valign="top"> 5,8563 </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą. &nbsp; Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. &nbsp; Planavimo organizatorius: &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="322" valign="bottom"> Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas </td> <td width="322" valign="top"> Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas </td> </tr> <tr> <td width="322" valign="top"> INGA TREP&Scaron;IENĖ </td> <td width="322" valign="top"> &nbsp; </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Susipažinti su &scaron;io sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu <a href="https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?_serviceOid=76d64fd00b0811e7885fc95097c6437b">https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?_serviceOid=76d64fd00b0811e7885fc95097c6437b</a>. 2017-03-27 16:52:17 Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų http://www.zarasai.lt/naujiena_skelbimas-apie-sprendimo-projekta-del-kaimo-pletros-zemetvarkos-projekto-rengimo-pradzios-ir-planavimo-tikslu_7527 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ZARASŲ SKYRIUS &nbsp; &nbsp; SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ &nbsp; 2017-03-27 &nbsp; Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. &nbsp; Planuojamas žemės sklypas (teritorija): &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="191" valign="top"> Žemės sklypo kadastro Nr. </td> <td width="244" valign="top"> Žemės sklypo adresas </td> <td width="209" valign="top"> Žemės sklypo plotas, ha </td> </tr> <tr> <td width="191" valign="top"> 4310/0002:0319 </td> <td width="244" valign="bottom"> Utenos apskr., Zarasų r. sav., Degučių sen., A&scaron;trakalnio k. </td> <td width="209" valign="top"> 0,5511 </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. &nbsp; Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, &scaron;iltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. &nbsp; Planavimo organizatorius: &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="322" valign="bottom"> Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas </td> <td width="322" valign="top"> Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas </td> </tr> <tr> <td width="322" valign="top"> AU&Scaron;RA GERVIENĖ </td> <td width="322" valign="top"> &nbsp; </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Susipažinti su &scaron;io sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu <a href="https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?_serviceOid=86a44a600a1e11e7885fc95097c6437b">https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?_serviceOid=86a44a600a1e11e7885fc95097c6437b</a>. 2017-03-27 16:25:14 Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas 2017 m. http://www.zarasai.lt/naujiena_zemes-ukio-naudmenu-ir-paseliu-deklaravimas-2017-m_7526 Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas &nbsp;prasidės balandžio 10 d. ir truks iki birželio 6 d. seniūnijose, o vėluojantys iki liepos 3 d.&nbsp;su 1 proc. nuoskaita už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.&nbsp;&nbsp;Pasėlių deklaravimo metu parei&scaron;kėjai, pateikę vieną parai&scaron;ką, galės pra&scaron;yti tiesioginių i&scaron;mokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, melžiamas karves, pienines ožkas ir ėriavedes, taip pat i&scaron;mokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones.&nbsp; &nbsp; &Scaron;.m. balandžio 3 d. 14 val&nbsp; Savivaldybės didžiojoje salėje vyks Nacionalinės mokėjimo agentūros&nbsp; informacinis seminaras apie 2017 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą. Seminare dalyvaus V&scaron;Į ,,Ekoagros&lsquo;&lsquo;&nbsp; specialistai. Kviečiame aktyviai dalyvauti. 2017-03-27 16:02:51 Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje – aktualūs klausimai http://www.zarasai.lt/naujiena_ekstremaliuju-situaciju-komisijos-posedyje--aktualus-klausimai_7525 Pirmadienį įvyko Zarasų rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Komisijos nariai, pakviesti į posėdį dalyviai aptarė aktualius civilinės saugos klausimus. &nbsp; Komisijos posėdyje informaciją apie priemones legioneliozės prevencijos priemones užtikrinti papasakojo&nbsp; AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; Zarasų &scaron;ilumos tinklų rajono vir&scaron;ininkas Aidas Kaziliūnas ir jo pavaduotoja Alė Lamanauskienė. Jie informavo, kad Zarasuose, Užtiltėje jau buvo atlikta &nbsp;terminė dezinfekcija (&bdquo;termo&scaron;okas&ldquo;). Dabar pagal UAB &bdquo;Zarasų būstas&ldquo; reikalavimą pakelta kar&scaron;to vandens temperatūrą ir &scaron;ilumos tiekėjai gauna kar&scaron;tesnį vandenį. Atkreiptas buvo dėmesys, kad galima būtų terminę dezinfekciją daryti ir dažniau, tačiau ne visi gyventojai į &scaron;iuos reikalavimus atsiliepė. Ir siūlomų rekomendacijų neatliko, kas matyti pagal suvartoto vandens kiekį. &nbsp; Posėdyje buvo akcentuota, kad tokios terminės dezentifikacijas reikėtų atlikti &nbsp;&nbsp;mokymo įstaigose, nes visos &scaron;ios įstaigos naudoja kar&scaron;tą vandenį ne &scaron;ilumos tinklų, o vietinių &scaron;ildytuvų. &nbsp; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Utenos &nbsp;departamento Visagino &nbsp;skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Zarasų skyriaus vedėjo funkcijas, Valentina Malinovskaja, &nbsp;Zarasų skyriaus vyresnioji&nbsp; specialistė Ona Kvedarauskienė akcentavo, kad svarbiausia, jog daugiabučių namų valdytojai bei prižiūrėtojai palaikytų pastovią higienos normose nustatytą vandens temperatūrą. &nbsp; Legioneliozės profilaktikai neleisti vandeniui užsistovėti, tinkamai valyti vandens sistemas, kad nesusidarytų nuosėdos, reguliariai valyti du&scaron;us, du&scaron;ų galvutes, vandens čiaupus, valyti ir dezinfekuoti vandens &scaron;ildytuvus, vandens filtrus ir kt.&nbsp; &nbsp; Posėdyje buvo akcentuota, kad būtina nuolat informuoti gyventojus apie pavojus, prevencijos priemones Savivaldybės internetinėje svetainėje. Gyventojai turi žinoti kaip žmonės turi apsisaugoti nuo pavojų ir kokių būtina imtis priemonių. &nbsp; &nbsp; Posėdžio metu taip pat buvo aptarta 2016 m. savivaldybės civilinės saugos sistemos būklė bei Savivaldybės institucijų, įstaigų bei kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. &Scaron;io svarstymo metu buvo akcentuotos sudėtingiausiai &nbsp;sprendžiamos problemos. &nbsp; Rajono Savivaldybei privalu turėti įrangą ir priemones ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbui ir jo narių saugumui užtikrinti. Zarasų rajone veikia gera gyventojų perspėjimo sistema. Sirenomis, balsu perdavimo priemonėmis galima informuoti apie tris ketvirtadalius rajono gyventojų. Tačiau neįgyvendintas vienas svarbus reikalavimas - neužtikrintas perspėjimo sistemos veikimas ne mažiau kaip 7 paras. Rajono Savivaldybei būtina ie&scaron;koti galimybės įrengti alternatyvius elektros energijos tiekimo &scaron;altinius. Tačiau dėl lė&scaron;ų stygiaus &scaron;ios priemonės nėra įgyvendintos. Zarasų rajono savivaldybės administracija yra prisijungusi prie Gyventojų informavimo perspėjimo sistemos. Bet kuriuo metu turi galimybę perduoti žinutes apie gresiančius pavojus į gyventojų mobiliuosius telefonus. &Scaron;i sistema veikia patikimai. Tačiau dar nemaža dalis gyventojų nėra nustatę savo mobiliuosius telefonus perspėjimo prane&scaron;imams priimti. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie &scaron;ią sistemą pateikiama tinklalapyje adresu <a href="http://www.gpis.vpgt.lt/">www.gpis.vpgt.lt</a>, o taip pat rajono elektroninėje svetainėje <a href="http://www.zarasai.lt/">www.zarasai.lt</a>. Būtina pasiekti, kad visi gyventojai galėtų naudotis &scaron;ia paslauga. &nbsp; Aktualiais civilinės saugos klausimais posėdyje kalbėjo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vir&scaron;ininkas Andrejus Jančevskis, Utenos apskrities aplinkos apsaugos departamento Zarasų aplinkos agentūros vedėjas Danielius Čeikauskas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Žusinas ir kiti dalyviai. 2017-03-27 15:59:06 Kviečiame į literatūros vakarą http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-i-literaturos-vakara_7502 <img src="/userfiles/Dauguvietytei renginys_2017.jpg" width="520" height="371" alt="" />&nbsp; 2017-03-27 15:26:50 Skelbiamas konkursas Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės gydytojo) pareigoms užimti http://www.zarasai.lt/naujiena_skelbiamas-konkursas-socialines-paramos-skyriaus-vyriausiojo-specialisto-savivaldybes-gydytojo-pareigoms-uzimti_7524 Skelbimo nr.: 35106 Skelbimo data: 2017-03-23 Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija Pareigybės apra&scaron;ymas: PATVIRTINTA Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus&nbsp; 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. I-372 (2017 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-191&nbsp;redakcija) &nbsp; SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRA&Scaron;YMAS &nbsp; I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA &nbsp; 1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas. &nbsp; 2. Pareigybės lygis &ndash; A. &nbsp; 3. Pareigybės kategorija &ndash; 9. &nbsp; II. PASKIRTIS &nbsp; 4. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės gydytojo) (toliau &ndash; valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga įgyvendinti efektyvią ir kokybi&scaron;ką valstybės sveikatos politiką Zarasų rajono savivaldybėje, rengti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės sveikatos programas bei koordinuoti rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. &nbsp; III. VEIKLOS SRITIS &nbsp; 5. &Scaron;ias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos specialiojoje veiklos srityje &ndash; rajono Savivaldybei nustatytos sveikatos politikos įgyvendinimas. &nbsp; IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI &Scaron;IAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI &nbsp; 6. Valstybės tarnautojas, einantis &scaron;ias pareigas, turi atitikti &scaron;iuos specialius reikalavimus: &nbsp; 6.1. turėti auk&scaron;tąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos arba reabilitacijos krypties i&scaron;silavinimą. &nbsp; 6.2. turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių i&scaron;teklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar vie&scaron;ojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas. &nbsp; 6.3. Žinoti ir i&scaron;manyti valstybės tarnybos, vie&scaron;ojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių i&scaron;teklių vadybos pagrindus; Lietuvos Respublikos&nbsp;įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis. &nbsp; 6.4. i&scaron;manyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles; &nbsp; 6.5. mokėti dirbti&nbsp;<em>Microsoft office</em>&nbsp;programiniu paketu. &nbsp; V. &Scaron;IAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS &nbsp; 7. &Scaron;ias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti &scaron;ias funkcijas: &nbsp; 7.1. savaranki&scaron;kai planuoti darbą pagal savo kompetenciją; &nbsp; 7.2. organizuoti valstybės sveikatos politikos įgyvendinimą rajono Savivaldybėje; &nbsp; 7.3. organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių rajono Savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą; &nbsp; 7.4. organizuoti rajono Savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo, tikslinių ir kompleksinių rajono Savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikti juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai; &nbsp; 7.5. organizuoti rajono Savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių rajono Savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą; &nbsp; 7.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą rajono Savivaldybės teritorijoje; &nbsp; 7.7. numatyti ir rajono Savivaldybės teritorijoje organizuoti pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos), dalyvauti organizuojant antrinę asmens sveikatos priežiūrą, kurios mastą ir profilius nustato Sveikatos apsaugos ministerija; &nbsp; 7.8. organizuoti gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoti jos pokyčius, teikti i&scaron;vadas ir pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui, informuoti apie tai gyventojus; &nbsp; 7.9. teikti rajono Savivaldybės administracijos direktoriui i&scaron;vadas ir pasiūlymus dėl: &nbsp; 7.9.1. rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo; &nbsp; 7.9.2. valstybės ir rajono Savivaldybės turtinių tarpusavio santykių formuojant rajono Savivaldybės nuosavybę; &nbsp; 7.9.3. lė&scaron;ų rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitali&scaron;kai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti; &nbsp; 7.9.4. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo; &nbsp; 7.9.5. rajono Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų; &nbsp; 7.9.6. kitų savo kompetencijos klausimų. &nbsp; 7.10. rūpintis rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų i&scaron;laikymu; &nbsp; 7.11. prižiūrėti, ar rajono Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo teisės aktus; &nbsp; 7.12. užtikrinti pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį rajono Savivaldybės teritorijoje, organizuoti jo laikymosi kontrolę; &nbsp; 7.13. pagal rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus rengti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis, kontroliuoti, kaip jų laikomasi; &nbsp; 7.14. teikti rajono Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl rajono Savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija; &nbsp; 7.15. organizuoti rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius; &nbsp; 7.16. organizuoti rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projekto rengimą ir teikti jį rajono Savivaldybės administracijos direktoriui; &nbsp; 7.17. organizuoti rajono Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą; &nbsp; 7.18. kontroliuoti, ar rajono Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių; &nbsp; 7.19. nagrinėti gydytojų parei&scaron;kimus ir skundus pirminės sveikatos priežiūros klausimais, spręsti juos pagal savo įgaliojimus arba perduoti spręsti rajono Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją; &nbsp; 7.20. organizuoti rajono Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą įgyvendinti rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones; &nbsp; 7.21. pagal savo kompetenciją informuoti rajono Savivaldybės tarybą, merą, administracijos direktorių, skyriaus vedėją, gyventojus valstybės sveikatos politikos įgyvendinimo bei kitais sveikatinimo organizavimo rajono Savivaldybėje klausimais, organizuoti pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius sveikatinimo veiklos klausimais; &nbsp; 7.22. dalyvauti rajono Savivaldybės tarybos, administracijos organizuojamuose renginiuose, kai svarstomi pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos klausimai; &nbsp; 7.23. pagal kompetenciją teikti informaciją darbuotojui, atsakingam už vie&scaron;osios informacijos sklaidą, Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, atsakyti už &scaron;ios informacijos i&scaron;samumą, teisingumą ir pateikimą laiku; &nbsp; 7.24. tinkamai saugoti jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoti juos įstaigos archyvui; &nbsp; 7.25. pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų parei&scaron;kimus ir skundus; &nbsp; 7.26. inicijuoti vie&scaron;uosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais; &nbsp; 7.27. dalyvauti rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, teikti pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti &scaron;ioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai; &nbsp; 7.28. rengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendinti priimtus sprendimus ir kontroliuoti jų vykdymą, siekiant užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą; &nbsp; 7.29. vykdyti kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareiginėmis funkcijomis bei skyriaus nuostatais, tam, kad būtų pasiekti rajono Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai. &nbsp; VI. &Scaron;IAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS &nbsp; 8. &Scaron;ias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. &nbsp; <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> Dokumentų pateikimo būdas: &nbsp; &nbsp; </td> <td valign="top"> <a href="https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/47225">el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)</a> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> Adresas: </td> <td valign="top"> Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai </td> </tr> <tr> <td valign="top"> Telefonas: </td> <td valign="top"> (8 385) 31203 </td> </tr> <tr> <td valign="top"> El. pa&scaron;tas: </td> <td valign="top"> <a href="mailto:laura.kvikliene@zarasai.lt">laura.kvikliene@zarasai.lt</a> </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; 2017-03-27 14:09:01 Vitamino D badas – ne tik pavasarį http://www.zarasai.lt/naujiena_vitamino-d-badas--ne-tik-pavasari_7523 Senkant saulės vitamino atsargoms sumažėja atsparumas infekcijoms, trūksta jėgų, skauda raumenis ar sąnarius, užklumpa depresija ir kt. Aplenkite negalavimus &ndash; dabar dar galite suspėti daug pigiau i&scaron;sitirti vitamino D (25 OH) kiekį paėmus kraujo &bdquo;Medicina practica&ldquo; laboratorijoje. &nbsp; Pritrūkus gyvybi&scaron;kai svarbaus vitamino D kurį laiką organizmas jį pasiima i&scaron; riebalų ir kaulų. Todėl greičiau genda dantys, susergama osteoporoze, gali sutrikti imuninė sistema, progresuoti psichikos, onkologinės, autoimuninės ligos ir kt. Saulės vitamino badas būna ir viena i&scaron; pavasarinio nuovargio priežasčių. &nbsp; Atrodytų, kad vitamino D stokos problema turėtų nebevarginti sugrįžtant saulėtiems orams. Tačiau realybė &ndash; visai kita. &Scaron;tai nustatyta, kad net vasarą apie 30 proc. Estijos žmonių susiduria su saulės vitamino stygiumi. Net saulėtų Europos kra&scaron;tų &ndash; Ispanijos, Graikijos ar Italijos &ndash; gyventojams aktualus vitamino D deficitas, nes savo įtaką daro &scaron;iuolaikinis gyvenimo būdas. &nbsp; Akivaizdu, kad daugelis žmonių dabar per mažai mato saulės, kuriai veikiant odoje gaminasi net 80&ndash;90 proc. organizmui reikalingo vitamino. Daug dirbama biuruose, važinėjama automobiliais, o grįžus į namus dažnai laikas leidžiamas prie ekranų. Savo vaidmenį atlieka intensyvus stiprių kremų nuo saulės vartojimas, tiesioginių spindulių vengimas. &nbsp; Labai svarbu laiku pastebėti vitamino D stygiaus pradžią. Tai leidžia padaryti kraujo tyrimas, kurio metu i&scaron;tiriama D 25(OH) koncentracija. Tuomet galime žinoti, kokias vitamino D atsargas sukaupėme, ar neperdozavome papildų. &nbsp; --------- &nbsp; AKCIJA &ndash; tik iki kovo 31d. atlikite vitamino D (25 OH) tyrimą už 9,50 EUR MEDICINA PRACTICA laboratorijojeVilniaus g. 1B (Zarasų ligoninėje), tel. 544 87. Auk&scaron;čiausi kokybės standartai. Prie&scaron; tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. I&scaron; anksto registruotis nereikia. Interneto svetainė: <a href="http://www.medicinapractica.lt">www.medicinapractica.lt</a> 2017-03-27 14:01:03 Žvaigždėta diena http://www.zarasai.lt/naujiena_zvaigzdeta-diena_7522 &bdquo;Tra&scaron;kančios žvaigždės&ldquo; &ndash; Gendručio Morkūno knyga: kurioje įvardijamas suaugusiųjų karas, sugriaunantis vaikų svajones &ndash; girdėti žvaigždžių tra&scaron;kėjimą...&nbsp; Tai mes &scaron;iandien skaitėme ir aptarėme &bdquo;Kūrybinėse dirbtuvėklėse (NV&Scaron; programa, vykstanti Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios bibliotekos Turmanto struktūriniame padalinyje). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O paskui, mintyse įvardiję savo didžiausią norą, vaikai margino medines žvaigždutes, klijavo puo&scaron;ė &ndash; juk negali jos būti blankios ar vienodos: visų norai juk labai skirtingi, nes skirtingi ir mes visi esame. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tačiau visų mūsų laukė didžiulė staigmena: čia apsilankė aktorė Beata Ti&scaron;kevič &ndash; prie&scaron; dvi savaites mūsų mokykloje vie&scaron;ėjusio režisieriaus Sauliaus Baradinsko draugė. Ji atvežė Turmanto pagrindinės mokyklos mokiniams dovanų nuo Sauliaus - futbolo&nbsp; kamuolį, kadangi mūsų mokykloje &scaron;i sporto &scaron;aka itin mėgiama. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malonios akimirkos visada būna labai trumpos &ndash; kaip tie žvaigždžių mirksniai... Bet mes visi supratome: &scaron;iandien mums visiems diena tikrai buvo žvaigždėta: apie žvaigždes skaitėme, žvaigždes marginome, su Žvaigžde bendravome... &nbsp; <em>Giedrė Mičiūnienė, </em> <em>NV&Scaron; programos &bdquo;Kūrybinės dirbtuvėlės&ldquo; vadovė</em> <em>&nbsp;</em> <em>&nbsp;</em> <em>Nuotraukos Jelenos Gurskajos, vyr.bibliotekininkės</em> 2017-03-27 09:26:16 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. balandžio 1d. http://www.zarasai.lt/naujiena_silumos-ir-karsto-vandens-kainos-nuo-2017-m-balandzio-1d_7521 Nuo 2017 m. balandžio 1 d. nustatyta AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo;&scaron;ilumos kaina yra 2,9 procento mažesnė nei&nbsp; galiojusi praėjusių metų balandžio mėnesį. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; vienanarė centralizuotai tiekiamos &scaron;ilumos kaina už suvartotą &scaron;ilumos kiekį sudarys 5,40 ct/kWh (be PVM), gyventojams &ndash; 5,89 ct/kWh (su 9 proc. PVM), kitiems vartotojams &ndash; 6,53 ct/kWh (su 21 proc. PVM). Nuo balandžio 1 d. &scaron;ilumos kaina, palyginti su 2017 m. kovo mėnesiu, dėl padidėjusių kuro kainų&nbsp; didėja 0,2 procento. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pagal nustatytą &scaron;ilumos kainą, kiekvieną mėnesį perskaičiuojama ir kar&scaron;to vandens kaina. Kar&scaron;tas vanduo gyventojams, jį ruo&scaron;iantiems&nbsp; namo bendro naudojimo individualiuose&nbsp;&scaron;ilumokaičiuose, kainuos 5,78 Eur (su 9 proc. PVM)už kubinį metrą. Kai kar&scaron;tas vanduo tiekiamas i&scaron; grupinių &scaron;ilumokaičių &ndash; 6,07 Eur (su 9 proc. PVM) už kubinį metrą. &nbsp; Daugiau&nbsp; informacijos&nbsp; galite rasti AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; interneto svetainėje&nbsp; <a href="http://www.pe.lt/"><i>www.pe.lt</i></a> 2017-03-27 09:05:15 Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešasis aukcionas http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-administracijos-viesasis-aukcionas_7520 Zarasų rajono savivaldybės administracija vie&scaron;o aukciono būdu parduoda: &nbsp; 1.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 9.00 val. pastatą - pirtį (unikalus numeris 4398-6008-3010, plotas 557,03 kv. m, sienos plytų, 1 auk&scaron;to, pažymėjimas plane 1L1p), kiti inžineriniai&nbsp;&nbsp; statiniai &ndash; kiemo statiniai (unikalus numeris 4398-6008-3020, tvora, asfalto ir &scaron;aligatvio plytelių danga) K. Donelaičio g. 10A, Zarasų m. ir &scaron;iam objektui priskirtą 0,2480 ha žemės sklypą (unikalus numeris 4400-3689-4298, kadastro numeris 4380/0004:134 Zarasų m. k.v.). &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 31782,74 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 11340,00 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 20250,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 192,74 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 3100,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 2.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 9.30 val. butą (plotas 46,13 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1965 m.) su 13,65 kv. m. rūsiu ir priklausiniais Vilties g. 5-7, &Scaron;aulių k., Zarasų sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 710,00 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 70,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 3.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 10.00 val. butą (plotas 60,48 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1965 m.) su 9,62 kv. m. rūsiu ir priklausiniais Vilties g. 5-8, &Scaron;aulių k., Zarasų sen., Zarasų r. Pradinė objekto pardavimo kaina 946,00 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 90,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 4.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 10.30 val. butą (plotas 45,84 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1969 m.) Parko g. 20-7, Suvieko k., Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 650,00 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 65,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 5.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 11.00 val. butą (plotas 55,39 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1987 m.) su 4,33 kv. m. rūsiu Beržų g. 8-8, Samanių k., Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 1300,00 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 130,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 6.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 11.30 val. ver&scaron;idės pastatą (plotas 529,29 kv. m, pastatas akmenbetonio, 1 auk&scaron;to, fizi&scaron;kai pažeistas, statybos metai 1940 m.) ir &scaron;iam objektui priskirtą 0,4155 ha žemės sklypą Laukesos k. 3, Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 9053,86 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 4590,90 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 4224,60 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 238,36 Eur.&nbsp; &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 900,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 7.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 13.00 val. mokyklos pastatą (plotas 547,47 kv. m, pastatas medinis su mūriniu priestatu, 1 auk&scaron;to, statybos metai 1940 m.), kiemo statiniai ir &scaron;iam objektui priskirtą 1,4618 ha žemės sklypą Ka&scaron;tonų g. 4, &Scaron;niuk&scaron;tų k., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 6103,89 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 315,00 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 5130,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 658,89 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 610,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 8.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 13.30 val. negyvenamąją patalpą-valgyklą Nr. 2 (plotas 62,75 kv. m, pastatas medinis, 1 auk&scaron;to) su bendro naudojimo patalpomis, 2 malkinės, &scaron;iltnamis, kiemo statiniai Ka&scaron;tonų g. 3, &Scaron;niuk&scaron;tų k., Zarasų r. ir &scaron;iam objektui priskirtą&nbsp; 0,4084 ha žemės sklypą. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 1664,94 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 955,00 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 513,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 196,94 Eur.&nbsp; &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 160,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 9.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 14.00 val. kalvės pastatą (unikalus Nr. 4400-1522-7251, pastato pažymėjimas plane 1I1p, užstatytas plotas 73,00 kv. metrų) objektui priskirto 0,0912 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 4350/0001:243, unikalus Nr. 4400-2986-9696) nuomos terminas &ndash; 16 metų), Kamari&scaron;kių k. 5, Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 1744,05 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 1505,75 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 238,30 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 170,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 10.&nbsp;2017 m. balandžio 3 d. 14.30 val. Dvaro rūmus (unikalus Nr. 4400-1456-3250, pastato pažymėjimas plane 1A2p, užstatytas plotas 608,00 kv. metrų, avarinis) su priklausiniais (tvartai (unikalūs Nr. 4400-1456-3307, 4400-1522-7240, užstatyti plotai 144,00 kv. m., 428,00 kv. m, pažymėjimai plane 3I1p, 6I1p), arklidė (unikalus Nr. 4400-1522-7262, užstatytas plotas 1093,00 kv. m., pažymėjimas plane 7I1p), daržinė (unikalus Nr. 4400-1456-3330, užstatytas plotas 369,00 kv. m, pažymėjimas plane 4I1p), kiemo rūsys (unikalus Nr. 4400-1522-7236, užstatytas plotas 55,00 kv. m, pažymėjimas plane 5I0p) objektui priskirto 8,6476 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 4350/0002:126, unikalus Nr. 4400-2988-5612) nuomos terminas &ndash; 28 metų) Kamari&scaron;kių k. 1, Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 43709,73 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 43324,25 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 385,48 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 4300,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; Objektų apžiūros laikas 2017-03-30. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina i&scaron; anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už vie&scaron;o aukciono vykdymą. &nbsp; Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2017-03-30, pabaiga&nbsp;2017-03-31, darbo dienomis 8.00 &ndash; 16.00 val.&nbsp; Vieta: Sėlių a. 22, 310 kab., 32110 Zarasai (su pateikiamais dokumentais turi būti pateiktas finansinės institucijos patvirtintas dokumentas apie sumokėtą nustatytą pradinį įna&scaron;ą ir registravimo mokestį. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas vie&scaron;o aukciono būdu parduodamo objekto pavadinimas. Pinigai pervedami į Zarasų rajono savivaldybės administracijos AB &bdquo;Swedbank&ldquo; esančią&nbsp; sąskaitą Nr. LT657300010002614394). Atsiskaitymo už vie&scaron;o aukciono būdu parduotų objektų terminas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų po objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasira&scaron;ymo. &nbsp; Vie&scaron;as aukcionas organizuojamas tiesioginiu būdu, 2017 m. balandžio 3d. aukciono dalyviams susirinkus Zarasų rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. Minimalus parduodamų objektų kainos didinimo intervalas &ndash; 100 Eur (Vienas &scaron;imtas eurų).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Vie&scaron;ą aukcioną gali stebėti asmenys, pageidaujantys būti vie&scaron;o aukciono žiūrovais. Jie į salę įleidžiami tik su Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriuje įsigytais Zarasų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo vie&scaron;o aukciono būdu žiūrovo bilietais, kurių kaina &ndash; 5 Eur. &nbsp; Vie&scaron;ą aukcioną organizuojančios institucijos darbuotojas, atsakingas už vie&scaron;o aukciono vykdymą: rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385)&nbsp; 37 101, el. p. <a href="mailto:ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt">ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt</a>. 2017-03-24 16:55:10 Zarasų krašto muziejuje – velykinė verbų ir margučių paroda http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-krasto-muziejuje--velykine-verbu-ir-marguciu-paroda_7519 Zarasų kra&scaron;to muziejuje balandžio 5 d. &ndash; gegužės 3 d. veikia vilni&scaron;kių tautodailininkės Agatos Granickos verbų ir Ilmos Kužiulytės margučių velykinė paroda. A. Granicka žinoma kaip sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja, viena i&scaron; jaunosios kartos tautodailininkių. 2008 m. įstojo į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. Septintos kartos vilnietė pynėja ri&scaron;a verbas jau daugiau kaip trisde&scaron;imt metų, nuo pat vaikystės. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;io amato Agata i&scaron;moko i&scaron; savo močiutės ir mamos. Tautodailininkė kiekvienais metais rengia savo sukurtų verbų parodas ne tik Lietuvos, bet ir daugelyje Lenkijos ir Vokietijos miestų, kur verbos sulaukia ypač daug dėmesio ir pripažinimo. &bdquo;Stengiamės puoselėti tradiciją, i&scaron;laikyti senąsias formas. Verbas ri&scaron;ame taip, kaip tai buvo daroma senais laikais&ldquo;, &ndash; pabrėžia Agata. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ant maždaug pusmetrio ilgio lazdynų koto komponuotos Vilniaus verbos &ndash; margara&scaron;tės, susidedančios i&scaron; savitai derinamų augalų, žiedelių, nudažytų nendrelių, vir&scaron;ūnėje įri&scaron;tu smilgų kuok&scaron;tu. &bdquo;Kiekvienas pynėjas turi savo braižą, stilių, charakterį. Net jei mudvi su mama darome tokias pat verbas, jos i&scaron;eina skirtingos&ldquo;, &ndash; neslėpė A. Granicka. Tautodailininkė bandė savęs ie&scaron;koti ir kitose srityse, tačiau suprato, kad jai maloniausia pinti verbas. &bdquo;Kai pavargusi po darbo grįždavau namo, puldavau ri&scaron;ti verbas. Pajutau, kad mane &scaron;is procesas ramina. Tada pagalvojau: kodėl turiu ie&scaron;koti ko nors kito, imtis to, kas nelabai traukia?&ldquo;, &ndash; dalijasi patirtimi moteris. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A. Granicka rengia edukacinius užsiėmimus, seminarus norintiesiems pažinti ir i&scaron;mokti ri&scaron;ti verbas, perduoda Vilniaus kra&scaron;to tradicijas, papročius: prikelia i&scaron; užmar&scaron;ties verbų pynimo amatą. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ar verbų tradicija bėgant laikui nei&scaron;nyks? Agata pasakoja, kad seniau Kriaučiūnų kaimu vadintoje jos gimtojoje vietovėje, priklausančioje Vilniaus miestui, buvo devyniolika namų. &bdquo;Anuomet kiekviename jų galėjai sutikti pynėją, gal net dvi ar tris. O dabar visoje apylinkėje beliko trys pynėjos&ldquo;, &ndash; apgailestauja meistrė. Abi tautodailininkės a&scaron;tuoniolikmetės dukros perėmė sukauptą verbų ri&scaron;imo patirtį, tačiau &scaron;io amato Klaudina ir Karolina greičiausiai nesiims &ndash; jaunimui tai per daug varginantis darbas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pinti verbas &ndash; unikali lietuvi&scaron;ka tradicija. Niekur kitur tokių grožybių nekuriama. &bdquo;Tenka daug keliauti po pasaulį. Daugelis stebisi, nežino, kad verbas piname rankomis i&scaron; vasarą užaugintų, sudžiovintų, kruop&scaron;čiai surū&scaron;iuotų žolelių. Vieni papra&scaron;o sėklų, nes nori užsiauginti tokią pat verbą, kiti klausia, kiek reikia laistyti, kad nei&scaron;džiūtų&ldquo;, &ndash; juokiasi Agata. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agatos manymu, kiekvienas turėtų sukurti savo verbą, pamatyti, kaip jos atsiranda. &bdquo;Nuolat bėgame, skubame. Tačiau kartais reikia stabtelėti. Pradėjęs dėlioti žoleles, užuodęs jų kvapą, pamir&scaron;ti visus rūpesčius. Pajunti, kaip gyvenimas keičiasi į gera. Malonus jausmas. Linkėčiau visiems einant į bažnyčią ne&scaron;tis savo verbą &ndash; tai tikrai įmanoma&ldquo;, &ndash; tikina A. Granicka. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kita parodos autorė Ilma Kužiulytėgyvena Vilniuje. 1989&ndash;1996 m. mokėsi Vilniaus pedagoginiame universitete ir įgijo biologijos mokytojos specialybę. 2000&ndash;2002 m. besimokydama Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo profesijos edukologijos specialybės magistro laipsnį. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo;Su lietuvių liaudies menu mane dar vaikystėje supažindino močiutė (gyveno Roki&scaron;kio rajone, Barki&scaron;kio kaime). Ji ne tik parodė gamtos grožį, bet ir supažindino su liaudies menu: rodė savo austas staltieses, lovų apklotus, siuvinėtus darbelius; daug ai&scaron;kino apie skrynias, kuparus, namų puo&scaron;ybą... Ji taip pat i&scaron;mokė dažyti ir marginti va&scaron;ku kiau&scaron;inius, pasakojo apie dažymo būdus, spalvas, ra&scaron;tus&ldquo;, &ndash; sako margučių meistrė. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mokykliniais metais per dailės pamokas Ilma plačiau susipažino su lietuvių liaudies menu: trobesiais ir jų puo&scaron;yba, kryžiais ir koplytstulpiais, tautiniais drabužiais, margučiais, skryniomis... Jau tuomet&nbsp; parengė metodinį darbelį &bdquo;Lietuvių liaudies skrynių ra&scaron;tai ir spalvos&ldquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skutinėti kiau&scaron;inius I. Kužiulytė pradėjo prie&scaron; 10 metų. Apie &scaron;į liaudies meną nemažai informacijos ji rado knygose, internete, tačiau daugiausia naudingų patarimų gavo i&scaron; tautodailininkės Nijolės Jurėnienės. Intensyviau margučius skutinėti pradėjo prie&scaron; 7 metus. Per metus vidutini&scaron;kai priskutinėja apie 200 margučių. Meistrė eksperimentuoja su dažais, stengiasi i&scaron;gauti kuo autenti&scaron;kesnes spalvas. &Scaron;iuo metu domisi pagoni&scaron;kų margučių ra&scaron;tais. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tad parodoje yra galimybė pasigrožėti puikiomis įvairaus dydžio, formų ir spalvų verbomis ir skutinėtais margučiais. Laukiame Jūsų antradieniais &ndash; penktadieniais nuo 9 val. iki 18 val., &scaron;e&scaron;tadieniais &ndash; nuo 10 val. iki 17 val. &nbsp; <em>Vasilijus Trusovas, Zarasų kra&scaron;to muziejaus muziejininkas (kultūrinių renginių koordinatorius)</em> &nbsp; <em>Nuotraukos i&scaron; asmeninių parodos autorių archyvų</em> 2017-03-24 15:46:36 Informacija apie reorganizavimą http://www.zarasai.lt/naujiena_informacija-apie-reorganizavima_7518 <i>Informuojame apie reorganizavimą, kurio metu Zarasų rajono turizmo informacijos centras ir vie&scaron;oji įstaiga Zarasų jaunimo centras&nbsp; reorganizuojamos prijungimo būdu prie vie&scaron;osios įstaigos Zarasų verslo informacijos centro.</i> &nbsp; <i>Informacija apie reorganizuojamą ir reorganizavime dalyvaujančias vie&scaron;ąsias įstaigas:</i> &nbsp; <u>Reorganizuojamos vie&scaron;osios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro duomenys:</u> pavadinimas &ndash; vie&scaron;oji įstaiga Zarasų rajono turizmo informacijos centras buveinė &ndash; &nbsp;Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai; kodas 187910746; teisinė forma &ndash; savivaldybės vie&scaron;oji įstaiga; registro tvarkytojas &ndash; valstybės įmonė Registrų centras. &nbsp; <u>Reorganizuojamos vie&scaron;osios įstaigos Zarasų jaunimo centro duomenys</u>: pavadinimas &ndash; vie&scaron;oji įstaiga Zarasų jaunimo centras; buveinė &ndash; &nbsp;Dariaus ir Girėno g. 11/ Vytauto g. 15, LT-32119, Zarasai; kodas 293037190; teisinė forma &ndash; savivaldybės vie&scaron;oji įstaiga; registro tvarkytojas &ndash; valstybės įmonė Registrų centras. &nbsp; <u>Reorganizavime dalyvaujančios vie&scaron;osios įstaigos duomenys:</u> pavadinimas &ndash; vie&scaron;oji įstaiga Zarasų verslo informacijos centras; buveinė &ndash; Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai; kodas &ndash;&nbsp; 187918593; registro tvarkytojas &ndash; valstybės įmonės Registrų centro Zarasų filialas. &nbsp; Reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančios vie&scaron;osios įstaigos savininkė yra Zarasų rajono savivaldybė. Po reorganizavimo veiksiančios vie&scaron;osios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro savininke lieka Zarasų&nbsp; rajono savivaldybė. &nbsp; Reorganizavimas vykdomas jungimo būdu &ndash; reorganizuojamos vie&scaron;osios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centras ir Zarasų jaunimo centras prijungiamos prie reorganizavime dalyvaujančios vie&scaron;osios įstaigos Zarasų verslo informacijos centro, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą, &nbsp;perimdama visą reorganizuojamų vie&scaron;ųjų įstaigų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas. Vie&scaron;ųjų įstaigų&nbsp; Zarasų rajono turizmo informacijos centro ir Zarasų jaunimo centro teisės ir pareigos pereina vie&scaron;ajai įstaigai Zarasų turizmo ir verslo informacijos centrui nuo vie&scaron;ųjų įstaigų&nbsp; Zarasų rajono turizmo informacijos centro ir Zarasų jaunimo centro i&scaron;registravimo i&scaron; Juridinių asmenų registro dienos. &nbsp; Su minimų vie&scaron;ųjų įstaigų <a href="/userfiles/TIC VIC JC reorganizavimo sąlygos.pdf">reorganizavimo sąlygomis</a>, po reorganizavimo veiksiančios vie&scaron;osios įstaigos įstatų projektu ir reorganizavime dalyvaujančių vie&scaron;ųjų įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti nuo 2017-03-27 Zarasų verslo informacijos centre, Sėlių a. 22, Zarasai. 2017-03-24 14:09:09 Zarasų „Žemės ūkio“ mokykloje vyko pamoka patyčių tema http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-zemes-ukio-mokykloje-vyko-pamoka-patyciu-tema_7517 Kovo 23 d.&nbsp; Zarasų &bdquo;Žemės ūkio&ldquo; mokykloje vyko pamoka patyčių tema. Patyčios &ndash; tai elgesys, kai vieni vaikai skaudina savo elgesiu&nbsp; bei žemina kitus, tai daro sąmoningai ar nesąmoningai,&nbsp; nors ir mato, kad kitam vaikui tai nepatinka. Mokinius skatinome netylėti ir netoleruoti patyčių. &nbsp; Apklausos metu nustatyta, kad beveik visi mokiniai bent kartą yra patyrę patyčias dėl i&scaron;vaizdos ir neturto, deja niekur nesikreipia, nes nedrįsta. Dauguma mokinių pripažysta, kad patyčios mokykloje yra problema, kurią reikia spręsti, tačiau yra nuomonių, kad patyčios įsi&scaron;aknijusios taip, kad jos niekada nesiliaus. Patyčių neturi būti, jos turi liautis, jas galime sustabdyti tik bendromis jėgomis. Visuomenės sveikatos biuras skatina netylėti ir bendradarbiauti kovoje prie&scaron; patyčias. 2017-03-24 13:57:16 Džiugi žinia – zarasiškis tapo Lietuvos čempionu! http://www.zarasai.lt/naujiena_dziugi-zinia--zarasiskis-tapo-lietuvos-cempionu!_7514 Kovo 22 dieną fini&scaron;avo Lietuvos vyrų ledo ritulio čempionatas. Čempionato finale susitiko Elektrėnų &bdquo;Energijos&ldquo; ir Juodupės &bdquo;Juodupės&ldquo; komandos. Finalo seriją iki trijų pergalių rezultatu 3:0 laimėjo &bdquo;Energijos&ldquo; komanda. Čempionato nugalėtojų vartus visą sezoną patikimai gynė septyniolikmetis zarasi&scaron;kis Elvinas Karla. Finalo serijos metu E. Karla atrėmė net 95 procentus smūgių į vartus ir labai svariai prisidėjo prie savo ekipos pergalės čempionate. Pasibaigus pirmenybėms, buvo paskelbti geriausi visų pozicijų čempionato žaidėjai. Geriausio vartininko apdovanojimą pelnė Elvinas Karla. &nbsp; &nbsp; Po puikiai sužaisto sezono E. Karla sulaukė ledo ritulio specialistų įvertinimo, jau dabar jis lyginamas su &scaron;iuo metu garsiausiu žaidžiančiu Lietuvos ledo ritulininku &ndash; vartininku Mantu Armaliu. &nbsp; Pasibaigus Lietuvos čempionatui Elvinas Karla kartu su kitu zarasi&scaron;kiu Kostu Gusevu, kuris praėjusį sezoną rungtyniavo Suomijos auk&scaron;čiausioje jaunimo lygoje, pradėjo pasiruo&scaron;imą pasaulio jaunimo iki 18 metų amžiaus čempionatui. Čempionatas vyks Pietų Korėjoje balandžio 2-8 dienomis. Lietuvos rinktinei keliamas uždavinys i&scaron;kovoti čempionato medalius, o abu zarasi&scaron;kiai turėtų būti vieni komandos lyderių. &nbsp; Grįžus i&scaron; jaunimo čempionato mūsų jaunųjų sportininkų laukia dar didesnis i&scaron;&scaron;ūkis &ndash; jie abu kviečiami į Lietuvos vyrų rinktinę, kuri ruo&scaron;iasi pasaulio vyrų ledo ritulio čempionatui, vyksiančiam Didžiojoje Britanijoje balandžio 23-29 dienomis. Zarasi&scaron;kiai yra vieninteliai jaunimo rinktinės atstovai, kviečiami atstovauti vyrų rinktinei ir tai yra didžiulis tokių jaunų sportininkų įvertinimas. Tad belieka palinkėti sėkmės mūsų jauniesiems talentams artėjančiuose čempionatuose bei tolimesnėje jų sportinėje karjeroje! 2017-03-24 07:58:38 Projektas "Atrask save" Zarasuose http://www.zarasai.lt/naujiena_projektas-atrask-save-zarasuose_7513 V&scaron;Į Zarasų jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Zarasų rajone vykdo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektą &bdquo;Atrask save&ldquo;, kuriuo siekiama sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15&ndash;29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Su projektu &bdquo;Atrask save&ldquo; Zarasuose dirba vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius Tomas Vaicekauskas. &nbsp; Projekto partneriai &ndash; 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 57 su jaunimu dirbančios organizacijos. &nbsp; Projekto tikslinė grupė &ndash; 15&ndash;29 m. amžiaus jauni asmenys, kurie nedirba, nesimoko, nėra registruoti LDB. &nbsp; Neaktyviems 15&ndash;29 m. jaunuoliams teikiamos paslaugos: &nbsp; <ul type="disc"> <li>pagalbos pažįstant save paslaugos;</li> <li>socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;</li> <li>motyvavimo paslaugos;</li> <li>informavimas ir konsultavimas apie jauno žmogaus galimybes;</li> <li>įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą;</li> <li>tarpininkavimo su &scaron;vietimo įstaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis;</li> <li>savanori&scaron;kos veiklos atlikimo organizavimas;</li> </ul> &nbsp; Projekto veiklų pradžia &ndash; 2015 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 d. &nbsp; Projekto &bdquo;Atrask save&ldquo; vietos JGI koordinatorius: Tomas Vaicekauskas: mob. +37063343105, el. p. <a href="mailto:tomas.vaicekauskas001@gmail.com">tomas.vaicekauskas001@gmail.com</a>. &nbsp; Daugiau informacijos apie projektą galima rasti puslapyje: <a href="http://www.jaunimogarantijos.lt">www.jaunimogarantijos.lt</a> &nbsp; <em>V&scaron;Į Zarasų jaunimo centras</em> <em>Dariaus ir Girėno g. 11, Zarasai. (4 auk&scaron;tas)</em> <a href="http://www.zjc.lt"><em>www.zjc.lt</em></a> 2017-03-23 13:16:39 Pasaulinė vandens diena http://www.zarasai.lt/naujiena_pasauline-vandens-diena_7512 Kovo 22 dieną &scaron;venčiama Pasaulinė vandens diena.Vanduo yra pagrindinis ir nepakeičiamas gyvybės &scaron;altinis žmogui, jis reguliuoja bei kontroliuoja visas organizmo funkcijas. Medžiagų apykaitos metu, vanduo keliaudamas per ląstelių membranas sukuria energiją. Gyvybiniai procesai gali vykti tik tada, kai ląstelėse yra pakankamai vandens. Nepakankamas organizmo aprūpinimas vandeniu gali sukelti ląstelių dehidrataciją, suardyti cheminę organizmo pusiausvyrą ir sukelti įvairias ligas. Vanduo reikalingas geram smegenų funkcionavimui, apsaugo ir sutepa sąnarius bei sustiprina raumenis. Taip pat garantuoja odos ir kitų audinių skysčių balansą. Vanduo užtikrina organizmo temperatūros reguliavimą, pa&scaron;alina i&scaron; organizmo nuodingas medžiagas ir medžiagų apykaitos &scaron;alutinius produktus. Vanduo būtinas gerai kraujo apykaitai, jis perne&scaron;a maistines medžiagas, deguonį ir gliukozę į ląsteles, padeda įsisavinti maisto medžiagas. Norint, kad žmogus jaustųsi gerai, būtų sveikas ir kupinas jėgų, tam itin svarbu palaikyti skysčių pusiausvyrą. &nbsp; Visuomenės sveikatos biuras &scaron;ią dieną pasitiko Zarasų rajono savivaldybės darbuotojus su vandeniu ir gera nuotaika bei įteikė atmintines apie vandenį ir jo gėrimo taisykles. O Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijoje, su mokytojais ir mokiniais geriant vandenį žaista viktorina vandens tema. Geriausiai atsakiusieji gavo dovanėles. 2017-03-23 13:12:46 Pranešimas apie šaukiamą pakartotini susirinkimą http://www.zarasai.lt/naujiena_pranesimas-apie-saukiama-pakartotini-susirinkima_7511 Susirinkimo organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, Zarasai, tel. (8 385) 37155, faks. (8 385) 37172, el. pa&scaron;tas <a href="mailto:info@zarasai.lt">info@zarasai.lt</a> &nbsp; Susirinkimo data: 2017-04-10 17:00 &nbsp;val. &nbsp; Susirinkimo vieta: K. Donelaičio skg. &nbsp;4, Zarasų m. namo kieme. &nbsp; Susirinkimo darbotvarkė: Dėl daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio skg. &nbsp;4, Zarasuose bendrojo naudojimo objektų administratoriaus &nbsp;pasirinkimo. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Susirinkimo metu namo gyventojai balsuojant turi priimti sprendimą, kas atliks &scaron;ią paslaugą i&scaron; asmenų sąra&scaron;o, pretenduojančių teikti Jūsų namo bendros nuosavybės administravimo paslaugą. &nbsp; 2015-07-09 Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. I-437 patvirtintas Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąra&scaron;as: &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="132" valign="top"> Asmens, pretenduojančio&nbsp; teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, vardas ir pavardė arba pavadinimas </td> <td width="331" valign="top"> Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje </td> <td width="161" valign="top"> Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur už m&sup2; be PVM </td> </tr> <tr> <td width="132" valign="top"> 1 </td> <td width="331" valign="top"> 2 </td> <td width="161" valign="top"> 3 </td> </tr> <tr> <td width="132" valign="top"> 1. UAB &bdquo;Zarasų būstas&ldquo; </td> <td width="331" valign="top"> Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo1995 metų. </td> <td width="161" valign="top"> &nbsp; 0,053 </td> </tr> <tr> <td width="132" valign="top"> 2.UAB &bdquo;Visagino būstas&ldquo; </td> <td width="331" valign="top"> Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2004 metų. </td> <td width="161" valign="top"> &nbsp; 0,052 </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Butų ir kitų patalpų savininkai gali pateikti savo pasiūlymus, klausimus ar nuomonę susirinkimo darbotvarkės klausimais iki 2017-04-07 8.00-17.00 val. Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, Zarasai, E. Glu&scaron;akovai, II auk&scaron;tas 229 kab., tel. (8 385)&nbsp; 37190 arba el. pa&scaron;tu <a href="mailto:elvyra.glusakova@zarasai.lt">elvyra.glusakova@zarasai.lt</a> &nbsp; Negalintys atvykti susirinkimo dieną butų ir kitų patalpų savininkai gali i&scaron; anksto ra&scaron;tu pareik&scaron;ti nuomonę dėl susirinkime svarstomo klausimo apie tai informavę susirinkimo organizatorių (Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, Zarasai, 229 kab. E. Glu&scaron;akova). &nbsp; Atvykus į susirinkimą su savimi pra&scaron;ome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. &nbsp; <em>Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime&nbsp;</em> 2017-03-23 13:08:10 Paminėjome bendruomenės dešimtmetį http://www.zarasai.lt/naujiena_paminejome-bendruomenes-desimtmeti_7510 2017 m. kovo 19 d. Antalieptės daugiafunkciniame centre paminėtas Purvynės ir Nar&scaron;ėnų kaimų bendruomenės de&scaron;imties metų gyvavimas ir veikla. Jubiliejinė sukaktis prasidėjo mokytojos Danutės Rubliauskienės mirusių bendruomenės narių skaitomomis pavardėmis ir jų pagerbimu tylos minute. &nbsp; &Scaron;venti&scaron;kai i&scaron;puo&scaron;toje salėje buvo i&scaron;sakyti kaimyninių bendruomenių sveikinimo žodžiai, kuriuos tarė Regina Veselienė ir Stasys Sutkauskis i&scaron; &Scaron;lyninkos, Teresė ir Kęstutis Vasauskai i&scaron; Guntulių bei Austėja Raugaitė i&scaron; Antalieptės kaimų bendruomenių. Savo padėką Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius įteikė Reginai Kulie&scaron;ienei, kuri ne tik pirmoji ėmėsi vadovauti susikūrusiai bendruomenei, bet yra ir Antalieptėje įkurtų bendruomenės namų steigimo ir jų įkūrimo iniciatorė. Tądien prisiminta Purvynės ir Nar&scaron;ėnų kaimų bendruomenės įstatus rengusi advokatų kontora &bdquo;Zabiela, Zabielaitė ir partneriai&ldquo;,&nbsp; pirmojo bendruomenės projekto rengėja Jūratė Zabielaitė bei įsijungusi į veiklą garsaus advokato Vytauto Zabielos žmona gydytoja Jorūnė Zabielienė. &nbsp; &Scaron;ios bendruomenės svarbiausia veikla &ndash; dalyvavimas labdaros fondo &bdquo;Heifer&ldquo; projekte. Jo vadovės, darb&scaron;čios buvusios Antalieptės vidurinės mokyklos mokytojos Marytės &Scaron;agauskienės dėka, dauguma gyventojų į namų ūkius gavo avių, arklių, pauk&scaron;čių, bičių, įvairių sėklų. Pagal fondo reikalavimus &scaron;ias pavasarį gautas gėrybes reikėjo padaugini ir rudenį jomis pasidalinti su kaimynais. Siekdami rezultatų plu&scaron;ėjo visi Purvynės kaimo gyventojai, o mokytojos Danutės Rubliauskienės bei kitų entuziazmas formavo gerus bei nuo&scaron;irdžius kaimyninius santykius.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Nuo 2013 m. pradžios bendruomenei ėmėsi vadovauti Darius Steponavičius. Tai sėkmė ne tik Purvynės ir Nar&scaron;ėnų kaimų bendruomenei, bet ir visai Antalieptės seniūnijai. Darius sugeba bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, puikiai organizuoja bendruomenėje vykdomus darbus.&nbsp; &nbsp; Tądien &scaron;ventės dalyviai buvo supažindinti su bendruomenės kūrimosi istorija, prisiminti įdomūs renginiai ir susitikimai. Aktyviausieji bendruomenės nariai buvo pamaloninti nuo&scaron;irdžiomis padėkomis ir dovanėlėmis. Pagerbtos darb&scaron;čios ir sumanios bendruomenės steigėjos: pirmoji bendruomenės vadovė Regina Kulie&scaron;ienė ir buvusi tremtinė, o dabar aktyvi Antalieptės parapijos pastoracinės tarybos narė, Stanislava Purvelienė. Leisiu sau pastebėti, kad jos sūnus Valdas, gyvenantis ir dirbantis Vilniuje, &nbsp;labai sumaniai tvarkosi bityne. &nbsp; Ilgai pasiliks atmintyje solisto Mykolo Piurko ir Antalieptės moterų ansamblio (vadovė Loreta Alaunienė) liaudi&scaron;kos dainos. &nbsp; <em>Tekstas ir nuotraukos Vinco Kibirk&scaron;čio.&nbsp;</em> 2017-03-22 08:01:07 Nestatykite automobilių ant žaliosios vejos http://www.zarasai.lt/naujiena_nestatykite-automobiliu-ant-zaliosios-vejos_7509 Ankstyvą pavasarį tirpstant sniegui, važinėdami ar statydami automobilius ant žaliųjų vejų, vairuotojai ypač jas gadina. Dažnas daugiabučio namo gyventojas nori automobilį pastatyti kuo arčiau įėjimo į namą. Jeigu būtų galimybė, ko gero, įvažiuotų ir į butą. Gyventojai, suniokoję automobilių ratais veją, dažnai patys skambina į savivaldybę ir skundžiasi nesutvarkyta teritorija. Neatsakingas vairuotojų elgesys pažeidžia Kelių eismo taisyklių reikalavimus, draudžiančius automobilius statyti ant žalių vejų, &scaron;aligatvių, vaikų žaidimų aik&scaron;telėse ir kt.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Primename, kad ant žaliosios vejos ar &scaron;aligatvių stovintys automobiliai niokoja veją, gadina &scaron;aligatvių dangą, trukdo pėstiesiems vaik&scaron;čioti &scaron;aligatviais. Kelių eismo taisyklių 150.5 punkte teigiama, kad draudžiama statyti automobilius ant vejos, &scaron;aligatvio (i&scaron;skyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai arba transporto priemonė nurodyta leidime, i&scaron;duotame prekiauti vie&scaron;oje vietoje renginių metu), taip pat sporto, vaikų žaidimo aik&scaron;telėse ir kitose transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtose teritorijose. &nbsp; Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vie&scaron;osios tvarkos skyrius kreipiasi į gyventojus pra&scaron;ydamas kultūringai statyti automobilius stovėjimo aik&scaron;telėse ir patiems saugoti savo namų aplinką. At&scaron;ilus orams, Vie&scaron;osios tvarkos skyriaus pareigūnai vykdys reidus, fiksuos pažeidėjus, skirs nuobaudas, vie&scaron;ins &scaron;ią informaciją spaudoje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnis už &scaron;ių taisyklių pažeidimą numato baudą nuo 30 iki 90 eurų. &nbsp; Pra&scaron;ome gyventojų nelikti abejingiems ir informuoti apie tokio pobūdžio pažeidimus savivaldybės administracijos Vie&scaron;osios tvarkos skyriaus pareigūnus tel. 8&nbsp;385 30&nbsp;671, el. p. <a href="mailto:viesoji.tvarka@zarasai.lt">viesoji.tvarka@zarasai.lt</a> 2017-03-21 14:50:03 Dėl kvietimo teikti paraiškas Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinei atrankai http://www.zarasai.lt/naujiena_del-kvietimo-teikti-paraiskas-europos-verslininkystes-skatinimo-apdovanojimu-nacionalinei-atrankai_7508 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skelbia 2017 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką ir kviečia teikti parai&scaron;kas, kuriose būtų pristatytos bent dvejus metus įgyvendintos ar įgyvendinamos verslumą skatinančios iniciatyvos. &nbsp; Informuojame, kad &scaron;iemet jau vienuoliktą kartą Europos Komisija vykdo atranką Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimams, kuriais įvertinamos vie&scaron;ojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvos, skatinančios verslumą, palankių verslo sąlygų kūrimo politiką ir galinčios įkvėpti būsimus verslininkus. &nbsp; Kviečiame pasidalinti &scaron;ia informacija su kitomis organizacijomis, asocijuotų struktūrų nariais, taip pat kitomis projektus vykdančiomis organizacijomis bei paraginti aktyviai dalyvauti &scaron;iame konkurse, kartu prisidedant prie Lietuvos vardo garsinimo. &nbsp; Konkurse gali dalyvauti nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kiti juridiniai asmenys, vykdantys vie&scaron;ojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas tarp valdžios įstaigų ir verslo, mokslo programų ir verslo organizacijų. Parai&scaron;ką galima teikti vienai i&scaron; &scaron;ių nominacijų: &nbsp; 1. Verslumo dvasios skatinimas. &nbsp; 2. Investicijos į verslumo įgūdžius. &nbsp; 3. Verslo aplinkos gerinimas. &nbsp; 4. Verslo tarptautinės plėtros skatinimas. &nbsp; 5. Atsakingas verslas. &nbsp; Du nacionalinę atranką laimėję projektai i&scaron; skirtingų nominacijų bus pristatyti antrajam etapui - Europos Komisijos vertinimui. Nacionalinę atranką laimėjusių organizacijų atstovai taip pat bus pakviesti nemokamai dalyvauti &bdquo;Mažų ir vidutinių įmonių asamblėjoje&ldquo; ir Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų įteikimo ceremonijoje, kuri vyks &scaron;. m. lapkričio 23 d. Taline. &nbsp; Parai&scaron;kas (word ir pdf formatais) el. p.&nbsp;<a href="mailto:raminta.krulikauskiene@ukmin.lt">raminta.krulikauskiene@ukmin.lt</a>&nbsp;pra&scaron;ome pateikti iki 2017 m. gegužės 31 d. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad atrankai gali būti teikiamos ir parai&scaron;kos projektų, jau dalyvavusių nacionalinėje atrankoje ankstesniais metais. &nbsp; Detalesnė informacija apie konkursą, dalyvavimo sąlygos ir parai&scaron;kos forma pridedami. Informaciją taip pat rasite ir Ūkio ministerijos internetiniame puslapyje:&nbsp;<a href="http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/verslumo-skatinimas/europos-sajungos-verslumo-skatinimo-iniciatyvos/europos-verslininkystes-skatinimo-apdovanojimai">http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/verslumo- skatinimas/europos-sajungos-verslumo-skatinimo-iniciatyvos/europos-verslininkystes-skatinimo- apdovanojimai</a>. &nbsp; Dėl papildomos informacijos kreipkitės į nacionalinį apdovanojimų koordinatorių - Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėją Ramintą Krulikauskienę (tel. 870 664617, el. pa&scaron;tas:&nbsp;<a href="mailto:raminta.krulikauskiene@ukmin.lt">raminta.krulikauskiene@ukmin.lt</a>) arba Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vyr. specialistę Indrę Andrijauskienę (tel. 8706 64770, el. pa&scaron;tas:&nbsp;<a href="mailto:indre.andrijauskiene@ukmin.lt">indre.andrijauskiene@ukmin.lt</a>). 2017-03-21 14:44:57 Visuomenei naudingos veiklos organizavimas Zarasų rajono savivaldybėje 2016 m. http://www.zarasai.lt/naujiena_visuomenei-naudingos-veiklos-organizavimas-zarasu-rajono-savivaldybeje-2016-m_7506 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms &scaron;eimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas, numato, kad piniginę socialinę paramą gaunantys gyventojai privalo dalyvauti savivaldybės administracijos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką organizuojamoje&nbsp; visuomenei naudingoje veikloje. &nbsp; Visuomenei naudingos veiklos tikslas &ndash; skatinti gyventojus aktyviai prisidėti prie bendrovės gerovės kūrimo, jų iniciatyva ir darbinę motyvaciją. &nbsp; Visuomenei naudingą veiklą neatlyginamos nedidelės apimties visuomeninės naudingos paslaugos, kurias Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyventojai atlieka bendruomenės labui. &nbsp; Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-14 įsakymu Nr. I2(6.71 E)-64 &bdquo;Dėl visuomenei naudingos veiklos organizavimo&ldquo;, numatyta visuomenei naudingos veiklos trukmė, visuomenės naudingos veiklos organizatoriai ir organizavimo tvarka. &nbsp; Organizuojant visuomenei naudingą veiklą, 2016 metais 980 Zarasų rajono piniginės socialinės paramos gavėjų atliko &scaron;iuos darbus: aplinkos, parkų, mi&scaron;kų, želdinių, krūmų tvarkymas, veikla socialinėse, kultūros ir kitose įstaigose ir institucijose, pagalba teikiant socialines paslaugas, organizuojant kultūros, sporto ir kitus renginius. &nbsp; Atlikti darbai, telkiant Zarasų rajono gyventojus visuomenei naudingai veiklai, prisideda prie Zarasų rajono &nbsp;gerovės kūrimo. 2017-03-21 13:17:19