2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teisės aktų projektai

DĖL 2014 M. BALANDŽIO 7 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES
NR. SR-221/R4-147 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PRATĘSIMO

Paskelbtas:2020-11-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL TURTO PIRKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

Paskelbtas:2020-11-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL KAI KURIŲ PANAUDOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO SU ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠÄ„JA Ä®STAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU, TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI BEI TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTÄ® ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI Ä®STAIGAI PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 01


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO TILŽĖS G. 21, TURMANTE, ZARASŲ R. SAV., PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T(1.2 E)-23 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-41 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

Paskelbtas:2020-11-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL KAI KURIŲ PANAUDOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO SU ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠÄ„JA Ä®STAIGA ZARASŲ LIGONINE, TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI BEI TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTÄ® ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI Ä®STAIGAI ZARASŲ LIGONINEI

Paskelbtas:2020-11-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRIEMOKOS NUSTATYMO BENJAMINUI SAKALAUSKUI, ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

Paskelbtas:2020-11-17 komentarai (0) Įvertink 03


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO AUTOMOBILIO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

Paskelbtas:2020-11-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „STELMUŽĖS DVARO SODYBOS PASTATO, VAD. „VERGŲ BOKŠTU“, (U. K. KVR 15876), DVARO G. 8, STELMUŽĖS K., IMBRADO SEN., ZARASŲ R. SAV., TYRIMŲ IR TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO, APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ Ä®RENGIMO) PROJEKTAS“

Paskelbtas:2020-11-12 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ZARASŲ R. SAV., ANTAZAVĖS SEN., ANTAZAVĖS K., DVARO G. 17, TYRIMAI, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS“

Paskelbtas:2020-11-12 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VYTAUTO G. 56, DUSETOSE, ZARASŲ R. SAV. ĮSIGIJIMO SAVIKAINOS PADIDINIMO

Paskelbtas:2020-11-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO Ä® UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ ,,ZARASŲ AUTOBUSAI“ , Ä®STATINIO KAPITALO DIDINIMO IR AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE

Paskelbtas:2020-11-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO

Paskelbtas:2020-11-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

Paskelbtas:2020-11-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-11-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-162 ,,DĖL GARAŽO, ESANČIO K. BŪGOS G. 4A, ZARASUOSE, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-10-30 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL GARAŽO, ESANČIO K. BŪGOS G. 4A, ZARASUOSE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-10-30 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-10-28 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

Paskelbtas:2020-10-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠÅ² PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-10-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PAPILDOMOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOJE STEIGIMO

Paskelbtas:2020-10-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL 2020 M. RUGSĖJO 25 D. ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO Nr. T-158 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠVIETIMO Ä®STAIGOSE, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS Ä®GYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-10-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTÄ® ZARASŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBAI

Paskelbtas:2020-10-08 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-10-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2021 METŲ MOKESTINIAM LAIKOTARPIUI NUSTATYMO

Paskelbtas:2020-10-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYTO 1999-03-25 PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO PAKEITIMO IR NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IŠ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACJOS BALANSO

Paskelbtas:2020-09-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO NUOMININKAMS

Paskelbtas:2020-09-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL GARAŽŲ, ESANČIŲ PAKALNĖS G. 12A-1 IR 12A-14, ZARASUOSE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ SPORTO CENTRUI“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-09-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KATILINĖS , ESANČIOS DVARO G. 4, ANTAZAVĖS K., ANTAZAVĖS SEN.,
ZARASŲ R. SAV., PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ R. ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO GIMNAZIJAI

Paskelbtas:2020-09-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTÄ® ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

Paskelbtas:2020-09-08 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-43 ,,DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-08-31 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO UTENOS G. 2, BAIBIŲ K., DEGUČIŲ SEN., ZARASŲ R. SAV., PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

Paskelbtas:2020-08-31 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO GARAŽO , ESANČIO K. BŪGOS G. 4A, ZARASUOSE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

Paskelbtas:2020-08-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UAB „NATŪRALUS MEDIS“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UŽ 2020 METUS

Paskelbtas:2020-08-19 komentarai (0) Įvertink 00


Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?