2019 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teisės aktų projektai

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZARASŲ MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ TIESIMAS IR PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS INFRASTRUKTŪROS“

Paskelbtas:2019-11-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ ANTALIEPTĖS VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATO PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS “

Paskelbtas:2019-11-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS, FINANSAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-11-08 komentarai (0) Įvertink 01


DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE IR VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-11-08 komentarai (0) Įvertink 20


Dėl ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

Paskelbtas:2019-11-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SPORTO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-11-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-11-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO

Paskelbtas:2019-11-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PLĖTROS TIKSLŲ IR FINANSUOTINŲ SPORTO SRIČIŲ NUSTATYMO

Paskelbtas:2019-11-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ZARASŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-11-07 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VASAKNOS“ 2019 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO

Paskelbtas:2019-11-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS „ZARASŲ ENERVIZIJA“ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO

Paskelbtas:2019-11-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ZARASŲ LIGONINĖS TEIKIAMŲ BASEINO, PIRČIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

Paskelbtas:2019-11-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO (MIKROAUTOBUSO) ĮSIGIJIMO VEIKLOS NUOMOS BŪDU

Paskelbtas:2019-11-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL PARDUODAMŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-11-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, ESANČIO VILNIAUS G. 8, DUSETOSE, ZARASŲ R., SAV.

Paskelbtas:2019-11-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-240 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-11-05 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO IR 2008 M. VASARIO 7 D. ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-20 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-11-05 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL AUDITO ĮMONIŲ 2019 METŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ „ZARASŲ AUTOBUSAI“, „ZARASŲ VANDENYS“ IR „ZARASŲ BŪSTAS“ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITUI ATLIKTI IŠRINKIMO

Paskelbtas:2019-11-05 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRE

Paskelbtas:2019-11-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į PANEVĖŽIO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

Paskelbtas:2019-11-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO MALŪNO G. 2, ZARASUOSE

Paskelbtas:2019-11-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VAJASIŠKIO VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATO SUTVARKYMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, SOCIALINEI IR KULTŪRINEI VEIKLAI“

Paskelbtas:2019-11-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ZARASŲ BŪSTAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ ZARASŲ MIESTO PREKYVIETĖJE NUSTATYMO

Paskelbtas:2019-11-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-101 „DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 2019–2020 MOKSLO METAMS“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-11-04 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-10-28 komentarai (0) Įvertink 01


DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Paskelbtas:2019-10-25 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO MOKYKLOS G. 6, ANTALIEPTĖJE, ZARASŲ R. SAV., NURAŠYMO

Paskelbtas:2019-10-23 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO

Paskelbtas:2019-10-21 komentarai (0) Įvertink 00


 DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2019-09-23 komentarai (0) Įvertink 00


MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?