LT/EN/RU
ZARASŲ RAJONO TURIZMO FORUME ATSKLEISTOS SĖKMINGOS TURIZMO PLĖTROS PASLAPTYS

Šių metų gruodžio 5 d. Zarasų rajono turizmo informacijos centras organizavo II-ąjį Zarasų rajono turizmo forumą. Virš 40 turizmo paslaugų teikėjų, įstaigų, kurių veikla susijusi su turizmo plėtra, atstovų susirinko į forumą išgirsti aktualias jų veiklos skatinimui pranešėjų temas. Sveikindamas Zarasų miesto svečius, savivaldos atstovus, viešųjų įstaigų atstovus, paslaugų teikėjus forumą atidarė Zarasų rajono savivaldybės vicemeras Nikolajus Gusevas. Savo kalboje jis pabrėžė didelę Turizmo forumo reikšmę rajonui, trumpai pristatė rajono turizmo ateities planus. Jam antrino Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys teigdamas, jog siūlant kokybišką turizmo paslaugą itin svarbų vaidmenį vaidina bendradarbiavimas, geros patirties pasidalinimas bei naujų idėjų paieška. ,,Norint įtikti net ir pačiam reikliausiam turistui, svarbu plėstis bei judėti į priekį išvien su dideliu greičiu besivystančiomis naujomis technologijomis“ – kalbėjo administracijos direktorius. Visą forumo eigą koordinavo Zarasų rajono turizmo informacijos centro direktorė Jurgita Mikutavičienė. 

Forumą savo pranešimu tęsė Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra, apžvelgdamas paramos verslui galimybes 2014 – 2020 metais. A. Veikšra išsamiai pristatė Lietuvos kaimo plėtros programos LEADER istoriją bei tęstinumą, finansavimo pagrindą ir sritis, taip pat Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo gerąsias patirtis, skątindamas kaimo turizmo paslaugų teikėjus būti aktyviais ir savo turimas idėjas įgyvendinti pasitelkus paramą. Pagrindinis pranešimo akcentas buvo verslo kvietimas aktyviai dalyvauti išsakant savo poziciją kuriant vietos veiklos grupės plėtros strategiją naujam finansavimo laikotarpiui.

Antra pranešėja Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja Ingrida Tatarūnė supažindino su Zarasų rajono plėtros 2015 – 2020 m. uždaviniais turizmo srityje, paminėjo tam tikras Zarasų rajono silpnąsias bei stipriąsias puses. Vedėja akcentavo, kad turizmo veiklos sritis turi prasmę tik tada, kai rajono gyventojai siūlo tokias paslaugas, kurios padeda gauti papildomų pajamų asmens biudžetui pasinaudojus vietinių produktų realizacijos galimybėmis. Buvo siūloma aktyviau domėtis vietoje auginamais ar gaminamais produktais ir jais prekiauti teikiant savo pagrindines paslaugas. 

Linas Žabaliūnas, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas, vaizdžiai, nuotaikingai bei informatyviai dalinosi kaimo turizmo Lietuvoje bei Europoje svarba, raida bei perspektyvomis. Buvo pristatyti Lietuvos kaimo turizmo asociacijos veikimo principai bei jos reikšmė, taip pat kaimo turizmo vystymosi Lietuvoje ir užsienyje skirtumai. Tiek Lietuvos tiek ir Zarasų rajono sodyboms buvo siūloma apie save transliuoti žinutę - ,,Mes - ,,žali“, mes – sveiki ir gerai jaučiamės“. 

Po trumpos diskusijų pertraukėlės savo pranešimą pristatė Vytautas Eidėjus, Gražutės regioninio parko direkcijos vyr. specialistas. Jis akcentavo Lietuvos saugomos teritorijos produkto ženklo svarbą paslaugų ir produktų populiarinimui. Specialistas minėjo, kad Lietuvos saugomos teritorijos produkto ženklas yra darnaus turizmo skatinimo priemonė. Pranešimo pabaigoje Gražutės regioninio parko direkcijos direktorius Gedas Kukanauskas produkto ženklo sertifikatus įteikė 4 paslaugų teikėjams. 

Saulius Mažiulis, Sartų regioninio parko direktorius, savo pranešime detaliai pristatė Sartų regioninio parko lankytojų srautus pabrėždamas lankomumo pokyčius bei pastebimus naujus turistų lūkesčius iš turizmo paslaugų teikėjų. Buvo minėta, kad atvykę turistai tikisi daugiau visapusiškai įrengtų stovyklaviečių, papildomų paslaugų, susijusių su žvejybos plėtra. 

Toliau turizmo forumą tęsė Zarasų rajono turizmo informacijos centro direktorė Jurgita Mikutavičienė pristatydama turizmo produktų kūrimo esmę ir sėkmingą paslaugų sklaidą bendradarbiaujant viešajam ir verslo sektoriams. Direktorė akcentavo LR Turizmo įstatymo pakeitimus, aktualius svečių namų viešinimui ir žvaigždučių suteikimo galimybei. Taip pat pristatė finansavimo galimybes rajono kultūros paveldo ir gamtinių objektų e-rinkodarai bei ženklinimui, ypatingai akcentavo turizmo paslaugų teikėjų bendradarbiavimo poreikį su Turizmo informacijos centru siekiant kaip įmanoma plačiau skleisti žinią apie rajone teikiamas paslaugas.Vadovė ir viešajam sektoriui siūlė rimtai atsižvelgti į paslaugų teikėjų poreikius, tikslus ir norus bei surasti bendrus interesų taškus, siekiant kurti kokybiškus ir ,,gyvus‘‘ turistinius paslaugų paketus, produktus ar maršrutus.  Apžvelgdamas naujųjų technologijų panaudojimo Zarasų rajono turizmo paslaugų pristatymui galimybes paskutinį pranešimą skaitė BMK interaktyvių projektų vadovas Rimantas Mačernis. Pranešėjas pristatė šiuo metu su Zarasų rajono turizmo informacijos centru vykdomą projektą bei inovatoriškas technologijas, kurios gali būti naudojamos sėkmingai turizmo paslaugų rinkodarai.

Galima sakyti, kad II-sis Zarasų rajono turizmo forumas buvo itin produktyvus, nes jo metu kilo įvairių klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų ir diskusijų. Forumo dalyviai pripažino, jog rajono turizmo plėtra ir turizmo sklaida yra dviejų, viešojo ir privataus sektoriaus, atsakomybė ir tik bendru darbu galima pasiekti gerų ir kokybiškų rezultatų.

 Dėkojame visiems dalyvavusiems šiame forume ir tikimės, kad įvykęs susitikimas skatins plėtoti tolimesnius bendradarbiavimo santykius tarp viešąsias paslaugas teikiančių institucijų, valdžios atstovų bei privačių turizmo paslaugų teikėjų. Juk mūsų visų bendras siekis – gauti papildomų pajamų teikiant kokybiškas turizmo paslaugas ir reprezentuoti kurortinį Zarasų kraštą!

 


Viešoji įstaiga Zarasų rajono turizmo informacijos centras 2014-12-10 17:19:42