2019 m. birželio 24 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Teisės aktų projektai

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 

Paskelbtas:2019-06-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,ZARASŲ AUTOBUSAI“ 

Paskelbtas:2019-06-21 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO Į ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRĄ DIDINANT DALININKO KAPITALĄ

Paskelbtas:2019-06-21 komentarai (0) Įvertink 00


  DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

Paskelbtas:2019-06-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NUOLATINĖS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LAISVĖS KOVŲ ĮAMŽINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 

Paskelbtas:2019-06-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO 

Paskelbtas:2019-06-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

Paskelbtas:2019-06-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NUOLATINĖS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO 

Paskelbtas:2019-06-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 22 D. SPRENDIMO NR. T-105 ,,DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ZARASŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 

Paskelbtas:2019-06-14 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO ANKSTESNIEMS SKOLINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI

Paskelbtas:2019-06-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO, TAIKOMO GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO 

Paskelbtas:2019-06-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ SAVANORIŲ G. 1, ZARASUOSE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJAI 

Paskelbtas:2019-06-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO‘ PAKEITIMO 

Paskelbtas:2019-06-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ PREMIJAVIMO NUOSTATŲ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 

Paskelbtas:2019-06-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 

Paskelbtas:2019-05-23 komentarai (0) Įvertink 10


 DĖL ZARASŲ MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS „ZARASŲ ENERVIZIJA“ PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO

Paskelbtas:2019-05-22 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

Paskelbtas:2019-05-15 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-59 ,,DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR SPRENDIMŲ DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (IŠSKYRUS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ AR KITUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS), KURIO VIENETO LIKUTINĖ VERTĖ, NEATSIŽVELGIANT Į BUHALTERINĖJE APSKAITOJE PRIPAŽINTĄ NUVERTĖJIMĄ, YRA MAŽESNĖ NEI 15 TŪKST. EURŲ, NURAŠYMO PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-04-17 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI 

Paskelbtas:2019-03-22 komentarai (0) Įvertink 00