2022 m. sausio 29 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujienos
zrs
Kitos naujienos

Prašymas dėl žemės sklypo (Kad., Nr. 4334/0004:97), esančio Liaudėnų K., Turmanto Sen., Zarasų Raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo (2022-01-21)

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 27 d. yra gautas prašymas Nr. VIISP-585 dėl žemės sklypo (kad., Nr. 4334/0004:97), esančio Liaudėnų k., Turmanto sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės Å«kio paskirties žemės (kiti žemės Å«kio paskirties sklypai) į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos).  plačiau >>>>

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus (2022-01-21)

 Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus:
1. 11,15 kv. m ploto patalpų, esančių administraciniame pastate, Savanorių g. 2, Zarasuose, nuomos konkursą.
2. 19,93 kv. m ploto patalpų, esančių administraciniame pastate, Savanorių g. 2, Zarasuose, nuomos konkursą.
3. 204,18 kv. m. ploto patalpų, esančių pastate – ligoninėje, Vilniaus g. 1B, Zarasuose, nuomos konkursą. plačiau >>>>

Prašymas dėl žemės sklypo, esančio Vasaknų kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo (2022-01-11)

Informuojame, kad 2022 m. sausio 11 d. yra gautas prašymas Nr. R8(9.9)-7 dėl žemės sklypo (kad., Nr. 4374/0001:63), esančio Vasaknų k., Dusetų sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš miškų Å«kio paskirties žemės (naudojimo bÅ«das nenustatytas) į žemės Å«kio paskirties žemę (specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų Å«kių žemės sklypai). plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2021-05-19)

Prekybos paskirties pastato (7.3.) rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamąjį namą Savanorių g. 43., Zarasų sen., Zarasų r., projektiniai pasiūlymai 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Zarasų miestas, Savanorių g. 43 plačiau >>>>

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą (2021-04-13)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Zarasų r. sav., Antalieptė, Dusetų g. 34. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4301/0001:351. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: administracinė. plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2021-03-30)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Zarasų miestas, P. Širvio g. 3A 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamoji administracinė (7.2.) 3. Projektinius pasiÅ«lymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiÅ«lymus plačiau >>>>

Parengti projektiniai pasiūlymai (2021-03-02)

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešÄ… susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiÅ«lymai. plačiau >>>>

Parengti projektiniai pasiūlymai (2021-02-18)

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiÅ«lymus“ nuostatomis, yra parengti „Kitos paskirties inžinerinio statinio iki 2 MW vėjo elektrinės, Vytauto Striogos g. 16, Padustėlis, Dusetų sen., Zarasų r. sav., skl. kad. Nr.: 4340/0001:258, statybos projektas“ projektiniai pasiÅ«lymai: plačiau >>>>

Patvirtinti 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai (2021-02-12)

Informuojame, kad KultÅ«ros paveldo departamento prie KultÅ«ros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Ä®-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Ä®-43 redakcija) patvirtinti KultÅ«ros paveldo centro ir Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Ä®-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Ä®-36 redakcija) – Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultÅ«ros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai. plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2021-02-09)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Zarasų miestas, Savanorių g. 6-2 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama paskirtis- gyvenamoji (butų), bÅ«sima – negyvenamoji administracinė (7.2.) 3. Projektinius pasiÅ«lymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiÅ«lymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: A. Žusinaitės individuali veikla. tel. 8- 615 35 421; el. paštas azuzaster@gmail.com. Projekto vadovas: A. Žusinaitė. Architekto diplomo Nr. 258439 plačiau >>>>

Informacija apie projektuojamą pastatą (2021-02-02)

Pranešame, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1097 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo STR 1.04.04:2017„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ ir informuojame Jus, kaip besiribojančios su planuojamu žemės sklypu teritorijos esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus apie kaimynystėje rekonstruojamą vieno buto gyvenamosios paskirties pastatą. plačiau >>>>

Zarasų rajono savivaldybės administracija skatina investicijas Zarasų rajone (2020-10-19)

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės projektų rengimo ir koordinavimo darbo grupėje svarsčius skatinimą investicijų ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų plėtrą Zarasų ir Dusetų miestuose, Zarasų rajono savivaldybės administracija perduoda Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų skyriui inicijuoti naujai suformuotų valstybinės žemės sklypų pardavimą aukcione. plačiau >>>>

Visuomenei pristatomas parengtas Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų miškų vidinės miškotvarkos projektas (2020-10-14)

Nuo šių metų spalio 14 d. visuomenei pristatomas parengtas Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų (kadastro Nr. 4380/0004:250; 4380/0004:251; 4380/0004:252) miškų vidinės miškotvarkos projektas. plačiau >>>>

Informacinis pranešimas (2020-09-29)

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. I(6.6 E)3-1406 ,,Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo‘‘ patvirtinta Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. plačiau >>>>

Skelbimas apie teritorijų planavimą (2020-09-29)

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-518 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų‘‘, 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-527 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa ir jos keitimu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-351 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ keitimo‘‘, parengtas Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas. plačiau >>>>

Informacinis pranešimas (2020-09-17)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės Å«kio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo bÅ«dą-inžinerinės infrastruktÅ«ros teritorijos, naudojimo pobÅ«dį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalusis planas) plačiau >>>>

Informacinis pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus (2020-09-02)

Informuojame, kad pradedamas rengti „Gamybos, pramonės (7.8.) paskirties pastato (vilnų karšyklos) paskirties keitimas į paslaugų (7.4.) paskirties pastatą (laidojimo namus) ir pastato rekonstrukcijos techninis darbo projektas”. plačiau >>>>

Pakartotinai informuojame apie parengtus Zarasų miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius (2020-08-26)

 Rengimo pagrindas: 2018 m. balandžio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“, 2019 m. gegužės 24 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-76 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“ keitimo“, 2019 m. birželio 26 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. I(6.6 E)-341 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-327 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.“ plačiau >>>>

Skelbimas apie teritorijų planavimą (2020-08-05)

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-517 ,,Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų‘‘ ir 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-528 ,,Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa parengtas Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas. plačiau >>>>

Visuomenės informavimas apie numatomą „Šilumos tinklų Vilniaus g., S. Nėries g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Dariaus ir Girėno g., Zarasuose, rekonstravimo projektas“ statinių projektavimą (2020-07-28)

Statinių statybvietės adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris, žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas plačiau >>>>

Informacinis pranešimas (2020-07-20)

Informuojame apie pradedamą rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės Å«kio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo bÅ«dą-inžinerinės infrastruktÅ«ros teritorijos, naudojimo pobÅ«dį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalusis planas) plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2020-06-05)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Zarasų miestas, Šiaulių g. 1-25A 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pastato – negyvenamųjų patalpų vaistinės esama paskirtis – prekybos. BÅ«simi keturi nauji turtiniai vienetai: plačiau >>>>

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą (2020-05-28)

BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ A. VIENAŽINDŽIO G., DUSETŲ MIESTE, ZARASŲ RAJONE STATYBOS PROJEKTAS. Planuojama statybos vieta A. VIENAŽINDŽIO G., DUSETŲ MIESTE, ZARASŲ RAJONE plačiau >>>>

Informacija apie planuojamą rengti teritorijų planavimo dokumentą (2020-05-18)

Zarasų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „ Dėl Zarasų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktÅ«ros plėtros specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“ plačiau >>>>

Pagalbimio ūkio paskirties pastato (7.17.) rekonstravimo į vienbutį gyvenamąjį namą (6.1.) Rašų g. 18, Bileišių k., Dusetų sen., Zarasų r. sav., projektiniai pasiūlymai (2020-05-11)

Projekte numatomas pagalbinio Å«kio paskirties pastato RašÅ³ g.18, Bileišių k., Dusetų sen., Zarasų r. sav., (skl. kad. nr. 4370/0006:72) rekonstravimas, pristatant priestatą ir paskirties keitimas į vienbutį gyvenamąjį namą (neypatingas statinys). Sodybos išplanavimas iš esmės nekeičiamas. plačiau >>>>

Informacija apie teritorijų planavimą (2020-05-11)

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T200 pradedamas rengtiInžinerinės infrastruktÅ«ros vystymo planas vėjo elektrinių statybai Zarasų rajono savivaldybės Suvieko, Antazavės, Imbrado, Dusetų, Antalieptės, Degučių, Zarasų, Turmanto seniÅ«nijose. plačiau >>>>

Teritorijų planavimo skelbimas (2020-05-06)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės. Zarasų r. sav., Zarasų sen., Sarakiškių k., Vytauto g.61 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Prekybos paskirties pastatas (7.3) Paslaugų paskirties pastatas (7.4) plačiau >>>>

Teritorijų planavimo skelbimas (2020-05-04)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės. Zarasų r.sav., Dusetų sen., Padustėlio k., Vytauto Striogos g.4A 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Prekybos paskirties pastatas (7.3) 3. Projektuojami statiniai. • Prekybos paskirties pastatas (7.3) – Operatorinė; • Kitos paskirties inžinerinis statinys (12) – Stoginė; • Kiti inžineriniai tinklai (9.8) – Kuro užpylimo kolonėlė; plačiau >>>>

Informacija apie planuojamą rengti teritorijų planavimo dokumentą (2020-04-24)

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 6.1, 32.1 papunkčiais, skelbiame informaciją apie pradedamą keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės Å«kio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo bÅ«dą-inžinerinės infrastruktÅ«ros teritorijos, naudojimo pobÅ«dį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detalųjį planą.   plačiau >>>>

Informacija apie projektinius pasiūlymus (2020-04-02)

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės. plačiau >>>>

Informuojame apie parengtą Zarasų miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją (2020-04-01)

Rengimo pagrindas: 2018 m. balandžio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“, 2019 m. gegužės 24 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-76 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“ keitimo“, 2019 m. birželio 26 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. I(6.6 E)-341 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-327 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.“ plačiau >>>>

Skelbimas apie teritorijų planavimą (2020-03-20)

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-517 ,,Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų‘‘ ir 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-528 ,,Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa rengiamas Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas. plačiau >>>>

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą (2020-02-10)

Projekto pavadinimas: E. PLIATERYTĖS G., KAUNO G., STATYBININKŲ G., I. PAŠILIO G. ZARASŲ MIESTE STATYBOS PROJEKTAS. plačiau >>>>

Informuojame apie pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimą (2019-12-20)

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-699 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4337/0003:316; 4337/0004:214), esančių NarsÅ«niškių k., ir Zablatiškių k., Zarasų sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir bÅ«do keitimo“ pakeista šiems žemės sklypams pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir bÅ«das iš žemės Å«kio į miškų Å«kio paskirties žemę, numatant naudojimo bÅ«dą – Å«kinių miškų sklypai, apsauginių miškų sklypai. plačiau >>>>

Skelbimas apie įsakymo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų (2019-12-18)

Informuojame, kad yra parengtas įsakymo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2019-12-05)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Zarasų miestas, Smėlynės g. 30. 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji vieno buto (6.1.) plačiau >>>>
Zarasų rajono savivaldybės administracija

Informuojame apie pradedamą rengti Zarasų miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (2019-11-28)

Rengimo pagrindas: 2018 m. balandžio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“, 2019 m. gegužės 24 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-76 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“ keitimo“, 2019 m. birželio 26 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. I(6.6 E)-341 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-327 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.“ plačiau >>>>

Informacija apie žemės sklypų naudojimo paskirties pakeitimą (2019-11-27)

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-643 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4320/0001:119), esančio plačiau >>>>

Informuojame apie žemės sklypo žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimą (2019-11-11)

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-616 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4337/0005:268), esančio MozÅ«rėlių k., Zarasų sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir bÅ«do keitimo“ pakeista šio žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis ir bÅ«das iš žemės Å«kio į kitos paskirties žemę, numatant naudojimo bÅ«dą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. plačiau >>>>

Teritorijų planavimo skelbimai dėl žemės sklypų naudojimo būdų pakeitimų (2019-10-30)

Teritorijų planavimo skelbimai dėl žemės sklypų naudojimo būdų pakeitimų plačiau >>>>

Parengti ,,Mokslo bei kitos paskirties pastatų, A. Vienažindžio g. 19A, Dusetos, Zarasų r., paskirties keitimo į gamybos paskirtį, neatliekant statybos darbų” projektiniai pasiūlymai (2019-09-26)

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiÅ«lymus” nuostatomis, informuojame, kad yra parengti ,,Mokslo bei kitos paskirties pastatų, A. Vienažindžio g. 19A, Dusetos, Zarasų r., paskirties keitimo į gamybos paskirtį, neatliekant statybos darbų” projektiniai pasiÅ«lymai. plačiau >>>>

Pakeista žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas (2019-09-24)

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-523 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4337/0003:234), esančio Juodalaukių k., Zarasų sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės sklypo (kad. Nr. 4337/0003:234), esančio Juodalaukių k., Zarasų sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirtis ir būdas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, numatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. plačiau >>>>

Pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (2019-09-20)

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-517 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4343/0001:37), esančio Apidemiškių k., Zarasų sen., Zarasų raj., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir bÅ«dą pagal priedą“ pakeista žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 4343/0001:37), esančio Apidemiškių k., Zarasų sen., Zarasų raj., pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir bÅ«das iš žemės Å«kio į kitos paskirties žemę, numatant naudojimo bÅ«dą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2019-09-17)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Zarasų miestas, Vilniaus g. 67 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama paskirtis – pagalbinio ūkio (7.17.), būsima – gyvenamoji vieno buto (6.1.) plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2019-09-11)

Pietrytinėje Zarasų miesto dalyje esančioje teritorijoje prie Zarasaičio ežero, Zarasų rajono savivaldybės administracija planuoja įvykdyti projektą „Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimo supaprastintas projektas“. Yra parengti projektiniai pasiūlymai. Projektuojama teritorija: Teritorija prie Zarasaičio ežero S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, 2A, 2B Zarasai plačiau >>>>

Informacija apie statinius ir projekto pristatymą visuomenei (2019-09-05)

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Zarasų miestas, Pakalnės g. 1. 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama paskirtis – prekybos (7.3.), bÅ«sima – gyvenamoji vieno buto (6.1.) plačiau >>>>

Pakeisti adresai Zarasų m. (2019-09-04)

Pakeista:
Aušros g. 1 pakeista į Dariaus ir Girėno g. 1A plačiau >>>>

Planuojama keisti adresą Zarasų m. (2019-08-03)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (bÅ«dą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 3, 7 punktų reikalavimais planuojama keisti adresus: plačiau >>>>

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Zarasų rajono Rūsteikių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (2019-05-03)

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Zarasų rajono RÅ«steikių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento plačiau >>>>

Skelbimas apie teritorijų planavimą (2019-04-25)

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-93 ,,Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo‘‘, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-236 ,,Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo‘‘ ir 2018 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-341 ,,Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa rengiamas Dusetų miesto teritorijos bendrasis planas. plačiau >>>>
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?