LT/EN/RU
Įvyko projekto Nr. LLV- 389 „Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui“ partnerių susitikimas

Projekto Nr. LLV- 389  „Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui“ poreikį Zarasų kraštui geriausiai parodo kasmet ženkliai augantys turistų srautai, tarp kurių yra ir užsieniečių – žymią dalį pastarųjų sudaro svečiai iš Latvijos.  Didelę dalį atvykstančiųjų sudaro gerus naudojimosi internetu įgūdžius turintys žmonės, besinaudojantys planšetiniais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais, todėl patogiai prieinama bei išsami informacija, būtina norintiems keliauti savarankiškai, yra aktuali. Siekdamas rezultatų šioje srityje, VšĮ Zarasų rajono turizmo informacijos centras vykdo veiklas, gerinančias turistinės informacijos prieinamumą.

VšĮ Zarasų rajono turizmo informacijos centras projekte dalyvauja įgyvendindamas Zarasų krašto elektroninę turistinės informacijos sklaidą. Kaip viena iš projekto veiklų turizmo centro patalpose bus rengiama interaktyvi informacinė infrastruktūra, padedanti patogiai ir novatoriškai pristatyti turistinę informaciją apie Zarasų kraštą atvykstančiam turistui. Informacinę bazę sudarys centro patalpose veikiantis mobilus liečiamu ekranu interaktyvus stalas, lauke prie turizmo centro patalpų stovėsiantis interaktyvus informacinis stendas, nauja ir atraktyvi interneto svetainė bei mobilioji aplikacija.

Tikimasi, kad naujai sukurta informacinė infrastruktūra leis atvykstantiems krašto lankytojams efektyviau teikti turistinę informaciją, o tai taptų vienu iš veiksnių į Zarasus atvykstančių turistų srauto augimui.

Šių metų spalio 21 dieną Šiaulių regiono plėtros agentūroje (Šiauliai) įvyko projekto Nr. LLV- 389  „Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui“ partnerių darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, pasiekimai ir priemonės tolimesniems tikslams įgyvendinti. Projektą vykdančių partnerių susitikimo metu šalys pasidalino savo pasiektu projekto veiklų rezultatu, aptarė greitu metu organizuotinus pasidalinimo patirtimi vizitus Latvijoje ir Lietuvoje.


Viešoji įstaiga Zarasų rajono turizmo informacijos centras 2014-10-24 00:00:00