LT/EN/RU
Lietuvos turizmo plėtros aktualijos
Rytų Aukštaitija – Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 m. programos patvirtintas prioritetinis regionas. Zarasų rajono turizmo informacijos centro veiklai tai svarbus aspektas ateityje siekiant Europos Sąjungos paramos galimybių. Todėl visi Lietuvos rytų Aukštaitijos informacijos centrai vienija savo jėgas ir skatina tarpusavio bendradarbiavimą siekdami užsienio rinkose sėkmingai pristatyti savo turistinius išteklius, savo bendrus darbus, turizmo produktus ir maršrutus.

Jau gegužės mėnesio pabaigoje turizmo informacijos centrai iš Aukštaitijos regiono pasirašė bendradarbiavimo sutartį grįstą geranoriškumu ir tolerancija siekdami rengti ir įgyvendinanti bendrus ES projektus, organizuoti bendrus krašto pristatymus Lietuvoje ir užsienyje, ruošti bendrus turizmo produktus.   

Besiruošdami naujajam finansavimo periodui TIC‘ų darbuotojai, atsakingi už turizmą valdžios atstovai bei savivaldybių darbuotojai vakar, rugsėjo 30 d., susibūrė prie apvalaus stalo aptarti Rytų Aukštaitijos regiono TIC‘ų partnerystę ir galimas finansavimo galimybes naujame finansavimo laikotarpyje. Šioje diskusijoje dalyvavo ir Ūkio ministerijos poziciją turizmo plėtros klausimais atskleidė LR Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyr. specialistas Martynas Dausinas.

Specialistas M.Dausinas buvo maloniai nustebintas, kad Aukštaitijos Turizmo informacijos centrai ,,nemiega“, o glaudžiai bendradarbiauja visose veiklose – kurdami bendrus maršrutus, ruošdami bendrus leidinius, užsienio rinkose reprezentuodami visą Aukštaitijos regioną išskiriant jo žavesį ir įvairiapusiškumą visoje Lietuvoje.

Posėdžio diskusijų metu gimė tolimesnių bendrų projektų idėjos, aptartos 2015 m. turizmo parodos, kuriose planuoja dalyvauti šio regiono turizmo centrai, sutarta dėl bendros rinkodarinės strategijos kūrimo, o  Zarasų rajono turizmo informacijos centras kartu su Molėtų turizmo ir verslo informacijos centru taip pat analizavo ,,Žvejų rojaus“ aktualijas ir reklamos perspektyvas.   

 

 

 

Viešoji įstaiga Zarasų rajono turizmo informacijos centras 2014-10-01 16:58:22