2018 m. spalio 19 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Teisės aktų projektai

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-145 ,, DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO 
D. BUKONTO G. 11B, ZARASUOSE, PERDAVIMO PAGAL PATKĖJIMO SUTARĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,ZARASŲ BŪSTAS“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2018-10-09 komentarai (0) Įvertink 00


SPRENDIMAS DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-79 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Paskelbtas:2018-10-05 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į UTENOS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2018-10-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

Paskelbtas:2018-10-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2018-10-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO

Paskelbtas:2018-10-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO D. BUKONTO G. 11B, ZARASUOSE, PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,ZARASŲ BŪSTAS“

Paskelbtas:2018-10-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJAI IR ZARASŲ SPORTO CENTRUI

Paskelbtas:2018-10-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

Paskelbtas:2018-10-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO

Paskelbtas:2018-10-03 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ NORMATYVŲ

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO, TAIKOMO GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ZARASŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VIEŠOJO TUALETO, ESANČIO D. BUKONTO G. 11B, PASLAUGŲ TARIFO NUSTATYMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 2018-2019 MOKSLO METAMS

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ATITIKTIES JOMS NUSTATYTIEMS VEIKLOS TIKSLAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO VIEŠOSIOS IR DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKŲ PASLAUGŲ INTEGRAVIMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2018-10-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

Paskelbtas:2018-09-26 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBĄ

Paskelbtas:2018-09-26 komentarai (0) Įvertink 00


Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas