2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

 Zarasų rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Teisės aktų projektai

 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-04-18 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL PRITARIMO „AKTYVAUS POILSIO TURIZMO INFRASTRUKTŪROS ZARASO EŽERO DIDŽIOJOJE SALOJE SUKŪRIMAS“ IR „VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS ZARASO EŽERO DIDŽIOJOJE SALOJE SUKŪRIMAS“ 2016 M. RUGPJŪČIO 31 D. KONCESIJOS SUTARTIES NR. SR-629 KEITIMUI

Paskelbtas:2019-04-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO 

Paskelbtas:2019-04-18 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ZARASŲ BŪSTAS“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI

Paskelbtas:2019-04-18 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-04-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO

Paskelbtas:2019-04-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO 

Paskelbtas:2019-04-18 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS 2019 METAIS
FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ZARASŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS 2018 METŲ ATASKAITAI

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-59 ,,DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR SPRENDIMŲ DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (IŠSKYRUS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ AR KITUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS), KURIO VIENETO LIKUTINĖ VERTĖ, NEATSIŽVELGIANT Į BUHALTERINĖJE APSKAITOJE PRIPAŽINTĄ NUVERTĖJIMĄ, YRA MAŽESNĖ NEI 15 TŪKST. EURŲ, NURAŠYMO PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI BEI JO ĮGYVENDINIMUI

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ZARASŲ VANDENYS“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR PRITARIMO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ZARASŲ AUTOBUSAI“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR PRITARIMO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL PRITARIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ZARASŲ LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Paskelbtas:2019-04-16 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL PRITARIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Paskelbtas:2019-04-16 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS, VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-04-10 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

Paskelbtas:2019-04-03 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL PAVEDIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI FINANSINĮ AUDITĄ IR PATEIKTI IŠVADĄ

Paskelbtas:2019-04-03 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-256 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-04-03 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO 

Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-11 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ ,,ZARASŲ BŪSTAS“, ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IRUŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ZARASŲ BŪSTAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE BEI MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019-2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO, SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-03-29 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 2019–2020 MOKSLO METAMS

Paskelbtas:2019-03-27 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI 

Paskelbtas:2019-03-22 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Paskelbtas:2019-03-22 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL KAI KURIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Paskelbtas:2019-03-22 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ IR BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

Paskelbtas:2019-02-20 komentarai (0) Įvertink 03


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-11 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-02-14 komentarai (0) Įvertink 01


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL PRITARIMO ZARASŲ RAJONO LAISVĖS KOVŲ DALYVIAMS, SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIUI, IR HOLOKAUSTO AUKOMS ATMINTI PAMINKLŲ PASTATYMUI“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-02-13 komentarai (0) Įvertink 12


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-01-08 komentarai (0) Įvertink 03


Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?