LT/EN/RU
Pirmasis turizmo forumas Zarasuose
 
2014 m. balandžio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės Kultūros centre vykęs Zarasų rajono turizmo forumas – įdomi naujovė mūsų krašte. Daugiau nei 50 dalyvių susirinko į pirmą kartą Zarasuose organizuojamą Turizmo forumą išgirsti aktualių Lietuvoje ir Zarasuose turizmo srities naujovių, sužinoti rinkodaros galimybes turizmo paslaugų teikėjams, įvertinti galimą finansavimą turizmo veiklos plėtrai, pasidalinti mintimis ir idėjomis.
 
Forumą atidarė jo organizatorius - VšĮ „Zarasų rajono turizmo informacijos centras“. Direktorė Jurgita Mikutavičienė džiaugėsi Zarasų krašto turizmo paslaugų teikėjų susidomėjimu forumu ir aktyviu dalyvavimu bei palinkėjo, kad tokie susitikimai taptų tradicija. Zarasų rajono savivaldybės meras Arvydas Steponavičius, vicemeras Nikolajus Gusevas pasveikino Zarasų miesto svečius, įstaigų atstovus ir paslaugų teikėjus pabrėždami tarpusavio komunikacijos ir bendradarbiavimo svarbą bei bendro tikslo siekimo naudą.
 
Renginyje dalyvavusi garbi viešnia LR Seimo narė Birutė Vėsaitė antrino, kad mūsų rajone suorganizuotas turizmo forumas yra kaip tik laiku ir vietoje, kadangi esame kurortinės teritorijos statusą turintis miestas ir turizmo sritį turėtume plėtoti kone labiausiai. Seimo narė skatino optimistiškai žvelgti į turizmo paslaugų teikimo galimybes ir plėtrą, nes šių paslaugų vartojimo ir pardavimų rodikliai Lietuvoje beveik pasiekė prieškrizinio laikotarpio lygį.
 
Forumą tęsė Valstybinio turizmo departamento rinkodaros skyriaus vyr. specialistė Ieva Druktenė. Pranešėja akcentavo efektyviausias ir mažiausiai kaštų reikalaujančias rinkodarines priemones vietinio turizmo informacijos viešinimui. Paslaugų teikėjai buvo skatinami aktyviai bendradarbiauti su Zarasų rajono turizmo informacijos centru, nes tiek turizmo departamentas, tiek ir eilinis poilsiautojas ar miesto svečias pirmiausiai informacijos ieško tokiuose centruose.
 
Kita pranešėja - Anykščių miesto VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė dalinosi gerąja patirtimi kaip sukurti geografiškai tarpusavyje susijusių turizmo srityje veikiančių įmonių, įstaigų bendradarbiavimo klasterį. Toks klasteris kartu su veikiančiu operatoriumi galėtų būti puikus turizmo paslaugų paketų rengėjas ir pardavėjas bei leistų užtikrinti kokybiškesnę bei įvairiapusiškesnę paslaugą turistui.
 
Rasa Miškinienė, UAB „Normark“ finansų vadovė, vaizdžiai dalinosi mėgėjiškos žūklės nauda turizmo paslaugų plėtrai. Juk žūklė yra vienas populiariausių pomėgių ir laisvalaikio praleidimo būdų ne tik Lietuvoje. Mėgėjiška žūklė kaip laisvalaikio praleidimo būdas turi tiek socialinės, tiek ir ekonominės naudos turizmo paslaugų augimui ir vystymuisi.
 
Savo pranešimu su forumo dalyviais dalinosi Arvydas Veikšra - Zarasų savivaldybės VVG pirmininkas. Pranešėjas išsamiai pristatė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos LEADER finansavimo galimybes ir sritis, skatindamas kaimo paslaugų teikėjus būti aktyviais ir savo trokštamas idėjas strateguoti dabar, o ateityje ir įgyvendinti pasitelkus paramą.
 
Sartų regioninio parko direktorius Saulius Mažiulis nuodugniai papasakojo apie Saugomų teritorijų produkto ženklo svarbą bei jo suteikimo sąlygas turizmo paslaugų teikėjams. Šio ženklo reikšmė yra siekti atkreipti turistų dėmesį į produktus ar paslaugas, kurie teikiami Sartų ir Gražutės regioninių parkų teritorijose skatinant kultūrinio ir tautinio paveldo pažinimą.
 
Turizmo forumą pabaigė Gražutės regioninio parko direktorius Gedas Kukanauskas. Vadovas nuotaikingai ir informatyviai visus klausytojus įtraukė į ,,Žvejybos rojaus“ pristatymą, diskutavo su paslaugų teikėjais apie žvejybos teikiamą naudą turizmui.
 
Šis susitikimas buvo puikus startas užmezgant ir plėtojant tolimesnius glaudžius bendradarbiavimo santykius tarp įvairių organizacijų, valdžios atstovų ir turizmo paslaugų teikėjų. Juk visų mūsų veiklos tikslas bendras – teikti kokybiškas turizmo paslaugas reprezentuojant kurortinį Zarasų kraštą!
 
Už pagalbą organizuojant Zarasų rajono turizmo forumą dėkojame:
Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Zarasų rajono savivaldybės Kultūros centrui, Zarasų miesto seniūnei Olgai Podolskienei, atlikėjai Gretai Šapliakovaitei ir visiems forumo pranešėjams
 
 
 
 
   
 

Viešoji įstaiga Zarasų rajono turizmo informacijos centras 2014-05-01 00:00:00