2021 m. kovo 1 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teisės aktų projektai

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠÅ² NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2021-02-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTO, IŠ DALIES FINANSUOJAMO IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS, Ä®GYVENDINIMUI

Paskelbtas:2021-02-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2021-02-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL RIMANTO JUREVIČIAUS ATŠAUKIMO IŠ ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBOS BEI ATSTOVO DELEGAVIMO Ä® ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBĄ

Paskelbtas:2021-02-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO BEI TAISYMO POREIKIAMS VERTINTI IR DARBŲ PROGRAMOMS SUDARYTI NUOLATINĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 03


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ARNOLDO ABRAMAVIČIAUS ATŠAUKIMO IŠ UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS BEI NAUJO NARIO DELEGAVIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ZARASŲ MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS „ZARASŲ ENERVIZIJA” Ä®GYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO” PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

Paskelbtas:2021-02-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFO NUSTATYMO

Paskelbtas:2021-02-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTO PARAIŠKOS TEIKIMUI PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „KULTŪRA“ KVIETIMĄ „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“ IR PARTNERYSTĖS SUTARTIES SUDARYMUI

Paskelbtas:2021-02-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS

Paskelbtas:2021-02-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ TEIKIMUI SPORTO RĖMIMO FONDUI

Paskelbtas:2021-02-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL Ä®GALIOJIMO VYKDYTI IŠ PATAISOS Ä®STAIGŲ PALEIDŽIAMŲ (PALEISTŲ) ASMENŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ Ä® VISUOMENĘ

Paskelbtas:2021-02-24 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T(1.2 E)-39 „DĖL VIENKARTINĖS IŠMOKOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-206 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEÄ®GALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-86 „DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO BEI SENIŪNAIČIŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU Ä®SLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“, IŠDAVIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI GEDIMINUI GAIDAMAVIČIUI

Paskelbtas:2021-02-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ZARASŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMO

Paskelbtas:2021-02-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ZARASŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-02-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL KAI KURIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Paskelbtas:2021-02-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO UŽ IŠNUOMOTĄ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTÄ® MATERIALŲJÄ® TURTĄ

Paskelbtas:2021-02-11 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ZARASŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

Paskelbtas:2021-02-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTÄ® UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,ZARASŲ BŪSTAS“

Paskelbtas:2021-01-29 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2021 METAMS

Paskelbtas:2021-01-28 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2021-01-28 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-59 ,, DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, Ä®GALIOJIMŲ SUTEIKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR PAVEDIMO NUTRAUKTI NETERMINUOTAS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-01-27 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2021-01-27 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO ŠVIETIMO Ä®STAIGOMS

Paskelbtas:2021-01-20 komentarai (0) Įvertink 00