2020 m. sausio 19 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teisės aktų projektai

DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-01-17 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, ŠIUO METU ZARASŲ
PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO
PERĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PERDAVIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-01-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PATALPŲ, ESAČIŲ SAVANORIŲ G. 2, ZARASUOSE, NUOMOS

Paskelbtas:2020-01-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-01-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO BEI TAISYMO POREIKIAMS VERTINTI IR DARBŲ PROGRAMOMS SUDARYTI NUOLATINĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS SUDARYMO

Paskelbtas:2020-01-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARČIAI ORGANIZUOTI 2020 METŲ TRADICINES RESPUBLIKINES RISTŪNŲ ŽIRGŲ ,,SARTAI 2020“ LENKTYNES DUSETŲ HIPODROME, DUSETOSE, ZARASŲ RAJONE

Paskelbtas:2020-01-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-01-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL KAI KURIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ZARASŲ LIGONINĖS STRUKTŪROS, VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 01


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU IR JO PARDAVIMO VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL RASOS JUREVIČIENĖS PRIĖMIMO Į ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO NUOMININKAMS

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ZARASŲ R. TURMANTO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UAB „ZARASŲ AUTOBUSAI“ TEIKIAMOS ZARASŲ AUTOBUSŲ STOTIES TUALETO ATLYGINTINOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2020-01-15 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2019-12-11 komentarai (0) Įvertink 00