LT/EN/RU
Produktų ir paslaugų teikėjams suteikti regioninių parkų produkto ženklai

Sudėtingoje skirtingų rūšių ir nevienodos kokybės paslaugų bei produktų įvairovėje rengiamos iniciatyvos, skirtos padėti turizmo paslaugų teikėjams, atitinkantiems tam tikrus kokybės kriterijus tapti pastabesniems didžiulėje rinkoje. Pamatęs tokį kokybės ženklą, vartotojas žino, jog teikiamo produkto ar paslaugos kokybė išlaikė vienokius ar kitokius jos kokybei keliamus reikalavimus. Daugeliu atveju žmogus pasirinks būtent tokį, vienos ar kitos kokybės ženklu pažymėtą produktą. Nauda abipusė: vartotojas žino, kad jam siūlomo produkto ar paslaugos kokybė yra įvertinta objektyvių ir sąžiningų ekspertų pagal nustatytus kriterijus, o tai paslaugos teikėją skatina nuolat tobulėti bei sėkmingiau parduoti savo produktą ar paslaugas. Nuolatinis grįžtamasis ryšys.  

Šis ženklas – veiksminga rinkodaros priemonė, padedanti pritraukti klientą. Regioninių parkų produkto ženklo turėtojai bus aktyviau populiarinami, apie juos bus plačiau rašoma parkų puslapiuose bei kitose žiniasklaidos priemonėse, o jie savo ruožtu glaudžiai bendradarbiaus su regioniniais parkais skleisdami žinią atvykstančiam turistui apie siūlomas turizmo paslaugas ir turistinius išteklius parkų teritorijose.

Tokią produkto ženklo suteikimo akciją vykdo ir Zarasų rajone veikiantys Gražutės bei Sartų regioniniai parkai. Parkų teritorijose veikia dešimtys turizmo paslaugų teikėjų, kuriems yra aktualu sudominti platesnį ratą lankytojų pasinaudojant kokybiško produkto ženklinimu. Regioninių parkų produkto ženklą gauna tik iškeltus kriterijus atitinkantys turizmo paslaugų teikėjai.

Šios akcijos tikslai yra plėtoti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose skatinti partnerystę tarp vietos paslaugų teikėjų ir parkų direkcijų.

Lapkričio 6 dieną Gražutės regioninio parko direkcijoje įvyko paslaugų teikėjų, norinčių gauti parko produkto ženklą, vertinimo posėdis, kuriame dalyvavo seniūnai, bendruomenių atstovai bei Zarasų rajono Turizmo informacijos centro direktorė. Posėdžio metu ženklą buvo nuspręsta suteikti vienuolikai paslaugų ir produktų teikėjų. Zarasų TIC sveikina visus ženklo gavėjus ir linki bendradarbiauti tarpusavyje bei teikti kokybiškas paslaugas atvykusiems į Zarasų kraštą svečiams.

Gražutės regioninio parko produkto ženklo naudotojų sąrašas: amatininkas Gediminas Kairys (tradicinių verslų produktai, medžio drožėjo amato pristatymas), UAB „Degučių karčiama“ (maitinimo paslaugos), Bikėnų kaimo stovyklavietė (turistinio inventoriaus nuoma, apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos), kaimo turizmo sodyba „Bebrynė prie Luodžio“ (apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos), VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ (miško, pievų, pelkių gėlųjų vandenų (gėrybės, kurios nėra specialiai auginamos) produktai, lankytina vieta – edukacinis bitynas), UAB „Degesa“ (apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos, prekyba, gidų paslaugos, turistinio inventoriaus nuoma, kelionių organizavimas), Dalia Vaitukaitienė (žemės ūkio produktai, gidų paslaugos), sodyba „Atostogos Grybiškėje“ (apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos), UAB „Aukštaitijos baidarių centras“ (turistinio inventoriaus nuoma), svečių namai „Salakas“ (apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos), sodyba „Ustas“ (apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos).

Nuo šių metų birželio mėnesio Sartų regioninio parko produkto ženklo turėtojų sąrašas: aludaris Ramūnas Čižas (gido paslaugos, kultūrinio paveldo produktai, rengiami edukaciniai renginiai, apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos), amatininkas Erikas Čypas (tautodailės produktai), Dalia Vaitukaitienė (gido paslaugos ir bitininkystės produktai), Giedrius Šakalys ir Renata Šėžienė (bitininkystės produktai), Andrius Trumpa (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos, konferencijų ir pokylių salių nuomos bei teikiamos SPA paslaugos), Danutė Drebulienė (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos), Egidijus Jonikas (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos), Jurgis Lapėnas (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos), Marija Dagienė (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos), Sigita Šukienė (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos), Valerijus Babachinas (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos), Violeta Grigutienė (apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos).


Viešoji įstaiga Zarasų rajono turizmo informacijos centras 2014-11-21 22:55:41