2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teisės aktų projektai

DĖL PATALPŲ, ESAČIŲ MALŪNO G. 4, ZARASUOSE, NUOMOS

Paskelbtas:2020-04-01 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ (GATVIŲ) AR TAKŲ STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO 2020-2023 METŲ PRIORITETINIO KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-03-30 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

Paskelbtas:2020-03-30 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 2 D. SPRENDIMO NR.. T-49 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-03-30 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE BEI MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

Paskelbtas:2020-03-27 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-03-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL ZARASŲ RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-03-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

Paskelbtas:2020-03-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T(1.2 E)-23 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-03-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-(1.2E)-24 ,,DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-03-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-03-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 2020–2021 MOKSLO METAMS

Paskelbtas:2020-03-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SPRENDIMŲ, PERKANT NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ, PRIĖMIMO DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIO KANDIDATO IR NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-03-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ SPORTO CENTRUI IR KULTŪROS CENTRUI DUSETŲ DAILĖS GALERIJAI

Paskelbtas:2020-03-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO IR ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-03-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ R. TURMANTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO "SANTARVĖS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-03-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTININMO, ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR PAVEDIMO NUTRAUKTI NETERMINUOTAS PANAUDOS SUTARTIS

Paskelbtas:2020-03-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-240 "DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-03-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJAI

Paskelbtas:2020-03-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-03-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-202 "DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-03-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL BUTŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS ĮKURTI PIRKIMO

Paskelbtas:2020-03-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL PARDUODAMŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-02-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NERŪKYMO VIETŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE NUSTATYMO

Paskelbtas:2020-02-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-02-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-02-14 komentarai (0) Įvertink 10


MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?