LT/EN/RU
Bažnyčios, kitos religinių apeigų vietos
 
 
 
 
 
Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus filijinė bažnyčia ir varpinė
  
A.Stausko nuotraukos 
 
 
Bažnyčia pastatyta 1650 m. Ją gabių meistrų rankos surentė naudojant tik kirvį, o durų lentų sutvirtinimui - kaltinius vinis. Bažnyčios interjeras įrengtas 1713 m. Jame gausu vertingų baroko stiliaus puošmenų: bareljefų, horeljefų, skulptūrų, spirališkų kolonų, originalios medinės ornamentikos. Varpinė čia stovi nuo XVII a. vidurio. Nuo 1808 m. bažnyčia priklauso katalikams.
 
Darbo laikas: III-VI: 10:00-18:00, VII: 10:00-17.00 (vasaros metu)
 
 
Kontaktai:
Ąžuolo g. 14, Stelmužės k., Zarasų raj.
Tel. +370385 52596
 
 
 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
  
                                        A.Navicko nuotrauka
 
 
Neobarokinio stiliaus bažnyčia pastatyta ant vienos iš aukščiausių vietų mieste. Statinys stačiakampio plano, vienanavis. Pagrindiniame fasade tarp plataus banguoto profilio frontono iškilę du bokštai. Keturių tarpsnių bokštų viršutinės dalys aštuoniasienės, su barokinių formų šalmais, rutuliniais antstatais ir ažūriniais kryžiais, fasado ir bokštų angos skirtingų dydžių ir formų. Bažnyčioje yra trys altoriai, kuriems būdinga orderinė tvarka. Jie puošti dirbtinio marmuro kolonomis, laužytais ir gausiai ornamentuotais architravais ir jų antstatais. Virš didžiojo altoriaus iškirstas pusapskritis langas, kuriame pakabintas istorinis Švč. Mergelės Marijos paveikslas „Marija su Kūdikiu“ su lotynų kalba užrašytu tekstu. Įrašas sidabrinėje lentelėje byloja, jog paveikslas atgabentas iš Vilniaus ir čia pakabintas tam, kad primintų stebuklingą jo išgelbėjimą nuo didžiulio gaisro.
 
 
Kontaktai:
Bažnyčios g. 3, Zarasai
Zarasų rajono turizmo informacijos centras 
Tel. +370 385 37171, +370 682 40988,
 
 
 
 
 
Dusetų Šv. Trejybės bažnyčia
  
                                            A.Stausko nuotrauka
 
Šaltiniai teigia, kad bažnyčia statyta parapijiečių lėšomis ir slaptomis aukomis, rinktomis visoje Žemaičių vyskupijoje. Bažnyčios viduje yra trys altoriai, kuriuose saugoma dalis senųjų L. Gogelio skulptūrų
 
Kontaktai:
Taikos gatvė 2, Dusetos, Zarasai
Zarasų rajono turizmo informacijos centras 
Tel. +370 385 37171, +370 682 40988,
 
 
 
 

Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
 
                                             A.Stausko nuotrauka
 
Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia yra neoromaninio stiliaus bažnyčia, turinti neogotikos bruožų. Jiyra stačiakampio plano, bazilikinė, su pusapskrite apside, dvejomis šoninėmis zakristijomis, vienabokštė. Vidus trijų navų, kuriuos dengia kryžminiai skliautai, yra trys altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Tai nepaprastos statybinės drąsos statinys. Nors bažnyčia ir kuklaus interjero, bet viduje labai šviesu. Statybai buvo vežami didžiuliai akmenys iš visos Salako parapijos, ir žmonės nepagailėjo jėgų jai pastatyti. Todėl siekiant pagerbti visus prisidėjusius prie bažnyčios statymo, sienoje yra įmūryta atminimo lenta. Šventoriaus teritorijoje yra pastatyta G. Lauciaus Salako girnapusių koplytėlė, kuriai pastatyti buvo panaudota 117 akmeninių girnapusių!
 
 
Kontaktai:
Bažnyčios g. 28,Salakas, Zarasų raj.
Tel. +370 385 37171, +370 682 40988,
 
 
 
 
 
Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta
 
 
                                           A.Navicko nuotrauka
 
Pasakojama, kad stebuklingas apsireiškimas prie Ilgio ežero įvyko 1967 metais vėlų birželio 30 dienos vakarą. Du jauni žmonės ant ežero pamatė ryškią šviesą. Iš pradžių jie pamanė, kad atvažiuoja mašina, bet šviesa neartėjo. Priėję arčiau pamatė ant sutrūnijusio polio stovinčią švytinčią jauną nepaprasto grožio mergaitę, vilkinčią baltą suknele su pelerina ir auksiniais plaukais.Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta yra ypač dažnai lankoma rajono vieta. Ilgio ežere stovi Marijos statulėlės, o pakrantėje ankstyvą pavasarį pražysta gražiausios gėlės, išsibarstę kryžiai ir altorėliai nusagstyti šventųjų paveikslėliais šiek tiek netgi primena garsųjį Kryžių kalną.
 
 
Kontaktai:
Kamšos k., Zarasų raj.
Zarasų rajono turizmo informacijos centras
Tel. +370 385 37171, +370 682 40988,
Svetainė: www.zarasai.lt/tic 
 
 
 
 
Tiberiados bendruomenė
 
Netoli nuo Zarasų yra Baltriškių kaimas, kur galimapabendrauti su Tiberiados bendruomene – katalikiškos vienuolių brolijos nariais iš Belgijos, gyvenančiais čia nuo 2001 m. Dabar ją sudaro tik apie 20 vienuolių. Dauguma iš jų gyvena Belgijoje, keli misijose Konge ir Filipinuose. Vienuolių gyvenimui būdingas visiškas atsiskyrimas, tačiau jis yra evangeliškas. Jų gyvenimuose svarbiausia pasidalinti džiaugsmu, malda, būti sklidiniems malonės, taikos, ramybės, noro priimti žmones, ypač jaunimą ir šeimas. Taip pat bendruomenės nariams būdingas dėmesys broliškam gyvenimui, jo kokybei, pasitikėjimas, pranciškoniško gyvenimo būdo populiarinimas. Vienuolių diena prasideda apie šeštą valandą ryto. Penkios valandos skiriamos maldoms, likusi dienos dalis – darbui. Jie atlieka ir misionierių darbą važinėdami po Lietuvą ir skelbdami Dievo žodį.
 
 
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto 
 
Kontaktai:
 
Baltriškių kaimas, Zarasų rajonas
Tel./faks. (385) 43694 (Patogiausia skambinti 9–10 val., 20.30–21 val.)