2019 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teisės aktų projektai

DĖL PAVEDIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI PATEIKTI IŠVADĄ 

Paskelbtas:2019-08-23 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO ANTAZAVĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAKEISTŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  

Paskelbtas:2019-08-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, TEIKIAMIEMS PAGAL PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“, JŲ FINANSAVIMUI GAUTI IR ĮGYVENDINIMUI 

Paskelbtas:2019-08-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 

Paskelbtas:2019-08-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZARASŲ RAJONO KAIMO VIETOVĖS RIBOSE ESANČIO VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠOJO KELIO ŽARDELIŠKIAI – ŠTADVILIAI (ZR6001) SU ŽVYRO DANGA ASFALTAVIMAS“ IR DALINIAM JO FINANSAVIMUI 

Paskelbtas:2019-08-19 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-113 ,,DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS 2019 METAIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-08-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

Paskelbtas:2019-08-19 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-151 ,,DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO” IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-08-14 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO

Paskelbtas:2019-08-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“, IŠDAVIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI BENJAMINUI SAKALAUSKUI 

Paskelbtas:2019-08-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS, VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

Paskelbtas:2019-07-31 komentarai (0) Įvertink 00