2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teisės aktų projektai

DĖL PIRMOS KATEGORIJOS SUTEIKIMO KULTŪROS CENTRUI DUSETŲ DAILĖS GALERIJAI

Paskelbtas:2020-05-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ PAVADINIMŲ TVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-05-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 2 D. SPRENDIMO NR.. T-49 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-05-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,VASAKNOS“ NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,ZARASŲ VANDENYS“

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO UTENOS G. 2, BAIBIŲ K., DEGUČIŲ SEN., ZARASŲ R. SAV., PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ZARASŲ VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TAKTILINIAI MAKETAI TURISTUI PO ATVIRU DANGUMI“

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PASTATŲ, KURIUOSE YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIAI BŪSTAI, AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI NORMATYVŲ (METAIS) IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO, TAIKOMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO (IŠSKYRUS SOCIALINĮ BŪSTĄ) FONDO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIUI APSKAIČIUOTI, NUSTATYMO

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO

Paskelbtas:2020-05-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-05-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL PARDUODAMŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-05-20 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-05-19 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ATRANKOS AR KONKURSŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO

Paskelbtas:2020-05-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS – KREDITINĖS LINIJOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Paskelbtas:2020-05-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

Paskelbtas:2020-05-18 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJAI

Paskelbtas:2020-05-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL GYVENAMOJO NAMO BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS ĮKURTI PIRKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

Paskelbtas:2020-05-14 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PAPILDOMOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOJE STEIGIMO

Paskelbtas:2020-05-14 komentarai (0) Įvertink 10


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-123 „DĖL NUOLATINĖS ASMENŲ PRAŠYMŲ DĖL PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-05-11 komentarai (0) Įvertink 00